Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Muriel Targnion

4 resultaten

5-222 Muriel Targnion (PS) 14/12/2010
  de stand van de onderhandelingen tussen BelgiŽ en de andere EU-lidstaten betreffende de vermindering van het btw-tarief op schoolgebouwen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 22/12/2010 (commissiehandelingen 5-21)
5-448 Muriel Targnion (PS) 3/2/2011
  de stand van zaken met betrekking tot de IJzeren Rijn
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 23/2/2011 (commissiehandelingen 5-42)
5-531 Muriel Targnion (PS) 16/2/2011
  de intenties van de regering met betrekking tot de toepassing van de ESR95-norm in de gemeentelijke boekhouding
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2011 (commissiehandelingen 5-44)
5-935 Muriel Targnion (PS) 12/5/2011
  het universeel periodiek onderzoek en de samenwerking met de gemeenschappen en de gewesten
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 5-164