BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1913

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
________
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven - Taalkaders - Invulling
________
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
taalgebruik
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
________
28/10/2008 Verzending vraag
25/11/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-1914
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1913 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht (VCT) voor het jaar 2007 blijkt dat er bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven op de trappen twee, vijf en zeven evenwichtsverstoringen zijn in het nadeel van de Vlamingen. Bij gebrek aan geldige taalkaders is de VCT hierbij uitgegaan van de 50/50-verhouding van de vroegere taalkaders.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Zijn er intussen reeds nieuwe taalkaders opgesteld? Welke verhoudingen werden daarin vastgelegd ?

Antwoord ontvangen op 25 november 2008 :

Als antwoord op deze vraag verwijs ik naar het antwoord dat door mijn collega minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen op de vraag nr. 4-1914 werd gegeven.