Register betreffende "prostitutie" (Legislatuur 2007-2010)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De jeugdprostitutie op het internet (Seksuele uitbuiting van minderjarigen tegen betaling - Samenwerking Federal Computer Crime Unit - Child Focus - Blokkeren van inhoudelijk illegale websites) (4-460)      
  Mondelinge vraag van de heer Jean-Paul Procureur aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven
4-48
p. 23-24 4-48 p. 23-24 (PDF)
Het organiseren van sekshulp voor mensen met een handicap (Prostitutie - Debat over het recht om een seksleven te hebben en over het ouderschap) (4-575)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan mevrouw Julie Fernandez-Fernandez, staatssecretaris voor Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Co÷rdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie
4-51
p. 98-100 4-51 p. 98-100 (PDF)
Het statuut van slachtoffer van mensenhandel (4-378)      
  Mondelinge vraag van de heer Philippe Mahoux aan de heer Jo Vandeurzen, vice-eerste minister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
4-36
p. 27-30 4-36 p. 27-30 (PDF)
Mensenhandel (Zie ook doc. 5-1073) (4-1631)      
  Verslag van de heer Dirk Claes
4-1631/1
p. 1-191 4-1631/1 p. 1-191 (PDF)
Mensenhandel - Slachtoffers - Statuut (4-1119)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   Vraag zonder antwoord
SV 4-1119
  SV 4-1119
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-1120)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   dossier afgesloten
SV 4-1120
  SV 4-1120
Mensenhandel - Slachtoffers - Verblijfsvergunning - Toekenningsvoorwaarden (4-2679)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan mevrouw Turtelboom, minister van Migratie- en Asielbeleid
   Antwoord
SV 4-2679
  SV 4-2679
Voorstel van resolutie over de strijd tegen de mensenhandel (4-1155)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes, Yves Leterme, Tony Van Parys en Hugo Vandenberghe
4-1155/1
p. 1-12 4-1155/1 p. 1-12 (PDF)
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-1612)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van FinanciŰn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord
SV 4-1612
  SV 4-1612
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-1613)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer Vandeurzen, vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen
   dossier afgesloten
SV 4-1613
  SV 4-1613
Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken - Evaluatie (4-2550)      
  Schriftelijke vraag van de heer Wille aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Antwoord
SV 4-2550
  SV 4-2550
Wetsvooorstel tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek teneinde de definitie van mensenhandel uit te breiden tot seksuele uitbuiting (4-1589)      
  Voorstel van de dames Nahima Lanjri en Sabine de Bethune en de heren Wouter Beke, Dirk Claes en Tony Van Parys
4-1589/1
p. 1-4 4-1589/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel ter bestrijding van de sociale marginalisering van de personen die zich prostitueren (Wijziging artikel 380 en 380ter Strafwetboek - Schrapping van het misdrijf van werving en van het misdrijf van het houden van een huis van prostitutie - Arbeidsovereenkomst of statuut van zelfstandige - Maken van reclame voor seksuele dienstverlening) (4-151)      
  Voorstel van de heer Philippe Monfils
4-151/1
p. 1-7 4-151/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van de verkoop van kinderen (4-1428)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune en Nahima Lanjri en de heer Wouter Beke
4-1428/1
p. 1-17 4-1428/1 p. 1-17 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (4-257)      
  Voorstel van de dames Isabelle Durant, Vera Dua en Freya Piryns en de heer Josy DubiÚ
4-257/1
p. 1-5 4-257/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 2 van de heer Guy Swennen
4-257/2
p. 1 4-257/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale re´ntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor re´ntegratie van prostituees) (4-234)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Elke Tindemans, Nahima Lanjri, Els Schelfout, Helga Stevens en Miet Smet
4-234/1
p. 1-4 4-234/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999