Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Cindy Franssen

30 resultaten

4-1079 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2009
  de portaalsites www.armoede.be en www.pauvretť.be
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1080 Cindy Franssen (CD&V) 8/10/2009
  het Europees Jaar van de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 15/10/2009 (handelingen 4-89)
4-1121 Cindy Franssen (CD&V) 21/10/2009
  de problemen bij het Herscham-team van de Brusselse metrobrigade
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1122 Cindy Franssen (CD&V) 22/10/2009
  de informatiecampagne over de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-1138 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het ontmoedigen van bedelen in de Brusselse metrostations
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1139 Cindy Franssen (CD&V) 28/10/2009
  het verminderen van de ongelijkheden op gezondheidszorggebied
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-1201 Cindy Franssen (CD&V) 19/11/2009
  het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten
  Heringediend als : vraag om uitleg 4-1260
4-1220 Cindy Franssen (CD&V) 26/11/2009
  de btw-regelgeving van toepassing op een 'zorghotel'
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
4-1260 Cindy Franssen (CD&V) 26/11/2009
  het onderzoek naar en de aanpak van kinderarmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 3/12/2009 (handelingen 4-98)
  Herindiening van : vraag om uitleg 4-1201
4-1276 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de winterplannen voor daklozen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1280 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toename van het aantal uithuiszettingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1285 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de financiering van het project 'Beeldvorming rond mensen in armoede' van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen en het subsidiŽringsbeleid van de Nationale Loterij
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1286 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  het gebrek aan een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1289 Cindy Franssen (CD&V) 3/12/2009
  de toepassing van de derdebetalersregeling voor de vaccinatie tegen de griep A/H1N1
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-971
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-6353
4-1344 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de financiering van het project "Beeldvorming rond mensen in armoede" van het Vlaams Netwerk van verenigingen waar armen het woord nemen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1345 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de evaluatie van de gedragscodes voor energieleveranciers
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1347 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  de stand van zaken met betrekking tot de opvang van daklozen en asielzoekers
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1357 Cindy Franssen (CD&V) 7/1/2010
  het centraal nummer voor tandartsen van wacht
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1433 Cindy Franssen (CD&V) 28/1/2010
  de impact van de invoering van slimme energiemeters op de distributienettarieven
  minister van Klimaat en Energie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1434 Cindy Franssen (CD&V) 28/1/2010
  de preventiemodule in het kader van het globaal medisch dossier
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1468 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de bepaling van de leeftijd voor het verkrijgen van het motorrijbewijs A1
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste Minister
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1469 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  de InterministeriŽle Conferentie Maatschappelijke Integratie
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1470 Cindy Franssen (CD&V) 4/2/2010
  het tijdelijk behouden van sociale voordelen na het vinden van werk
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1512 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het gebruik van de gezondheidskaart door de OCMW's
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1513 Cindy Franssen (CD&V) 24/2/2010
  het tijdelijk verlengen van bepaalde sociale voordelen na het vinden van werk
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1532 Cindy Franssen (CD&V) 25/2/2010
  de hoge prijzen van bepaalde producten en diensten
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-1165
4-1633 Cindy Franssen (CD&V) 18/3/2010
  de automatische toekenning van de inkomensgarantie voor ouderen
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
4-1726 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de verhoging van de inkomensgarantie voor ouderen sinds 1 januari 2010
  minister van Pensioenen en Grote Steden
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1727 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  het voorzien van een test- en leeromgeving voor tax-on-web
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
4-1729 Cindy Franssen (CD&V) 22/4/2010
  de nieuwe opleiding voor ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode