Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Jean-Paul Procureur

19 resultaten

4-66 Jean-Paul Procureur (cdH) 9/1/2008
  de problematiek betreffende ontvoeringen door de ouders
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/1/2008 (handelingen 4-12)
4-117 Jean-Paul Procureur (cdH) 30/1/2008
  de overmaat aan werk en de opvolging van overtredingen door de politierechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2008 (handelingen 4-15)
4-175 Jean-Paul Procureur (cdH) 28/2/2008
  de overbevolking in gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/2/2008 (handelingen 4-18)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-146
4-240 Jean-Paul Procureur (cdH) 23/4/2008
  de vermindering van het aantal leden van de Cel Waals-Brabant
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  vraag ingetrokken
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-260
4-329 Jean-Paul Procureur (cdH) 29/5/2008
  informatie betreffende kinderen die misbruikt worden door leden van NGO's
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 29/5/2008 (handelingen 4-32)
4-397 Jean-Paul Procureur (cdH) 3/7/2008
  geneesmiddelen die online verkocht worden
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 3/7/2008 (handelingen 4-37)
4-460 Jean-Paul Procureur (cdH) 13/11/2008
  de jeugdprostitutie op het internet
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 13/11/2008 (handelingen 4-48)
4-682 Jean-Paul Procureur (cdH) 12/3/2009
  de overname van de liquide middelen van De Post
  vice-eersteminister en minister van Ambtenarenzaken, Overheidsbedrijven en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 12/3/2009 (handelingen 4-66)
4-809 Jean-Paul Procureur (cdH) 11/6/2009
  het terugroepen van onze ambassadeur in Moskou en eventuele sancties tegen hem
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 11/6/2009 (handelingen 4-79)
4-829 Jean-Paul Procureur (cdH) 18/6/2009
  de aanwerving van vrijwillige bemiddelaars
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/6/2009 (handelingen 4-80)
4-838 Jean-Paul Procureur (cdH) 25/6/2009
  de vervroegde vrijlating van 300 gedetineerden
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/6/2009 (handelingen 4-81)
4-913 Jean-Paul Procureur (cdH) 29/10/2009
  de operatie van Landsverdediging voor de hulp aan daklozen tijdens de winter
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 29/10/2009 (handelingen 4-93)
4-936 Jean-Paul Procureur (cdH) 12/11/2009
  de veiligheidsdiensten van de vliegtuigmaatschappij El Al op de luchthaven van Zaventem
  staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de Eerste minister
  beantwoord op 12/11/2009 (handelingen 4-94)
4-994 Jean-Paul Procureur (cdH) 17/12/2009
  de kwaliteit van de dienstverlening van de NMBS
  minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
  beantwoord op 17/12/2009 (handelingen 4-103)
4-1037 Jean-Paul Procureur (cdH) 14/1/2010
  de aardbeving in Ha´ti
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 14/1/2010 (handelingen 4-108)
4-1045 Jean-Paul Procureur (cdH) 21/1/2010
  de situatie in Ha´ti
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 21/1/2010 (handelingen 4-109)
4-1096 Jean-Paul Procureur (cdH) 11/2/2010
  de boodschappen die via Twitter verspreid worden door een minister van de federale regering
  eerste minister, belast met de Co÷rdinatie van het Migratie- en asielbeleid
  beantwoord op 11/2/2010 (handelingen 4-112)
4-1102 Jean-Paul Procureur (cdH) 24/2/2010
  de vergoeding voor slachtoffers van ź technologische ╗ rampen
  vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 25/2/2010 (handelingen 4-113)
4-1132 Jean-Paul Procureur (cdH) 4/3/2010
  de huiszoekingen die vandaag plaatsvinden in Koerdische kringen
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/3/2010 (handelingen 4-114)