BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
29 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1920

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________
Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) - Taalkaders - Invulling
________
Financial Services and Markets Authority
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
taalgebruik
________
29/10/2008 Verzending vraag
27/11/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1920 d.d. 29 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht blijkt dat er in de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (CBFA) enkele kleinere evenwichtsverstoringen zijn op verschillende trappen. Er is echter een onaanvaardbare evenwichtsverstoring op de zesde trap. Daar zijn elf Franstaligen en slechts één Nederlandstalige. Dat is een verhouding van 91,67 % tot 8,23 %.

Bovendien zijn de leden van het Directiecomité niet opgenomen in de taalkaders. Dat is onwettig.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om de ernstige evenwichtsverstoring op de zesde trap recht te trekken ?

Welke maatregelen heeft de hij reeds genomen om de leden van het Directiecomité in de taalkaders te laten opnemen ?

Wat zijn de huidige taalverhoudingen in het Directiecomité ?

Antwoord ontvangen op 27 november 2008 :

Vandaag telt het Directiecomité, naast de voorzitter, zes leden. Conform voormelde bepaling dient de secretaris-generaal, die in het Comité zetelt met raadgevende stem, meegerekend voor de bepaling van de taalpariteit, zodat het aantal in aanmerking te nemen personen acht beloopt. Van deze acht personen is de helft Franstalig en de andere helft Nederlandstalig.