Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
3: Legislatuur 2003-2007
Ingediend door Alain Destexhe

8 resultaten

3-807 Alain Destexhe (MR) 19/10/2005
  de uitlevering van Hissène Habré
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 20/10/2005 (handelingen 3-130)
3-877 Alain Destexhe (MR) 30/11/2005
  de samenstelling van de jury van het SELOR voor de benoeming van de voorzitter van het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid
  minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
  vraag ingetrokken
3-889 Alain Destexhe (MR) 1/12/2005
  de ontmanteling van een verdacht terrorismenetwerk
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 1/12/2005 (handelingen 3-137)
3-936 Alain Destexhe (MR) 12/1/2006
  de aanhouding van Hissène Habré en zijn uitwijzing naar België
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/1/2006 (handelingen 3-145)
3-967 Alain Destexhe (MR) 26/1/2006
  de uitlevering van Hissène Habré
  vice-eersteminister en minister van Justitie
  beantwoord op 26/1/2006 (handelingen 3-147)
3-1337 Alain Destexhe (MR) 21/12/2006
  de veroordeling tot de doodstraf van vijf Bulgaarse verpleegsters en één Palestijnse geneesheer in Libië
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 21/12/2006 (handelingen 3-195)
3-1360 Alain Destexhe (MR) 17/1/2007
  de situatie in Darfoer
  minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/1/2007 (handelingen 3-199)
3-1511 Alain Destexhe (MR) 26/4/2007
  de kernreactor van Kinshasa
  Eerste minister
  beantwoord op 26/4/2007 (handelingen 3-216)