Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Clotilde Nyssens

73 resultaten

2-1 Clotilde Nyssens (PSC) 23/9/1999
  het einde van de opdracht van de commissie-Franchimont
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/10/1999 (handelingen 2-6)
2-6 Clotilde Nyssens (PSC) 4/10/1999
  de aanwerving van magistraten in afwachting van de installatie van de Hoge Raad voor de Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-8)
2-10 Clotilde Nyssens (PSC) 13/10/1999
  de toepassing van de wet van 5 juli 1998 betreffende de collectieve schuldenregeling
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-12)
2-21 Clotilde Nyssens (PSC) 8/11/1999
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/1999 (handelingen 2-13)
2-34 Clotilde Nyssens (PSC) 1/12/1999
  de omzetting van richtlijn 96/7/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers en de oprichting van een interministerieel orgaan ter bestrijding van het zwartwerk
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/12/1999 (handelingen 2-16)
2-47 Clotilde Nyssens (PSC) 13/1/2000
  de verblijfskaart die de in BelgiŽ wonende onderdanen van de Europese Unie als identiteitsbewijs gebruiken
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-92 Clotilde Nyssens (PSC) 23/2/2000
  de toepassing van de wet betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/3/2000 (handelingen 2-34)
2-119 Clotilde Nyssens (PSC) 31/3/2000
  de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-133 Clotilde Nyssens (PSC) 10/5/2000
  de uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-146 Clotilde Nyssens (PSC) 29/5/2000
  het voorstellen van de kandidaten op de beeldschermen in de gemeenten waar op 8 oktober 2000 elektronisch gestemd wordt
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/6/2000 (handelingen 2-53)
2-164 Clotilde Nyssens (PSC) 15/6/2000
  de stand van de Belgisch-Marokkaanse betrekkingen wat de gezinsproblematiek betreft
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-156
2-166 Clotilde Nyssens (PSC) 15/6/2000
  de verzekering van de gezondheidszorg voor de personen die een regularisatieaanvraag hebben ingediend
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/6/2000 (handelingen 2-57)
2-194 Clotilde Nyssens (PSC) 29/6/2000
  het koninklijk besluit inzake DNA-analyse dat zou moeten genomen worden
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-219 Clotilde Nyssens (PSC) 4/10/2000
  de experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2000 (handelingen 2-72)
2-249 Clotilde Nyssens (PSC) 27/10/2000
  de oprichting van een Dienst voor het betalen van alimentatievorderingen
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Justitie
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-75)
2-269 Clotilde Nyssens (PSC) 23/11/2000
  de geldende wetgeving inzake pijnbestrijding
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-270 Clotilde Nyssens (PSC) 23/11/2000
  de oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 30/11/2000 (handelingen 2-81)
2-284 Clotilde Nyssens (PSC) 30/11/2000
  gratie en dienstverlening ten bate van de gemeenschap
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2000 (handelingen 2-85)
2-311 Clotilde Nyssens (PSC) 11/1/2001
  de situatie van het huispersoneel bij een aantal Afrikaanse ambassades
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2001 (handelingen 2-89)
2-320 Clotilde Nyssens (PSC) 18/1/2001
  de toepassing van de nieuwe regels inzake de nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-334 Clotilde Nyssens (PSC) 25/1/2001
  de informaticamiddelen die ter beschikking worden gesteld van de griffie van de Rechtbank van koophandel te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 1/2/2001 (handelingen 2-92)
2-349 Clotilde Nyssens (PSC) 7/2/2001
  de bevoegdheden en de opdracht van de regeringscommissaris voor de sociale zekerheid
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-376 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2001
  de middelen waarover de Administratie der Douane en Accijnzen kan beschikken bij de drugsbestrijding
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 15/3/2001 (handelingen 2-102)
2-401 Clotilde Nyssens (PSC) 14/3/2001
  het opsluiten van minderjarigen en het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-403 Clotilde Nyssens (PSC) 15/3/2001
  de maatregelen voor de tewerkstelling van thuiswerkende ouders die om herinschakeling hebben verzocht
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 29/3/2001 (handelingen 2-104)
2-405 Clotilde Nyssens (PSC) 15/3/2001
  de deelname van de federale overheid aan het internationaal jaar van de vrijwilliger
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-438 Clotilde Nyssens (PSC) 18/4/2001
  de schadelijke invloed van het cannabisgebruik op het besturen van een auto
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1265
2-444 Clotilde Nyssens (PSC) 19/4/2001
  de numerus fixus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 26/4/2001 (handelingen 2-108)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-568
2-452 Clotilde Nyssens (PSC) 25/4/2001
  de bevoegdheden van het arbeidsauditoraat in burgerlijke zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 3/5/2001 (handelingen 2-110)
2-455 Clotilde Nyssens (PSC) 2/5/2001
  de verdediging in rechte van geschillen door de belastingambtenaar van de Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-457 Clotilde Nyssens (PSC) 3/5/2001
  de organisatie en de financiering van de palliatieve zorg in de pediatrie
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-113)
2-458 Clotilde Nyssens (PSC) 8/5/2001
  de procedures inzake de voorwaardelijke invrijheidstelling
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/5/2001 (handelingen 2-114)
2-487 Clotilde Nyssens (PSC) 29/5/2001
  de kwetsbare toestand waarin "thuisblijvende vrouwen" zich bevinden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-488 Clotilde Nyssens (PSC) 30/5/2001
  de toestand van studenten die geen onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie op de Belgische arbeidsmarkt
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-490 Clotilde Nyssens (PSC) 30/5/2001
  een vakantiebaan als spermadonor
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 7/6/2001 (handelingen 2-122)
2-495 Clotilde Nyssens (PSC) 5/6/2001
  de bewijzen omtrent de taalkennis
  minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-511 Clotilde Nyssens (PSC) 14/6/2001
  de aanwijzing van belastingambtenaren voor de Centrale dienst voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle delinquentie
  minister van FinanciŽn
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1401
2-512 Clotilde Nyssens (PSC) 14/6/2001
  de afschaffing van de ruiterbrigade van Bergen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/6/2001 (handelingen 2-127)
2-533 Clotilde Nyssens (PSC) 28/6/2001
  de plaats van het slachtoffer in de geschillen over verkeersongevallen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1433
2-541 Clotilde Nyssens (PSC) 5/7/2001
  het verstrekken van inlichtingen door incasso-ondernemingen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1421
2-553 Clotilde Nyssens (PSC) 1/10/2001
  de numerus clausus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-557 Clotilde Nyssens (PSC) 2/10/2001
  het verband tussen de rol van het Comitť P en die van de Dienst vreemdelingenzaken
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-560 Clotilde Nyssens (PSC) 2/10/2001
  de samenwerking tussen de Dienst vreemdelingenzaken en de Kazachse autoriteiten
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-706
2-584 Clotilde Nyssens (PSC) 25/10/2001
  de kennis van de tweede landstaal bij de korpschefs in de politiezones van de faciliteitengemeenten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 8/11/2001 (handelingen 2-156)
2-628 Clotilde Nyssens (PSC) 6/12/2001
  het statuut van de toegevoegde magistraten die zijn aangewezen om het ambt van jeugdrechter waar te nemen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-631 Clotilde Nyssens (PSC) 6/12/2001
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/12/2001 (handelingen 2-164)
2-645 Clotilde Nyssens (PSC) 13/12/2001
  het gebruik der talen in de politiezones waartoe de faciliteitengemeenten behoren
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-1779
2-650 Clotilde Nyssens (PSC) 8/1/2002
  de numerus fixus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/1/2002 (handelingen 2-175)
2-652 Clotilde Nyssens (PSC) 10/1/2002
  de schadelijke sektarische organisaties
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-676 Clotilde Nyssens (PSC) 24/1/2002
  de sluiting van de Belgische ambassade in Sarajevo
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-713 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2002
  de resultaten van de door Price Waterhouse Coopers uitgevoerde audit in verband met de oprichting van de federale politie en de oplossingen die werden overwogen om de vastgestelde leemten aan te vullen
  minister van Binnenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-874
2-714 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2002
  de achterstand in de vergoeding van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-735 Clotilde Nyssens (PSC) 6/3/2002
  de toestand van Franstalige gedetineerden in Vlaamse gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-742 Clotilde Nyssens (PSC) 7/3/2002
  de verkiezing van de Adviesraad van de magistratuur
  minister van Justitie
  beantwoord op 14/3/2002 (handelingen 2-190)
2-749 Clotilde Nyssens (PSC) 12/3/2002
  de opsplitsing per taalrol van de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 21/3/2002 (handelingen 2-193)
2-782 Clotilde Nyssens (PSC) 7/5/2002
  het aantal psychiaters dat in de gevangenissen en in de inrichtingen tot bescherming van de maatschappij werkt, alsook de bijzonder zorgwekkende toestand in de inrichting tot bescherming van de maatschappij van Paifve
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2002 (handelingen 2-203)
2-804 Clotilde Nyssens (cdH) 30/5/2002
  het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/6/2002 (handelingen 2-209)
  Verwantschap met een andere vraag : mondelinge vraag 2-985
2-818 Clotilde Nyssens (cdH) 13/6/2002
  de toestand in Madagaskar
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/6/2002 (handelingen 2-214)
2-831 Clotilde Nyssens (cdH) 27/6/2002
  de plaats van een dienst inzake de BTW
  minister van FinanciŽn
  vraag ingetrokken
2-837 Clotilde Nyssens (cdH) 4/7/2002
  de Belgische inspanningen om het Internationaal Strafhof van meet af aan alle kansen te geven
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-855 Clotilde Nyssens (cdH) 30/9/2002
  zijn verklaringen ten gunste van de defederalisering van Justitie en de uiteenlopende visie op het begrip "onafhankelijkheid van de magistratuur" in het noorden en in het zuiden van het land
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2002 (handelingen 2-230)
2-869 Clotilde Nyssens (cdH) 8/10/2002
  de erkenning van K-bedden voor jeugdige delinquenten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-871 Clotilde Nyssens (cdH) 10/10/2002
  de subsidiŽring van de ontmoetingsruimten
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-234)
2-874 Clotilde Nyssens (cdH) 10/10/2002
  de kosten voor huisvesting van kansarmen
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-903 Clotilde Nyssens (cdH) 20/11/2002
  het gebruik der talen in gerechtszaken en het taalexamen voor doctors en licentiaten in de rechten
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-248)
2-904 Clotilde Nyssens (cdH) 20/11/2002
  de justitiehuizen
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-248)
2-911 Clotilde Nyssens (cdH) 27/11/2002
  de commissies voor juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-248)
2-934 Clotilde Nyssens (cdH) 19/12/2002
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/1/2003 (handelingen 2-262)
2-935 Clotilde Nyssens (cdH) 19/12/2002
  het Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers (NIOOO)
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 9/1/2003 (handelingen 2-260)
2-960 Clotilde Nyssens (cdH) 6/2/2003
  de problematische situatie van de parketsecretariaten
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/2/2003 (handelingen 2-270)
2-969 Clotilde Nyssens (cdH) 20/2/2003
  de hervorming van de gevangenissen
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : schriftelijke vraag 2-2776
2-986 Clotilde Nyssens (cdH) 13/3/2003
  het gebruik der talen in de politiezones waartoe faciliteitengemeenten behoren
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/3/2003 (handelingen 2-277)
2-996 Clotilde Nyssens (cdH) 20/3/2003
  het gebruik van de verblijfskaart als identiteitsbewijs door de onderdanen van de Europese Unie die in BelgiŽ verblijven
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 27/3/2003 (handelingen 2-279)