Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Anne Delvaux

10 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-3449 Anne Delvaux (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Antwoord 8/6/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3448
4-3448 Anne Delvaux (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Slachtoffers van partnergeweld - Medisch certificaat - Lokale politiezone van La Mazerine - Initiatief - Veralgemening
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/6/2009 ) 11/5/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-3449
4-3008 Anne Delvaux (cdH) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Personen met een handicap - Aanvraag tegemoetkoming - Behandeling dossiers - Snellere afhandeling - Nieuwe medische formulieren - Proefproject - Evaluatie - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/3/2009 ) 13/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2912 Anne Delvaux (cdH) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Inschakeling in het arbeidscircuit - Activeringsmaatregelen - Openbare centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) - Rol - Studie duurzame activering binnen de Belgische OCMW's - Resultaten - Aantal geactiveerde personen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/3/2009 ) 2/2/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2864 Anne Delvaux (cdH) minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden  
  Solidair wonen - Begunstigden vervangingsinkomens- Medehuurders beschouwd als samenwonenden - Daling inkomen - Studie van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie - Aanbevelingen - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2856 Anne Delvaux (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Chronische psychiatrische patiŽnten - ReÔntegratie- en reoriŽntatiebeleid - Langdurige hospitalisatie - T-bedden - Alternatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Antwoord 22/6/2009
4-2855 Anne Delvaux (cdH) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Revalidatiebedden - Gespecialiseerde bedden (Sp-bedden) - Programmatie - Heropening - Sp-bedden voor de palliatieve afdelingen - Bezettingsgraad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/2/2009 ) 22/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2786 Anne Delvaux (cdH) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen  
  Huiselijk geweld - Website - Nationaal actieplan inzake de strijd tegen het partnergeweld - Uitwerking - Doelstellingen - InterministeriŽle Confererentie - Agenda - Themaís
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 14/1/2009
  Antwoord 23/11/2009
4-2213 Anne Delvaux (cdH) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap - Ratificatie - Reflectiegroep over de omzetting van het verdrag in Belgisch recht - Stand van de werkzaamheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
4-2212 Anne Delvaux (cdH) staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid - Directie-Generaal Personen met een Handicap - Klachtendienst - Werking - Gebruik - Statistieken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 12/2/2009 ) 8/1/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009