Register betreffende "bestrijding" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren : amnestie (incivisme)
collaboratie (incivisme)
epuratie
incivisme
oorlog (repressie W.O.II)
repressie
repressie (incivisme)
sekwester
tweede wereldoorlog (amnestie)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De kinderen van "statenloze" repressieslachtoffers (3-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-10
p. 8-9 3-10 p. 8-9 (PDF)
Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met een onderzoek naar de dynamitering van de IJzertoren op 15 maart 1946 en naar de wijze waarop het gerechtelijk onderzoek dienaangaande werd gevoerd (3-1678)      
  Voorstel van de heer Buysse
3-1678/1
p. 1-3 3-1678/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de beŽindiging van de verbanning van repressieslachtoffers (Wijziging wet van 30 december 1953 betreffende het verval van de Belgische nationaliteit uit hoofde van een veroordeling bij verstek wegens een misdrijf tussen 1939 en 1949 tegen de uitwendige veiligheid van de Staat gepleegd - Wijziging wet van 3 december 1964 tot verlenging van de verjaringstermijnen van de doodstraffen) (3-518)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Vanhecke
3-518/1
p. 1-3 3-518/1 p. 1-3 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Verwerping
3-45
p. 40-41 3-45 p. 40-41 (PDF)
  3-45
p. 44 3-45 p. 44 (PDF)
  3-45
p. 65 3-45 p. 65 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (3-462)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
3-462/1
p. 1-5 3-462/1 p. 1-5 (PDF)
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Verwerping
3-38
p. 6-7 3-38 p. 6-7 (PDF)
  3-38
p. 51-53 3-38 p. 51-53 (PDF)
  3-38
p. 71 3-38 p. 71 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999