Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
5: Legislatuur 2010-2014
Ingediend door Cindy Franssen

13 resultaten

5-73 Cindy Franssen (CD&V) 3/3/2011
  de ondersteuning van OCMW's in hun beleid ter bestrijding van energiearmoede
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 5-644
5-207 Cindy Franssen (CD&V) 16/6/2011
  het verhoogd risico op hersentumoren door gsm-gebruik
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 16/6/2011 (handelingen 5-26)
5-233 Cindy Franssen (CD&V) 30/6/2011
  het hoge aantal kredietopeningen voor de betaling van dagelijkse aankopen bij mensen met een laag inkomen
  staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
  beantwoord op 30/6/2011 (handelingen 5-28)
5-249 Cindy Franssen (CD&V) 7/7/2011
  de Commissie voor Onderhoudsbijdragen
  staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 7/7/2011 (handelingen 5-29)
5-299 Cindy Franssen (CD&V) 24/11/2011
  het gebrek van een begeleidingsscenario voor asbestvervuiling na brand
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2011 (handelingen 5-36)
5-339 Cindy Franssen (CD&V) 15/12/2011
  de medische beeldvorming
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 15/12/2011 (handelingen 5-40)
5-440 Cindy Franssen (CD&V) 16/2/2012
  het rapport van de Task Force Duurzame Ontwikkeling
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 16/2/2012 (handelingen 5-48)
5-490 Cindy Franssen (CD&V) 29/3/2012
  het wegnemen van het leefloon voor kleuters die niet naar school gaan
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 29/3/2012 (handelingen 5-55)
5-830 Cindy Franssen (CD&V) 31/1/2013
  het jaarboek Armoede in BelgiŽ van 2012
  staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding, toegevoegd aan de minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2013 (handelingen 5-90)
5-841 Cindy Franssen (CD&V) 7/2/2013
  de bevallingsrust na een levenloos geboren kind
  minister van Werk
  beantwoord op 7/2/2013 (handelingen 5-91)
5-1101 Cindy Franssen (CD&V) 17/7/2013
  de legionellabesmettingen in vakantieverblijven
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 18/7/2013 (handelingen 5-114)
5-1309 Cindy Franssen (CD&V) 6/2/2014
  de CT-scans bij kinderen
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 6/2/2014 (handelingen 5-139)
5-1392 Cindy Franssen (CD&V) 27/3/2014
  de multidisciplinaire begeleiding van patiŽnten met een genetische aandoening
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen
  beantwoord op 27/3/2014 (handelingen 5-146)