Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Clotilde Nyssens

46 resultaten

2-10 Clotilde Nyssens (PSC) 22/10/1999
  de juridische bijstand
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
2-11 Clotilde Nyssens (PSC) 26/10/1999
  de Europese school "Berkendaal" in Vorst
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 28/10/1999 (handelingen 2-9)
2-74 Clotilde Nyssens (PSC) 16/12/1999
  de benoeming van magistraten te Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/12/1999 (handelingen 2-18)
2-82 Clotilde Nyssens (PSC) 23/12/1999
  de uitvoering van de wet op de rechtsbijstand
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/12/1999 (handelingen 2-22)
2-89 Clotilde Nyssens (PSC) 19/1/2000
  de weigering van de Dienst Vreemdelingenzaken om afschriften van documenten te bezorgen aan mensen zonder papieren die een aanvraag tot regularisatie indienen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-120 Clotilde Nyssens (PSC) 3/2/2000
  het Raadgevend Comité voor bio-ethiek
  Eerste minister
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  minister van Justitie
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
  beantwoord op 3/2/2000 (handelingen 2-26)
2-228 Clotilde Nyssens (PSC) 27/4/2000
  zijn beleid met betrekking tot de detentie van minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-234 Clotilde Nyssens (PSC) 4/5/2000
  het veiligheidsplan van de regering
  minister van Justitie
  beantwoord op 4/5/2000 (handelingen 2-42)
2-269 Clotilde Nyssens (PSC) 25/5/2000
  het tekort aan magistraten in de Brusselse rechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/5/2000 (handelingen 2-47)
2-308 Clotilde Nyssens (PSC) 29/6/2000
  de toepassing van de nieuwe bepalingen betreffende het Wetboek van de Belgische nationaliteit
  minister van Justitie
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-312 Clotilde Nyssens (PSC) 5/7/2000
  de eerste conclusies na het gebruik van de procedure van de onmiddellijke verschijning tijdens Euro 2000
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/7/2000 (handelingen 2-61)
2-328 Clotilde Nyssens (PSC) 19/7/2000
  het mislukken van de 13de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Commissie
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/7/2000 (handelingen 2-67)
2-340 Clotilde Nyssens (PSC) 12/10/2000
  het wegwerken van de gerechtelijke achterstand en de toestand in de gerechtelijke arrondissementen Brussel en Luik
  minister van Justitie
  beantwoord op 26/10/2000 (handelingen 2-74)
2-376 Clotilde Nyssens (PSC) 16/11/2000
  het niet naleven van de termijnen voor de voorwaardelijke invrijheidstellingen
  minister van Justitie
  beantwoord op 16/11/2000 (handelingen 2-78)
2-387 Clotilde Nyssens (PSC) 23/11/2000
  de numerus clausus voor artsen, tandartsen en kinesitherapeuten
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 23/11/2000 (handelingen 2-79)
2-445 Clotilde Nyssens (PSC) 11/1/2001
  de "vervanging" van een rechter bij de arbeidsrechtbank te Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/1/2001 (handelingen 2-88)
2-468 Clotilde Nyssens (PSC) 25/1/2001
  het snelrecht
  minister van Justitie
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-506 Clotilde Nyssens (PSC) 15/2/2001
  het ongenoegen in de psychosociale sector in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-511 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2001
  de toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-546 Clotilde Nyssens (PSC) 22/3/2001
  de Brusselse rechtbanken
  minister van Justitie
  beantwoord op 22/3/2001 (handelingen 2-103)
2-568 Clotilde Nyssens (PSC) 18/4/2001
  de numerus fixus voor de artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-444
2-603 Clotilde Nyssens (PSC) 10/5/2001
  de taalverhouding bij de gerechtsdeurwaarders in het gerechtelijk arrondissement Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 10/5/2001 (handelingen 2-112)
2-619 Clotilde Nyssens (PSC) 30/5/2001
  de toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding
  Eerste minister
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-646 Clotilde Nyssens (PSC) 13/6/2001
  de Schuman-Josafat-tunnel
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-679 Clotilde Nyssens (PSC) 5/7/2001
  het deel 'justitie' van de veiligheids- en samenlevingscontracten
  minister van Justitie
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-701 Clotilde Nyssens (PSC) 19/7/2001
  het snelrecht : terug naar af
  minister van Justitie
  beantwoord op 19/7/2001 (handelingen 2-141)
2-706 Clotilde Nyssens (PSC) 3/10/2001
  de samenwerking tussen de Dienst Vreemdelingenzaken en de Kazachse autoriteiten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/10/2001 (handelingen 2-148)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-560
2-710 Clotilde Nyssens (PSC) 9/10/2001
  het gebrek aan jeugdrechters te Brussel en het beleid dat moet worden gevoerd in het kader van de opheffing van artikel 53 van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 11/10/2001 (handelingen 2-144)
2-750 Clotilde Nyssens (PSC) 22/11/2001
  de ratificatie van conventie 182 van de Internationale Arbeidsorganisatie over de afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-805 Clotilde Nyssens (PSC) 20/12/2001
  het snelrecht en de jeugdbescherming
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-814 Clotilde Nyssens (PSC) 10/1/2002
  de chaotische aanpak van de onderhoudsvorderingenproblematiek door de Regering
  vice-eersteminister en minister van Werkgelegenheid
  beantwoord op 10/1/2002 (handelingen 2-172)
2-831 Clotilde Nyssens (PSC) 17/1/2002
  de middelen die worden ter beschikking gesteld van het College van Procureurs-generaal
  minister van Justitie
  beantwoord op 17/1/2002 (handelingen 2-173)
2-853 Clotilde Nyssens (PSC) 31/1/2002
  het federale gesloten centrum voor minderjarige delinquenten
  minister van Justitie
  beantwoord op 31/1/2002 (handelingen 2-178)
2-874 Clotilde Nyssens (PSC) 21/2/2002
  de resultaten van de door Price Waterhouse Coopers uitgevoerde audit in verband met de oprichting van de federale politie en de oplossingen die werden overwogen om de vastgestelde leemten aan te vullen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 21/2/2002 (handelingen 2-182)
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-713
2-903 Clotilde Nyssens (PSC) 7/3/2002
  het gesloten centrum te Everberg
  minister van Justitie
  beantwoord op 7/3/2002 (handelingen 2-188)
2-951 Clotilde Nyssens (PSC) 18/4/2002
  het verhuizen van de diensten van de federale politie van Brussel naar het Noordstation
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 18/4/2002 (handelingen 2-199)
2-985 Clotilde Nyssens (cdH) 23/5/2002
  het dure en absurde penitentiaire beleid van de minister van Justitie
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Verwantschap met een andere vraag : vraag om uitleg 2-804
2-997 Clotilde Nyssens (cdH) 30/5/2002
  de Belgische hulp aan Madagascar
  staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 30/5/2002 (handelingen 2-208)
2-1015 Clotilde Nyssens (cdH) 13/6/2002
  de betaling van de erelonen van gerechtsdeskundigen
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1052 Clotilde Nyssens (cdH) 10/7/2002
  de controle op de medisch begeleide voortplanting
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 10/7/2002 (handelingen 2-218)
2-1100 Clotilde Nyssens (cdH) 24/10/2002
  de toestand in de gevangenissen
  minister van Justitie
  beantwoord op 24/10/2002 (handelingen 2-237)
2-1160 Clotilde Nyssens (cdH) 5/12/2002
  de numerus clausus voor artsen
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 5/12/2002 (handelingen 2-249)
2-1213 Clotilde Nyssens (cdH) 23/1/2003
  het Brusselse parket
  minister van Justitie
  beantwoord op 23/1/2003 (handelingen 2-264)
2-1221 Clotilde Nyssens (cdH) 30/1/2003
  de financiering van de ontmoetingsruimten
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/1/2003 (handelingen 2-265)
2-1246 Clotilde Nyssens (cdH) 13/2/2003
  de financiering van de ontmoetingsruimten
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  vraag ingetrokken
2-1271 Clotilde Nyssens (cdH) 12/3/2003
  het Nationaal Centrum voor elektronisch toezicht
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/3/2003 (handelingen 2-275)