Register betreffende "bestrijding" (Legislatuur 1995-1999)

Non-descriptoren : amnestie (incivisme)
collaboratie (incivisme)
epuratie
incivisme
oorlog (repressie W.O.II)
repressie
repressie (incivisme)
sekwester
tweede wereldoorlog (amnestie)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming (1-923)      
  Voorstel van gemotiveerd advies
   Verslag namens het Bureau uitgebracht door de heer Moens
1-923/1
p. 1-11 1-923/1 p. 1-11 (PDF)
   Mededeling
1-172
p. 5085-5086 1-172 p. 5085-5086 (PDF)
   Bespreking van het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5249-5252 1-178 p. 5249-5252 (PDF)
   Stemming over het voorstel van gemotiveerd advies
1-178
p. 5261 1-178 p. 5261 (PDF)
  Verzoek tot indiening van beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof
1-201
p. 5782-5783 1-201 p. 5782-5783 (PDF)
   Mededeling
1-212
p. 6178 1-212 p. 6178 (PDF)
  1-224
p. 6488 1-224 p. 6488 (PDF)
Collaboratie en repressie - Sekwesterdossiers - Stand van zaken (1-1552)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-92
p. 4842 1-92 p. 4842 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-97
p. 5119-5120 1-97 p. 5119-5120 (PDF)
De herziening van het proces-Vindevogel      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-19
p. 428-429 1-19 p. 428-429 (PDF)
De schade die de collaborateurs geleden hebben en de vergoedingen waarin het decreet-Suykerbuyk voorziet (1-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Dehaene, eerste minister
1-142
p. 3783-3784 1-142 p. 3783-3784 (PDF)
Herziening strafproces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 128 1-4 p. 128 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 716-717 1-14 p. 716-717 (PDF)
Herziening van artikel 8 van de Grondwet (Stemrecht EU-onderdanen en niet-EU-onderdanen) (1-1131)      
  Amendement nr 136 van de heer Loones, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Incivisme en repressie
1-1131/6
p. 6 1-1131/6 p. 6 (PDF)
Herziening van het repressieproces Irma Laplasse      
  1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Het Vlaams decreet-Suykerbuyk (FinanciŽle tegemoetkoming aan getroffenen van repressie en epuratie - Bevoegdheidsconflict : Arbitragehof) (1-921)      
  Mondelinge vraag van de heer Foret aan de heer Dehaene, eerste minister
1-196
p. 5651-5652 1-196 p. 5651-5652 (PDF)
Over de ontvankelijkheid van wetsvoorstellen tot verlenen van amnestie of tot herstel in eer en rechten voor personen die veroordeeld werden wegens incivisme      
  1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
Repressie - Aantal niet-veroordeelden overleden in interneringskampen of gevangenissen      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-14
p. 691 1-14 p. 691 (PDF)
Repressie - Teruggave van persoonlijke documenten      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 368-369 1-8 p. 368-369 (PDF)
  Bul. 1-19
p. 951 1-19 p. 951 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-28
p. 1368-1369 1-28 p. 1368-1369 (PDF)
Tenuitvoerlegging van burgerlijke veroordelingen ten gunste van de Staat wegens oorlogsfeiten (1-1152)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-78
p. 4058 1-78 p. 4058 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-98
p. 5155-5156 1-98 p. 5155-5156 (PDF)
Uitvoering van een huiszoeking in een onderzoek n.a.v. het proces-Vindevogel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-5
p. 189 1-5 p. 189 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-34
p. 1703 1-34 p. 1703 (PDF)
Voeren - Uitlatingen van de burgemeester aangaande het decreet-Suykerbuyk in het gemeentelijk informatieblad (1-1338)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-85
p. 4481 1-85 p. 4481 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
Bul. 1-87
p. 4605 1-87 p. 4605 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een beroep bij het Arbitragehof (Decreet van het Vlaams Parlement houdende financiŽle tegemoetkoming voor getroffenen van repressie en epuratie [Decreet-Suykerbuyk]) (1-1018)      
  Voorstel van de heren Foret en Jonckheer
1-1018/1
p. 1-2 1-1018/1 p. 1-2 (PDF)
   Intrekking
1-201
p. 5783 1-201 p. 5783 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding) (1-1421)      
  Amendement nr 1 van de heer Verreycken, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Repressieslachtoffers
1-1421/4
p. 1 1-1421/4 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131-132 1-6 p. 131-132 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (1-106)      
  Voorstel van de heer Verreycken c.s.
1-106/1
p. 1-5 1-106/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Collaboratie en repressie - Veroordeling tot schadeloosstelling aan de Staat - Verjaring)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131-132 1-6 p. 131-132 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering (Collaboratie en repressie - Veroordeling tot schadeloosstelling aan de Staat - Verjaring) (1-60)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-60/1
p. 1-5 1-60/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering (Volledig herstel in eer en rechten)      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131 1-6 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van Strafvordering (Volledig herstel in eer en rechten) (1-61)      
  Voorstel van de heer Loones c.s.
1-61/1
p. 1-5 1-61/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening      
  Over de inoverwegingneming
1-24
p. 517-518 1-24 p. 517-518 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Verreycken, Foret, Loones, Coveliers en Boutmans en stemming over de inoverwegingneming
1-24
p. 531-533 1-24 p. 531-533 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een Dag van de verzoening (1-241)      
  Voorstel van de heer Verreycken
1-241/1
p. 1-3 1-241/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899 houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (1-298)      
  Voorstel van de heren Verreycken en Raes
1-298/1
p. 1-4 1-298/1 p. 1-4 (PDF)
  Over de inoverwegingneming
1-41
p. 938-939 1-41 p. 938-939 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat      
  Stemming over de inoverwegingneming - Verwerping
1-6
p. 107-109 1-6 p. 107-109 (PDF)
  1-6
p. 131 1-6 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat (1-23)      
  Voorstel van de heer Anciaux c.s.
1-23/1
p. 1-9 1-23/1 p. 1-9 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999