Video-uitzending in uitgesteld relais:
    Welke toekomst voor het wetenschappelijk onderzoek in België?

Dit colloquium, onder het erevoorzitterschap van Baron François Englert, Nobelprijs voor Fysica 2013, zet in het kader van de «Europa 2020»-strategie de organisatie en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in de ondernemingen en instellingen in de diverse delen van het land in de schijnwerper.