Register betreffende "religieuze sekte" (Legislatuur 1999-2003)

Non-descriptoren : esoterie
esoterisme
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties
sekte
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Informatiecentrum voor de sekten (2-1716)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2374 2-46 p. 2374 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3077-3078 2-56 p. 3077-3078 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa aan zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1714)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2373 2-46 p. 2373 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-56
p. 3076-3077 2-56 p. 3076-3077 (PDF)
Amerikaans regeringsrapport inzake godsdienstvrijheid - Verlening van visa door BelgiŽ (o.a. verlenen van visa voor zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse Kerk) (2-1713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-46
p. 2358-2359 2-46 p. 2358-2359 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-47
p. 2464-2465 2-47 p. 2464-2465 (PDF)
De experimenten in reproductief menselijk klonen uitgevoerd door het RaŽliaanse bedrijf CLONAID (Sekte) (2-219)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-72
p. 19-24 2-72 p. 19-24 (PDF)
De schadelijke sektarische organisaties (Opname van misbruik van de zwakte als misdrijf in het Strafwetboek : aanbeveling van het Informatiecentrum - Moeilijkheden bij de werking van het Centrum - Activiteiten van de administratieve cel - Krishna-beweging) (2-652)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-173
p. 31-33 2-173 p. 31-33 (PDF)
De uitvoering van de wet houdende oprichting van een Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties en van een Administratieve coŲrdinatiecel inzake de strijd tegen schadelijke sektarische organisaties (2-133)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-46
p. 51-53 2-46 p. 51-53 (PDF)
Het Informatie- en adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties (Actieplan tegen die organisaties) (2-496)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-124
p. 49-51 2-124 p. 49-51 (PDF)
Het federaal veiligheids- en detentieplan (2-461)      
  (a. Integrale veiligheidszorg, repressie en nazorg - Uitbouw van de actieve welvaartsstaat : meer veiligheid en betere werking van gerecht en politiediensten; nieuw beleid inzake strafinrichtingen en uitvoering van straffen - Uitvoering van de Octopusakkoorden) (Wetenschappelijke onderbouw [Overlegplatform voor justitie en veiligheid - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie - Laboratoria en excellentiecentra] en meet- en opvolgingsinstrument [Balanced Scorecard] - Snelle en humane rechtspleging [Rechtsbijstand - Onthaaldienst en elektronisch loket - Slachtofferopvang en -rechten] - Gerechtelijke achterstand [Maatregelen] - EfficiŽnte en performante gerechtelijke administratie [Automatisering - Dynamische administratie - Telecommunicatie] - Personeelsbeleid [Griffiers en parketsecretarissen - Referendarissen en parketjuristen - Magistraten van de milieucel]) (Gewelddelicten [Hardekernjongeren - Geweld in gezinnen - Geweld in het openbaar vervoer - Gevaarlijke honden - Bewaking en beveiliging van zelfstandige ondernemers - Schadelijke sektarische organisaties - Bedrijfsbeveiliging - Wapens] - Georganiseerde misdaad [Wetenschappelijk onderzoek - Internationale samenwerking - Hormonenhandel - Bijzondere opsporingstechnieken - Afluisteren van privťcommunicatie - Spijtoptanten, bescherming van getuigen en anonieme getuige - Hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie voor fiscale ambtenaren - Diefstal van en zwendel in voertuigen] - Witteboordcriminaliteit [FinanciŽle en economische delinquentie - Subsidiefraude - Internationale justitiŽle samenwerking - Informaticacriminaliteit - Milieucriminaliteit] - Mensenhandel en -uitbuiting [Jaarrapport Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen] -
2-461/1
p. 1-144 2-461/1 p. 1-144 (PDF)
  b. Sexuele misdrijven [Initiatieven voor slachtoffers en daders] - Jeugddelinquentie [Studiecentrum voor Jeugddelinquentie - Specialisatie van de jeugdrechter - Snel optreden] - Hooliganisme - Drugsoverlast en -criminaliteit - Verkeersongevallen met persoonlijk letsel) (Een moderne politie [Verankerd in de samenleving - HeroriŽntering op kerntaken - Meer blauw op straat - Bedrijfsgerichte aanpak] - Hervorming strafrecht en strafprocedure - Strafbemiddeling en alternatieve straffen [Justitiehuizen - Justitieantennes - Slachtofferbeleid - Slachtoffers van opzettelijke gewelddaden] - Bestrijding van corruptie en oprichting federale anticorruptiedienst - Normerend optreden - Internationale samenwerking [FinanciŽle delinquentie - Europese verdragen] - Inbeslagname criminele vermogens en efficiŽnte inning van geldboeten) (Lokaal veiligheidsbeleid en veiligheidsplan - Grootstedelijk beleid - Veiligheidsinstrumenten : veiligheids- en samenlevingscontracten (Binnenlandse Zaken) en veiligheidsprojecten (Justitie)) (Detentieplan [Overbevolking gevangenissen - Voorlopige hechtenis - Straftoemeting en -uitvoering - Internering - Herstel in detentie - Zinvolle en humane detentie - Electronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Penitentiair Onderzoeks- en Klinisch Observatiecentrum)
2-461/1
p. 1-144 2-461/1 p. 1-144 (PDF)
Informatie- en Adviescentrum inzake de schadelijke sektarische organisaties      
  Verslagen
   1999-2000
2-161
p. 101 2-161 p. 101 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer (2-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2764-2765 2-52 p. 2764-2765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3340 2-60 p. 3340 (PDF)
Schadelijke sektarische organisaties - Informatie- en adviescentrum - Naleving van de principes van de rechtsstaat (Sekten opgevolgd door de Staatsveiligheid - Vermoeden van onschuld) (2-661)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 848 2-19 p. 848 (PDF)
  Bul. 2-31
p. 1518-1519 2-31 p. 1518-1519 (PDF)
  Bul. 2-39
p. 1924-1925 2-39 p. 1924-1925 (PDF)
  Bul. 2-43
p. 2174-2175 2-43 p. 2174-2175 (PDF)
  Bul. 2-46
p. 2365-2366 2-46 p. 2365-2366 (PDF)
  Bul. 2-52
p. 2757 2-52 p. 2757 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-63
p. 3536-3538 2-63 p. 3536-3538 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1903)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2747-2748 2-52 p. 2747-2748 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-1904)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2763 2-52 p. 2763 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-60
p. 3339-3340 2-60 p. 3339-3340 (PDF)
Sekten - Uitwijzing van vreemdelingen (Amerikanen - Pinksterkerken) (2-2505)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-64
p. 3589 2-64 p. 3589 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-67
p. 3768-3769 2-67 p. 3768-3769 (PDF)
Visumbeleid - Niet erkende godsdiensten (o.a. zogeheten "zendelingen" van de Mormoonse kerk) (2-1845)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610-2611 2-50 p. 2610-2611 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld (Mobbing : oprichting van twee wanbedrijven met betrekking tot de eer of de goede naam van personen - Psychische terreurmiddelen aangewend door sommige sektorische organisaties) (2-1134)      
  Voorstel van mevrouw De Schamphelaere c.s.
2-1134/1
p. 1-6 2-1134/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999