Zoekresultaat mondelinge vragen

Criteria :
2: Legislatuur 1999-2003
Ingediend door Marie Nagy

29 resultaten

2-34 Marie Nagy (Ecolo) 10/11/1999
  de "Task force" die belast is met de uitvoering van het beleid inzake de regularisatie en de verwijdering van vreemdelingen
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 10/11/1999 (handelingen 2-11)
2-99 Marie Nagy (Ecolo) 20/1/2000
  de regularisatieprocedure
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 20/1/2000 (handelingen 2-24)
2-112 Marie Nagy (Ecolo) 27/1/2000
  de eventuele regeringsdeelname van de FPÖ in Oostenrijk
  Eerste minister
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 27/1/2000 (handelingen 2-25)
2-197 Marie Nagy (Ecolo) 23/3/2000
  de socialezekerheidsvoorzieningen voor kinderen die aan ernstige ziekten lijden
  minister van Sociale Zaken en Pensioenen
  beantwoord op 23/3/2000 (handelingen 2-37)
2-205 Marie Nagy (Ecolo) 30/3/2000
  de achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Justitie
  beantwoord op 30/3/2000 (handelingen 2-38)
2-213 Marie Nagy (Ecolo) 6/4/2000
  de achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie
  minister van Justitie
  beantwoord op 6/4/2000 (handelingen 2-39)
2-226 Marie Nagy (Ecolo) 27/4/2000
  de gesloten educatieve instellingen voor recidiverende minderjarige delinquenten
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 27/4/2000 (handelingen 2-40)
2-258 Marie Nagy (Ecolo) 18/5/2000
  zijn recente verklaringen over de intergouvernementele conferentie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 18/5/2000 (handelingen 2-46)
2-304 Marie Nagy (Ecolo) 29/6/2000
  de maatregelen die worden genomen met het oog op de inschrijving van niet-Belgische Europeanen op de kieslijsten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 29/6/2000 (handelingen 2-59)
2-325 Marie Nagy (Ecolo) 13/7/2000
  de benoeming van de toegevoegde rechters te Brussel om de gerechtelijke achterstand weg te werken
  minister van Justitie
  beantwoord op 13/7/2000 (handelingen 2-63)
2-341 Marie Nagy (Ecolo) 12/10/2000
  de onderhandelingen over de liberalisering van de diensten die werden gehouden op 5 en 6 oktober laatstleden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 12/10/2000 (handelingen 2-70)
2-373 Marie Nagy (Ecolo) 9/11/2000
  de stappen die België reeds heeft ondernomen met het oog op de ratificatie van het Protocol van Kyoto
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 9/11/2000 (handelingen 2-76)
2-410 Marie Nagy (Ecolo) 7/12/2000
  het bijna-ongeval dit jaar boven het Brusselse gewest, waarbij een vliegtuig van Sabena en een vliegtuig van Lufthansa betrokken waren
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  beantwoord op 7/12/2000 (handelingen 2-83)
2-471 Marie Nagy (Ecolo) 25/1/2001
  de regeling van de werkzaamheden van de gemeenteraad
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/1/2001 (handelingen 2-90)
2-497 Marie Nagy (Ecolo) 8/2/2001
  het vervolgingsbeleid van de afdeling verkeerszaken bij het parket van Brussel
  minister van Justitie
  beantwoord op 15/2/2001 (handelingen 2-96)
2-516 Marie Nagy (Ecolo) 22/2/2001
  de omvorming van het Paleis voor Schone Kunsten tot naamloze vennootschap
  minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
  beantwoord op 22/2/2001 (handelingen 2-98)
2-528 Marie Nagy (Ecolo) 8/3/2001
  de subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
  beantwoord op 8/3/2001 (handelingen 2-100)
2-627 Marie Nagy (Ecolo) 31/5/2001
  het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de vergunning voor de "Résidence Palace"
  Eerste minister
  beantwoord op 31/5/2001 (handelingen 2-119)
2-653 Marie Nagy (Ecolo) 14/6/2001
  de plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd
  Eerste minister
  beantwoord op 14/6/2001 (handelingen 2-125)
2-681 Marie Nagy (Ecolo) 5/7/2001
  de gespannen toestand in Noord-Ierland
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 5/7/2001 (handelingen 2-134)
2-755 Marie Nagy (Ecolo) 22/11/2001
  de uitvoering van de asielrechthervorming
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 22/11/2001 (handelingen 2-159)
2-779 Marie Nagy (Ecolo) 6/12/2001
  de stappen die de Belgische regering ondernomen heeft om de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten opnieuw op gang te brengen
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 6/12/2001 (handelingen 2-162)
2-800 Marie Nagy (Ecolo) 20/12/2001
  de maatregelen die worden genomen om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan
  minister van Justitie
  beantwoord op 20/12/2001 (handelingen 2-168)
2-960 Marie Nagy (Ecolo) 25/4/2002
  de stand van zaken voor wat betreft de gerechtelijke achterstand te Brussel
  minister van Justitie
  vraag ingetrokken
2-1012 Marie Nagy (Ecolo) 13/6/2002
  de Financietoren
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 13/6/2002 (handelingen 2-211)
2-1067 Marie Nagy (Ecolo) 18/7/2002
  het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra
  vice-eersteminister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 18/7/2002 (handelingen 2-223)
2-1078 Marie Nagy (Ecolo) 10/10/2002
  de onderhandelingen met het oog op de terugkoop van het Berlaymont-gebouw
  minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
  beantwoord op 17/10/2002 (handelingen 2-235)
2-1135 Marie Nagy (Ecolo) 20/11/2002
  de toepassing van de "Erika"-maatregelen
  vice-eersteminister en minister van Mobiliteit en Vervoer
  minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
  beantwoord op 21/11/2002 (handelingen 2-243)
2-1145 Marie Nagy (Ecolo) 27/11/2002
  de toestand in Colombia en de negen maanden gevangenschap van Ingrid Betancourt
  vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken
  beantwoord op 28/11/2002 (handelingen 2-247)