BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1909

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
________
Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) - Taalkaders - Invulling
________
Vaste Commissie voor Taaltoezicht
Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie
taalgebruik
________
28/10/2008 Verzending vraag
11/12/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1909 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in het Nationaal Instituut voor Criminologie en Criminalistiek (NICC) een evenwichtsverstoring is in het nadeel van de Vlamingen, en dit op de derde trap van de hiŽrarchie. Deze verstoring is bovendien nog groter wat betreft de statutaire personeelsleden.

Welke maatregelen heeft de geachte minister reeds genomen om deze evenwichtsverstoringen weg te werken†?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld†?

Antwoord ontvangen op 11 december 2008 :

Het aantal personeelsleden (contractueel en statutair) is als volgt verdeeld over de trappen van de hiërarchie : (gegevens begin oktober 2008)

  • In trap 1 van de hiërarchie is er het volgende onevenwicht (1 Nederlandstalige- 0 Franstaligen)

  • In trap 2 van de hierarchie is er het volgende onevenwicht (3 Nederlandstaligen – 2 Franstaligen)

  • In trap 3 van de hiërarchie is er het volgende onevenwicht (34 Nederlandstaligen – 39 Franstaligen). De fractie van statutaire personeelsleden bedraagt 21 Nederlandstaligen – 27 Franstaligen.

  • In trap 4 is er een evenwicht (10 Nederlandstaligen – 10 Franstaligen )

  • In trap 5 is er een evenwicht (4 Nederlandstaligen – 4 Franstaligen).

Voor de invulling van het personeelsplan 2008 werd er rekening gehouden met de onevenwichten welke groter dan één.

Het onevenwicht zou weg gewerkt dienen te zijn wanneer het personeelsplan 2008 volledig uitgevoerd is.