Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
4: Legislatuur 2007-2010
Ingediend door Anne Delvaux

9 resultaten

4-146 Anne Delvaux (cdH) 14/2/2008
  de werving van studentes voor betaalde eiceldonatie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 14/2/2008 (handelingen 4-16)
4-358 Anne Delvaux (cdH) 12/6/2008
  hulpmaatregelen voor melkproducenten
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 12/6/2008 (handelingen 4-34)
4-416 Anne Delvaux (cdH) 10/7/2008
  de eventuele giftigheid van bepaalde schoenenmerken
  vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Klimaat en Energie
  minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen
  beantwoord op 10/7/2008 (handelingen 4-38)
4-492 Anne Delvaux (cdH) 27/11/2008
  het verkopen van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
  beantwoord op 27/11/2008 (handelingen 4-50)
4-535 Anne Delvaux (cdH) 18/12/2008
  de vertraging in de behandeling van dossiers inzake landbouwrampen
  minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid
  beantwoord op 18/12/2008 (handelingen 4-54)
4-553 Anne Delvaux (cdH) 8/1/2009
  de operatie 'Verboden kou te hebben'
  minister van Landsverdediging
  beantwoord op 8/1/2009 (handelingen 4-57)
4-615 Anne Delvaux (cdH) 5/2/2009
  de humanitaire crisis in Sri Lanka
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Ontwikkelingssamenwerking
  beantwoord op 5/2/2009 (handelingen 4-62)
4-742 Anne Delvaux (cdH) 23/4/2009
  de toegankelijkheid van de stembureaus voor personen met een handicap
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/4/2009 (handelingen 4-72)
4-800 Anne Delvaux (cdH) 28/5/2009
  de tekortkomingen van de Belgische Staat inzake de mensenrechten
  minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden
  minister van Migratie- en Asielbeleid
  beantwoord op 28/5/2009 (handelingen 4-78)