Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Jean-Paul Procureur

6 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-7523 Jean-Paul Procureur (cdH) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Nationaal plan Armoedebestrijding - Duurzaamheidstesten (DOEB-test) - Aspect Armoede - Zichtbaarheid - Verbetering - Rondetafel van experts - Resultaat van de overwegingen - Andere initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7522 Jean-Paul Procureur (cdH) staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Computerprogramma Primaweb - Toegangsproblemen voor sommige OCMW's - Programma Primaweb+ - Afstelling - Termijn - Kostprijs - Functionaliteiten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/5/2010 ) 9/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-7299 Jean-Paul Procureur (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij van Belgische Spoorwegen (NMBS) - Station van Écaussinnes - Sluiting van de loketten - Informatieprocedure - Bediende van het station - Overplaatsing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/5/2010 ) 7/4/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1565
4-6323 Jean-Paul Procureur (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Sociale zekerheid - Onderwerping - Onttrokken bezigheden - Verklaring - Eventuele elektronische verklaring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-6322 Jean-Paul Procureur (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  MIMOSIS - Gebruik - Frequentie - Perfectionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/1/2010 ) 15/12/2009
  Antwoord 9/3/2010
4-1205 Jean-Paul Procureur (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Ratificatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 31/7/2008 ) 2/7/2008
  Antwoord 22/7/2008