Zoekresultaat vragen om uitleg

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Guy Verhofstadt

1 resultaat

1-545 Guy Verhofstadt (VLD) 8/7/1998
  de conclusies inzake het disciplinaire onderzoek tegen Majoor Peter Maggen
  vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie
  beantwoord op 16/7/1998 (handelingen 1-211)