Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
7: Legislatuur 2019-....
Ingediend door Nadia El Yousfi

3 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-466 Nadia El Yousfi (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-465
7-465 Nadia El Yousfi (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-466
7-464 Nadia El Yousfi (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Ontslagen werknemers - Outplacement - Verplichting - Sancties voor de werkgever - Gevallen van ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder - Sancties - Cijfers - Federale en regionale overheidsdienst - Situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/5/2020 ) 2/4/2020