Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verhofstadt Guy" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
"Het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen" en de overeenstemming daarvan met de wetgeving inzake het witwassen van geld (Besluit over de registratie - Regels i.v.m. het witwassen - Uitbreiding van het mechanisme tot de handel in edelstenen) (3-1260)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-187
p. 19-20 3-187 p. 19-20 (PDF)
Adviesraden - Samenstelling - Taalaanhorigheid - Vergoedingen (3-173)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 61-63 3-1 p. 61-63 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Garden party - Genodigden (3-18)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 57-58 3-1 p. 57-58 (PDF)
Albert II - Tienjarig koningschap - Viering (Begroting - Partners in de organisatie - Inbreuken op de taalwetgeving : website en affiches) (3-17)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 56-57 3-1 p. 56-57 (PDF)
Allochtonen - Tewerkstelling - Beleidscellen van de federale regering (Aantal allochtonen en personen van allochtone afkomst die werken op de beleidscellen van de ministers) (3-4196)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5609-5610 3-61 p. 5609-5610 (PDF)
Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6646)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Beleidscellen - Werking - Evolutie (3-7539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10399-10400 3-90 p. 10399-10400 (PDF)
Belgische delegaties - Samenstelling - Criteria - Beslissingsbevoegdheid (Vertegenwoordiging van ons land op een buitenlandse plechtigheid) (3-2471)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3179 3-41 p. 3179 (PDF)
Belgische wijnen - Promotie (Gegevens - Aankoop van wijn door de Belgische regering en door de kabinetten) (3-5839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-76
p. 8131-8132 3-76 p. 8131-8132 (PDF)
Betrekkingen tussen BelgiŽ en Rusland - Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) - Niet-naleving (Nagemaakte goederen) (3-6862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9643 3-87 p. 9643 (PDF)
Bibliotheken - Digitalisering - Overleg op Europees niveau (3-2683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3403 3-43 p. 3403 (PDF)
BlindSurfer label - Websites onder de bevoegdheid van de federale administraties (Toegankelijkheid aan personen met een visueel handicap - Kwaliteitslabel - Site van de Koninklijke Muntschouwburg, het Nationaal Orkest van BelgiŽ en het Paleis voor Schone Kunsten) (3-1870)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2449-2450 3-34 p. 2449-2450 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Aanduiding (3-486)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477 3-7 p. 477 (PDF)
Cel beleidsvoorbereiding - Leden - Taalaanhorigheid (Onttrekken van de cellen beleidsvorming aan de wetten op het gebruik der talen) (3-465)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477 3-7 p. 477 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Vuile hetero"-campagne (3-5422)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009-7010 3-69 p. 7009-7010 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Betrekkingen - Verdeling - Wettelijke grondslag (Taalevenwicht) (3-406)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400-401 3-6 p. 400-401 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - College (Inlichtingen i.v.m. de coŲrdinatoren) (3-400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 399-400 3-6 p. 399-400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Financieringsmiddelen (3-402)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400 3-6 p. 400 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1620)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856-1857 3-28 p. 1856-1857 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Raad van bestuur - Leden (3-404)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 400 3-6 p. 400 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Aanwervingen - Bezoldigingsregeling (3-5621)      
  Schriftelijke vraag van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7407-7408 3-71 p. 7407-7408 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Raad van bestuur - Personeel (Begrotingsgegevens) (3-347)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-4
p. 281-283 3-4 p. 281-283 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Taalkaders (3-15)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 55 3-1 p. 55 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Ambtenaren die vanuit andere overheidsdiensten ter beschikking worden gesteld (3-709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 817 3-13 p. 817 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding - Contractuele personeelsleden - Taalaanhorigheid (3-2150)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2553-2554 3-35 p. 2553-2554 (PDF)
Computerprogramma's - Taalgebruik (3-681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 739 3-12 p. 739 (PDF)
Copernicushervorming - Mandaatfuncties - N, N-1 en N-2 - Managementplan (3-1594)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1856 3-28 p. 1856 (PDF)
Copernicushervorming - Vroegere graden 17 en 16 - Opdrachten (3-1581)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-28
p. 1855 3-28 p. 1855 (PDF)
De 'Swift-gate' en de noodzaak om daar dringend een einde aan te stellen (Bestrijding door de Verenigde Staten van de financiering van het terrorisme - Inzage door de CIA van internationale financiŽle transacties via het bedrijf Swift - Wettelijke basis - Bescherming van de privacy - Alleen de Nationale Bank van BelgiŽ is op de hoogte) (3-1200)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 8-12 3-173 p. 8-12 (PDF)
De 60ste verjaardag van de herdenking van de bevrijding van het concentratie- en uitroeiingskamp van Auschwitz (Veiligheid van de synagogen en de Joodse scholen - Antisemitische daden - Bestrijding van het negationisme - Analyse door het Studie- en Documentatiecentrum Oorlog en Hedendaagse Maatschappij, van de betrokkenheid van de Belgische overheden bij de deportatie) (3-550)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Defraigne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 10-11 3-95 p. 10-11 (PDF)
De CIA-vluchten over BelgiŽ (3-1043)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De Nationale Plantentuin van Meise (Overdracht naar de Vlaamse Gemeenschap ingevolge het Lambertmontakkoord - Samenwerkingsakkoord) (3-537)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-94
p. 45-46 3-94 p. 45-46 (PDF)
De Nationale Plantentuin van Meise (Overheveling naar de Vlaamse Gemeenschap ingevolge het Lambermontakkoord - Muurvast dossier - Ontwerp van samenwerkingsakkoord) (3-219)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-52
p. 22-24 3-52 p. 22-24 (PDF)
De aangekondigde vermindering van de aardoliereserves: ťťn van onze belangrijkste energiebronnen (Conferentie op Europees niveau - Programma "clean technology" - Gevolgen van de omschakeling naar hybride voertuigen op de heffing op brandstof - Globale economische omgeving - Vervangende brandstoffen) (3-113)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 90-96 3-41 p. 90-96 (PDF)
De aanslag op de IJzertoren in maart 1946 en de verontschuldigingen tegenover de nabestaanden van de frontsoldaten (3-1067)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-155
p. 23-24 3-155 p. 23-24 (PDF)
De achterstallige bijwerking van gegevens op de webpagina's van de federale overheid (Webstek "belgie.be" - Webstek van de FOD FinanciŽn en van de FOD Justitie) (3-810)      
  Vraag om uitleg van de heer Beke aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-115
p. 66-68 3-115 p. 66-68 (PDF)
De affaire CIA-Swift (Bestrijding door de Verenigde Staten van de financiering van het terrorisme - Inzage door de CIA van internationale financiŽle transacties via het bedrijf Swift - Wettelijke basis - Bescherming van de privacy - Alleen de Nationale Bank van BelgiŽ is op de hoogte) (3-1201)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-173
p. 8-12 3-173 p. 8-12 (PDF)
De beschikbare informatie op de federale portaalsite (Stemrecht voor vreemdelingen bij gemeenteraadsverkiezingen) (3-544)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-95
p. 16-17 3-95 p. 16-17 (PDF)
De beschuldigingen ten aanzien van de huidige president van Rwanda (Moord op zijn voorganger, president Habyarimana en op de president van Burundi - Volkenmoord) (3-239)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-46
p. 30-33 3-46 p. 30-33 (PDF)
De betrokkenheid van het CGKR bij het incident met asielzoekers op de luchthaven van Zaventem (3-302)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-56
p. 12-13 3-56 p. 12-13 (PDF)
De blijvende politieke agitatie van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (Openlijke steun aan de eisen van de illegalenbeweging - Houding van de regering) (3-1189)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-172
p. 25-26 3-172 p. 25-26 (PDF)
De communautaire problemen binnen het Rode Kruis (3-1442)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-206
p. 20-22 3-206 p. 20-22 (PDF)
De computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten (3-267)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-60
p. 47-50 3-60 p. 47-50 (PDF)
De computerbeveiliging van de Federale Overheidsdiensten (3-291)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-64
p. 29-31 3-64 p. 29-31 (PDF)
De drugsproblematiek in de grensstreek (3-1157)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 17-20 3-167 p. 17-20 (PDF)
De economische compensaties voor de aankoop van militaire vliegtuigen A 400 M (3-701)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-113
p. 7-8 3-113 p. 7-8 (PDF)
De erkenning door de federale regering van de genocide op het Armeense volk in het Turks-Ottomaanse Rijk (1915-1918) (3-671)      
  Mondelinge vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-108
p. 9-11 3-108 p. 9-11 (PDF)
De erkenning van JCLUB.be (Overlegorgaan tussen de drie jeugdraden) (3-2263)      
  Vraag om uitleg van de heer Collas aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-213
p. 74-76 3-213 p. 74-76 (PDF)
De eventuele wijzigingen in het protocol bij officiŽle plechtigheden en manifestaties (Burgerlijk karakter van de plechtigheden op 21 juli en 15 november - Voorrang van de voorzitters van de assemblees) (3-117)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 88-89 3-41 p. 88-89 (PDF)
De federale inbreng in het Limburgplan van de Vlaamse Gemeenschap (Achterstelling inzake werkgelegenheid en spoorontsluiting) (3-487)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-88
p. 71-72 3-88 p. 71-72 (PDF)
De financiering van het federaal project ter ondersteuning van olympische topsporters (3-139)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-45
p. 60-63 3-45 p. 60-63 (PDF)
De financiŽle vooruitzichten van de Europese Unie voor de periode 2007-2013 en het Belgisch standpunt ter zake in het licht van de Europese Raad van 16 en 17 december 2004 (UitgavencategorieŽn "Cohesie voor groei en tewerkstelling" en "Concurrentiekracht voor groei en tewerkstelling" - Onenigheid tussen de Vlaamse en de Waalse regering - Duurzame groei in het licht van de Lissabon-doelstellingen) (3-504)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-88
p. 41-43 3-88 p. 41-43 (PDF)
De fiscale geschenken van de Belgische Staat aan de eigenaars van luxeterreinwagens (Toepassing fiscaal regime "lichte vrachtauto") (3-196)      
  Vraag om uitleg van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-51
p. 66-69 3-51 p. 66-69 (PDF)
De geheime vluchten van de CIA (3-1040)      
  Mondelinge vraag van de heer Dubiť aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-153
p. 11-15 3-153 p. 11-15 (PDF)
De gevolgen van het verwerpen van de Europese Grondwet in Nederland en Frankrijk (3-718)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 8-12 3-115 p. 8-12 (PDF)
De grondwettelijkheid van de verkiezingen (Probleem van de voorziene datum voor de verkiezingen en probleem van de kieskringen in het bijzonder de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde - Arrest van het Arbitragehof van 26 mei 2003) (3-1370)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 35-38 3-199 p. 35-38 (PDF)
De herziening van de snel-Belgwet (3-485)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 32-33 3-86 p. 32-33 (PDF)
De informatiecampagne over de Europese grondwet (3-631)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-102
p. 8-9 3-102 p. 8-9 (PDF)
De kernreactor van Kinshasa (Probleem van veiligheid en bescherming - Actie van het Internationaal Agentschap voor Atoomenergie) (3-1511)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 17-19 3-216 p. 17-19 (PDF)
De kritiek van de farmaceutische industrie op het regeringsbeleid (Voorstel om de hoge omzetheffingen af te schaffen in ruil voor veiligheidsbuffers in de ziekteverzekering) (3-1151)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-134
p. 58-60 3-134 p. 58-60 (PDF)
De luchtfoto's die via de website van GIS-Vlaanderen ter beschikking worden gesteld (Privacy - Terrorismebestrijding) (3-229)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken, aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid en aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-56
p. 52-54 3-56 p. 52-54 (PDF)
De mislukte fusiegesprekken van Dexia en de rol van sommige regeringsleden bij deze gesprekken (Fusieplannen met de Italiaanse bank Sanpaolo IMI - Onwetendheid van de Belgische aandeelhouders, wijl ministers wel op de hoogte waren) (3-479)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-86
p. 29-30 3-86 p. 29-30 (PDF)
De mogelijke exploitatie van een nieuwe coffeeshop in Terneuzen vlakbij de Belgische grens (Overlast) (3-2027)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-199
p. 38-40 3-199 p. 38-40 (PDF)
De naamgeving van het Deurganckdok (Wijziging in Albert II-dok) (3-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, staatssecretaris voor Informatisering van de Staat, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-102
p. 45-46 3-102 p. 45-46 (PDF)
De naleving door China van de mensenrechten en de houding van de Belgische overheid in dit verband (3-1150)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-134
p. 24-25 3-134 p. 24-25 (PDF)
De niet-deelname van de Vlaamse regering aan de feestelijkheden in verband met de 175ste verjaardag van BelgiŽ (3-587)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 61-62 3-97 p. 61-62 (PDF)
De nieuwe functie voor de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) (tengevolge politieke verklaringen omtrent de zogenaamde praktijktests inzake racisme) (3-1158)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 15-16 3-167 p. 15-16 (PDF)
De onevenwichtige verdeling van de betrekkingen over de taalgroepen in de FOD's en in de instellingen van openbaar nut (alsook bij de instellingen van sociale zekerheid, de federale wetenschappelijke instellingen, de autonome overheidsbedrijven en de autonome korpsen - Taalwetgeving - Taalkaders - Taalwet in bestuurszaken - Contractueel personeel) (3-727)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-123
p. 85-89 3-123 p. 85-89 (PDF)
De opvolging van de militaire bestellingen en de economische compensaties voor de Belgische economie (Bestelling van transporttoestellen Airbus A400M - Begeleidingscomitť) (3-765)      
  Mondelinge vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 26-28 3-121 p. 26-28 (PDF)
De participatie van de mensen die in armoede leven aan het beleid (3-207)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-51
p. 91-93 3-51 p. 91-93 (PDF)
De plechtigheden op 11 november (Wapenstilstand - Uitbreiding van de nagedachtenis tot de strijders gevallen ter verdediging van de democratische waarden) (3-79)      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-22
p. 6-7 3-22 p. 6-7 (PDF)
De positie en het beleid van BelgiŽ tegenover de NAVO (Voorgestelde hervormingen - Nieuwe koers van de NAVO als "mondiale veiligheidsorganisatie") (3-1697)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-171
p. 76-80 3-171 p. 76-80 (PDF)
De renovatie van het Belgische paviljoen in het museum van Auschwitz (3-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-95
p. 9-10 3-95 p. 9-10 (PDF)
De steun die BelgiŽ aan Japan verleent in het streven van dat land naar permanent lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad (Noodzakelijke hervorming van de Raad - Gebrek aan eensgezindheid tussen de lidstaten van de Europese Unie) (3-2060)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 38-40 3-200 p. 38-40 (PDF)
De stijging van de armoede in BelgiŽ (Uitvoering regeerakkoord) (3-2150)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 40-43 3-205 p. 40-43 (PDF)
De stijging van de olieprijzen (3-427)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-82
p. 8-11 3-82 p. 8-11 (PDF)
De stilgevallen economische groei (en budgettaire weerslag - Regeringsmaatregelen - Begrotingscontrole - Fiscale ontvangsten - Aantrekken van buitenlandse investeerders - Fiscale ruling - CoŲrdinatiecentra - Bezuinigingen) (3-814)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Tobback, minister van Leefmilieu en minister van Pensioenen
3-113
p. 35-39 3-113 p. 35-39 (PDF)
De toekomstige rol van de Koning (Verklaring van een lid n.a.v. de viering van 175 jaar Belgische Grondwet over een protocolaire invulling van de functie van de Koning) (3-997)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 8 3-150 p. 8 (PDF)
De toekomstige verklaring van Berlijn (Verklaring voor de vijftigste verjaardag van het Verdrag van Rome - Herinnering aan de Europese waarden - Verwijzing naar de joods-christelijke waarden - Weer op gang brengen van het grondwettelijk verdrag) (3-1425)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-205
p. 34-36 3-205 p. 34-36 (PDF)
De toelagen aan de leden van de koninklijke familie (Spanning rond het proces over de marinefraude - Aankondiging van een wetgevend initiatief om de dotatie te splitsen in een privť-gedeelte en een openbaar gedeelte onderworpen aan de controle van het Rekenhof) (3-1357)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-198
p. 6-8 3-198 p. 6-8 (PDF)
De uitspraken van de kroonprins en de eensgezindheid ter zake in de regering (Uitspraken over een politieke partij die de splitsing van het land voorstaat tijdens een handelsmissie in China - Traditie van terughoudendheid) (3-480)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-86
p. 11-14 3-86 p. 11-14 (PDF)
De uitvoering van artikel 27 van het Statuut van Rome (Internationaal Strafgerechtshof - Toepasbaarheid van artikel 27 van het Statuut van Rome en onverenigbaarheid met artikel 88 van de Grondwet betreffende de onschendbaarheid van het Staatshoofd [de Koning] - Herziening van artikel 88) (3-475)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-87
p. 65-68 3-87 p. 65-68 (PDF)
De valse diploma's van universiteiten en hogescholen (Valsheid in geschriften via internet - Strafrechtelijke vervolging) (3-1299)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-191
p. 7-8 3-191 p. 7-8 (PDF)
De verklaring van de Europese Raad over de betrekkingen tussen de Europese Unie en Irak (Hulp van BelgiŽ bij de wederopbouw van Irak : voorbereiding van de verkiezingen, missies van deskundigen, civiele samenwerking) (3-451)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Zrihen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-84
p. 22-23 3-84 p. 22-23 (PDF)
De verklaringen van de minister van Buitenlandse Zaken over de Democratische Republiek Congo en Rwanda (3-415)      
  Mondelinge vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-81
p. 22-27 3-81 p. 22-27 (PDF)
De verklaringen van de regering tijdens het SABENA-debat op 8 november 2001 over de waardeloosheid van de 'slots' en de vaststellingen van de rechtbank van koophandel te Brussel van 30 juni 2003 (Faillissement van Sabena - DAT nv - British Airways - SwissAir) (3-73)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
3-21
p. 11-14 3-21 p. 11-14 (PDF)
De vier CIA-vluchten in BelgiŽ (3-1176)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken, aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging en aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 12-15 3-171 p. 12-15 (PDF)
De werking van het "Forum" (Communautaire problemen - Staatshervorming - Transfers van Noord naar Zuid) (3-50)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-19
p. 13-15 3-19 p. 13-15 (PDF)
Departementen - Beroep op juridische bijstand (3-143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland (van de minister - Doel - Kostprijs - Reisgezellen : kabinetsleden, perslui, familieleden) (3-6069)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8382 3-78 p. 8382 (PDF)
Dienstvoertuigen - Directeur van het secretariaat - Hoofd van de cel beleidsvoorbereiding - Hoofd van de cel algemeen beleid (Privť-gebruik) (3-507)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 477-478 3-7 p. 477-478 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Europese Commissie - Initiatief met het oog op transparanter lobby's (Vrijwillig registratiesysteem versus verplichte transparantiesysteem) (3-5529)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406 3-71 p. 7406 (PDF)
Europese richtlijn inzake het hergebruik van overheidsinformatie - Integratie in het Belgisch recht - Huidige toestand (Hergebruik door private ondernemingen) (3-5042)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009 3-69 p. 7009 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Positieve acties in de federale diensten - Verantwoordelijke instanties - Stand van zaken 2005 (3-4456)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991-5992 3-63 p. 5991-5992 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de beleidscellen - Stand van zaken 2005 (3-4378)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769-5770 3-62 p. 5769-5770 (PDF)
Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen binnen de federale overheidsdiensten - Stand van zaken 2005 (3-4357)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5769 3-62 p. 5769 (PDF)
Exportlicenties voor wapens - Overheveling naar de gewesten - Gevolgen voor het personeel in de organisatie van de diensten (Overdracht van ambtenaren van de FOD Economie en de FOD Buitenlandse Zaken - Overdracht van archief en dossiers - Protocollen voor het terbeschikkingstellen van kennis en van rapporten van de ambassadeurs) (3-266)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 209-212 3-3 p. 209-212 (PDF)
FOD en POD - Ambtenaren van niveau A - Bevordering door verhoging naar de hogere klasse - AnciŽnniteitsvoorwaarden (3-6779)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9640 3-87 p. 9640 (PDF)
Federaal openbaar ambt - Dienstvrijstelling voor het geven van bloed, bloedplaatjes of bloedplasma (3-3924)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5114 3-57 p. 5114 (PDF)
Federale Overheidsdienst (FOD) - Programmatorische Overheidsdienst (POD) - Personeelsplan 2007 (3-6916)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9643-9644 3-87 p. 9643-9644 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Afwezigheid wegens ziekte - Controle (3-7930)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10407 3-90 p. 10407 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Ankerprincipe - Gevolgen (Begrotingsmaatregel - Betaling van vastgelegde doch nog niet vereffende uitgaven - Bedrag van de encours - Betalingstermijn voor facturen) (3-7647)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10096-10097 3-89 p. 10096-10097 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Beleidsraad - Samenstelling en werking (3-7885)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10406 3-90 p. 10406 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Bestrijding van stress op het werk (3-7731)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402 3-90 p. 10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Glijdende werktijden - Prikklok (3-7683)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Modernisering - Consultantkosten (Copernicushervorming - Overheidsopdracht) (3-7551)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Federale Programmatorische Overheidsdienst - Rondzendbrief 307quater betreffende de aankoop van personenvoertuigen - Toepassing (Aantal voertuigen waarover het departement beschikt - Voertuigen met lage CO2-productie - Krediet voor aankoop, leasing en onderhoud van de voertuigen - Chauffeurs) (3-7659)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10097-10098 3-89 p. 10097-10098 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Arbeidsplaats - Aanwezigheid van groen (3-7527)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10399 3-90 p. 10399 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - BedrijfscrŤche - Oprichting (3-7575)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10093 3-89 p. 10093 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beleid inzake de bestrijding van verslavingen (Alcoholisme - Verdovende middelen) (3-7515)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10092 3-89 p. 10092 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Beveiliging van de toegang tot de gebouwen (3-7784)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402-10403 3-90 p. 10402-10403 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Europees proces - Deelname (Beleid gevoerd door het departement om de Belgische invloed binnen de EU te versterken - Begeleiding van de ambtenaren van niveau A die deelnemen aan de uitwerking van het beleid of aan acties waartoe op Europees niveau wordt beslist) (3-7707)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10401-10402 3-90 p. 10401-10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Beloningspakket (3-7587)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10094 3-89 p. 10094 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een managementfunctie - Terbeschikkingstelling van voertuigen (CO2-uitstoot - Terbeschikkingstelling van een chauffeur - Voordeel in natura) (3-7611)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10095-10096 3-89 p. 10095-10096 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Terbeschikkingstelling van auto's (3-7599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10094-10095 3-89 p. 10094-10095 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Milieubescherming - Concrete Acties (3-7719)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10402 3-90 p. 10402 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Personen met een handicap - Integratie (3-7796)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10403-10404 3-90 p. 10403-10404 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Federale Overheidsdienst - Woon-werkverkeer - Alternatief mobiliteitsbeleid (Aanmoediging van alternatieve vervoersmiddelen zoals fiets of carpooling) (3-7671)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10400 3-90 p. 10400 (PDF)
Federale Overheidsdienst - Programmatorische Overheidsdienst - Vervoerplannen - Uitvoering (3-7695)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10401 3-90 p. 10401 (PDF)
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Beveiliging (Bestrijding van terrorisme - Uitwisseling van informatie) (3-1429)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1694-1695 3-27 p. 1694-1695 (PDF)
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Omzetting van Europese in nationale wetgeving (3-1455)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1695 3-27 p. 1695 (PDF)
Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister - Ziekteverzuim (3-1387)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-27
p. 1693-1694 3-27 p. 1693-1694 (PDF)
Federale Overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (3-3176)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-48
p. 3995 3-48 p. 3995 (PDF)
Federale beleidscellen, secretariaten en overheidsdiensten - Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Bevoegd personeel (3-4399)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5991 3-63 p. 5991 (PDF)
Federale diensten - Samenwerking met het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen in 2004 (3-3506)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4737 3-54 p. 4737 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Betwiste rekeningen - Advocatenkantoren - Verwijlintresten (3-4117)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5326 3-59 p. 5326 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8696-8697 3-80 p. 8696-8697 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Onderhoud gebouwen - Outsourcing (Schoonmaakpersoneel : aantal; dienstregeling; ziekteverzuim; loonschalen; personeelsverloop; personeelsevolutie) (3-4026)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-59
p. 5325-5326 3-59 p. 5325-5326 (PDF)
Federale en programmatorische overheidsdiensten - Tewerkstelling van 55-plussers (3-6182)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8813-8814 3-81 p. 8813-8814 (PDF)
Federale openbare diensten - Koninklijk besluit van 26 mei 2002 betreffende het intern controlesysteem (3-6991)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9644-9645 3-87 p. 9644-9645 (PDF)
Federale overheid - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid is betrokken als verweerder of als eiser - Aantal rechtszaken van de federale overheid tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6143)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8697 3-80 p. 8697 (PDF)
Federale overheidsdienst - Federale programmatorische overheidsdienst - Ambtenaren niveau A - Vakrichtingen (3-7635)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10096 3-89 p. 10096 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - HRM-beleid - Ontwikkelcirkels (3-5484)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7404-7406 3-71 p. 7404-7406 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Programmatorische overheidsdiensten (POD's) - Tweetalige adjuncten (3-5472)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7403-7404 3-71 p. 7403-7404 (PDF)
Federale overheidsdiensten (FOD's) - Sociale diensten - Individuele steun aan ambtenaren - Bedrag (3-5681)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-72
p. 7653 3-72 p. 7653 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beleid inzake interne communicatie (3-4823)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6464 3-66 p. 6464 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Beroep op advocaten (3-2538)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3293-3294 3-42 p. 3293-3294 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2006 (3-6688)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638-9639 3-87 p. 9638-9639 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Evaluatie (3-4799)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6658-6659 3-67 p. 6658-6659 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Houders van een managementfunctie - Management- en operationele plannen - Opstelling, goedkeuring en aanpassing (3-4811)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659 3-67 p. 6659 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Management- en kaderfuncties - Representatiekosten (3-4763)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6463-6464 3-66 p. 6463-6464 (PDF)
Federale overheidsdiensten - MinisteriŽle kabinetten - Gebruik van eerlijke handelsproducten en andere duurzame producten (3-3359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4635 3-53 p. 4635 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Nieuwe beroepsziekten - Maatregelen (3-4775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6657-6658 3-67 p. 6657-6658 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Overheidsbedrijven - Benoemingsprocedures voor leidinggevend personeel (Verschillende procedures en benoemings- en verloningsvoorwaarden) (3-295)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 149-150 3-2 p. 149-150 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeel - Leeftijdsstructuur - Uittredingsleeftijd (Vervroegde uittreding - Vacatures) (3-3699)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-56
p. 4987 3-56 p. 4987 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Personeelsplan - 2006 (3-4786)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6658 3-67 p. 6658 (PDF)
Federale overheidsdiensten - Rechtszaken (Aantal rechtszaken waarin de federale overheid als eiser of verweerder is betrokken - Aantal rechtszaken van de federale overheden tegen andere overheden - Aard van de rechtszaken) (3-6366)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9135 3-84 p. 9135 (PDF)
Federale overheidsdiensten en beleidscellen - ICT-plannen (3-5937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8376-8381 3-78 p. 8376-8381 (PDF)
Federale overheidsdiensten, programmatorische overheidsdiensten en beleidscellen - Inkoopbeleid - E-veilingen (3-5875)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8375 3-78 p. 8375 (PDF)
Federale regering - Beleidscellen - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen - Stand van zaken 2004 (3-1953)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2451 3-34 p. 2451 (PDF)
Fonds voor Vakbondspremies - Personeelsleden van Vlaamse overheidsdiensten - Betaling - Controle (3-2555)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3294-3297 3-42 p. 3294-3297 (PDF)
Fonds voor vakbondspremies - Ambtenaren - Bedragen (3-7059)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10091 3-89 p. 10091 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Plannen en rapporten - Werkjaar 2004 (3-3548)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4738 3-54 p. 4738 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in de federale diensten - Positieve acties - Verantwoordelijke instanties - Werkjaar 2004 (3-3527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4737-4738 3-54 p. 4737-4738 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4420)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-62
p. 5770 3-62 p. 5770 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Begroting 2007 - Strategische doelstellingen (3-6603)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Personeel (3-6582)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Realisaties 2006 - Rekeningen 2006 (3-6625)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9637 3-87 p. 9637 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Personeel belast met het gelijkekansenbeleid binnen de beleidscel of het secretariaat en de federale overheidsdienst (3-2011)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2452 3-34 p. 2452 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Realisaties en rekeningen 2004 - Strategische doelstellingen en begroting 2005 (3-2055)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2453 3-34 p. 2453 (PDF)
Gelijke kansen voor vrouwen en mannen - Regeringsbeleid - Zittingsperiode 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-2032)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2452 3-34 p. 2452 (PDF)
Genderstatistieken - Maatregelen - Versterking - CoŲrdinatie (3-6667)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9638 3-87 p. 9638 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van de bestaande statistische apparatuur - CoŲrdinatie - Werkjaar 2004 (3-3409)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4635 3-53 p. 4635 (PDF)
Genderstatistieken - Versterking van het statistische apparaat - CoŲrdinatie - Werkjaar 2005 (3-4315)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5610 3-61 p. 5610 (PDF)
Herdenking van de bevrijding van de concentratiekampen - Gedrag van de vertegenwoordiger van de Koning (3-2753)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3523 3-44 p. 3523 (PDF)
Herdenkingsprogramma "175 jaar BelgiŽ - 25 jaar federalisme" - Organisatie - Budget - Financiering van activiteiten met Vlaams karakter (3-1814)      
  Schriftelijke vraag van de heer Lionel Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-32
p. 2241-2242 3-32 p. 2241-2242 (PDF)
Het Rijksarchief voor Waals-Brabant (Lokalisering : Louvain-la-Neuve versus Pťronnes-lez-Binche) (3-117)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-31
p. 17-18 3-31 p. 17-18 (PDF)
Het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, aangenomen op 20 oktober 2005 en opgemaakt te Parijs op 9 december 2005 (Rekening houden met de culturele diversiteit bij de ontwikkeling van andere beleidsgebieden - Ratificatie) (3-1151)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 14-15 3-167 p. 14-15 (PDF)
Het beeld bij de Vlamingen van politici, ambtenaren en overheidsinstellingen (3-1686)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 68-71 3-169 p. 68-71 (PDF)
Het beleid inzake het overvliegen van Brussel (Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreidingsplan) (3-61)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-20
p. 16-18 3-20 p. 16-18 (PDF)
Het dubbele "neen" tegen de Europese Grondwet (3-717)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-115
p. 8-12 3-115 p. 8-12 (PDF)
Het gebrek aan beslissingen op Europees niveau inzake de verlaagde BTW-tarieven en de gevolgen hiervan voor de horeca en de bouwsector (3-975)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-147
p. 15-18 3-147 p. 15-18 (PDF)
Het generatiepact (Juiste stand van zaken van het pact - Overleg met de gewestregeringen) (3-855)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-133
p. 9-10 3-133 p. 9-10 (PDF)
Het nieuwe fiscale kader voor de diamantsector te Antwerpen en het gevaar voor het witwassen van 'bloeddiamant' (Fiscale gunstmaatregelen in de diamantsector versus bestrijding van de fiscale fraude - Impact op de traceerbaarheid van de diamanten) (3-1182)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-173
p. 6-8 3-173 p. 6-8 (PDF)
Het rapport van de Universiteit van Gent met betrekking tot de invloed van de maffia op de Antwerpse diamantsector en de gevolgen die daaraan worden gegeven (3-95)      
  Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Simonet, staatssecretaris voor Europese Zaken en Buitenlandse Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-36
p. 30-32 3-36 p. 30-32 (PDF)
Het spreidingsplan van de coffeeshops van de burgemeester van Maastricht (3-1156)      
  Mondelinge vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 17-20 3-167 p. 17-20 (PDF)
Het standpunt dat BelgiŽ zal innemen over de dienstenrichtlijn op de Raad Concurrentievermogen van 28 en 29 november (Richtlijn Bolkestein - Toepassingsgebied, oorsprongslandbeginsel en bescherming van de werknemers - Toepassing van het subsidiariteitsbeginsel) (3-852)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
3-133
p. 23-25 3-133 p. 23-25 (PDF)
Het standpunt dat de minister van Ontwikkelingssamenwerking heeft uitgedrukt omtrent de rol van de humanitaire organisaties en de militairen (Voorstel van een coŲrdinatieconferentie tussen de NAVO en de multilaterale organisaties voor ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp in Afghanistan) (3-1752)      
  Vraag om uitleg van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-177
p. 86-87 3-177 p. 86-87 (PDF)
Het verloop van het onderzoek naar de moord op een Belgische onderdaan in Oeganda (3-1466)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-155
p. 40-42 3-155 p. 40-42 (PDF)
Het verruimen van het zondagswinkelen (Groot verzet - Lobbying - Amerikaans winkelcentrum in Maasmechelen - Toeritische centra) (3-1075)      
  Mondelinge vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw en aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-157
p. 18-19 3-157 p. 18-19 (PDF)
Hiv- en aidspreventie - Onderzoekssteun - Instituut voor tropische geneeskunde (Internationale strijd - Onderzoek naar microbiciden door het ITG - Ontwikkelingssamenwerking) (3-5912)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8375-8376 3-78 p. 8375-8376 (PDF)
Hulde (2005-2006)      
  Huldebetoon aan mevrouw Lizin en aan de heren Roelants du Vivier, Coveliers, Happart, Chevalier en Moureaux, naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
3-168
p. 4-26 3-168 p. 4-26 (PDF)
IT-infrastructuur - Beveiliging (3-6539)      
  Schriftelijke vraag van de heer Noreilde aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-84
p. 9135-9136 3-84 p. 9135-9136 (PDF)
IVde Top Europa, Latijns-Amerika en CaraÔben (3-5530)      
  Schriftelijke vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7406-7407 3-71 p. 7406-7407 (PDF)
Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Subsidies en onderzoeken 2004 en 2005 (3-5313)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7009 3-69 p. 7009 (PDF)
Internationale organisaties - Vacatures - Taalkundige vereisten (FinanciŽle bijdrage van BelgiŽ - Nationaliteitsvoorwaarden - Toestand bij V.N., NAVO, EU, OVSE, EIB en OVSE) (3-108)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59-60 3-1 p. 59-60 (PDF)
Internationale verdragen.- Ratificatie - Achterstand (3-281)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 149 3-2 p. 149 (PDF)
Journalisten - Vergoedingen (Onkostenvergoedingen en financiŽle vergoedingen betaald door het kabinet en het ministerie aan journalisten - Buitenlandse reizen) (3-194)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 63 3-1 p. 63 (PDF)
Kabinet - Fiscalisten en bedrijfsrevisoren - Raadpleging (3-113)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Kabinetten - Beleidscellen - Juridische bijstand (Advocaten(kantoren) en juristen - Gunningswijze - Wet 24 december 1993 op de overheidsopdrachten - Aard van de toevertrouwde opdrachten - Kostprijs - Begrotingskrediet) (3-6034)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8695-8696 3-80 p. 8695-8696 (PDF)
Kabinetten - Beroep op juridische bijstand (3-128)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Kanselarij - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1305)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1591-1592 3-26 p. 1591-1592 (PDF)
Kinderrechten - Begroting 2006 - Strategische doelstellingen 2006 (3-4089)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5212-5213 3-58 p. 5212-5213 (PDF)
Kinderrechten - Beleidscellen - Federale overheidsdiensten - Personeel (Opvolging van het kinderrechtenbeleid en kindvriendelijke dimensie in het beleid) (3-4047)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5211 3-58 p. 5211 (PDF)
Kinderrechten - Realisaties 2005 - Rekeningen 2005 (3-4068)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-58
p. 5212 3-58 p. 5212 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (3-1132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1338 3-22 p. 1338 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Legislatuur 2003-2007 - Beleidsdoelstellingen (3-1153)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1338 3-22 p. 1338 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Personeel belast met het kinderrechtenbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (3-1027)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337-1337 3-22 p. 1337-1337 (PDF)
Kinderrechten - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (3-1048)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Koning - Wetten en koninklijke besluiten - Ondertekening vanuit het buitenland (3-1866)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2311 3-33 p. 2311 (PDF)
Koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook - Toepassing in de FOD's en de POD's (3-3638)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4847 3-55 p. 4847 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Onnauwkeurigheden in de boekhouding (3-4899)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6659-6660 3-67 p. 6659-6660 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1712)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2055 3-30 p. 2055 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2551-2552 3-35 p. 2551-2552 (PDF)
Koninklijke Muntschouwburg - Taalkaders (3-16)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 56 3-1 p. 56 (PDF)
Koninklijke familie - OfficiŽle activiteiten (3-3204)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4261 3-50 p. 4261 (PDF)
Leden van het Hof - Protocollaire regels (Omgangsregels voor ambtenaren en magistraten met het Hof - Zwijgplicht en vertrouwelijkheidsregels) (3-3205)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-50
p. 4262 3-50 p. 4262 (PDF)
Ministers en Staatssecretarissen - Medewerkers (Afschaffing van de ministeriŽle kabinetten - Personeelsbestand persoonlijke secretariaten, cellen beleidsvoorbereiding en beleidsraden van de minister - Begrotingen en installatiekosten - Experten) (3-417)      
  Schriftelijke vraag van de heer Schouppe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-6
p. 401 3-6 p. 401 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - Bevoegdheden (Verdeling - Bevoegdheid van meerdere regeringsleden voor materies die behoren tot eenzelfde federale overheidsdienst - Toegang tot de informatie) (3-280)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-3
p. 212-214 3-3 p. 212-214 (PDF)
Ministers en staatssecretarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-20)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 58-59 3-1 p. 58-59 (PDF)
Motorbrandstoffen - Pure plantaardige olie - Aanpassing van de wagenparken van de kabinetten (3-3244)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw De Roeck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-49
p. 4125-4126 3-49 p. 4125-4126 (PDF)
NAVO - Akkoorden - Herziening (3-110)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
NAVO-akkoorden - Herziening (3-5980)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Overmeire aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8695 3-80 p. 8695 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Ontbreken van een taalkader (3-710)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 817-818 3-13 p. 817-818 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1714)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2057-2058 3-30 p. 2057-2058 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Personeel - Taalaanhorigheid (3-2111)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2552-2553 3-35 p. 2552-2553 (PDF)
Nationaal Orkest van BelgiŽ - Tekortkomingen in de begrotingen en de boekhouding (3-4900)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661 3-67 p. 6661 (PDF)
Nationale Feestdag - Programma - Bekendmaking (3-5724)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-73
p. 7813 3-73 p. 7813 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Begroting 2005 - Strategische doelstellingen 2005 (3-1932)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-33
p. 2311-2312 3-33 p. 2311-2312 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Begroting voor 2004 - Strategische doelstellingen voor 2004 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1090)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Personeel belast met het ontwikkelingssamenwerkingsbeleid binnen de beleidscel en het secretariaat (Noord-Zuid-dimensie) (3-1111)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Ontwikkelingssamenwerking - Regeringsbeleid - Realisaties in 2003 - Uitgaven in 2003 (Noord-Zuid-dimensie) (3-1069)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1337 3-22 p. 1337 (PDF)
Oorlog in Irak - Algemeen beleid van BelgiŽ (3-4961)      
  Schriftelijke vraag van de heer Cornil aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-67
p. 6661-6662 3-67 p. 6661-6662 (PDF)
Openbaar ambt - Tewerkstelling van vreemdelingen (3-3824)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5113-5114 3-57 p. 5113-5114 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (3-1911)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2450-2451 3-34 p. 2450-2451 (PDF)
Openbare diensten - Werkgelegenheid voor gehandicapten (Nationaal Orkest van BelgiŽ - Paleis voor Schone Kunsten - Koninklijke Muntschouwburg) (3-3755)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-55
p. 4847-4849 3-55 p. 4847-4849 (PDF)
Opmerkingen van het Rekenhof - Briefwisseling met de regeringsleden (3-5071)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975 3-69 p. 6975 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185 3-70 p. 7185 (PDF)
Overheidsdienst - Uitgegeven publicaties (3-6820)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9640-9643 3-87 p. 9640-9643 (PDF)
Overheidsdiensten - Informatica (3-6709)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9639-9640 3-87 p. 9639-9640 (PDF)
Overheidsdiensten - Mogelijkheid tot telewerken (3-6841)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9409 3-86 p. 9409 (PDF)
Overheidsdiensten - Samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (IGVM) in 2005 (Aanbevelingen gericht aan het departement) (3-4336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5610-5611 3-61 p. 5610-5611 (PDF)
Overheidsdiensten - Tewerkstelling van personen met een handicap (3-4637)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-64
p. 6179 3-64 p. 6179 (PDF)
Overheidsdiensten- en instellingen - Personeel - Ziekteverzuim - Opsplitsing volgens taalaanhorigheid (3-2775)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3523-3524 3-44 p. 3523-3524 (PDF)
Overheidspublicaties - Publicerende instanties - Kostprijs - Informatiedrager (3-2849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-45
p. 3671-3674 3-45 p. 3671-3674 (PDF)
Overlegcomitť      
  3-111
p. 25-26 3-111 p. 25-26 (PDF)
Overmatige warmte - Maatregelen (Personeel - ARAB) (3-5750)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-74
p. 7897 3-74 p. 7897 (PDF)
Overname van Electrabel door Suez - Gevolgen voor het Studiecentrum voor kernenergie (SCK) en de Belgische nucleaire opwerkingsbedrijven (Belgonucleaire) (3-3448)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Hermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-53
p. 4636 3-53 p. 4636 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Contractuele personeelsleden met een contract van bepaalde duur - Taalaanhorigheid - VZW Filharmonische Vereniging, van de NV van publiek recht Paleis voor Schone Kunsten, directeur en zakelijk leider (3-2151)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-36
p. 2697 3-36 p. 2697 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personeel - Taalaanhorigheid (3-1713)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-30
p. 2056-2057 3-30 p. 2056-2057 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Personen met beperkte mobiliteit - Toegankelijkheid (3-1687)      
  Schriftelijke vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-29
p. 1949 3-29 p. 1949 (PDF)
Paleis voor Schone Kunsten - Taalbeleid (3-399)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-5
p. 327 3-5 p. 327 (PDF)
Personeel - Afwezigheden wegens ziekte - Medische getuigschriften - Gebrek aan uniformiteit (3-4477)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van de Casteele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-63
p. 5992-5993 3-63 p. 5992-5993 (PDF)
Programmatorische Federale Overheidsdienst - Houders van een staffunctie - Bezoldiging (3-7563)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10092-10093 3-89 p. 10092-10093 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2003 en 2004 (3-2076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-34
p. 2453-2454 3-34 p. 2453-2454 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2005 (3-5107)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-68
p. 6857 3-68 p. 6857 (PDF)
Recente problemen rond B-H-V (Mogelijke splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Politieke crisis)      
  Debat
3-111
p. 4-19 3-111 p. 4-19 (PDF)
  3-111
p. 20-26 3-111 p. 20-26 (PDF)
Regering - Commissarissen - MateriŽle en financiŽle voordelen (3-21)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59 3-1 p. 59 (PDF)
Regeringsleden - Dienstvoertuigen - Voltijdse medewerkers van niveau D - Uitgaven of onkosten eigen aan het ambt (3-5992)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Jansegers aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-78
p. 8381-8382 3-78 p. 8381-8382 (PDF)
Regeringsleden - Voordelen in hoofde van de functie (Dienstvoertuig of kilometervergoeding - Medewerker van niveau D - Kredietkaart - Uitgaven eigen aan het ambt) (3-528)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-7
p. 478 3-7 p. 478 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  3-126
p. 10-21 3-126 p. 10-21 (PDF)
  Administratieve vereenvoudigingen
3-126
p. 18 3-126 p. 18 (PDF)
  Begroting in evenwicht
3-126
p. 16 3-126 p. 16 (PDF)
  Belastingvermindering
3-126
p. 17-18 3-126 p. 17-18 (PDF)
  Buitenlands beleid en ontwikkelingssamenwerking
3-126
p. 21 3-126 p. 21 (PDF)
  Dreiging van het terrorisme
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Economische groei
3-126
p. 12 3-126 p. 12 (PDF)
  Economische verschuiving op wereldvlak
3-126
p. 11 3-126 p. 11 (PDF)
  Eindeloopbaanproblematiek - Generatiepact
3-126
p. 12-15 3-126 p. 12-15 (PDF)
  Evenwicht in de sociale zekerheid
3-126
p. 16-17 3-126 p. 16-17 (PDF)
  Grensoverschrijdende aanpak van de drugsbestrijding
3-126
p. 19 3-126 p. 19 (PDF)
  Herstructureringen van ondernemingen anders aanpakken
3-126
p. 13 3-126 p. 13 (PDF)
  Informatisering van de rechterlijke organisatie - Phenix programma
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Langer werken aanmoedigen
3-126
p. 14 3-126 p. 14 (PDF)
  Lastenverlaging
3-126
p. 17 3-126 p. 17 (PDF)
  Meer jongeren tewerkstellen
3-126
p. 15 3-126 p. 15 (PDF)
  Modernisering van het gerecht - Themisplan
3-126
p. 19 3-126 p. 19 (PDF)
  Nieuwe kans voor oudere inactieven
3-126
p. 14 3-126 p. 14 (PDF)
  Overnamebod SUEZ op Electrabel
3-126
p. 18 3-126 p. 18 (PDF)
  Penitentiair beleid
3-126
p. 19-20 3-126 p. 19-20 (PDF)
  Politiehervorming
3-126
p. 19 3-126 p. 19 (PDF)
  Scheppen van werkgelegenheid
3-126
p. 12 3-126 p. 12 (PDF)
  Toegang tot het gerecht
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Toekomst van Europa
3-126
p. 20 3-126 p. 20 (PDF)
  Vergrijzing van de bevolking
3-126
p. 11 3-126 p. 11 (PDF)
  Vervroegd stoppen ontmoedigen
3-126
p. 13-14 3-126 p. 13-14 (PDF)
  Vorming en opleiding
3-126
p. 15 3-126 p. 15 (PDF)
  Welvaartsvastheid van de sociale uitkeringen
3-126
p. 17 3-126 p. 17 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  3-77
p. 12-20 3-77 p. 12-20 (PDF)
  Aan het werk houden van de 55-plussers
3-77
p. 15-16 3-77 p. 15-16 (PDF)
  Begroting in evenwicht
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  Beheersing van de arbeidskosten
3-77
p. 17 3-77 p. 17 (PDF)
  Bestrijding van fiscale en sociale fraude
3-77
p. 15 3-77 p. 15 (PDF)
  Betere werking van de arbeidsmarkt
3-77
p. 16-17 3-77 p. 16-17 (PDF)
  Communautaire pacificatie
3-77
p. 13 3-77 p. 13 (PDF)
  Conflictpreventie
3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Controle op misbruiken van immigratieprocedures
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  DHL dossier
3-77
p. 17-18 3-77 p. 17-18 (PDF)
  Dossier Brussel-Halle-Vilvoorde
3-77
p. 12-13 3-77 p. 12-13 (PDF)
  Economische opleving
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  Eenvoudiger fiscale behandeling van de hypothecaire leningen
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
  Foutloze echtscheiding
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Goedkopere premies in de verzekeringssector
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
  Hervorming van de Senaat
3-77
p. 13 3-77 p. 13 (PDF)
  Institutioneel Forum
3-77
p. 13 3-77 p. 13 (PDF)
  Justitieel beleid
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Meer verantwoordelijke dialoog tussen de verschillende regeringen
3-77
p. 12 3-77 p. 12 (PDF)
  3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Nieuwe afdeling binnen de Raad van State
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Nieuwe configuratie van de gerechtelijke arrondissementen
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Overname van de schuld van de NMBS
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  Regeling van de elektriciteitsmarkt
3-77
p. 17 3-77 p. 17 (PDF)
  Stijging van de middelen voor de civiele bescherming
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
  Strijd tegen de onveiligheid
3-77
p. 18-19 3-77 p. 18-19 (PDF)
  Strijd tegen het terrorisme
3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Verdere verdieping van de Europese Unie
3-77
p. 20 3-77 p. 20 (PDF)
  Verhoging van de activiteitsgraad
3-77
p. 14 3-77 p. 14 (PDF)
  3-77
p. 15-18 3-77 p. 15-18 (PDF)
  Verhoging van de operationele politiecapaciteit
3-77
p. 18 3-77 p. 18 (PDF)
  Wisselend hoederecht
3-77
p. 19 3-77 p. 19 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  3-4
p. 5-10 3-4 p. 5-10 (PDF)
  Aanpassing van de wet Lejeune
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Aanpassing van het familierecht
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Afschaffing van de stempelcontrole en begeleiding van de werkloze
3-4
p. 6 3-4 p. 6 (PDF)
  3-4
p. 8 3-4 p. 8 (PDF)
  Afschaffing van de wet op de universele bevoegdheid
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Belastingverlaging
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Bestrijding van de gerechtelijke achterstand
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Bestrijding van het racisme, het antisemitisme evenals de discriminatie bij aanwerving van migranten
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Budgettair evenwicht
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Buitenlands beleid
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Communautair dossier
3-4
p. 9 3-4 p. 9 (PDF)
  Economische conjunctuur
3-4
p. 5 3-4 p. 5 (PDF)
  Filosofie van het regeerakkoord
3-4
p. 5-6 3-4 p. 5-6 (PDF)
  3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  3-4
p. 10 3-4 p. 10 (PDF)
  FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-4
p. 8 3-4 p. 8 (PDF)
  Gelijkwaardige sociale bescherming voor de zelfstandigen
3-4
p. 6 3-4 p. 6 (PDF)
  Hervorming van de dienstencheques
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Hervorming van het jeugdrecht
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Justitieel beleid
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Meer blauw op straat
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Milieubeleid
3-4
p. 6-7 3-4 p. 6-7 (PDF)
  Nieuwe economische impulsen
3-4
p. 8 3-4 p. 8 (PDF)
  Overbevolking in de gevangenissen
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Scheppen van nieuwe banen
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Slachtofferhulp
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Tijdsparen
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Verbreding van de toegang tot justitie
3-4
p. 8-9 3-4 p. 8-9 (PDF)
  Verlaging van de sociale lasten van de ondernemingen
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
  Werkbonus
3-4
p. 7 3-4 p. 7 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  3-13
p. 9-15 3-13 p. 9-15 (PDF)
  Aanpassing van het leefloon
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Activiteitsgraad
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging gehandicapten
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Alternatieve straffen
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Begrotingsevenwicht
3-13
p. 12 3-13 p. 12 (PDF)
  Belang van innovatie, research en ontwikkeling
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  Bestrijding van de gerechtelijke achterstand
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Economische conjunctuur
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Eenmalige bevrijdende aangifte (Fiscale amnistie)
3-13
p. 12 3-13 p. 12 (PDF)
  Elektronisch toezicht
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Ethisch geÔnspireerd buitenlandse politiek
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  FinanciŽle groei voor de gezondheidszorg
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Gevangenisbeleid
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Hervorming van het sociaal statuut der zelfstandigen
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Individuele begeleiding van de werkzoekenden
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Loonlastenverlaging (Brutolonen beneden 1956 euros - Deeltijdarbeid - Bovendste deel van de hogere brutolonen - Werknemers jonger dan 26 jaar - Nacht- en ploegenarbeid - Non-profitsector)
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  Maatregelen inzake contraceptie bij jongeren
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Maatregelen ten voordele van chronische zieken
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Middelen vrijgemaakt voor de sociale economie
3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  Ontwerp van Europese grondwet
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Ontwerp van wet op de terroristische misdrijven
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Ontwerp van wet op het Europees aanhoudingsmandaat
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Ontwerp van wet over Eurojust
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Opheffing nodeloze administratieve formaliteiten
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Opleiding in de bedrijven
3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  3-13
p. 10 3-13 p. 10 (PDF)
  Opstarten van het Alimentatiefonds
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Overname van het pensioenfonds van Belgacom
3-13
p. 12 3-13 p. 12 (PDF)
  Staten-Generaal voor de familie
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Stimuleren om nieuw werk te zoeken bij herstructureringen
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Strijd tegen de sociale fraude
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Strijd tegen het terrorisme
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Terugbetaling van bepaalde tandheelkundige behandelingen, van dure medische materialen, van implantaten en van de zware kinesitherapie
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Toegang tot het gerecht
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Uitvoering van het Kyoto-protocol
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Verbetering van de situatie van het slachtoffer
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Verhoging van de alternatieve financiering
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Versnelling van de hervorming van het leger
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Versterking van de mobiliteit van werkzoekenden over de grenzen van de regio's heen
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Versterking van een buurtpolitie
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Versterking, vereenvoudiging en versoepeling van de dienstencheques
3-13
p. 11 3-13 p. 11 (PDF)
  Voorlopige hechtenis
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Voortzetting van de modernisering van de administratie
3-13
p. 14 3-13 p. 14 (PDF)
  Welvaartaanpassingen voor de oudste pensioenen
3-13
p. 13 3-13 p. 13 (PDF)
  Werkgelegenheid als topprioriteit
3-13
p. 9 3-13 p. 9 (PDF)
  3-13
p. 10-11 3-13 p. 10-11 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2006 - Regering Verhofstadt II)      
  3-182
p. 4-14 3-182 p. 4-14 (PDF)
  Alternatieve straffen
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  BTW-verlaging op renovatie in de verwaarloosde wijken van grote steden
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  BTW-verlaging op sociale woningen
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Belgisch lidmaatschap van de VN-Veiligheidsraad
3-182
p. 6 3-182 p. 6 (PDF)
  Belgische militairen die opereren in buitenlandse missies (Congo, Afghanistan, Libanon, Kosovo, BosniŽ)
3-182
p. 4-5 3-182 p. 4-5 (PDF)
  Beroepsaftrek tot beloning van de werknemers
3-182
p. 8 3-182 p. 8 (PDF)
  Bestrijding van zwartwerk in de sectoren bouw en schoonmaak
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Economische toestand in BelgiŽ - Economische groei
3-182
p. 6-7 3-182 p. 6-7 (PDF)
  Evolutie van de criminaliteit
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Evolutie van de overheidsfinanciŽn - Rijksbegroting in evenwicht - Overheidsschuld - Gewestelijke financiŽn
3-182
p. 7-8 3-182 p. 7-8 (PDF)
  Financiering van de sociale zekerheid
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Fiscale aftrekbaarheid van roetfilters (Auto's)
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Gedeeltelijke vrijstelling van beroepsvoorheffing t.v.v. werknemers-experten (Doctorandi of onderzoeker met een masterdiploma die in een onderzoeksafdeling werken)
3-182
p. 8 3-182 p. 8 (PDF)
  GeÔmuniseerde reserves (Vennootschapsbelasting)
3-182
p. 9 3-182 p. 9 (PDF)
  Hervorming op het vlak van Justitie
3-182
p. 12-13 3-182 p. 12-13 (PDF)
  Koopkrachttoename
3-182
p. 10-11 3-182 p. 10-11 (PDF)
  Maatregelen die het mogelijk maken sneller een eigen woning te verwerven
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Maatregelen jegens gedetineerden die een permanent risico inhouden - Sexuele delinquenten - GeÔnterneerden
3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Maatregelen tot aanmoediging van huurders en eigenaars om de huurprijzen te matigen - Huurwaarborg - Oprichting Huurwaarborgfonds
3-182
p. 11-12 3-182 p. 11-12 (PDF)
  Maximumfactuur : chronische ziekten
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Nieuwe begrotingsmiddelen voor de toegang tot justitie, de strijd tegen de achterstand in gerechtszaken en de modernisering van justitie
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Nieuwe heffing op verpakkingen die het milieu schaden
3-182
p. 9-10 3-182 p. 9-10 (PDF)
  Notionele intresten : aanmoediging risicokapitaal (Vennootschapsbelasting)
3-182
p. 9 3-182 p. 9 (PDF)
  Omvorming van het beperkte remgeld voor enkel WIGW's tot een OMNIO, te weten een utibreiding tot allen met een inkomen lager dan 14.000 euro
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Oprichting van een Asbestfonds
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Oprichting van een Fonds voor de toekomst van ons gezondheidsstelsel
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Politiehervorming
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Situatie van de energie in BelgiŽ - Elektriciteit en gas - Energieprijzen - Liberalisering
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
  Sluiten van akkoorden inzake de door het federale niveau gedekte uitgaven
3-182
p. 7-8 3-182 p. 7-8 (PDF)
  Sluiten van een "Pact t.v.v. de beroepswereld" met de gemeenschappen, gewesten en gemeenten - Vrijstelling van vennootschapsbelasting aan de ondernemingen van toegekende premies en toelagen aan bedrijven : expansiewetgeving, R & D, ondernemerschapspremies, exporttoelagen, landbouwsubsidies - Nieuw aftrekmechanisme teneinde de gewesten en gemeenten te stumuleren lastenverminderingen ten gunste van de bedrijven door te voeren
3-182
p. 9 3-182 p. 9 (PDF)
  Strafuitvoeringsrechtbanken
3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Tewerkstellingsbeleid - Scheppen van arbeidsplaatsen
3-182
p. 6-7 3-182 p. 6-7 (PDF)
  Toekomst van de EU
3-182
p. 5-6 3-182 p. 5-6 (PDF)
  Toenemend geweld tegen onschuldige slachtoffers
3-182
p. 13 3-182 p. 13 (PDF)
  Verhoging van het netto gewaarborgd minimummaandinkomen
3-182
p. 8 3-182 p. 8 (PDF)
  Verlaging van de sociale lasten op arbeid - Nachtarbeid, ploegenarbeid en overuren
3-182
p. 8-9 3-182 p. 8-9 (PDF)
  Vermindering van de CO2-uitstoot
3-182
p. 9-10 3-182 p. 9-10 (PDF)
  Verruiming van de fiscale aftrekbaarheid van investeringen ter besparing van energie
3-182
p. 10 3-182 p. 10 (PDF)
  Welvaartsaanpassingen van de sociale uitkeringen
3-182
p. 11 3-182 p. 11 (PDF)
  Werving van nieuwe penitentiaire beambten
3-182
p. 12 3-182 p. 12 (PDF)
Rekeningen 2002-2005 - Opmerkingen van het Rekenhof (Vertraging in de indiening van de rekeningen van de instellingen van openbaar nut en de staatsdiensten met afzonderlijk beheer) (3-5072)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-69
p. 6975-6976 3-69 p. 6975-6976 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-70
p. 7185-7186 3-70 p. 7185-7186 (PDF)
Rijkspersoneel - Niveaus A1 en A2 - Bevordering naar klasse A3 (3-6928)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-86
p. 9409-9410 3-86 p. 9409-9410 (PDF)
Sensibilisering van de bevolking - Mediacampagnes - Toewijzing - EfficiŽntie (3-215)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 63-64 3-1 p. 63-64 (PDF)
Stemrecht vanaf de geboorte - Debat (3-7848)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10404 3-90 p. 10404 (PDF)
Studieopdrachten - Beleidsdoelstelling - Toewijzing (3-317)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-2
p. 150 3-2 p. 150 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-10
p. 623 3-10 p. 623 (PDF)
Taalkaders - Naleving - Toezicht (3-718)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 818-819 3-13 p. 818-819 (PDF)
Topsportbeleid - Overeenkomst tussen de federale regering en de gemeenschappen (3-1306)      
  Schriftelijke vraag van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-26
p. 1592-1593 3-26 p. 1592-1593 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-5359)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-70
p. 7186-7187 3-70 p. 7186-7187 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (3-72)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 59 3-1 p. 59 (PDF)
Verwijlinteresten - Maatregelen ter voorkoming (3-4913)      
  Schriftelijke vraag van de heer Hugo Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-66
p. 6464-6465 3-66 p. 6464-6465 (PDF)
Vliegtuigtickets - Aankoop (3-647)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 739 3-12 p. 739 (PDF)
Volksliederen - Groeten (Nationale liederen van de volksgemeenschappen) (3-833)      
  Schriftelijke vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-15
p. 983 3-15 p. 983 (PDF)
Voorbereiding van wetgeving - Juridische bijstand - Beroep op advocaten(kantoren) (3-6013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Van dermeersch aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8695 3-80 p. 8695 (PDF)
Vrije software - Gebruik - Verspreiding (3-7009)      
  Schriftelijke vraag van de heer Brotcorne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-88
p. 9847-9848 3-88 p. 9847-9848 (PDF)
Water - Fundamenteel recht - Statuut (Wereldtop voor Duurzame Ontwikkeling van Johannesburg - VN-Commissie Duurzame Ontwikkeling) (3-7849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Derbaki SbaÔ aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-90
p. 10405 3-90 p. 10405 (PDF)
Wet van 3 mei 2003 tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid - Toegestane afwijkingen (3-2488)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-42
p. 3293 3-42 p. 3293 (PDF)
Wetgeving - Voorbereiding - Beroep op advocatenkantoren (3-158)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vanhecke aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 60 3-1 p. 60 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-109
p. 4-33 3-109 p. 4-33 (PDF)
  3-109
p. 33-40 3-109 p. 33-40 (PDF)
Wijziging BTW-stelsel - Kleine ondernemingen - Verhoging cash flow (3-7065)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Anseeuw aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10091-10092 3-89 p. 10091-10092 (PDF)
Zijn onderhoud met de President van de Verenigde Staten, George W. Bush (Bezoek van de Amerikaanse president in BelgiŽ - Onderwerpen die aan de orde zijn) (3-597)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Zrihen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-97
p. 62-64 3-97 p. 62-64 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999