Auteurs- en sprekersregister betreffende "Goovaerts Leo" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid op akkoorden gesloten met herverzekeringsondernemingen of -organismen (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3897 1-75 p. 3897 (PDF)
Aanleg van een voorziening n.a.v. de teruggaveplicht in de Maribel-operatie      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-40
p. 1950 1-40 p. 1950 (PDF)
Afschrijvingsstelsel voor boten en schepen gebruikt voor de zee- of binnenscheepvaart die verhuurd worden aan derden      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-37
p. 1799-1800 1-37 p. 1799-1800 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-38
p. 1870-1871 1-38 p. 1870-1871 (PDF)
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1851-1852 1-38 p. 1851-1852 (PDF)
Appartementsmede-eigendom - Basisakte en reglement      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-20
p. 994-995 1-20 p. 994-995 (PDF)
  Bul. 1-20
p. 995-996 1-20 p. 995-996 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2030-2031 1-41 p. 2030-2031 (PDF)
  Bul. 1-41
p. 2031-2033 1-41 p. 2031-2033 (PDF)
De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Jaarverslagen - Bekendmaking van de beslissingen - Werking)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-91
p. 2391-2392 1-91 p. 2391-2392 (PDF)
De Nationale Loterij      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-98
p. 2595-2596 1-98 p. 2595-2596 (PDF)
De achteruitgang van de sector verkoop en onderhoud in de auto-industrie      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Regeling van werkzaamheden
1-37 COM
p. 254-255 1-37 COM p. 254-255 (PDF)
De aftrek van restaurantkosten      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-51
p. 1180 1-51 p. 1180 (PDF)
De beperking van de verkiezingsuitgaven      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-144
p. 3831-3833 1-144 p. 3831-3833 (PDF)
De bescherming van de privť-sfeer : telefonische oproepen (Calling line indentification - ISDN - Digitale mobiele netwerken)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4210 1-158 p. 4210 (PDF)
De bestrijding van Brusselse jeugdbendes      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-30
p. 691-692 1-30 p. 691-692 (PDF)
De betwistingen door de RSZ van het statuut van zelfstandigen (Eenpersoonsvennootschap)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
1-213
p. 6219-6220 1-213 p. 6219-6220 (PDF)
De controle op de nachtwinkels      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
1-172
p. 5100-5101 1-172 p. 5100-5101 (PDF)
De coŲrdinatie van de politiediensten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-183
p. 5357-5358 1-183 p. 5357-5358 (PDF)
De criminaliteit in de Brusselse metro      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-176
p. 5180-5181 1-176 p. 5180-5181 (PDF)
De criminaliteitscijfers in Brussel      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-179
p. 5283-5287 1-179 p. 5283-5287 (PDF)
De eventuele uitbreiding van de Europese Unie en de financiŽle gevolgen ervan voor het gebruik van de officiŽle talen      
  Vraag om uitleg van de heer Hatry aan de heer Dehaene, eerste minister
1-89
p. 2350-2356 1-89 p. 2350-2356 (PDF)
De federalisering van de rechtshulp en van de justitie      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De financiŽle toestand van de horecasector (BTW-tarief - Aftrekbaarheid restaurantrekeningen - Oneerlijke concurrentie)      
  Vraag om uitleg van de heer Vautmans aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5432-5434 1-187 p. 5432-5434 (PDF)
De fiscale aftrekbaarheid van professionele restaurantkosten tijdens werkdagen (Advies van het Planbureau - BTW-tarief in de horecasector)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Viseur, minister van Justitie
1-224
p. 6492-6493 1-224 p. 6492-6493 (PDF)
De fiscale en sociaalrechtelijke initiatieven van de regering om in uitvoering van de aanbevelingen van het Pepper-rapport formules van winstdeelneming en aandelenparticipaties door werknemers te bevorderen      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-118 COM
p. 902-904 1-118 COM p. 902-904 (PDF)
De gevolgen van de niet-goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam in de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-164
p. 4356-4357 1-164 p. 4356-4357 (PDF)
De herziening van de wet op de faillissementen (Deposito- en consignatiekas : valutadagen)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-95
p. 2510-2511 1-95 p. 2510-2511 (PDF)
De jeugdbendes actief in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (o.a. in de metrostations)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-192
p. 5543-5544 1-192 p. 5543-5544 (PDF)
De komst van een Brussels casino      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-25
p. 575-577 1-25 p. 575-577 (PDF)
De maatregelen genomen door de regering aangaande het fenomeen van de car-jacking (Russische maffia - Buitenlandse diplomaten)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-158
p. 4211-4212 1-158 p. 4211-4212 (PDF)
De moeilijkheden binnen de sector van de beroepsrestaurateurs (Aftrekbaarheid restaurantrekeningen)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-187
p. 5432-5434 1-187 p. 5432-5434 (PDF)
De moeilijkheden tussen de Nederlandstalige en Franstalige stafhouders      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De nieuwe reglementering inzake het vergunningsrecht (Alcohol)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-90
p. 2362-2363 1-90 p. 2362-2363 (PDF)
De oprichting van een positieve risicocentrale (Bovenmatige schuldenlast bij particulieren)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-39
p. 903-905 1-39 p. 903-905 (PDF)
De privacywetgeving (Omzetting van een Europese richtlijn : journalistieke, artistieke of literaire doeleinden - Indirecte toegang en "zachte informatie" : uitvoeringsbesluiten)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-133
p. 3565-3566 1-133 p. 3565-3566 (PDF)
De problemen bij belastingen van gepensioneerden      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-54
p. 1232-1233 1-54 p. 1232-1233 (PDF)
De rechtshulp      
  Vraag om uitleg van de heer Boutmans aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-136
p. 3653-3662 1-136 p. 3653-3662 (PDF)
De richtlijn 95/46/EG : voorbereiding van een wetsontwerp tot omzetting (Verwerking van persoonsgegevens - Bescherming van de particulieren)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-163
p. 4336-4337 1-163 p. 4336-4337 (PDF)
De situatie binnen de horeca-sector (BTW-tarief - Fiscale aftrekbaarheid restaurantuitgaven - Advies Planbureau - Toepassing verlaagd BTW-tarief op arbeidsintensieve bedrijven)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
1-246
p. 7152-7154 1-246 p. 7152-7154 (PDF)
De sociale identiteitskaart      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-156
p. 4152 1-156 p. 4152 (PDF)
De uitgifte van de zogenaamde lening "Philippe XVII"      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-11
p. 253-257 1-11 p. 253-257 (PDF)
De uitvoering van het ASTRID-project (Radiocommissie van de hulp- en veiligheidsdiensten)      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Tobback, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-198
p. 5714-5716 1-198 p. 5714-5716 (PDF)
De vaststelling van de modaliteiten van de jongste staatslening      
  Vraag om uitleg van de heer Coene aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse handel
1-11
p. 253-257 1-11 p. 253-257 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Goovaerts, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
1-2
p. 18 1-2 p. 18 (PDF)
Een vermogensbelasting op het netto-actief van de ondernemingen (Vermogensbelasting op de roerende en onroerende goederen van de partikulieren)      
  Vraag om uitleg van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
1-56
p. 1358-1359 1-56 p. 1358-1359 (PDF)
Euro - Munteenheid waarin gerechtelijke akten worden uitgedrukt in de overgangsperiode (FinanciŽn)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4700 1-89 p. 4700 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-91
p. 4827-4828 1-91 p. 4827-4828 (PDF)
Euro - Munteenheid waarin gerechtelijke akten worden uitgedrukt in de overgangsperiode (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-89
p. 4699 1-89 p. 4699 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4939-4941 1-94 p. 4939-4941 (PDF)
Fiscale aftrekbaarheid van vluchten met een luchtballon      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3492 1-68 p. 3492 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-70
p. 3630 1-70 p. 3630 (PDF)
Fiscale bezwaarschriften - Diverse inlichtingen      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1761 1-36 p. 1761 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-42
p. 2073-2075 1-42 p. 2073-2075 (PDF)
Fiscale categorie "bedrijfsleider" - Implicaties voor artsen (Art. 32 WIB 92)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-88
p. 4655-4656 1-88 p. 4655-4656 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-94
p. 4944-4945 1-94 p. 4944-4945 (PDF)
Gerechtelijke achterstand door tegenstrijdige beslissingen - Voogdij over een verlengd minderjarige      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3111 1-61 p. 3111 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Van Parys, minister van Justitie
Bul. 1-76
p. 3974-3975 1-76 p. 3974-3975 (PDF)
Gerechtelijke procedure - Vraag om inlichtingen aan de voorzitter van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-61
p. 3109 1-61 p. 3109 (PDF)
Gerechtelijke procedure m.b.t. de geluidshinder van vliegtuigen en het risico op vliegtuigrampen - Vaststelling van de rechtsdag      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-34
p. 1680 1-34 p. 1680 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-43
p. 2105 1-43 p. 2105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-54
p. 2759-2760 1-54 p. 2759-2760 (PDF)
Het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen      
  Vraag om uitleg van de heer Loones aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het nachtelijk gebruik van de luchthaven van Zaventem tussen 23 uur en 7 uur      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Daerden, minister van Vervoer
1-156
p. 4146-4147 1-156 p. 4146-4147 (PDF)
Het stemrecht voor EU-onderdanen en het Verdrag van Amsterdam      
  Mondelinge vraag van de heer Goovaerts aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Het voornemen van de regering het gemeentelijk stemrecht voor EU-onderdanen te regelen zonder grondwetsherziening      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Dehaene, eerste minister
1-169
p. 5030-5035 1-169 p. 5030-5035 (PDF)
Impact van de nieuwe reglementering inzake het vergunningsrecht op de horecasector      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-76
p. 3950-3951 1-76 p. 3950-3951 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-83
p. 4384-4385 1-83 p. 4384-4385 (PDF)
Indieningsplicht i.g.v. vereffening van een vennootschap op een andere datum dan de statutair vastgelegde afsluitdatum      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-68
p. 3492-3493 1-68 p. 3492-3493 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-79
p. 4165-4166 1-79 p. 4165-4166 (PDF)
Mede-eigendom - Statuut van de syndicus      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Pinxten, minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen
   Vraag met antwoord
Bul. 1-38
p. 1882-1883 1-38 p. 1882-1883 (PDF)
Mede-eigendom - Syndicus - BTW      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-13
p. 628 1-13 p. 628 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-14
p. 704-706 1-14 p. 704-706 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Ontsnapping van Marc Dutroux)      
  Ordemotie van de heer Goovaerts
1-180
p. 5305 1-180 p. 5305 (PDF)
Taken van algemeen belang en kosten van de Deposito- en Consignatiekas      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag met antwoord
Bul. 1-40
p. 1971-1973 1-40 p. 1971-1973 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3897 1-75 p. 3897 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4013 1-77 p. 4013 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4152 1-79 p. 4152 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3890 1-75 p. 3890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4131-4132 1-79 p. 4131-4132 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Gevolgen voor bestuurders van ziekenfondsen en/of landsbonden (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894 1-75 p. 3894 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4044-4045 1-77 p. 4044-4045 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Gevolgen voor de zelfstandige verzekeringsmakelaar (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3897 1-75 p. 3897 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4013 1-77 p. 4013 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4151 1-79 p. 4151 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Gevolgen voor de zelfstandige verzekeringsmakelaar (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3889 1-75 p. 3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4131 1-79 p. 4131 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Juiste definitie van "bankproduct" (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3898 1-75 p. 3898 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4014 1-77 p. 4014 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4153-4154 1-79 p. 4153-4154 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Juiste definitie van "bankproduct" (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894 1-75 p. 3894 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4045-4046 1-77 p. 4045-4046 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Juiste definitie van "verzekeringsproduct" (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3900 1-75 p. 3900 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Juiste definitie van "verzekeringsproduct" (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3897 1-75 p. 3897 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4014 1-77 p. 4014 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4153 1-79 p. 4153 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Juiste definitie van "verzekeringsproduct" (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3890 1-75 p. 3890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4133 1-79 p. 4133 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Reclame voor een bank- of verzekeringsproduct (Justitie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Van Parys, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3900 1-75 p. 3900 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Reclame voor een bank- of verzekeringsproduct (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3898 1-75 p. 3898 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4014 1-77 p. 4014 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4206 1-80 p. 4206 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Reclame voor een bank- of verzekeringsproduct (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3891 1-75 p. 3891 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4133-4134 1-79 p. 4133-4134 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Studie over de financiŽle gevolgen (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3897 1-75 p. 3897 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-77
p. 4033-4034 1-77 p. 4033-4034 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Studie over de financiŽle gevolgen (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3889-3890 1-75 p. 3889-3890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4131 1-79 p. 4131 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lidstaten (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3897 1-75 p. 3897 (PDF)
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4014 1-77 p. 4014 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4152 1-79 p. 4152 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lidstaten (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3890 1-75 p. 3890 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4132-4133 1-79 p. 4132-4133 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid en vergelijkbaarheid met andere EU-lidstaten (vice-eerste minister, FinanciŽn en Buitenlandse Handel)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3894 1-75 p. 3894 (PDF)
   Antwoord gegeven door de heer Viseur, minister van FinanciŽn
Bul. 1-77
p. 4045 1-77 p. 4045 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid op akkoorden gesloten met herverzekeringsondernemingen of -organismen (Sociale Zaken)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan mevrouw De Galan, minister van Sociale Zaken
   Vraag met voorlopig antwoord
Bul. 1-77
p. 4013 1-77 p. 4013 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-80
p. 4205 1-80 p. 4205 (PDF)
Verbod akkoorden af te sluiten die tot voorwerp hebben de promotie, distributie of verkoop van verzekerings- en bankproducten - Art. 43ter wet van 6 augustus 1990 - Toepasselijkheid op akkoorden gesloten met herverzekeringsondernemingen of -organismen (vice-eerste minister, Economie en Telecommunicatie)      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-75
p. 3889 1-75 p. 3889 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-79
p. 4130 1-79 p. 4130 (PDF)
Vermelding van het handelsregisternummer      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer De Clerck, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-36
p. 1765 1-36 p. 1765 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-41
p. 2039-2040 1-41 p. 2039-2040 (PDF)
Vrije beroepen (Advocaten - Gerechtsdeurwaarders) - Representatie- en diverse kosten - Professionele vennootschap      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-38
p. 1855 1-38 p. 1855 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-40
p. 1969 1-40 p. 1969 (PDF)
WIB - Mede-eigendom      
  Schriftelijke vraag van de heer Goovaerts aan de heer Maystadt, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-3
p. 78 1-3 p. 78 (PDF)
Wens dat de vragen om uitleg voortaan worden gesteld in plenaire vergadering i.p.v. in openbare commissievergadering      
  Regeling van werkzaamheden
1-37 COM
p. 254-255 1-37 COM p. 254-255 (PDF)
Wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen      
  Publicatie van de financiŽle verslagen van de bedrijfsrevisoren over de boekhouding van de politieke partijen (boekjaar 1995)
   Verslag van mevrouw Cahay-Andrť en de heer Goovaerts
1-316/2
p. 1-15 1-316/2 p. 1-15 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de erkenning en het gebruik van bemande en onbemande automatisch werkende toestellen in het wegverkeer (Radars, videocamera's, weegbruggen enz.)      
  Algemene beraadslaging
1-57
p. 1381-1389 1-57 p. 1381-1389 (PDF)
Wetsontwerp houdende goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het Eurovignet en de rechten voor het gebruik van het wegennet of de retributies in verband met het gebruik van de wegen en hun aanhorigheden, opgemaakt te Brussel op 6 februari 1997      
  Verslag van de heer Goovaerts
1-803/2
p. 1-9 1-803/2 p. 1-9 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Groep van Staten in Afrika, het CaraÔbisch Gebied en de Stille Zuidzee, ondertekend te Brussel op 26 april 1993      
  Stemverklaring van de heer Goovaerts en eindstemming
1-131
p. 3524-3525 1-131 p. 3524-3525 (PDF)
Wetsontwerp strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van BelgiŽ aan de Europese Economische en Monetaire Unie (Machtigingswet - Maatregelen van alle aard)      
  Amendement nr 36 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 17 1-389/2 p. 17 (PDF)
  Amendement nr 37 van de heren Goovaerts en Coene
   Vrijwaring van de zwakste inkomens
1-389/2
p. 17-18 1-389/2 p. 17-18 (PDF)
  Amendement nr 38 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 18 1-389/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 39 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale inkomsten van gemeenschappen en gewesten
1-389/2
p. 18 1-389/2 p. 18 (PDF)
  Amendement nr 40 van de heren Goovaerts en Coene
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-389/2
p. 19 1-389/2 p. 19 (PDF)
  Amendement nr 41 van de heren Goovaerts en Coene
   Parafiscale druk
1-389/2
p. 19-20 1-389/2 p. 19-20 (PDF)
  Amendement nr 42 van de heren Goovaerts en Coene
   Subsidies ten laste van de Staat
1-389/2
p. 20 1-389/2 p. 20 (PDF)
  Amendement nr 43 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 20-22 1-389/2 p. 20-22 (PDF)
  Amendement nr 44 van de heren Goovaerts en Coene
   Indexering van de belastingschalen
1-389/2
p. 22-24 1-389/2 p. 22-24 (PDF)
  Amendement nr 45 van de heren Coene en Goovaerts
   Belastingvermindering voor lange-termijnsparen
1-389/2
p. 24 1-389/2 p. 24 (PDF)
  Amendement nr 46 van de heren Goovaerts en Coene
   Investeringsaftrek
1-389/2
p. 24-25 1-389/2 p. 24-25 (PDF)
  Amendement nr 47 van de heren Coene en Goovaerts
   Bankgeheim
1-389/2
p. 25-26 1-389/2 p. 25-26 (PDF)
  Amendement nr 48 van de heren Coene en Goovaerts
   Belastingen op het autogebruik
1-389/2
p. 26-27 1-389/2 p. 26-27 (PDF)
  Amendement nr 49 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/2
p. 27-30 1-389/2 p. 27-30 (PDF)
  Amendement nr 50 van de heren Goovaerts en Coene
   Aftrek van overgedragen verliezen
1-389/2
p. 30-31 1-389/2 p. 30-31 (PDF)
  Amendement nr 51 van de heren Coene en Goovaerts
   Aftrekbare beroepskosten
1-389/2
p. 31-32 1-389/2 p. 31-32 (PDF)
  Amendement nr 52 van de heren Coene en Goovaerts
   Heffing op de inkomsten van zelfstandigen
1-389/2
p. 32 1-389/2 p. 32 (PDF)
  Amendement nr 53 van de heren Coene en Goovaerts
   Belasting op meerwaarden
1-389/2
p. 32-34 1-389/2 p. 32-34 (PDF)
  Amendement nr 54 van de heren Goovaerts en Coene
   Definitief belaste inkomsten
1-389/2
p. 34-35 1-389/2 p. 34-35 (PDF)
  Amendement nr 58 van de heren Goovaerts en Coene
   Onroerende fiscaliteit
1-389/2
p. 48-50 1-389/2 p. 48-50 (PDF)
  Amendement nr 59 van de heren Goovaerts en Coene
   Hoge rechten bij aankoop van een woning
1-389/2
p. 51 1-389/2 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 60 van de heren Goovaerts en Coene
   Fiscale druk
1-389/2
p. 51 1-389/2 p. 51 (PDF)
  Amendement nr 61 van de heren Coene en Goovaerts
   Successierechten : fiscale druk
1-389/2
p. 52-53 1-389/2 p. 52-53 (PDF)
  Amendement nr 62 van de heren Goovaerts en Coene
   Fiscale druk
1-389/2
p. 53-54 1-389/2 p. 53-54 (PDF)
  Amendement nr 63 van de heren Coene en Goovaerts
   Fiscale druk in Vlaanderen
1-389/2
p. 54-55 1-389/2 p. 54-55 (PDF)
  Amendement nr 64 van de heren Coene en Goovaerts
   Vermogensbelasting
1-389/2
p. 55-59 1-389/2 p. 55-59 (PDF)
  Amendement nr 65 van de heren Goovaerts en Coene
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/2
p. 59 1-389/2 p. 59 (PDF)
  Amendement nr 77 van de heren Goovaerts en Coene
   Financieel evenwicht van de sociale zekerheid
1-389/2
p. 63 1-389/2 p. 63 (PDF)
  Amendement nr 78 van de heren Goovaerts en Coene
   Beperking in de tijd van de aan de Koning verleende machtiging
1-389/2
p. 63-64 1-389/2 p. 63-64 (PDF)
  Amendement nr 79 van de heren Goovaerts en Coene
   Parlementaire controle op KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/2
p. 64 1-389/2 p. 64 (PDF)
  Amendement nr 80 van de heren Coene en Goovaerts
   Inwerkingtreding van de kaderwet
1-389/2
p. 64-65 1-389/2 p. 64-65 (PDF)
  Amendementen nrs 34 en 35 van de heren Goovaerts en Coene
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/2
p. 10-17 1-389/2 p. 10-17 (PDF)
  Amendementen nrs 55 tot 57 van de heren Coene en Goovaerts
   Vermogensbelasting
1-389/2
p. 35-48 1-389/2 p. 35-48 (PDF)
  Amendementen nrs 66 tot 70 van de heren Coene en Goovaerts
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-389/2
p. 59-61 1-389/2 p. 59-61 (PDF)
  Amendementen nrs 71 tot 76 van de heren Coene en Goovaerts
   Realisatie van overheidsactiva
1-389/2
p. 61-63 1-389/2 p. 61-63 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heren Moens en Goovaerts
1-389/3
p. 1-37 1-389/3 p. 1-37 (PDF)
   Algemene toestand van de in te vorderen rechten (december 1995)
1-389/3
p. 34-35 1-389/3 p. 34-35 (PDF)
   Voorbereiding van de derde fase van de EMU : Voortgangsverslag van de Raad aan de Europese Raad te Florence (juni 1996)
1-389/3
p. 7-31 1-389/3 p. 7-31 (PDF)
  Verslag van de heren Moens en Goovaerts
1-389/3
p. 1-209 1-389/3 p. 1-209 (PDF)
   Advies van de Raad van State over KB's genomen krachtens artikel 105 van de Grondwet
1-389/3
p. 5-6 1-389/3 p. 5-6 (PDF)
   Algemene sociale bijdrage
1-389/3
p. 65-67 1-389/3 p. 65-67 (PDF)
  1-389/3
p. 99-100 1-389/3 p. 99-100 (PDF)
   Alternatieve financiering van de sociale zekerheid
1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 42-43 1-389/3 p. 42-43 (PDF)
  1-389/3
p. 65-67 1-389/3 p. 65-67 (PDF)
   Anonimiteit van effecten
1-389/3
p. 81 1-389/3 p. 81 (PDF)
  1-389/3
p. 81-82 1-389/3 p. 81-82 (PDF)
   Begrotingsbeleid
1-389/3
p. 4 1-389/3 p. 4 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 12 1-389/3 p. 12 (PDF)
  1-389/3
p. 14-15 1-389/3 p. 14-15 (PDF)
  1-389/3
p. 21-22 1-389/3 p. 21-22 (PDF)
  1-389/3
p. 26 1-389/3 p. 26 (PDF)
  1-389/3
p. 27 1-389/3 p. 27 (PDF)
  1-389/3
p. 31-32 1-389/3 p. 31-32 (PDF)
  1-389/3
p. 33-34 1-389/3 p. 33-34 (PDF)
  1-389/3
p. 35 1-389/3 p. 35 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 38-41 1-389/3 p. 38-41 (PDF)
  1-389/3
p. 42 1-389/3 p. 42 (PDF)
  1-389/3
p. 43-44 1-389/3 p. 43-44 (PDF)
  1-389/3
p. 44 1-389/3 p. 44 (PDF)
  1-389/3
p. 60 1-389/3 p. 60 (PDF)
  1-389/3
p. 68-69 1-389/3 p. 68-69 (PDF)
   Belasting op internationale deviezentransacties
1-389/3
p. 100-104 1-389/3 p. 100-104 (PDF)
  1-389/3
p. 37 1-389/3 p. 37 (PDF)
   Belasting van de reŽle netto-inkomsten uit onroerende goederen
1-389/3
p. 94-99 1-389/3 p. 94-99 (PDF)
   Beperking in de tijd van de aan de Koning verleende machtiging
1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 11 1-389/3 p. 11 (PDF)
  1-389/3
p. 13 1-389/3 p. 13 (PDF)
   Bijzondere machten
1-389/3
p. 8-21 1-389/3 p. 8-21 (PDF)
  1-389/3
p. 62-65 1-389/3 p. 62-65 (PDF)
   Cybertaks
1-389/3
p. 75 1-389/3 p. 75 (PDF)
  1-389/3
p. 100-101 1-389/3 p. 100-101 (PDF)
   EMU-toetreding
1-389/3
p. 3-4 1-389/3 p. 3-4 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 12 1-389/3 p. 12 (PDF)
  1-389/3
p. 14-16 1-389/3 p. 14-16 (PDF)
  1-389/3
p. 21-62 1-389/3 p. 21-62 (PDF)
   Economisch beleid
1-389/3
p. 68-71 1-389/3 p. 68-71 (PDF)
   Economische groeivoet
1-389/3
p. 71 1-389/3 p. 71 (PDF)
  1-389/3
p. 76 1-389/3 p. 76 (PDF)
   Euro
1-389/3
p. 15 1-389/3 p. 15 (PDF)
  1-389/3
p. 21-62 1-389/3 p. 21-62 (PDF)
   Europees economisch beleid
1-389/3
p. 35-36 1-389/3 p. 35-36 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 38-39 1-389/3 p. 38-39 (PDF)
  1-389/3
p. 59-62 1-389/3 p. 59-62 (PDF)
   Evocatierecht inzake KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/3
p. 5 1-389/3 p. 5 (PDF)
  1-389/3
p. 8-9 1-389/3 p. 8-9 (PDF)
   Evolutie openbaar ambt - Wervingsbeleid
1-389/3
p. 84-88 1-389/3 p. 84-88 (PDF)
  1-389/3
p. 89-92 1-389/3 p. 89-92 (PDF)
   Fiscale druk
1-389/3
p. 10 1-389/3 p. 10 (PDF)
  1-389/3
p. 13 1-389/3 p. 13 (PDF)
  1-389/3
p. 21-22 1-389/3 p. 21-22 (PDF)
  1-389/3
p. 68-69 1-389/3 p. 68-69 (PDF)
  1-389/3
p. 70-71 1-389/3 p. 70-71 (PDF)
  1-389/3
p. 75-76 1-389/3 p. 75-76 (PDF)
  1-389/3
p. 31 1-389/3 p. 31 (PDF)
   Fiscale druk in Vlaanderen
1-389/3
p. 22 1-389/3 p. 22 (PDF)
  1-389/3
p. 70 1-389/3 p. 70 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
1-389/3
p. 88-89 1-389/3 p. 88-89 (PDF)
   Fiscale fraude
1-389/3
p. 81 1-389/3 p. 81 (PDF)
  1-389/3
p. 82-84 1-389/3 p. 82-84 (PDF)
  1-389/3
p. 93 1-389/3 p. 93 (PDF)
   Gebruik van de euro bij bepaling van de oliewaarden
1-389/3
p. 28-29 1-389/3 p. 28-29 (PDF)
   Harmonisering van de fiscaliteit in de EU
1-389/3
p. 24 1-389/3 p. 24 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 59 1-389/3 p. 59 (PDF)
   Monetair beleid
1-389/3
p. 3 1-389/3 p. 3 (PDF)
  1-389/3
p. 23 1-389/3 p. 23 (PDF)
  1-389/3
p. 23-24 1-389/3 p. 23-24 (PDF)
  1-389/3
p. 24-26 1-389/3 p. 24-26 (PDF)
  1-389/3
p. 26-27 1-389/3 p. 26-27 (PDF)
  1-389/3
p. 28 1-389/3 p. 28 (PDF)
  1-389/3
p. 28-30 1-389/3 p. 28-30 (PDF)
  1-389/3
p. 34-35 1-389/3 p. 34-35 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 37-38 1-389/3 p. 37-38 (PDF)
  1-389/3
p. 38-39 1-389/3 p. 38-39 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 47-48 1-389/3 p. 47-48 (PDF)
  1-389/3
p. 53-58 1-389/3 p. 53-58 (PDF)
   O-O (Onderzoek-Ontwikkeling)
1-389/3
p. 77-78 1-389/3 p. 77-78 (PDF)
   Omvang van de schuld - Vermindering
1-389/3
p. 4 1-389/3 p. 4 (PDF)
  1-389/3
p. 21-22 1-389/3 p. 21-22 (PDF)
  1-389/3
p. 32-33 1-389/3 p. 32-33 (PDF)
  1-389/3
p. 41-42 1-389/3 p. 41-42 (PDF)
  1-389/3
p. 43-44 1-389/3 p. 43-44 (PDF)
  1-389/3
p. 45-46 1-389/3 p. 45-46 (PDF)
  1-389/3
p. 47 1-389/3 p. 47 (PDF)
  1-389/3
p. 48 1-389/3 p. 48 (PDF)
  1-389/3
p. 68 1-389/3 p. 68 (PDF)
  1-389/3
p. 79-80 1-389/3 p. 79-80 (PDF)
  1-389/3
p. 31 1-389/3 p. 31 (PDF)
   Overheidsinvesteringen
1-389/3
p. 38-39 1-389/3 p. 38-39 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 40 1-389/3 p. 40 (PDF)
  1-389/3
p. 41 1-389/3 p. 41 (PDF)
  1-389/3
p. 44-45 1-389/3 p. 44-45 (PDF)
  1-389/3
p. 77 1-389/3 p. 77 (PDF)
   Parlementaire controle op KB's genomen krachtens een kaderwet
1-389/3
p. 4 1-389/3 p. 4 (PDF)
  1-389/3
p. 5 1-389/3 p. 5 (PDF)
  1-389/3
p. 5 1-389/3 p. 5 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 14 1-389/3 p. 14 (PDF)
   Personeelsbeleid departement FinanciŽn - Aantal ambtenaren - Vertrek van jonge universitairen
1-389/3
p. 88 1-389/3 p. 88 (PDF)
  1-389/3
p. 92-94 1-389/3 p. 92-94 (PDF)
  1-389/3
p. 31 1-389/3 p. 31 (PDF)
   Politiek-democratische controle op bevoegdheidsdelegaties aan de uitvoerende macht
1-389/3
p. 4-6 1-389/3 p. 4-6 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 8-9 1-389/3 p. 8-9 (PDF)
  1-389/3
p. 9 1-389/3 p. 9 (PDF)
  1-389/3
p. 16-17 1-389/3 p. 16-17 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
   Regeringsoptreden bij de loonvorming
1-389/3
p. 71 1-389/3 p. 71 (PDF)
  1-389/3
p. 72 1-389/3 p. 72 (PDF)
  1-389/3
p. 73-75 1-389/3 p. 73-75 (PDF)
   Roerende voorheffing
1-389/3
p. 81-82 1-389/3 p. 81-82 (PDF)
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/3
p. 3-4 1-389/3 p. 3-4 (PDF)
  1-389/3
p. 7 1-389/3 p. 7 (PDF)
  1-389/3
p. 12 1-389/3 p. 12 (PDF)
  1-389/3
p. 14-16 1-389/3 p. 14-16 (PDF)
  1-389/3
p. 26 1-389/3 p. 26 (PDF)
  1-389/3
p. 31-32 1-389/3 p. 31-32 (PDF)
  1-389/3
p. 33-34 1-389/3 p. 33-34 (PDF)
  1-389/3
p. 36 1-389/3 p. 36 (PDF)
  1-389/3
p. 39 1-389/3 p. 39 (PDF)
  1-389/3
p. 41 1-389/3 p. 41 (PDF)
  1-389/3
p. 48 1-389/3 p. 48 (PDF)
  1-389/3
p. 49-50 1-389/3 p. 49-50 (PDF)
  1-389/3
p. 51 1-389/3 p. 51 (PDF)
  1-389/3
p. 58 1-389/3 p. 58 (PDF)
  1-389/3
p. 59 1-389/3 p. 59 (PDF)
  1-389/3
p. 68-69 1-389/3 p. 68-69 (PDF)
  1-389/3
p. 70 1-389/3 p. 70 (PDF)
  1-389/3
p. 73 1-389/3 p. 73 (PDF)
  1-389/3
p. 78-79 1-389/3 p. 78-79 (PDF)
  1-389/3
p. 79-81 1-389/3 p. 79-81 (PDF)
  1-389/3
p. 84-89 1-389/3 p. 84-89 (PDF)
   Tewerkstellingsbeleid
1-389/3
p. 22 1-389/3 p. 22 (PDF)
  1-389/3
p. 35 1-389/3 p. 35 (PDF)
  1-389/3
p. 39-40 1-389/3 p. 39-40 (PDF)
  1-389/3
p. 41 1-389/3 p. 41 (PDF)
  1-389/3
p. 42-43 1-389/3 p. 42-43 (PDF)
  1-389/3
p. 59-60 1-389/3 p. 59-60 (PDF)
  1-389/3
p. 61-62 1-389/3 p. 61-62 (PDF)
  1-389/3
p. 71-73 1-389/3 p. 71-73 (PDF)
  1-389/3
p. 77 1-389/3 p. 77 (PDF)
  1-389/3
p. 79 1-389/3 p. 79 (PDF)
   Vermindering van de werkgeversbijdragen
1-389/3
p. 42-43 1-389/3 p. 42-43 (PDF)
  1-389/3
p. 69-70 1-389/3 p. 69-70 (PDF)
   Vermogensbelasting
1-389/3
p. 75-76 1-389/3 p. 75-76 (PDF)
  1-389/3
p. 99 1-389/3 p. 99 (PDF)
  1-389/3
p. 100 1-389/3 p. 100 (PDF)
   Wetsontwerp houdende hervorming van de fiscale procedure
1-389/3
p. 63 1-389/3 p. 63 (PDF)
   Zwartwerk
1-389/3
p. 84 1-389/3 p. 84 (PDF)
  Amendementen nrs 34 tot 36, 38 tot 47, 49 tot 52, 55 tot 58, 62 tot 66, 70, 72, 74 en 77 tot 80 van de heren Goovaerts en Coene, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-389/5
p. 1-2 1-389/5 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 90 van de heren Coene en Goovaerts
   Sanering van de overheidsfinanciŽn
1-389/7
p. 1 1-389/7 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 90 tot 92 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-389/7
p. 1-2 1-389/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 91 en 92 van de heren Coene en Goovaerts
   Realisatie van overheidsactiva
1-389/7
p. 2 1-389/7 p. 2 (PDF)
  Algemene beraadslaging
   Overzicht van het verslag van de commissie FinanciŽn en Economische Aangelegenheden - Fiscale druk - Gewestelijke spreiding van de belastingen : vennootschapsbelasting en personenbelasting - BTW op nieuwbouw - Successierechten - Vermogensbelasting
1-65
p. 1631-1633 1-65 p. 1631-1633 (PDF)
Wetsontwerp tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de benoeming van toegevoegde rechters      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Goovaerts
1-155
p. 4111 1-155 p. 4111 (PDF)
Wetsontwerp tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 2 april 1998 tot hervorming van de beheersstructuren van de luchthaven Brussel-Nationaal, genomen met toepassing van de wet van 19 december 1997 tot rationalisering van het beheer van de luchthaven Brussel-Nationaal (Hervorming van de luchthaven - Beursintroductie BIAC - Europese regelgeving)      
  Verslag van de heer Goovaerts
1-979/4
p. 1-60 1-979/4 p. 1-60 (PDF)
Wetsontwerp tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen (Loonmatiging - Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en Nationale Arbeidsraad - CAO - Brugpensioen - Banenplan - Tewerkstellingsakkoorden - Annualisering arbeidsduur - Deeltijdse arbeid - Uitzendarbeid - Arbeidsduurvermindering)      
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendemenen nrs 104 tot 106 van de heren Coene en Goovaerts
   Vrijwaring van het concurrentievermogen - Loonmatiging - Werkgelegenheidsbeleid - Collectieve loononderhandelingen - Aanwending van bijzondere machten
1-386/2
p. 55 1-386/2 p. 55 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 1 van de heren Coene en Goovaerts
   Aanwending van bijzondere machten
1-386/2
p. 1 1-386/2 p. 1 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 63 van de heren Coene en Goovaerts
   Matiging van andere dan looninkomsten
1-386/2
p. 39 1-386/2 p. 39 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendement nr 70 van de heren Coene en Goovaerts
   Verlaging van de werkgeversbijdragen
1-386/2
p. 42 1-386/2 p. 42 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 1 tot 74 van de heren Coene en Goovaerts
   Vrijwaring van het concurrentievermogen - Loonmatiging - Werkgelegenheidsbeleid - Collectieve loononderhandelingen
1-386/2
p. 43 1-386/2 p. 43 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 105 en 106 van de heren Coene en Goovaerts
   Verslagen over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en het concurrentievermogen
1-386/2
p. 55 1-386/2 p. 55 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22 - Amendementen nrs 50 en 51 van de heren Coene en Goovaerts
   Winstdeelnemingen
1-386/2
p. 31-34 1-386/2 p. 31-34 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22
   Amendementen nrs 2, 4, 8, 9, 11, 13 tot 16, 18, 20, 23, 26, 28 tot 31, 33, 35, 37, 39, 40, 43 tot 46, 49 tot 52, 54, 55, 58, 60 tot 62, 64 tot 66, 69 tot 74 en 104 tot 106 van de heren Coene en Goovaerts, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/7
p. 1-2 1-386/7 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 114 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Beperking van de loonkost : collectieve loononderhandelingen
1-386/9
p. 2 1-386/9 p. 2 (PDF)
  Amendementen nrs 112 en 113 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Taak van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid
1-386/9
p. 1-2 1-386/9 p. 1-2 (PDF)
  Titels I en II : artikelen 1 tot 22
   Amendementen nrs 112 tot 114 van de heren Coene en Goovaerts, ingediend na de goedkeuring van het verslag
1-386/9
p. 1-2 1-386/9 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot regeling van de gelijktijdige of kort opeenvolgende verkiezingen voor de federale Wetgevende Kamers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsraden      
  Bespreking van een amendement, stemming over de ontvankelijkheid van het amendement, voorstel tot terugzending naar de commissie en verwerping van dit voorstel
1-227
p. 6632-6633 1-227 p. 6632-6633 (PDF)
Wetsvoorstel houdende aanvulling van het Burgerlijk Wetboek wat de bescherming van het privť-leven betreft (Maatregelen genomen door de rechtbanken)      
  Voorstel van de heer Goovaerts
1-231/1
p. 1-3 1-231/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verbod tot vliegen boven bepaalde gedeelten van het grondgebied van het Rijk (Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)      
  Voorstel van de heer Goovaerts
1-102/1
p. 1-5 1-102/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van strafbepalingen voor luchtvaartmaatschappijen en vliegtuigpiloten die de vluchtreglementering en -procedures niet in acht nemen      
  Voorstel van de heer Goovaerts
1-103/1
p. 1-6 1-103/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 45, ß3, 3į, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde (Aftrek van de BTW terzake van kosten van logies, spijzen en dranken - Fiscale stimulans voor de horeca-sector)      
  Voorstel van de heren Verhofstadt en Goovaerts
1-1203/1
p. 1-3 1-1203/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging en aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende de mede-eigendom      
  Voorstel van de heer Goovaerts
1-154/1
p. 1-11 1-154/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, 8į, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Aftrek van restaurant- en receptiekosten en van relatiegeschenken)      
  Voorstel van de heren Goovaerts en Vautmans
1-1005/1
p. 1-3 1-1005/1 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Goovaerts
1-1005/2
p. 1-2 1-1005/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (Verkiezing Senaat en Europees Parlement in kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde)      
  Voorstel van de heer Goovaerts
1-1114/1
p. 1-3 1-1114/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1989 houdende vaststelling van de vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van de luchthaven Brussel-Nationaal (Strijd tegen geluidsoverlast)      
  Voorstel van de heer Goovaerts
1-104/1
p. 1-3 1-104/1 p. 1-3 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999