Mondelinge vraag nr. 4-96

4-96 Marc Verwilghen (Open Vld) 21/1/2008
  de achterstand bij de strafuitvoeringsrechtbanken
  minister van Justitie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : vraag om uitleg 4-62