BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
28 oktober 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1851

de Joris Van Hauthem (Vlaams Belang)

aan de eerste minister
________
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister - Invulling van de taalkaders
________
ministerie
regeringsleider
taalgebruik
personeel op contractbasis
ambtenaar
Diensten van de eerste minister
________
28/10/2008 Verzending vraag
24/11/2008 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-1851 d.d. 28 oktober 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Uit het Jaarverslag van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht voor het jaar 2007 blijkt dat er in de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de eerste minister meerdere verstoringen van het evenwicht zijn in het nadeel van de Vlamingen, onder andere op de vierde en de vijfde trap.

Welke maatregelen heeft de geachte eerste minister reeds genomen om deze verstoringen van het evenwicht weg te werken ?

Welk tijdschema werd daarbij vooropgesteld ?

Antwoord ontvangen op 24 november 2008 :

Uit de gegevens die de Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister heeft overgemaakt aan de Vaste Commissie voor taaltoezicht betreffende de situatie op 1 april 2008 blijkt dat de toestand op de vierde taaltrap de volgende is: negentien Nederlandstaligen en vijftien Franstaligen.

In de vijfde trap bestaat er een evenwicht wat het statutair personeel betreft, met name zeven Nederlandstaligen en zes Franstaligen. Er is wel een onevenwicht voor het contractueel personeel : vijftien Nederlandstalige tegenover achtentwintig Franstalige personeelsleden. Het contractueel personeel staat hoofdzakelijk in voor de schoonmaak. De specifieke werktijdregeling voor deze personeelsleden heeft als gevolg dat vooral personen die wonen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deel uitmaken van deze personeelscategorie. Bovendien heeft deze personeelsgroep de laatste jaren weinig personeelsverloop gekend.