Video-uitzending in uitgesteld relais:
    om 13u in het Halfrond van de Senaat: Colloquium Statuut en deontologie van de magistraat

Aanzet tot een diepgaande reflectie over het statuut en de deontologie van de magistratuur, die een van de hoekstenen is en blijft van de rechtstaat.
Voor magistraten, gerechtelijke attachés, gerechtelijke stagiairs en referendarissen van het Hof van Cassatie.