Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door José Daras

5 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-6390 José Daras (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS ) - Tilff - Vervanging brug - Stand van zaken dossier - Afschaffing overweg - Sart-Tilman - Toegang - Plaatselijke mobiliteit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/2/2010 ) 5/1/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1301
4-5167 José Daras (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3889
4-3889 José Daras (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2009 ) 4/8/2009
  Dossier gesloten 25/11/2009
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5167
4-671 José Daras (Ecolo) vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen  
  Vzw FEDEMOT – Mogelijke stopzetting van de activiteiten – Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27 juni 2007 was beloofd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 ) 3/4/2008
  Antwoord 8/9/2008
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-179
4-179 José Daras (Ecolo) minister van Justitie  
  Vzw FEDEMOT – Mogelijke stopzetting van de activiteiten – Niet-uitbetaling van de subsidie die in de overeenkomst van 27 juni 2007 was beloofd
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/2/2008 ) 16/1/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-671