Register betreffende "prostitutie" (Legislatuur 2003-2007)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
100 jaar Vrouwenraden (3-1749)      
  Verslag van de dames Anseeuw en de Bethune
3-1749/1
p. 1-71 3-1749/1 p. 1-71 (PDF)
De aanwezigheid van de Italiaanse en Russische maffia in ons land (Interview van Italiaanse magistraten in het weekblad "La Libre Match" - Noodzaak van een Europese databank met misdaadgegevens) (3-661)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-99
p. 66-68 3-99 p. 66-68 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Financiering van de opvangcentra - Rol van het parket generaal - Herziening wet van 13 april 1995) (3-102)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-38
p. 63-65 3-38 p. 63-65 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Wereldkampioenschap voetbal 2006 in Duitsland - Bekrachtiging Europees Verdrag 197 - Gemengd verdrag - Duits beleid inzake prostitutie) (3-1094)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-162
p. 7-10 3-162 p. 7-10 (PDF)
De globale aanpak van mensenhandel, prostitutie en schijnhuwelijken (3-678)      
  Mondelinge vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 35-37 3-102 p. 35-37 (PDF)
De opvolging van de VN-studie over geweld tegen kinderen en van het tweede wereldcongres over commerciŽle seksuele uitbuiting van kinderen (3-832)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-114
p. 24-26 3-114 p. 24-26 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het Verdrag inzake de rechten van het kind (3-212)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Ries, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-52
p. 50-52 3-52 p. 50-52 (PDF)
De ratificatie van het facultatief protocol inzake kinderprostitutie, -handel en -pornografie bij het verdrag inzake de rechten van het kind (3-758)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-108
p. 42-43 3-108 p. 42-43 (PDF)
De stand van zaken met betrekking tot de te ratificeren verdragen (o.a. Conventie van 1990 over de koolwaterstoffen, Conventie van 1999 over de aanpak van de financiering van het terrorisme, IAO-Conventie nr 174 betreffende het voorkomen van zware individuele ongevallen, Samenwerkingsverdragen en verdragen inzake technische bijstand, Euro-mediterraan associatieverdrag met Libanon, Belgisch-Frans samenwerkingsakkoord over de kerncentrale te Chooz, Protocol bij het kinderrechtenverdrag over verkoop van kinderen, prostitutie en pornografie, Conventie aangaande de grensoverschrijdende gevolgen van industriŽle ongevallen) (3-50)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 59-62 3-21 p. 59-62 (PDF)
Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 - Advies van de Raad van State (Wijziging wet 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie en Wetboek van Strafvordering) (3-3986)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5311 3-59 p. 5311 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7010-7012 3-69 p. 7010-7012 (PDF)
Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgesteld inbreuken (Dubieuze handelingen op het web) (3-1499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1708-1709 3-27 p. 1708-1709 (PDF)
Federal Computer Crime Unit (FCCU) - Meldingen - Zelf vastgestelde inbreuken (Dubieuze handelingen op het web) (3-1500)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1668 3-27 p. 1668 (PDF)
Het eventuele bezoek van de Nigeriaanse inspecteur-generaal van de politiediensten en een delegatie van Nigeriaanse overheidsfunctionarissen (Prostitutie - RepatriŽringsakkoord) (3-378)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 22-24 3-68 p. 22-24 (PDF)
Het straatverbod in Antwerpen (Macht van de burgemeester om personen die herhaaldelijk de openbare orde ernstig verstoren of zware overlast veroorzaken in een omgeving, kan verbieden ťťn of meerdere straten te betreden - Prostitutie - Jongeren die geregeld overlast veroorzaken) (3-848)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Talhaoui aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 72-74 3-115 p. 72-74 (PDF)
Het vervolgingsbeleid bij het parket van Antwerpen (Uitspraken van de Antwerpse ex-politiechef over de seponering van een fraudedossier in het prostitutiemilieu omwille van vriendschapsbanden van een magistrate met ťťn van de hoofdverdachten) (3-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Coveliers aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 22-23 3-190 p. 22-23 (PDF)
Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (3-1197)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Uitstel van de vraag op verzoek van mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-140
p. 56 3-140 p. 56 (PDF)
Het wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000 (Advies van de Raad van State over het voorontwerp van wet i.v.m. het in overeenstemming brengen van het Strafwetboek) (3-1305)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-147
p. 34-35 3-147 p. 34-35 (PDF)
Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten (Internet - Politieel meldpunt (FCCU) - Andere meldpunten) (3-1497)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1706-1708 3-27 p. 1706-1708 (PDF)
Kinderpornographie - Meldingen - Meldpunten (Internet - Politieel meldpunt (FCCU) - Andere meldpunten) (3-1498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-27
p. 1667-1668 3-27 p. 1667-1668 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Probleem van de prostitutie
3-5
p. 30 3-5 p. 30 (PDF)
Vrouwenhandel - Oost-Europese vrouwen - Cijfers - Maatregelen (Verhoging van de prostitutie) (3-2191)      
  Schriftelijke vraag van de heer Willems aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-36
p. 2680 3-36 p. 2680 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-65
p. 6343 3-65 p. 6343 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind, inzake de verkoop van kinderen, kinderprostitutie en kinderpornografie, aangenomen te New York op 25 mei 2000, zoals het op 14 november 2000 door de Secretaris-generaal van de Organisatie van de Verenigde Naties is verbeterd (3-1377)      
  Ontwerp
3-1377/1
p. 1-31 3-1377/1 p. 1-31 (PDF)
  Tekst aangenomen door de commissie
3-1377/2
p. 6 3-1377/2 p. 6 (PDF)
  Verslag van mevrouw Zrihen
3-1377/2
p. 1-6 3-1377/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 15 3-140 p. 15 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-140
p. 15 3-140 p. 15 (PDF)
  Stemming
3-140
p. 51 3-140 p. 51 (PDF)
  3-140
p. 91-92 3-140 p. 91-92 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de instrumenten van het internationaal en Europees recht - De strafbaarstelling van mensenhandel zal zowel betrekking hebben op Belgen als op vreemdelingen [artikel 433 quinquies van het Strafwetboek] - De strafbaarstelling van de mensenhandel heeft voortaan uidrukkelijk betrekking op een aantal vormen van zowel seksuele [pornografie, ontucht, prostitutie] als economische uitbuiting [uitbuiting door arbeid, exploitatie van bedelarij, wegnemen van organen] - Nieuwe verzwarende omstandigheden [in gevaar brengen van het leven van een slachtoffer, betrokkenheid van een criminele organisatie] en aanpassing van de straffen - Aanpassing van de gevangenisstraf ten einde uitlevering mogelijk te maken - Verzwaring van de straffen voor personen die zich schuldig maken aan smokkel van en handel in niet-begeleide minderjarigen - Strafbaarstelling uitbuiting bedelarij - Strafbaarstelling van de huisjesmelkers : uitbreiding van de bescherming zowel naar vreemdelingen als naar Belgen - Aanpassingen wet van 13 april 1995 houdende bepalingen tot bestrijding van de mensenhandel en van de kinderpornografie en wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen voor racismebestrijding) (3-1138)      
  Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat
3-1138/1
p. 1 3-1138/1 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw de T'Serclaes
3-1138/2
p. 1-2 3-1138/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van de heer Hugo Vandenberghe
3-1138/2
p. 2-3 3-1138/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendement nr 12 van de heer Willems
3-1138/3
p. 5 3-1138/3 p. 5 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 7 van mevrouw de T'Serclaes
3-1138/3
p. 1-2 3-1138/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 8 tot 11 van de dames de Bethune en Thijs
3-1138/3
p. 3-4 3-1138/3 p. 3-4 (PDF)
  Verslag van mevrouw Laloy
3-1138/4
p. 1-30 3-1138/4 p. 1-30 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de commissie
3-1138/5
p. 1-16 3-1138/5 p. 1-16 (PDF)
  Amendement nr 13 van mevrouw de T'Serclaes, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1138/6
p. 1-2 3-1138/6 p. 1-2 (PDF)
  Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer van volksvertegenwoordigers
3-1138/7
p. 1 3-1138/7 p. 1 (PDF)
  Evocatie
3-110
p. 133 3-110 p. 133 (PDF)
  Algemene bespreking
3-114
p. 8-18 3-114 p. 8-18 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-114
p. 18-19 3-114 p. 18-19 (PDF)
  Aangehouden stemmingen
3-115
p. 48 3-115 p. 48 (PDF)
  3-115
p. 101-102 3-115 p. 101-102 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Coveliers
3-115
p. 48-49 3-115 p. 48-49 (PDF)
  3-115
p. 102 3-115 p. 102 (PDF)
Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie (3-228)      
  Voorstel van de heren Vandenhove en Nimmegeers
3-228/1
p. 1-10 3-228/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de reglementering van het vrijwillig tegen betaling verrichten van seksuele dienstverlening (Prostitutie) (3-281)      
  Voorstel van de heren Dedecker en Coveliers
3-281/1
p. 1-11 3-281/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Strafprocedure : nietigheid die voortvloeit uit een onregelmatigheid i.v.m. de hoedanigheid van beŽdigd tolk - Mensenhandel) (3-448)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-448/1
p. 1-4 3-448/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (3-160)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune
3-160/1
p. 1-3 3-160/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 134quinquies in de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot de politionele bevoegdheid van de burgemeester in het kader van de strijd tegen netwerken van mensenhandel (Sluiting van een inrichting) (3-110)      
  Voorstel van de heer Brotcorne c.s.
3-110/1
p. 1-3 3-110/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek met betrekking tot het gebruiken van diensten van seksuele aard geleverd door een slachtoffer van mensenhandel (3-863)      
  Voorstel van mevrouw Durant
3-863/1
p. 1-5 3-863/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 380quater in het Strafwetboek over het betalen voor seksuele dienstverlening (Bestraffing van de cliŽnt) (3-140)      
  Voorstel van mevrouw Lizin
3-140/1
p. 1-5 3-140/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van een vergunning aan prostituees (3-211)      
  Voorstel van mevrouw Thijs
3-211/1
p. 1-9 3-211/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met betrekking tot de sociale reÔntegratie van prostituees (Vermindering van de belastbare grondslag - Instelling van een commissie voor reÔntegratie van prostituees) (3-161)      
  Voorstel van mevrouw de Bethune
3-161/1
p. 1-4 3-161/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999