Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Clotilde Nyssens

76 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
2-2776 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Hervorming.
  Verzending vraag 24/2/2003
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-72 1/4/2003
  Antwoord 8/4/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-73 6/5/2003
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-969
2-2497 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Mondelinge taalexamens - Evaluatie van de kandidaten.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2496 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Taalexamens - Raadpleging.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2495 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Taalexamens - Slaagpercentages.
  Verzending vraag 29/10/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
  Antwoord 5/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
2-2428 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Justitie  
  Penitentiaire instellingen - Situatie van pedofiele gedetineerden en seksuele delinquenten.
  Verzending vraag 2/10/2002
  Antwoord 23/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2420 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gezinshereniging - Vreemdelingen - Vestigingsaanvraag - Visums en verblijfsvergunningen.
  Verzending vraag 27/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-62 3/11/2002
  Antwoord 9/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-2404 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiescholen - Coherentie op het vlak van de inhoud van de opleiding, de evaluatie en de discipline.
  Verzending vraag 16/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2393 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Tarief voor cd-rom's.
  Verzending vraag 10/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 25/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2392 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van wagens - Specifieke economische activiteit.
  Verzending vraag 10/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 25/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2391 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - BTW-identificatie van een stichting van openbaar nut.
  Verzending vraag 10/9/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
  Antwoord 2/12/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-64 3/12/2002
2-2226 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Taalexamen - Modalieiten en termijnen waarover elke kandidaat beschikt om zijn examen in te kijken.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Antwoord 2/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-2224 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones - Basisoverlegcomitť - Voorzitterschap - Onverenigbaarheden.
  Verzending vraag 19/7/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2183 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Stabiele vestigingen van buitenlandse maatschappijen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2182 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Prestaties van buitenlandse notarissen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 17/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-61 22/10/2002
2-2181 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  TVA - Cadeaux de faible valeur.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 23/8/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-59 10/9/2002
2-2180 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vergoeding om van een huurcontract af te zien.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2179 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aankoop en verkoop van goederen door buitenlandse belastingplichtigen.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 23/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-68 4/2/2003
2-2178 Clotilde Nyssens (cdH) minister van FinanciŽn  
  Beursoperaties - Belasting.
  Verzending vraag 17/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-2167 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Diensten van de administratie der Directe Belastingen van jette - Lokalisering.
  Verzending vraag 10/6/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-57 23/7/2002
  Antwoord 24/7/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-58 13/8/2002
2-1975 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu  
  Zonnecentra - Verplichting tot opleiding - Vastlegging van de datum van de opheffing van de wet van 11 januari 1999 - Mogelijke gevolgen voor de verplichting tot opleiding.
  Verzending vraag 18/3/2002
  Antwoord 19/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1954 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Terrorisme - Beweegredenen voor ontheffing van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Statuut van het Internationaal Gerechtshof - Reactie van BelgiŽ.
  Verzending vraag 11/3/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1854
2-1870 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Goed bestemd om door de onderneming te worden gebruikt - Investeringsgoederen.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1869 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Belastingplicht - Advies aan een holding die in het buitenland is gevestigd.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 20/1/2003
  Publicatie antwoord : bulletin 2-67 21/1/2003
2-1868 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Jaarlijkse lijst van belastingplichtige klanten.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 28/10/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-62 5/11/2002
2-1867 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrek - Herfacturering van reparatiekosten voor wagens.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1866 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrek - Verblijfsonkosten voor werknemers.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1865 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vrijstelling - Etablissementen waar betalende gasten logeren.
  Verzending vraag 4/2/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1854 Clotilde Nyssens (PSC) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken  
  Terrorisme - Beweegredenen voor ontheffing van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid - Statuut van het Internationaal Gerechtshof - Reactie van BelgiŽ.
  Verzending vraag 1/2/2002
  Doorverwijzing vraag 11/3/2002
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-1954
2-1797 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Diensten van de administratie der Directe belastingen van Jette - Toekomstig onderkomen.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 19/3/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-51 19/3/2002
  Aanvullend antwoord 8/4/2002
  Publicatie aanvullend antwoord : bulletin 2-52 16/4/2002
2-1796 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Naleving van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1795 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Selor - Taalexamens.
  Verzending vraag 27/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-48 5/2/2002
  Antwoord 11/2/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-49 19/2/2002
2-1779 Clotilde Nyssens (cdH) minister van Binnenlandse Zaken  
  Politiezones waartoe de faciliteitengemeenten behoren - Gebruikte taal.
  Verzending vraag 14/12/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-47 22/1/2002
  Rappel 6/11/2002
  Verzending vraag 6/11/2002
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-65 17/12/2002
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-645
2-1667 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats waar diensten worden verricht.
  Verzending vraag 23/11/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-46 8/1/2002
  Rappel 16/5/2002
  Verzending vraag 16/5/2002
  Antwoord 27/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-56 2/7/2002
2-1643 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid  
  Verzekeraars - Wettelijke aansprakelijkheid - Juridische bescherming - Belangenconflict.
  Verzending vraag 30/10/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
  Antwoord 29/4/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-53 7/5/2002
2-1438 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Conventies van internationaal strafrecht - Toepassing ervan binnen de Belgische rechtsorde - Artikel 12bis van de wet van 17 april 1878 zoals dat aangepast is door de wet van 12 juli 2001 - Interpretatie.
  Verzending vraag 24/7/2001
  Antwoord 10/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1437 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand  
  Berlaymont - Renovatie - Huur van vervangende gebouwen door de Belgische Staat ten gunste van de Europese Commissie - Aard van de contracten.
  Verzending vraag 24/7/2001
  Antwoord 4/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1433 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Verkeersongevallen - Geschillen - Plaats van het slachtoffer.
  Verzending vraag 20/7/2001
  Antwoord 8/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-533
2-1421 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Incassabureaus - Geven van inlichtingen.
  Verzending vraag 13/7/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-541
2-1401 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  Centraal bureau voor de bestrijding van de georganiseerde economische en financiŽle misdaad - Terbeschikkingstelling van ambtenaren van de fiscale administratie.
  Verzending vraag 29/6/2001
  Antwoord 11/7/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-511
2-1265 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Cannabis - Schadelijke invloed van het gebruik ervan op het rijgedrag.
  Verzending vraag 4/5/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-36 12/6/2001
  Antwoord 27/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-38 17/7/2001
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-438
2-1220 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats van uitvoering van managementdiensten.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 4/12/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-45 11/12/2001
2-1219 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  Dubbele belastingsheffing op het inkomen - Preventieve verdragen.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1218 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van voertuigen - Toepassing.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1217 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Vormingscursus - Toepassing.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 27/8/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-40 4/9/2001
2-1216 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrekbaarheid - Vormvoorwaarden.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1215 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Fiscale vertegenwoordiging.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 15/6/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-37 26/6/2001
2-1214 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Beroepsopleiding - Toepassing.
  Verzending vraag 19/3/2001
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-34 24/4/2001
  Antwoord 10/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-1159 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  Co-ouderschap - Facultatief stesel - Alimentatiegeld - Aftrekbaarheid.
  Verzending vraag 20/2/2001
  Antwoord 21/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-33 3/4/2001
2-837 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  (nog niet vertaald) Sociťtť ťtrangŤre - Intermťdiaire - Enregistrement comme entrepreneur.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Intrekking vraag 18/10/2000
2-836 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  (nog niet vertaald) Entrepreneurs ťtrangers - Enregistrement - Commission provinciale compťtente
  Verzending vraag 12/10/2000
  Intrekking vraag 18/10/2000
2-835 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  Gemeenschapsrecht - Toepassing.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-834 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aftrek bij spontane regularisatie.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 10/5/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-35 15/5/2001
2-833 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Aankoop van roerende goederen (geen vervoermiddelen) bestemd voor belastingplichtigen in het buitenland.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-832 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Betaling en aftrek tijdens de procedure voor aanwijzing van een aansprakelijk vertegenwoordiger voor de BTW.
  Verzending vraag 12/10/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
  Antwoord 13/9/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-41 24/9/2001
2-807 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ontvoerde kinderen - Gezinsbijslag - Schrapping bij ontvoering.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 12/9/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-23 3/10/2000
2-806 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Ontvoerde kinderen - Afvoering uit de bevolkingsregisters.
  Verzending vraag 31/7/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-22 5/9/2000
  Antwoord 21/11/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-26 5/12/2000
2-687 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Termijnen.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-686 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verrichten van diensten voor zichzelf.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-685 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats waar diensten worden verricht.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 19/3/2001
  Publicatie antwoord : bulletin 2-32 20/3/2001
2-684 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Plaats waar tussenpersonen diensten verrichten.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-683 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Identificatie van buitenlandse BTW-plichtigen.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-682 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verhuur van roerende uitrusting.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-681 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Toevallige belastingplichtige.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-680 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Facturen- Taalgebruik.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 7/7/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-20 18/7/2000
2-678 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Tijdelijke vereniging.
  Verzending vraag 25/5/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-19 4/7/2000
  Antwoord 26/10/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-25 31/10/2000
2-349 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen  
  Ambtenaar - Politiek verlof - Dekking gezondheidszorg.
  Verzending vraag 12/1/2000
  Antwoord 9/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
2-348 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Sociale Zaken en Pensioenen  
  Ambtenaar - Politiek verlof - Dekking gezondheidszorg.
  Verzending vraag 12/1/2000
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Antwoord 25/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-10 29/2/2000
2-315 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  Bedrijfswagen - Buitenlandse werkgever - Belgische autobelasting.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 13/6/2002
  Publicatie antwoord : bulletin 2-55 18/6/2002
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 2-200
2-314 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Algemeen verhoudingsgetal inzake aftrek - Subsidie.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 8/6/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-18 20/6/2000
2-313 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Publiekrechterlijke instellingen.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 4/5/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-15 9/5/2000
2-312 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Verrichten van diensten - Ontvanger in het buitenland gevestigd.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-311 Clotilde Nyssens (PSC) minister van FinanciŽn  
  BTW - Levering van producten van dezelfde aard - Heffingsgrondslag.
  Verzending vraag 22/12/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-8 1/2/2000
  Antwoord 24/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000
2-200 Clotilde Nyssens (PSC) vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer  
  Bedrijfswagen - Buitenlandse werkgever - Belgische verkeersbelsting.
  Verzending vraag 7/12/1999
  Doorverwijzing vraag 22/12/1999
  Doorverwezen aan : schriftelijke vraag 2-315
2-123 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Belgische identiteitskaarten - Vermelding "verstoten".
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 17/1/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-7 18/1/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-122
2-122 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Binnenlandse Zaken  
  Belgische idenditeitskaarten - Vermelding "verstoten".
  Verzending vraag 29/10/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-4 7/12/1999
  Antwoord 4/2/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-9 15/2/2000
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 2-123
2-88 Clotilde Nyssens (PSC) minister van Justitie  
  Wetboek van de nationaliteit - Naturalisatieaanvraag - Door de gemeente gevraagde vergoeding.
  Verzending vraag 23/9/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 2-2 2/11/1999
  Antwoord 15/3/2000
  Publicatie antwoord : bulletin 2-12 28/3/2000