Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Jean-Paul Procureur

17 resultaten

4-146 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : mondelinge vraag 4-175
4-156 Jean-Paul Procureur (cdH) 6/3/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2008 (handelingen 4-20)
4-260 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 30/4/2008 (handelingen 4-27)
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 4-240
4-417 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  de kosten van het verblijf in een rusthuis
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 23/10/2008 (handelingen 4-46)
4-572 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/11/2008
  de arbeidsomstandigheden van werknemers van internationale instellingen en organisaties op Belgisch grondgebied
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen
  beantwoord op 4/12/2008 (handelingen 4-51)
4-648 Jean-Paul Procureur (cdH) 8/1/2009
  de bijzondere problemen met de Duitse overheid inzake de ontvoering van kinderen door een van de ouders
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 15/1/2009 (handelingen 4-59)
4-759 Jean-Paul Procureur (cdH) 19/2/2009
  het vaststellen van de maximale rendabiliteitsoppervlakten als bedoeld in de pachtwetgeving
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-819 Jean-Paul Procureur (cdH) 18/3/2009
  de spoorwegverbinding La Louvière-Brussel
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 26/3/2009 (handelingen 4-69)
4-1270 Jean-Paul Procureur (cdH) 1/12/2009
  de schietoefeningen uitgevoerd door het bedrijf MECAR
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 10/12/2009 (handelingen 4-101)
4-1356 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de financiering van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1362 Jean-Paul Procureur (cdH) 7/1/2010
  de aanpak door de politie van ontvoeringen door ouders
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1423 Jean-Paul Procureur (cdH) 27/1/2010
  de toegankelijkheid van de federale musea
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1426 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/1/2010
  de beperkingen in het stelsel van het betaald educatief verlof
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 4/2/2010 (handelingen 4-111)
4-1534 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/2/2010
  het wetsvoorstel tegen homoseksualiteit in Oeganda
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)
4-1554 Jean-Paul Procureur (cdH) 4/3/2010
  internationale rogatoire commissies
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 11/3/2010 (handelingen 4-115)
4-1565 Jean-Paul Procureur (cdH) 9/3/2010
  de sluiting van de loketten van het station van Ecaussinnes
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-7299
4-1674 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/3/2010
  de wachttijd voor de moederschapsverzekering
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 1/4/2010 (handelingen 4-119)