BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2328

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
________
Controledienst voor de Ziekenfondsen - Taalkaders - Opstelling
________
ziekteverzekering
Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
12/1/2009 Verzending vraag
16/4/2009 Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1911
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2328 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat de Controledienst voor de Ziekenfondsen momenteel geen geldige taalkaders heeft, omdat deze niet werden aangepast aan de hervorming van de loopbanen en het koninklijk besluit van 19 september 2005 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de klassen en de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen.

Heeft de geachte minister reeds aangepaste taalkaders voor de Controledienst laten opstellen ?

Vanaf welke datum worden die van kracht ?

Antwoord ontvangen op 16 april 2009 :

In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen nieuwe taalkaders heeft opgesteld en ze zijn thans in onderzoek.