Auteurs- en sprekersregister betreffende "Vienne Christiane" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Gedachtewisseling met de vice-eerste minister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over het wetgevend pakket betreffende "economic governance" (op Europees niveau) (5-1131)      
    Verslag van mevrouw Christiane Vienne (K) en de heer Peter Van Rompuy (S)
5-1131/1
p. 1-23 5-1131/1 p. 1-23 (PDF)
Het Europees migratiebeleid (Verslag over de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken van 12 mei 2011) (Vrij verkeer van personen - Schengen - Ondersteuning van de landen van Noord-Afrika die een politieke omwenteling kennen - Toezicht aan de buitengrenzen en Frontex - Gemeenschappelijk Europees asielstelsel - Vluchtelingen - Toezicht aan de binnengrenzen "Dublin-verordening" - Opvang van asielzoekers - Internationale bescherming - Elektronische vingerafdrukken) (5-1031)      
    Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de dames Christiane Vienne (K) en Jacqueline Galant (K), de heer André Flahaut (K) en mevrouw Inge Faes (S) en de heer Philippe Moureaux (S)
5-1031/1
p. 1-13 5-1031/1 p. 1-13 (PDF)
Jaarlijks verslag over de werkzaamheden van de Parlementaire Assemblee van de Unie voor de Middellandse Zee (PA-UvM) : commissievergaderingen en tiende plenaire vergadering (april 2013 - februari 2014) (5-2853)      
    Verslag van de heer Frank Boogaerts (S) en mevrouw Christiane Vienne (K)
5-2853/1
p. 1-67 5-2853/1 p. 1-67 (PDF)
XLIX COSAC - Dublin - 23-25 juni 2013 (Bilan van het voorzitterschap en een blik in de toekomst - Toekomst van de Europese integratie - Selectief EU-onderzoek in de Nederlandse Tweede Kamer - Ontwikkelingshulp - Een Europese toekomst voor jonge burgers - Uitbreiding en nabuurschapsbeleid - Economische crisis - Meerjarig financieel kader 2014-2020 - Sociale dimensie - EMU - Subsidiariteit - Bankenunie - Politieke unie) (5-2180)      
    Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Herman De Croo (K), Etienne Schouppe (S), Patrick De Groote (S) en Peter Luykx (K) en de dames Christiane Vienne (K) en Olga Zrihen (S)
5-2180/1
p. 1-60 5-2180/1 p. 1-60 (PDF)
XLVII COSAC - Kopenhagen - 22-24 april 2012 (Europees stabiliteitsmechanisme - Parlementair toezicht GBVB - Vrij verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal - Intelligente, duurzame en inclusieve groei - Interne markt voor diensten - Efficiënt gebruik van grondstoffen - Digitale interne markt) (5-1600)      
    Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door de heren Philippe Mahoux (S), Herman De Croo (K) en Peter Luykx (K) en mevrouw Christiane Vienne (K)
5-1600/1
p. 1-40 5-1600/1 p. 1-40 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999