Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Clotilde Nyssens

70 resultaten

3-11 Clotilde Nyssens (cdH) 31/7/2003
  de toestand van de 300 Afghanen in hongerstaking
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 31/7/2003 (handelingen 3-10)
3-22 Clotilde Nyssens (cdH) 16/10/2003
  het toenemend aantal Nederlandstalige griffiers in Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 16/10/2003 (handelingen 3-14)
3-47 Clotilde Nyssens (cdH) 6/11/2003
  de actie in de ULB en de UCL van de Iraanse asielzoekers die niet in BelgiŽ kunnen blijven noch naar Iran kunnen terugkeren
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 6/11/2003 (handelingen 3-19)
3-61 Clotilde Nyssens (cdH) 13/11/2003
  het beleid inzake het overvliegen van Brussel
  Eerste minister
  beantwoord op 13/11/2003 (handelingen 3-20)
3-84 Clotilde Nyssens (cdH) 27/11/2003
  de verjaring in corruptiezaken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/11/2003 (handelingen 3-22)
3-94 Clotilde Nyssens (cdH) 4/12/2003
  de forensische deskundigen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/12/2003 (handelingen 3-26)
3-107 Clotilde Nyssens (cdH) 11/12/2003
  de gebrekkige financiering van de ondersteunende teams in de palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 11/12/2003 (handelingen 3-28)
3-119 Clotilde Nyssens (cdH) 18/12/2003
  het gebrek aan personeel in de justitiepaleizen om de gevangenen te begeleiden
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/12/2003 (handelingen 3-31)
3-159 Clotilde Nyssens (cdH) 22/1/2004
  de bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers : het meest problematische aspect van justitie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/1/2004 (handelingen 3-38)
3-170 Clotilde Nyssens (cdH) 29/1/2004
  de confiscatie van witgewassen geld
  minister van FinanciŽn
  beantwoord op 29/1/2004 (handelingen 3-39)
3-189 Clotilde Nyssens (cdH) 5/2/2004
  de toepassing van de wetgeving over het druggebruik
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 5/2/2004 (handelingen 3-41)
3-199 Clotilde Nyssens (cdH) 12/2/2004
  de invoering van een tariefstructuur voor de erelonen van advocaten en notarissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/2/2004 (handelingen 3-43)
3-233 Clotilde Nyssens (cdH) 4/3/2004
  het niet afgeven van kinderen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 3-813
3-244 Clotilde Nyssens (cdH) 11/3/2004
  de feestelijke opening van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 11/3/2004 (handelingen 3-46)
3-255 Clotilde Nyssens (cdH) 18/3/2004
  de verwarde instructies die aan de onderdanen van de Europese Unie gegeven worden met het oog op hun deelneming aan de verkiezing van het Europees Parlement
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/3/2004 (handelingen 3-47)
3-265 Clotilde Nyssens (cdH) 25/3/2004
  de toename van de justitiŽle taken waaronder de gemeenten gebukt gaan
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 25/3/2004 (handelingen 3-49)
3-284 Clotilde Nyssens (cdH) 22/4/2004
  de vernieuwing van de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/4/2004 (handelingen 3-52)
3-304 Clotilde Nyssens (cdH) 6/5/2004
  de door de gemeenten georganiseerde opsporing van diabetes
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 6/5/2004 (handelingen 3-56)
3-316 Clotilde Nyssens (cdH) 13/5/2004
  de moslimexecutieve van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 13/5/2004 (handelingen 3-57)
3-327 Clotilde Nyssens (cdH) 27/5/2004
  het justitiehuis van Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/5/2004 (handelingen 3-60)
3-341 Clotilde Nyssens (cdH) 3/6/2004
  de gezondheid in de gevangenissen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 3/6/2004 (handelingen 3-61)
3-383 Clotilde Nyssens (cdH) 1/7/2004
  de geautomatiseerde stemming
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 1/7/2004 (handelingen 3-68)
3-399 Clotilde Nyssens (cdH) 14/7/2004
  het verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 15/7/2004 (handelingen 3-73)
3-429 Clotilde Nyssens (cdH) 28/10/2004
  de Belgische ambassade te Sarajevo
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/10/2004 (handelingen 3-82)
3-453 Clotilde Nyssens (cdH) 18/11/2004
  de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/11/2004 (handelingen 3-84)
3-483 Clotilde Nyssens (cdH) 2/12/2004
  de sluiting van de dagcentra voor palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 2/12/2004 (handelingen 3-86)
3-517 Clotilde Nyssens (cdH) 23/12/2004
  de organisatie van de verkiezingen voor de Moslimexecutieve
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/2004 (handelingen 3-91)
3-576 Clotilde Nyssens (cdH) 17/2/2005
  de coŲrdinatie van het huisvestingsbeleid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 17/2/2005 (handelingen 3-97)
3-590 Clotilde Nyssens (cdH) 24/2/2005
  de staking in de ziekenhuizen en rusthuizen
  minister van Werk
  beantwoord op 24/2/2005 (handelingen 3-98)
3-622 Clotilde Nyssens (cdH) 10/3/2005
  het examen beroepsbekwaamheid voor de Nederlandstalige kandidaat-magistraten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/3/2005 (handelingen 3-100)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-669
3-629 Clotilde Nyssens (cdH) 17/3/2005
  de terugbetaling door de politie van onrechtmatig ontvangen lonen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 17/3/2005 (handelingen 3-102)
3-645 Clotilde Nyssens (cdH) 24/3/2005
  de terugbetaling van de werkingskosten van de Bureaus voor juridische bijstand
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 24/3/2005 (handelingen 3-104)
3-667 Clotilde Nyssens (cdH) 21/4/2005
  de "euthanasie"-kits
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 21/4/2005 (handelingen 3-108)
3-688 Clotilde Nyssens (cdH) 19/5/2005
  therapeutische baby's
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 19/5/2005 (handelingen 3-112)
3-700 Clotilde Nyssens (cdH) 26/5/2005
  de aanwijzing van de nieuwe Moslimexecutieve van BelgiŽ
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/5/2005 (handelingen 3-113)
3-724 Clotilde Nyssens (cdH) 9/6/2005
  de moord die werd begaan te Watermaal-Bosvoorde
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/6/2005 (handelingen 3-116)
3-740 Clotilde Nyssens (cdH) 16/6/2005
  de regeling van de beroepen in de sector van de geestelijke gezondheid
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 16/6/2005 (handelingen 3-118)
3-756 Clotilde Nyssens (cdH) 23/6/2005
  de opsluiting van minderjarigen in gesloten inrichtingen
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 23/6/2005 (handelingen 3-119)
3-800 Clotilde Nyssens (cdH) 13/10/2005
  het niet-verstrekken van onderwijs aan de minderjarigen in het centrum van Neder-over-Heembeek
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 13/10/2005 (handelingen 3-127)
3-812 Clotilde Nyssens (cdH) 19/10/2005
  de uitleveringsprocedure voor HissŤne Habrť
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-829 Clotilde Nyssens (cdH) 27/10/2005
  de verwijdering van personen die in onthaalcentra verblijven
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 27/10/2005 (handelingen 3-131)
3-839 Clotilde Nyssens (cdH) 10/11/2005
  het gevolg dat moet worden gegeven aan ongelukken waarbij dronken chauffeurs zijn betrokken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 10/11/2005 (handelingen 3-132)
3-864 Clotilde Nyssens (cdH) 24/11/2005
  de mensen zonder papieren die de Sint-Bonifatiuskerk bezetten
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 24/11/2005 (handelingen 3-134)
3-887 Clotilde Nyssens (cdH) 1/12/2005
  de interministeriŽle conferentie voor de huisvesting
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-896 Clotilde Nyssens (cdH) 8/12/2005
  het "referentie-adres" van de daklozen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 8/12/2005 (handelingen 3-139)
3-914 Clotilde Nyssens (cdH) 15/12/2005
  de voogdijvorm "kafala"
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/12/2005 (handelingen 3-140)
3-931 Clotilde Nyssens (cdH) 22/12/2005
  de rechtsonzekerheid inzake het bewijs van afstamming via DNA
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 22/12/2005 (handelingen 3-142)
3-968 Clotilde Nyssens (cdH) 26/1/2006
  de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-999 Clotilde Nyssens (cdH) 9/2/2006
  de aanvragen voor de erkenning van erediensten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 9/2/2006 (handelingen 3-150)
3-1020 Clotilde Nyssens (cdH) 23/2/2006
  de terugbetaling aan Belgacom van opcentiemen op de onroerende voorheffing die werden geÔnd door de FOD FinanciŽn
  vice-eersteminister en minister van FinanciŽn
  beantwoord op 23/2/2006 (handelingen 3-152)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 3-1409
3-1061 Clotilde Nyssens (cdH) 23/3/2006
  de renovatie van het Josaphat-park door Bťliris
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/3/2006 (handelingen 3-155)
3-1076 Clotilde Nyssens (cdH) 30/3/2006
  de problematiek van de ontvoeringen door ouders
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/3/2006 (handelingen 3-157)
3-1100 Clotilde Nyssens (cdH) 27/4/2006
  het parket te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2006 (handelingen 3-160)
3-1119 Clotilde Nyssens (cdH) 4/5/2006
  de toestand bij het parket te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2006 (handelingen 3-162)
3-1140 Clotilde Nyssens (cdH) 18/5/2006
  de gevangenis te Nijvel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 18/5/2006 (handelingen 3-165)
3-1175 Clotilde Nyssens (cdH) 15/6/2006
  de vliegtuigvluchten boven Schaarbeek
  minister van Mobiliteit
  beantwoord op 15/6/2006 (handelingen 3-171)
3-1192 Clotilde Nyssens (cdH) 22/6/2006
  de follow-up van de maatregelen ter bescherming van de maatschappij
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/6/2006 (handelingen 3-172)
3-1242 Clotilde Nyssens (cdH) 19/10/2006
  de middelen die zullen worden toegekend aan de strafuitvoeringsrechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/10/2006 (handelingen 3-183)
3-1248 Clotilde Nyssens (cdH) 25/10/2006
  de mogelijke aanwijzing van een man aan het hoofd van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  beantwoord op 26/10/2006 (handelingen 3-185)
3-1269 Clotilde Nyssens (cdH) 9/11/2006
  de onterechte opsluiting van een kind van 19 maanden in het gesloten centrum 127bis
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2006 (handelingen 3-187)
3-1292 Clotilde Nyssens (cdH) 23/11/2006
  de arbeidsomstandigheden van het personeel van de griffies en parketten in het Justitiepaleis te Brussel
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 23/11/2006 (handelingen 3-190)
3-1305 Clotilde Nyssens (cdH) 30/11/2006
  het onderzoek van Test-Aankoop over palliatieve zorg
  minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
  beantwoord op 30/11/2006 (handelingen 3-191)
3-1316 Clotilde Nyssens (cdH) 7/12/2006
  de stadsdelinquentie
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 7/12/2006 (handelingen 3-193)
3-1341 Clotilde Nyssens (cdH) 21/12/2006
  het nieuwe transitcentrum
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1355 Clotilde Nyssens (cdH) 11/1/2007
  de afschaffing van het verbod op de dubbele nationaliteit
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2007 (handelingen 3-198)
3-1458 Clotilde Nyssens (cdH) 15/3/2007
  de terugkerende klachten van het medisch personeel van Vottem
  vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 15/3/2007 (handelingen 3-208)
3-1470 Clotilde Nyssens (cdH) 22/3/2007
  de gevolgen van de verbreking van het contract over de informatisering van Justitie voor de nieuwe bepalingen over de collectieve schuldenregeling
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2007 (handelingen 3-210)
3-1489 Clotilde Nyssens (cdH) 12/4/2007
  het statuut van gerechtelijke actoren
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 12/4/2007 (handelingen 3-213)
3-1504 Clotilde Nyssens (cdH) 19/4/2007
  de overheveling van de dossiers collectieve schuldenregeling naar de arbeidsgerechten
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 19/4/2007 (handelingen 3-214)
3-1517 Clotilde Nyssens (cdH) 26/4/2007
  de werking van de strafuitvoeringsrechtbanken
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)