Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Gérard Deprez

24 resultaten

5-135 Gérard Deprez (MR) 5/5/2011
  de mogelijke herdefiniëring van het juridisch kader van het verdrag van Schengen
  eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 5/5/2011 (handelingen 5-21)
5-145 Gérard Deprez (MR) 12/5/2011
  het Twitterbericht over de beslissing van Standard & Poor’s om de rating van België niet te verlagen
  eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 12/5/2011 (handelingen 5-22)
5-176 Gérard Deprez (MR) 26/5/2011
  de homeopathie
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 26/5/2011 (handelingen 5-24)
5-204 Gérard Deprez (MR) 16/6/2011
  l'augmentation du nombre de demandes d'asile introduites par des personnes originaires de Macédoine
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-300 Gérard Deprez (MR) 24/11/2011
  de bescherming van kamp Ashraf
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-446 Gérard Deprez (MR) 1/3/2012
  het Belgisch Plan zeldzame ziekten
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 1/3/2012 (handelingen 5-49)
5-478 Gérard Deprez (MR) 29/3/2012
  de herziening van het verdrag van Schengen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-506 Gérard Deprez (MR) 26/4/2012
  het bij de Raad van Europa ingediende voorstel van het Verenigd Koninkrijk inzake de hervorming van het Europees Hof van de rechten van de mens
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2012 (handelingen 5-57)
5-593 Gérard Deprez (MR) 7/6/2012
  de oproep tot verklikking van het Vlaams Belang
  eerste minister
  beantwoord op 7/6/2012 (handelingen 5-62)
5-607 Gérard Deprez (MR) 14/6/2012
  de strijd tegen kinderarbeid
  minister van Werk
  beantwoord op 14/6/2012 (handelingen 5-63)
5-627 Gérard Deprez (MR) 28/6/2012
  het verslag van het Rekenhof
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  vraag ingetrokken
5-685 Gérard Deprez (MR) 25/10/2012
  de indieningsplicht van de belastingaangifte
  vice-eersteminister en minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenarenzaken
  beantwoord op 25/10/2012 (handelingen 5-77)
5-696 Gérard Deprez (MR) 7/11/2012
  de hyperlinks naar persartikelen van Google
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 8/11/2012 (handelingen 5-78)
5-876 Gérard Deprez (MR) 28/2/2013
  het gebruik van diermeel voor de visteelt
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  vraag ingetrokken
5-922 Gérard Deprez (MR) 27/3/2013
  de stijging met 40 % van het aantal loonbeslagen tussen 2008 en 2012
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/3/2013 (handelingen 5-97)
5-981 Gérard Deprez (MR) 15/5/2013
  de seponering van bijna één op twee groepsverkrachtingszaken tussen 2009 en 2011
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/5/2013 (handelingen 5-102)
 
Herkwalificatie van :
5-1012 Gérard Deprez (MR) 30/5/2013
  het invoeren van bodycams voor dienstdoende politieagenten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 30/5/2013 (handelingen 5-105)
5-1045 Gérard Deprez (MR) 13/6/2013
  de stijging van het aantal Belgen die op de zwarte lijst van de verzekeraars staan
  vice-eersteminister en minister van Economie, Consumenten en Noordzee
  beantwoord op 13/6/2013 (handelingen 5-107)
5-1066 Gérard Deprez (MR) 20/6/2013
  de algemene nationale gegevensbank
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 20/6/2013 (handelingen 5-108)
5-1107 Gérard Deprez (MR) 18/7/2013
  het uitvoeren van DNA-analyses in München
  minister van Justitie
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1113 Gérard Deprez (MR) 9/10/2013
  de humanitaire ramp bij Lampedusa
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 10/10/2013 (handelingen 5-118)
5-1199 Gérard Deprez (MR) 5/12/2013
  de strijd tegen cyberhaat en het respecteren van de vrije meningsuiting
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 5/12/2013 (handelingen 5-129)
5-1265 Gérard Deprez (MR) 23/1/2014
  de samenwerking tussen de Belgische overheid en de sociale netwerken in de bestrijding van de cyberhaat
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  beantwoord op 23/1/2014 (handelingen 5-137)
5-1366 Gérard Deprez (MR) 19/3/2014
  een nieuwe regeling voor de bijzondere opsporingsmethodes in de strijd tegen cyberlokkers
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/3/2014 (handelingen 5-145)