Mondelinge vraag nr. 4-1168

4-1168 Dimitri Fourny (cdH) 25/3/2010
  de uitvoering van de hervorming van de hulpdiensten
  minister van Binnenlandse Zaken
  beantwoord op 25/3/2010 (handelingen 4-117)
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1650