Register betreffende "prostitutie" (Legislatuur 1995-1999)

Non-descriptoren : kinderprostitutie
koppelarij
mannelijke prostitutie
ontucht
proxenetisme
vrouwelijke prostitutie
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Afgifte van verblijfs- en arbeidsvergunningen aan vreemdelingen, slachtoffers van mensenhandel - Informatieve omzendbrief - Coördinatiecel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1845-1846 1-38 p. 1845-1846 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2689-2691 1-53 p. 2689-2691 (PDF)
Beleidsnota van het Ministerie van Justitie voor het begrotingsjaar 1996 (1-167)      
  Verslag van de heer Erdman
   Vrouwenhandel
1-167/1
p. 30 1-167/1 p. 30 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 125 1-4 p. 125 (PDF)
Bestrijding van de mensenhandel (vice-eerste minister en Binnenlandse Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-4
p. 114-115 1-4 p. 114-115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-6
p. 270-272 1-6 p. 270-272 (PDF)
De aanpassing van de Belgische wetgeving inzake gerechtelijke samenwerking tussen de verschillende lidstaten aan de Schengenverdragen (Mensenhandel)      
  Mondelinge vraag van de heer Olivier aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-81
p. 2168 1-81 p. 2168 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel, de opvang van slachtoffers en de houding ten aanzien van de prostitutiewereld      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2048-2051 1-76 p. 2048-2051 (PDF)
De bestrijding van schijnhuwelijken en van de mensenhandel, de legalisering van buitenlandse documenten en de erkenning van buitenlandse huwelijken      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Dehaene, eerste minister
1-76
p. 2045-2048 1-76 p. 2045-2048 (PDF)
De ontmanteling van een nieuw pedofilienetwerk      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-24
p. 534 1-24 p. 534 (PDF)
Het gevolg dat zal worden gegeven aan het verschenen jaarrapport van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding over de ontwikkeling en de resultaten van de strijd tegen de mensenhandel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Milquet aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-129
p. 3435-3437 1-129 p. 3435-3437 (PDF)
Het invoeren van een sociaal statuut voor prostituees (1-593)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Dua aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-236
p. 6902-6905 1-236 p. 6902-6905 (PDF)
Illegale praktijken - Strijd tegen de vrouwenarbeid in de gemeente Sint-Joost -ten-Node      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-8
p. 348 1-8 p. 348 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-12
p. 554-555 1-12 p. 554-555 (PDF)
Maatregelen ter bestrijding van de mensenhandel (Illegale tewerkstelling, schijnhuwelijken, prostitutie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-39
p. 1895-1896 1-39 p. 1895-1896 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-53
p. 2691-2692 1-53 p. 2691-2692 (PDF)
Mensenhandel - Optreden van het Brussels parket      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-52
p. 2632-2633 1-52 p. 2632-2633 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-57
p. 2887-2888 1-57 p. 2887-2888 (PDF)
Nationaal Instituut voor Statistiek (NIS) - Verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen (1-808)      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3487-3488 1-68 p. 3487-3488 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-72
p. 3762 1-72 p. 3762 (PDF)
Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) - Verwerken van de omvang van illegale activiteiten in de nationale rekeningen      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-54
p. 2730 1-54 p. 2730 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-63
p. 3223-3226 1-63 p. 3223-3226 (PDF)
Nota van het ministerie van Binnenlandse Zaken aan het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-46
p. 2291 1-46 p. 2291 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-49
p. 2458-2459 1-49 p. 2458-2459 (PDF)
Onderzoek van de voorstellen van normatieve rechtshandelingen en van andere documenten van de Europese Commissie (januari 1997) (1-644)      
  Verslag namens het Adviescomité voor Europese Aangelegenheden van Kamer en Senaat uitgebracht door de heren Urbain (S) en Lowie (K)
   Vrouwenhandel voor seksuele exploitatie
1-644/1
p. 15-19 1-644/1 p. 15-19 (PDF)
Onvoldoende toepassing van de wetten bestemd om de mensenhandel te bestrijden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 977-978 1-20 p. 977-978 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-26
p. 1277 1-26 p. 1277 (PDF)
Politie en rijkswacht van Antwerpen - Taakverdeling omschreven in veiligheidsprotocollen (prostitutie en georganiseerde misdaad) - Draagwijdte en gevolgen (1-532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Boutmans aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-60
p. 3046-3047 1-60 p. 3046-3047 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-64
p. 3298-3299 1-64 p. 3298-3299 (PDF)
Prostitutie in privé-woningen en ontuchthuizen      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Dua aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 1-2
p. 58 1-2 p. 58 (PDF)
Repressief prostitutiebeleid te Brussel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-15
p. 728-729 1-15 p. 728-729 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-25
p. 1245-1246 1-25 p. 1245-1246 (PDF)
Seksuele uitbuiting van kinderen zoals te zien op Internet (1-1167)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-263
p. 7652-7653 1-263 p. 7652-7653 (PDF)
Voorstel houdende instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de pedofilienetwerken in België en hun banden met buitenlandse netwerken (1-551)      
  Voorstel van mevrouw Lizin c.s.
1-551/1
p. 1-2 1-551/1 p. 1-2 (PDF)
Vrouwenhandel - Reclameborden      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-47
p. 2343-2344 1-47 p. 2343-2344 (PDF)
Vrouwenhandel - Reclameborden - Vestigingswet - Bestrijding      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
   Vraag met antwoord
Bul. 1-59
p. 3018-3019 1-59 p. 3018-3019 (PDF)
Vrouwenhandel - Vrouwen vanuit Centraal- en Oost-Europa - Evolutie in de strijd tegen de mensenhandel      
  Schriftelijke vraag van de heer Anciaux aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 1-26
p. 1280-1281 1-26 p. 1280-1281 (PDF)
Vrouwenhandel en gedwongen prostitutie - Aanbeveling 1325 van de Raad van Europa - Engagement Belgische regering      
  Schriftelijke vraag van de heer Staes aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-51
p. 2567-2568 1-51 p. 2567-2568 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de strafrechtelijke bescherming van minderjarigen (Strafwetboek : gijzeling; verwisseling van een kind; vernietiging van het bewijs van de burgerlijke staat; adoptant; verspreiding van de identiteit van een slachtoffer van een seksueel misdrijf; strafverzwaring; ontucht; prostitutie, pornografie, seksuele verminking; verlaten of in behoeftige toestand achterlaten van kinderen of onbekwamen; onthouden van voedsel en zorgen aan minderjarigen en onbekwamen; ontvoering en verberging van minderjarigen; niet-afgeven van kinderen - Wet 17 april 1878 houdende voorafgaande titel Wetboek van strafvordering : feiten gepleegd buiten België - Wetboek van strafvordering : kopie van het proces-verbaal van het verhoor van de minderjarige; verhoor van minderjarige getuigen bij wege van videoconferentie - Wet 4 oktober 1867 op verzachtende omstandigheden : gijzeling - Wet 29 juni 1964 betreffende opschorting, uitstel en probatie - Wet 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten en wet 20 juli 1990 op de voorlopige hechtenis : begeleiding en behandeling van seksuele delinquenten - Gerechtelijk Wetboek, art. 92 - Wet 15 december 1980 betreffende toegang tot het grondgebied) (1-1348)      
  Ontwerp overgezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers
1-1348/1
p. 1 1-1348/1 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de prostitutie (1-958)      
  Voorstel van mevrouw Dua
1-958/1
p. 1-7 1-958/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen (1-81)      
  Voorstel van de heer Anciaux c.s.
1-81/1
p. 1-6 1-81/1 p. 1-6 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999