Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Clotilde Nyssens

135 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
3-7471 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Opsluiten van kinderen - Alternatieven - Studie.
  Verzending vraag 5/3/2007
  Antwoord 28/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2137
3-6907 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Migratiefenomenen op het Belgische grondgebied - Studie - Bestelling bij de universiteit van Rotterdam.
  Verzending vraag 8/2/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
  Antwoord 29/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-2088
3-6898 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Aangifteformaliteiten - Vereenvoudiging.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6897 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing op advocaten en andere vrijgestelde handelingen - Berekening van de eigen middelen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6896 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Uitstel van betaling bij invoer - Toelating tot versnelde terugbetaling.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6895 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-Wetboek - Medische en paramedische verstrekkingen - Toepassing van de BTW.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 26/2/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6894 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Misbruiken.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6893 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Facturatie binnen de eenheid.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6892 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Europese richtlijnen - Weerslag op de bedrijven.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6891 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Verrichtingen van buitenlandse dochterondernemingen - Toepassing van de BTW-eenheid - Verschuldigdheid van de BTW.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6890 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Invoering.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 12/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-88 20/3/2007
3-6889 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Kruispuntbank van Ondernemingen - Buitenlandse belastingplichtigen - Identificatienummers.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6888 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Fisconet - Publicatie van omzendbrieven en administratieve beslissingen - Garanties voor de belastingplichtigen - Behoud van de dienstverlening.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 2/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6887 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing - Elektronische facturatie - Door een betrouwbare derde partij bevestigd attest.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6886 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing - Gratis diensten.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6885 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Filialen in het buitenland.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6884 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Toepassing- Budgettair gevolg.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6883 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Toepassing van de BTW-eenheid - Identificatie van de BTW-plichtigen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 17/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6882 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW-eenheid - Toepassing - Holdings, advocaten en notarissen.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
  Antwoord 22/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-89 3/4/2007
3-6866 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW- Activiteiten die betrekking hebben op het arrest van 5 oktober 2006 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Eigen middelen - Vastgestelde rechten.
  Verzending vraag 30/1/2007
  Antwoord 1/3/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-87 6/3/2007
3-6278 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Vermiste personen - Statuut.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 21/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-82 27/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1871
3-6273 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Europees Strafregister - Koppeling van de nationale strafregisters - Europese centrale gegevensbank - Instelling.
  Verzending vraag 14/11/2006
  Antwoord 11/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1883
3-6221 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Terugbetaling in geval van verlies van schuldvordering.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 27/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6220 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing op kortingsbonnen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6219 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Diensten die via elektronische weg aan belastingplichtigen worden verleend.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 3/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6218 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Elektronische facturatie - Verplichte voorlegging van een getuigschrift.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 3/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-83 9/1/2007
3-6217 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing van het attractiebeginsel.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 24/4/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-90 24/4/2007
3-6216 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Elektronische facturatie vanuit het buitenland - Vermeldingen op de factuur.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6215 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vermeldingen op facturen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-6214 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van vertegenwoordigers van ziekenfondsen.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6213 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrekbaarheid van geschenken van geringe waarde.
  Verzending vraag 31/10/2006
  Antwoord 21/11/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-80 28/11/2006
3-6212 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Uitreiking van kredietnota's door de klant.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Antwoord 8/12/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
3-6211 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Onderscheid tussen een kredietnota en een verbeterend stuk.
  Verzending vraag 3/11/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-81 12/12/2006
  Antwoord 16/1/2007
  Publicatie antwoord : bulletin 3-84 23/1/2007
3-5640 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vastgoed- en financiŽle transacties.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5639 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van een gebouw - Voorwaarden voor de herziening van de BTW - Vruchtgebruik van het gebouw.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5638 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Controle van de boekhouding van een exporteur - Overlegging van EX1 of EX3-documenten.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5637 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Begrip normale waarde van een gebouw bij een schatting.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5636 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van faillissementscuratoren - Verschil naargelang de curator al dan niet advocaat is.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5635 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Centra voor onderwijskeuze en gezinsvoorlichting - Centra voor levens- en gezinsvragen - Verschil.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5634 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Diensten aangeboden aan leden van beroepsorganisaties.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5633 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Toepassing op de mortuariumdiensten.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-73 22/8/2006
  Antwoord 28/8/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-74 5/9/2006
3-5630 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve zorgverstrekking - ResidentiŽle eenheden - Quota voor bedden palliatieve zorg - Situatie van de Foyer Saint-FranÁois in Namen.
  Verzending vraag 12/7/2006
  Antwoord 12/7/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1753
3-5558 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  OCMW's - Bevoegdheid inzake maatschappelijke dienstverlening aan niet-begeleide minderjarigen.
  Verzending vraag 27/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 25/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-78 31/10/2006
3-5435 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenis van Merksplas - Psychosociale dienst - Personeelsschaarste.
  Verzending vraag 16/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-72 1/8/2006
  Antwoord 26/9/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-76 3/10/2006
3-5418 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Mobiliteit  
  Arbitragehof. - Ambtshalve aangestelde advocaten. - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5417
3-5417 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Arbitragehof. - Ambtshalve aangestelde advocaten. - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering.
  Verzending vraag 14/6/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-71 18/7/2006
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-5418
3-5239 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Afghaanse onderdanen verblijvend in BelgiŽ - Situatie - Evaluatie van de humanitaire en de veiligheidssituatie in Afghanistan.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Antwoord 20/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
3-5225 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Artikel 77 - VZW's die steun geven aan illegalen - Overeenstemming van de sociale doelstelling.
  Verzending vraag 24/5/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-70 4/7/2006
  Antwoord 5/10/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-77 17/10/2006
3-4740 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Ontvoeringen door ouders - Werkgroepen - Samenstelling, opdracht en resultaten.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 2/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-68 6/6/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1479
3-4739 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Permanente beroepsopleiding van de magistraten - Opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Orde - Onafhankelijkheidswaarborg.
  Verzending vraag 24/3/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-66 9/5/2006
  Antwoord 13/6/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-69 20/6/2006
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-1476
3-4286 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Problematiek van de geestelijke gezondheid.
  Verzending vraag 7/2/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Aanvullend antwoord 21/2/2006
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1319
3-4203 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische onderzoekscel aangaande de misdaden in Rwanda - Werkzaamheden - Vacature hoofd van de cel.
  Verzending vraag 24/1/2006
  Antwoord 21/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-4144 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Women's Forum for the Economy and Society - Deelname van een vrouwelijk lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT) - Belang en kostprijs.
  Verzending vraag 16/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
3-4141 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Adoptie in BelgiŽ - Begrip "adopteerbaar kind" - Ongegronde weigering tot toestemming van ouders en voogden.
  Verzending vraag 16/1/2006
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-61 28/2/2006
  Antwoord 13/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
3-3993 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procedure van gezinshereniging - Vertrouwensadvocaten - Aanwijzing en opdracht.
  Verzending vraag 29/12/2005
  Antwoord 7/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
3-3946 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Politie - Basisopleiding van politieagenten.
  Verzending vraag 16/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
  Antwoord 8/2/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-60 14/2/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1204
3-3886 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Arbitragehof - Ambtshalve aangestelde advocaten - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering.
  Verzending vraag 5/12/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Antwoord 31/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-59 31/1/2006
3-3849 Clotilde Nyssens (cdH) staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken  
  Voorstel voor een Europese richtlijn over de bewaring van elektronische verkeersgegevens - Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) - Houding van BelgiŽ.
  Verzending vraag 25/11/2005
  Antwoord 27/12/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1092
3-3721 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vruchtbaarheidsklinieken in BelgiŽ - Technieken en statistieken - Toeloop van Franse lesbiennes.
  Verzending vraag 17/11/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-57 3/1/2006
  Antwoord 7/3/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-62 14/3/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1093
3-3663 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Strijd tegen de pedopornografie - Opdracht van de Computer Crime Unit (CCU) - Samenwerking met Interpol.
  Verzending vraag 28/10/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-55 6/12/2005
  Antwoord 13/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1057
3-3626 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asielaanvraag hebben ingediend (NBMV) - Moeilijke situatie - Gespecialiseerde opvangcentra.
  Verzending vraag 25/10/2005
  Antwoord 10/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1025
3-3003 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) - Erkenning.
  Verzending vraag 13/7/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Rappel 29/9/2005
  Verzending vraag 29/9/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-53 8/11/2005
  Antwoord 17/11/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-54 22/11/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-959
3-2961 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  SELOR - Mondelinge taalexamens - Slaagpercentage.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2960 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  SELOR - Taalexamens - Slaagpercentage - Verschil tussen Franstalige en Nederlandstalige kandidaten.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2959 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  SELOR - Taalexamens - Samenstelling van de examencommissies.
  Verzending vraag 30/6/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-47 16/8/2005
  Antwoord 18/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2937 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen ten aanzien van toepassingen van biologie en geneeskunde. - Niet-ratificatie door BelgiŽ.
  Verzending vraag 17/6/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-886
3-2792 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Mobiliteit  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreiding van de vluchten - Omkeren van de richting van het luchtverkeer op eenzelfde baan.
  Verzending vraag 27/5/2005
  Antwoord 5/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-819
3-2717 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  FOD Justitie - Personeel van griffies en parketten - Staking van het openbaar vervoer - Door het personeel te nemen maatregelen.
  Verzending vraag 24/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-44 5/7/2005
  Antwoord 6/7/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-45 19/7/2005
3-2713 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verblijfsvergunning - Aanvragen - Verblijf om medische redenen - Tussenkomst van een adviserend geneesheer.
  Verzending vraag 20/5/2005
  Antwoord 20/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-796
3-2682 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Voertuig dat in een vennootschap is ingebracht - Doorverkoop.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 9/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2681 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Artikel 44, ß2, 2į, 4į en 9į, van het BTW-wetboek - Subsidies - Vrijstelling van BTW.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2680 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Gediplomeerde psychologen - Bijkomende medische prestaties.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2679 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Terugbetaling - Verjaring - Stuiting.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 9/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2678 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Geneesheren - Prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van prestaties in de gezondheidszorg - Biologische analyses.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2677 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Artikel 44, ß1, 2į van het BTW-wetboek - Geneesheer - Begrip.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 30/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
3-2676 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Verstrekken van diensten aan een onverdeeldheid - Vermeldingen.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Antwoord 20/9/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-50 27/9/2005
3-2675 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Buitenlandse octrooien "buiten EEG" - Inbreng tegen betaling.
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 16/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
3-2588 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Magistraten - Opleiding - Opleidingsinstituut voor de rechterlijke orde - Oprichting.
  Verzending vraag 29/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 24/8/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-48 30/8/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-793
3-2581 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Vrijwillige verwerving van een vreemde nationaliteit - Begrip - Interpretatie.
  Verzending vraag 29/4/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-42 7/6/2005
  Antwoord 17/6/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-43 21/6/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-792
3-2452 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Kinesitherapeutische zorg - Prestaties - Betaling.
  Verzending vraag 15/4/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-730
3-2417 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Rechterlijke orde - Loopbaanhervorming - Oud niveau 4 - Publicatie van de barema's in het Belgisch Staatsblad.
  Verzending vraag 31/3/2005
  Antwoord 15/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
3-2381 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Mobiliteit  
  Parkeren - Depenalisering - Databank van de Directie voor de inschrijving van de voertuigen (DIV) - Toegangsmogelijkheden.
  Verzending vraag 24/3/2005
  Antwoord 1/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-38 12/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-668
3-2359 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Mobiliteit  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreiding van de geluidshinder van vliegtuigen - BRUNORR-rapport - Problematiek van zone 3 Wezembeek.
  Verzending vraag 16/3/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Rappel 12/5/2005
  Verzending vraag 12/5/2005
  Antwoord 18/5/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-41 24/5/2005
3-2349 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen  
  Psychiatrisch ziekenhuis - Behandeling van een behoeftige - Terugbetaling van de kosten - Kosten voor het OCMW.
  Verzending vraag 11/3/2005
  Antwoord 21/4/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-39 26/4/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-647
3-2305 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Mobiliteit  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Gebruik van baan 20 - Veiligheidsregels.
  Verzending vraag 4/3/2005
  Antwoord 16/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-37 29/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-639
3-2132 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Terreinen overgedragen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI) - Regels voor de verkoop - Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  Verzending vraag 24/1/2005
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Antwoord 10/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-528
3-2105 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Klachtencommissie - Werking.
  Verzending vraag 21/1/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1842 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gesloten centra - Regeringsbeleid.
  Verzending vraag 28/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1839 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Rolstoelen - Wijziging van de regels inzake de toekenning van een terugbetaling of een tegemoetkoming.
  Verzending vraag 17/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Antwoord 2/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-34 15/2/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-492
3-1826 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Regularisatie - Termijn van 3 of 4 jaar sedert de aanvraag van het statuut van vluchteling - Ontstentenis van een uitvoeringsbeschikking.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 21/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-474
3-1825 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Observatorium voor gezondheid en welzijn - Samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn.
  Verzending vraag 13/12/2004
  Antwoord 24/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-31 4/1/2005
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 3-473
3-1796 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Gemeenschapsrecht -Definitief Belaste Inkomsten (DBI) - Wetgeving - Wijzigingen.
  Verzending vraag 8/12/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-32 18/1/2005
  Antwoord 10/1/2006
  Publicatie antwoord : bulletin 3-58 17/1/2006
3-1683 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Palliatieve zorg - Situatie.
  Verzending vraag 29/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 24/1/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-33 1/2/2005
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-398
3-1653 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Buitenlandse Zaken  
  Mensenhandel - Fraude met visa en andere documenten - Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Rappel 20/1/2005
  Verzending vraag 20/1/2005
  Antwoord 23/2/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-35 1/3/2005
3-1651 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Criminaliteit - Cijfers in BelgiŽ voor 2003.
  Verzending vraag 27/10/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-29 7/12/2004
  Antwoord 13/12/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-30 21/12/2004
3-1254 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  Registratierechten - Administratieve samenwerking met Frankrijk, Nederland en Luxemburg.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1253 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Maatstaf van heffing.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Antwoord 3/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1252 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vrijstelling bij gratis terbeschikkingstelling van onroerende goederen.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 10/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-24 21/9/2004
3-1251 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Levering aan schepen in het buitenland.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Antwoord 3/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1250 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vrijstelling - Economische activiteiten.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
  Antwoord 24/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-25 5/10/2004
3-1249 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn  
  BTW - Vrijstelling - Bevoegde overheid.
  Verzending vraag 28/7/2004
  Antwoord 3/9/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-1175 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Gerechtelijke alternatieve maatregelen - Beroepsgeheim - Personeel - Taken.
  Verzending vraag 16/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1174
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-357
3-1174 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gerechtelijke alternatieve maatregelen - Beroepsgeheim - Personeel - Taken.
  Verzending vraag 16/7/2004
  Antwoord 19/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-22 24/8/2004
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-1175
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-357
3-1015 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Rustpensioen - Bedrijfsvoorheffing - Berekening - Terugbetaling.
  Verzending vraag 2/7/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-21 10/8/2004
  Antwoord 30/8/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-23 7/9/2004
3-964 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Magistratuur - Gerechtelijke stagiairs - Benoeming.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 24/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-963 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Gevangenissen - Dove en/of stomme gedetineerden - Begeleindingsmaatregelen.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 17/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-954 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Terrorisme - Witwassen van kapitaal - Aan de banken te bezorgen documenten - Vervalsing.
  Verzending vraag 17/5/2004
  Antwoord 8/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-18 15/6/2004
3-907 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Kinderbedelarij - Beleid van de parketten - Vervolging en bescherming van minderjarige bedelaars.
  Verzending vraag 23/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-17 1/6/2004
  Antwoord 16/6/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-19 29/6/2004
3-889 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Arbeidsongevallen - Genezenverklaring - Datum - Kennisgeving door de verzekeraar.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Antwoord 14/5/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
3-879 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hof van Cassatie - Eerste voorzitter - Secretariaat - Taken.
  Verzending vraag 2/4/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-16 18/5/2004
  Antwoord 16/7/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-20 20/7/2004
3-813 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Weigering omgangsrecht - Klachten - Seponering - Richtlijnen voor de parketten.
  Verzending vraag 5/3/2004
  Antwoord 7/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Herkwalificatie van : mondelinge vraag 3-233
3-810 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Directe belastingen in Ukkel - Administratie - Diensten - Locatie.
  Verzending vraag 4/3/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-14 20/4/2004
  Antwoord 11/10/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-51 11/10/2005
3-734 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Werk en Pensioenen  
  Werkloosheidsuitkeringen - Toekenningsregels - Versoepeling voor jongeren die zich werkelijk inspannen om een beroepsopleiding te volgen.
  Verzending vraag 17/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
  Antwoord 2/3/2005
  Publicatie antwoord : bulletin 3-36 15/3/2005
3-702 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Mobiliteit en Sociale Economie  
  Directie Luctvaart - Belgocontrol - Gebrek aan communicatie.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 26/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-701 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Micro-injectie van zaadcellen (ICSI) - Uitbreiding - ControversiŽle vragen - Evaluatie.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-700 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Witwasserij - Veerbeurdverklaring van het geld - Afneming van het vermogen van de veroordeelde.
  Verzending vraag 13/2/2004
  Antwoord 12/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
3-627 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Echtscheidingen - Maatregelen bepaald in het vonnis of de minnelijke schikking - Uitvoering.
  Verzending vraag 3/2/2004
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-12 16/3/2004
  Antwoord 21/4/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-15 4/5/2004
3-451 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationalitiet - Personen die zich geen geboortebewijs of akte van bekendheid kunnen verschaffen - Verklaring onder ede.
  Verzending vraag 26/11/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-7 6/1/2004
  Antwoord 20/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 3-345
3-373 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Lijn 26 - Uitbating.
  Verzending vraag 24/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
  Antwoord 8/1/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-8 20/1/2004
3-346 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Hallepoort - Renovatie - Bestemming.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Antwoord 23/2/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-11 2/3/2004
3-345 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Procťdures d'obtention de la nationalitť belge - Personnes ne pouvant se procurer un acte de naissance ou un acte de notoriťtť - Dťclaration sous serment.
  Verzending vraag 15/10/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-4 18/11/2003
  Valt buiten de bevoegdheid 26/11/2003
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 3-451
3-98 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid  
  Oercellen - Handel op internet.
  Verzending vraag 27/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 28/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-97
3-97 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Oercellen - Handel op internet.
  Verzending vraag 27/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-96
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-98
3-96 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Oercellen - Handel op internet.
  Verzending vraag 27/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 24/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-97
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 3-98
3-12 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Numerus clausus - Toepassingsmodaliteiten.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
3-11 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Communautaire recht - Toepassing - Wijziging van de fiscale wetgeving.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 27/10/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-3 4/11/2003
3-10 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Overdracht van activa - Facturering.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 25/3/2004
  Publicatie antwoord : bulletin 3-13 30/3/2004
3-9 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vrijstellingen.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 8/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-8 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Registratie als ondernemer - Vereniging van mede-eigenaars.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 8/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-7 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Holding - Verkoop van aandelen.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 8/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-6 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Winstaandelen van beheerders.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 20/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-5 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verkoop van aandelen - Onderhandelingen.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 8/12/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-6 16/12/2003
3-4 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Voorschotten.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
  Antwoord 25/11/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-5 2/12/2003
3-3 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Verkiezingen - Aanplakken van de verkiezingslijsten.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Antwoord 11/9/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003
3-2 Clotilde Nyssens (cdH) vice-eersteminister en minister van Justitie  
  Hoge Raad voor het penitentiair beleid en de bestuurscommissies - Vervanging door de centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de toezichtscommissies - Gevangenisbestuur en juridisch statuut van de gedetineerden.
  Verzending vraag 8/8/2003
  Antwoord 17/9/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 3-1 7/10/2003