Zoekresultaat schriftelijke vragen

Criteria :
1: Legislatuur 1995-1999
Ingediend door Alain Destexhe

59 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
1-1654/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen - Controle.
  Verzending vraag naar Minister 26/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1648/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Stemrecht van de Belgen in het buitenland voor de parlementsverkiezingen.
  Verzending vraag naar Minister 18/3/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-98 4/5/1999
1-1609/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Volgrecht verschuldigd op schilderijen.
  Verzending vraag naar Minister 18/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
  Doorverwijzing vraag 20/4/1999
1-1609/2 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Volgrecht verschuldigd op schilderijen.
  Verzending vraag naar Minister 20/4/1999
1-1562/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Sociale Maribel II - Toepassing.
  Verzending vraag naar Minister 15/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1478/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inschrijving in de bevolkingsregisters van een persoon die in een kamer of appartement woont, ter beschikking gesteld door een OCMW.
  Verzending vraag naar Minister 27/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
  Rappel 12/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 12/2/1999
  Antwoord 23/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1466/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW-aftrek door banken.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1465/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Wederverkoop van gebruikte goederen door belastingplichtigen zonder recht op aftrek.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1464/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Diensten op het vlak van handelsarbitrage.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1463/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Euro en BTW (Afronding).
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1462/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Kinderoppas in crŤches.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1461/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Laboratoriumonderzoek.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 17/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Antwoord 9/3/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
1-1460/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Dienstwagen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 9/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1459/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Belasting op de beroepsinkomsten van de werknemers van bijkantoren van Belgische vennootschappen.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1455/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Vervoer  
  Aankoop van voertuigen door niet-ingezetenen (Inschrijving).
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 8/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
1-1452/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Militaire luchthaven van Bierset. - Concessie.
  Verzending vraag naar Minister 18/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Rappel 17/2/1999
  Verzending vraag naar Minister 17/2/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-95 23/3/1999
1-1451/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Alimentatieplichtigen. - Bewoners van Franse nationaliteit.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1448/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Verbod op reclame voor zorgverstrekkers. - Bejaardentehuizen en RVT.
  Verzending vraag naar Minister 16/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 12/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1447/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Alimentatieplichtigen. - Berekeningswijze voor de terugvordering van verblijfkosten in een rusthuis.
  Verzending vraag naar Minister 13/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
1-1432/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Landsverdediging, belast met Energie  
  Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 1/12/1998
  Beslissing niet publicatie 1/12/1998
1-1432/2 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Verjaringstermijn bij het krijgsauditoraat.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1431/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Luchtvervoer. - Identiteitscontrole aan de grenzen van de EEG.
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1406/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Afzien van invoering ten laste van een onderhoudsplichtige.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1405/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  OCMW. - Terugbetaling van de kosten van sociale bijstand.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Antwoord 29/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-90 12/1/1999
1-1404/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Werkzoekende gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 28/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 15/12/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-88 15/12/1998
1-1392/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  BTW. - Lector tewerkgesteld in een handelsvennootschap.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Antwoord 26/1/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-91 26/1/1999
1-1391/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van FinanciŽn  
  Sportclubs opgericht in de vorm van een vzw - BTW.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
1-1382/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadeloosstelling van Belgen die in het buitenland slachtoffer zijn van oorlog of opstanden.
  Verzending vraag naar Minister 20/10/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-87 1/12/1998
  Rappel 21/1/1999
  Verzending vraag naar Minister 21/1/1999
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-94 9/3/1999
  Antwoord 20/4/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-97 20/4/1999
1-1306/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel  
  Belgacomtarieven en Internet.
  Verzending vraag naar Minister 14/9/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
  Rappel 15/12/1998
  Verzending vraag naar Minister 15/12/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-92 9/2/1999
  Antwoord 12/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1190/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Naleving van het embargo op de handelsbetrekkingen met JoegoslaviŽ. - Sporttransfers.
  Verzending vraag naar Minister 7/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1187/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Bijdrage van de alimentatieplichtigen in de verblijfkosten van een persoon opgenomen in een OCMW- rusthuis.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
  Antwoord 20/10/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-84 20/10/1998
1-1169/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Uitdrukkelijke motivering van bestuurshandelingen. - Handeling van een vast bureau van de raad voor maatschappelijk welzijn.
  Verzending vraag naar Minister 3/7/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-1144/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Schadevergoeding voor sommige Belgische en Luxemburgse belangen in Polen.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1141/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Subsidieregeling van projecten inzake 50 jaar vrouwenstemrecht.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Rappel 26/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 8/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-81 8/9/1998
1-1130/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  De intenties van Belgacom t.g.v. de liberalisering van de telecommunicatiemarkt.
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
  Rappel 26/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-83 6/10/1998
  Rappel 10/11/1998
  Verzending vraag naar Minister 10/11/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-89 29/12/1998
  Antwoord 22/2/1999
  Publicatie antwoord : bulletin 1-93 23/2/1999
1-1125/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Sensibilisering voor het drama dat de Tchaadse bevolking treft.
  Verzending vraag naar Minister 9/6/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Antwoord 24/7/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-78 28/7/1998
1-1110/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Vergoedingen voor verliezen geleden in Rwanda en Burundi.
  Verzending vraag naar Minister 29/5/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-77 14/7/1998
  Rappel 26/8/1998
  Verzending vraag naar Minister 26/8/1998
  Antwoord 18/9/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-82 22/9/1998
1-1016/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Auteursrechten op fotokopieŽn. - Administratieve formaliteiten.
  Verzending vraag naar Minister 10/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-1003/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Druk van de Regering inzake menrechten in Tibet en China bij bilaterale contacten met de Volksrepubliek China.
  Verzending vraag naar Minister 9/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Rappel 12/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Antwoord 29/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-987/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Voorwaarden voor de toegang tot de balie.
  Verzending vraag naar Minister 3/4/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-73 19/5/1998
  Rappel 12/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 12/6/1998
  Antwoord 25/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-80 25/8/1998
1-981/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  Terugbetaling van "Zofran" bij behandeling van kinderen met kanker.
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
  Rappel 17/6/1998
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 30/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-76 30/6/1998
1-949/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) staatssecretaris voor Veiligheid, toegevoegd aan de minister van Binnenlandse Zaken, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Leefmilieu, toegevoegd aan de minister van Volksgezondheid  
  Jaarverslag van het College van de Federale Ombudsmannen. - Motivatie van de beslissingen m.b.t. de toekenning van een bijzondere toelage voor gehandicapten.
  Verzending vraag naar Minister 17/3/1998
  Antwoord 5/5/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-72 5/5/1998
1-905/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Aanvullende pensioenen in de interne markt. - Gegevens vermeld in het groenboek.
  Verzending vraag naar Minister 6/3/1998
  Antwoord 21/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-71 21/4/1998
1-878/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Wijze van opstellen van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind is vertoond.
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
  Antwoord 7/4/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-70 7/4/1998
1-853/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Sociale Zaken  
  (nog niet vertaald) Formulaire de dťcisions.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 10/3/1998
  Beslissing niet publicatie 10/3/1998
1-850/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Betrekkingen tussen de Administratie van Pensioenen en de Centrale Dienst voor de Vaste Uitgaven.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-849/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Pensioenen. - Vereffening van perequatie-achterstallen verschuldigd aan de langstlevende echtgenoot.
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-69 24/3/1998
1-843/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  (nog niet vertaald) Les zones "horodateurs"
  Verzending vraag naar Minister 10/2/1998
  Antwoord 20/3/1998
  Beslissing niet publicatie 20/3/1998
1-833/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Babylopers. - Gebreken. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 6/2/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-68 16/3/1998
  Antwoord 15/6/1998
  Beslissing niet publicatie 15/6/1998
1-833/2 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Babylopers. - Gebreken. - Reglementering.
  Verzending vraag naar Minister 17/6/1998
  Antwoord 6/8/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-79 11/8/1998
1-788/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Justitie  
  Wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis. - Toegang tot het strafrechtelijk dossier.
  Verzending vraag naar Minister 19/1/1998
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-67 3/3/1998
  Rappel 27/3/1998
  Verzending vraag naar Minister 27/3/1998
  Antwoord 16/6/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-75 16/6/1998
1-736/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Uitsluiting van de rusthuizen uit de privť-sector uit het sociale en het commerciŽle luik van Maribel.
  Verzending vraag naar Minister 23/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-690/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Volksgezondheid en Pensioenen  
  Aanvullende pensioenen in de eengemaakte markt. - Groenboek van de EG-Commissie. - Ontbreken van BelgiŽ in sommige tabellen.
  Verzending vraag naar Minister 9/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Rappel 16/2/1998
  Verzending vraag naar Minister 16/2/1998
  Antwoord 25/2/1998
  Beslissing niet publicatie 25/2/1998
1-671/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Belgische ondernemingen. - Administratieve vereenvoudiging.
  Verzending vraag naar Minister 4/12/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
  Antwoord 11/2/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-66 17/2/1998
1-566/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Buitenlandse Zaken  
  Decoratie van Belgen door Rwandese autoriteiten.
  Verzending vraag naar Minister 5/11/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 29/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-62 30/12/1997
1-554/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken  
  Inenting van politieagenten en rijkswachters tegen hepatitis B.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 19/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-64 20/1/1998
1-553/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Landsverdediging  
  Verhuizing van de NAVO.
  Verzending vraag naar Minister 27/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
  Antwoord 12/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-61 16/12/1997
1-541/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) minister van Tewerkstelling en Arbeid, belast met het Beleid van gelijke kansen voor mannen en vrouwen  
  Raamovereenkomst inzake ouderschapsverlof. - Omzetting van de richtlijn in Belgisch recht.
  Verzending vraag naar Minister 23/10/1997
  Antwoord 1/12/1997
  Publicatie antwoord : bulletin 1-60 9/12/1997
1-508/1 Alain Destexhe (PRL-FDF) vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie  
  Wijziging van de Belgacom-tarieven
  Verzending vraag naar Minister 17/10/1997
  Publicatie zonder antwoord : bulletin 1-59 25/11/1997
  Antwoord 26/1/1998
  Publicatie antwoord : bulletin 1-65 3/2/1998