Auteurs- en sprekersregister betreffende "Verhofstadt Guy" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aan de gemeenschappen overgedragen middelen - Begrotingssimulatie - Macro-economische parameters (Middelen overgedragen tot 2011 in het kader van de Sint-Hedwigakkoorden : herfinanciering Franse Gemeenschap en verplichtingen aangegaan bij de Europese Raad van Lissabon [Acties m.b.t. de kennismaatschappij : onderwijs]) (2-895)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1277 2-27 p. 1277 (PDF)
Agentschap voor buitenlandse handel - Samenwerkingsakkoord (Uitdrukking "federale overheid" versus "federale staat") (2-2361)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3320-3321 2-60 p. 3320-3321 (PDF)
Ambt als rechter bij het Arbitragehof - Cumul met andere mandaten - Toelatingscriteria (Leeropdracht - Organiseren door de Vrije Universiteit Brussel van een benefiet voor illegalen in samenwerking met extreem-links) (2-478)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 577-578 2-13 p. 577-578 (PDF)
Begroting 2002 - Genderaspecten (2-1672)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Begroting 2002 - Rechten van het kind (2-1689)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-46
p. 2381 2-46 p. 2381 (PDF)
Belgische buitenlandse handel - Promotie - Protocollaire bezoeken (Campagne die tot doel heeft ons land als vestigingsplaats voor buitenlandse investeerders aan te prijzen) (2-2596)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-68
p. 3785 2-68 p. 3785 (PDF)
Buitenlandse bezoeken - Samenstelling van delegaties (Ministers en staatssecretarissen - Personen zonder band met de federale overheid) (2-599)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 709-710 2-16 p. 709-710 (PDF)
Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - "Ondemocratische bewegingen" - Verzameling van gegevens (2-403)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 457 2-11 p. 457 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Klachten (2-2234)      
  Schriftelijke vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3237-3238 2-59 p. 3237-3238 (PDF)
Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding - Toepassing van de taalwetgeving (Vacante betrekkingen op de website) (2-2400)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-61
p. 3401 2-61 p. 3401 (PDF)
Copernicushervorming - EnquÍte - Resultaten (2-2235)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Intergouvernementele en interparlementaire conferentie voor de institutionele vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-8)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De Interparlementaire en intergouvernementele conferentie voor institutionele en democratische vernieuwing ("Conferentie voor de staatshervorming" [COSTA]) (2-7)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-6
p. 6-28 2-6 p. 6-28 (PDF)
De NMBS (Ontslagname van de afgevaardigd-bestuurder, de heer Heinzmann) (2-966)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-202
p. 6-14 2-202 p. 6-14 (PDF)
De Nabholz-Haidegger-resolutie van de Raad van Europa en de ratificatie van de Kaderovereenkomst inzake de bescherming van de nationale minderheden (2-858)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-237
p. 40-42 2-237 p. 40-42 (PDF)
De VN-informatie betreffende de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-204)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
De aanwerving van een nieuwe adjunct-directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (Cooptatie van de heer Cornil als PS-senator - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum en van de structuur van de directie - Aanwervingsvoorwaarden voor het personeel - Wijziging van de raad van bestuur - Depolitisering) (2-510)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 6-9 2-98 p. 6-9 (PDF)
De aanwezigheid van kernwapens op de luchtmachtbasis van Kleine Brogel (2-13)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-9
p. 5-7 2-9 p. 5-7 (PDF)
De aanwijzing van een regeringscommissaris (voor de vereenvoudiging van de sociale zekerheid) (2-431)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-87
p. 10-11 2-87 p. 10-11 (PDF)
De actie rond kernwapens op de vliegbasis Kleine Brogel op 16 april 2001 (Aanwezigheid van parlementsleden) (2-576)      
  Mondelinge vraag van de heer Kelchtermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-107
p. 5 2-107 p. 5 (PDF)
  2-107
p. 6-7 2-107 p. 6-7 (PDF)
De administratieve vereenvoudiging (Meetinstrumenten van de administratieve last - Modernisering van de overheidsdiensten - Electronische overheid - Dienst Administratieve vereenvoudiging - Regeringscommissarissen) (2-596)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 39-42 2-172 p. 39-42 (PDF)
De belangenvermenging van de communicatieadviseur van de eerste minister, NoŽl Slangen (Aanbestedingsprocedure voor een nieuw op te richten externe overheidscommunicatiedienst - Tussenkomst van de heer Slangen in het dossier) (2-817)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 32-38 2-172 p. 32-38 (PDF)
De besluitvorming van de federale regering omtrent het investeringsplan voor de NMBS (2-549)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-141
p. 24-26 2-141 p. 24-26 (PDF)
De bestemming van de goederen van de slachtoffers van de jodenvervolging in BelgiŽ (Schadeloosstelling van de leden van de joodse gemeenschap van BelgiŽ door de federale Staat, de Nationale Bank van BelgiŽ, verzekeringsmaatschappijen en financiŽle instellingen - Cultuurgoederen en kunstwerken) (2-815)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-214
p. 29-32 2-214 p. 29-32 (PDF)
De bestemming van het domein van Argenteuil (Woonplaats van Koning Leopold III en van zijn tweede echtgenote, Lilian van Retie) (2-906)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 45-47 2-249 p. 45-47 (PDF)
De beveiliging van de kerncentrales (Dreiging met atoomterreur - Weerstand van onze centrales tegen aanvallen met vliegtuigen - Geharmoniseerde Europese visie - Informatie van de bevolking en uitdeling van jodiumtabletten - Controle op de toegang tot de centrales) (2-587)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-156
p. 22-31 2-156 p. 22-31 (PDF)
De commerciŽle boycotacties van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding tegen een milleniumparty georganiseerd door Antwerpse stadsambtenaren (2-76)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-18
p. 11-12 2-18 p. 11-12 (PDF)
De controle van de leerlingencijfers door het Rekenhof (Cijfers ingediend door de Franse Gemeenschap - Inzage- en informatierecht van de parlementsleden) (2-292)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-54
p. 8-9 2-54 p. 8-9 (PDF)
De dagvaarding van het Vlaams Blok door de raad van bestuur van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (2-393)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 20-21 2-81 p. 20-21 (PDF)
De door het IsraŽlisch leger uitgevoerde bombardementen en de vernietiging van de luchthaven van Gaza (Schade aan projecten door de EU gefinancierd - Eis tot schadevergoeding tegen de IsraŽlische Staat) (2-820)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-173
p. 5-7 2-173 p. 5-7 (PDF)
De eventuele koppeling van het Waals tabaksdecreet aan de Vlaamse zorgverzekering (Annulatieverzoek bij het Arbitragehof) (2-66)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-16
p. 5-6 2-16 p. 5-6 (PDF)
De eventuele regeringsdeelname van de FP÷ in Oostenrijk (Extreem-rechtse partij) (2-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-25
p. 6-8 2-25 p. 6-8 (PDF)
De eventuele versoepeling van de Kyoto-norm voor BelgiŽ (Reactie op de verklaringen van de Vlaams minister van Economie na de stellingnamen van de chemische nijverheid - Protocol van Kyoto - Verplichtingen van BelgiŽ - Ratificatieprocedure - Nationaal Klimaatplan) (2-986)      
  Mondelinge vraag van de heer Malcorps aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-206
p. 10-12 2-206 p. 10-12 (PDF)
De extreem-linkse betogers in GŲteborg (Europese top - Gewelddaden - Afwending van subsidies - Website) (2-657)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-128
p. 7-9 2-128 p. 7-9 (PDF)
De federale protocollijst (Opmaak van een nieuwe lijst - Plaats van de kardinaal) (2-559)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-105
p. 17-19 2-105 p. 17-19 (PDF)
De federale recuperatie op tal van Vlaamse bevoegdheidsterreinen (Beheer van het fonds voor de grote steden - Versoepeling nationaliteitswetgeving - Luchthaven Zaventem - Gezondheidsbeleid - Sociaal akkoord non-profitsector - Veiligheidsplan - Politiehervorming - Buitenlandse handel Oostenrijk - Kwaliteitsbewaking in de gezondheidszorg - Europese agenda Lissabon - Internationale betrekkingen van gemeenschappen en gewesten - Regionalisering gemeentewet en provinciewet) (2-113)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 30-38 2-38 p. 30-38 (PDF)
De financiering van de onthaalcentra voor slachtoffers van mensenhandel (Vzw Pag-Asa in Brussel, vzw Payoke in Antwerpen en vzw SŁrya in Luik - Subsidie ten laste van de Nationale Loterij) (2-507)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Thijs aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 11-13 2-96 p. 11-13 (PDF)
De gevolgen van de uitspraken van de fractieleider van de VLD in de Kamer aangaande het migrantenstemrecht (2-756)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 6-7 2-159 p. 6-7 (PDF)
De gevolgen van het luchtverkeer te Brussel-Nationaal voor het milieu (Toename van het luchtverkeer - Verontreinigingsniveaus - Effectbeoordeling voorafgaand aan de bouw van de nieuwe terminal - Luchtvaartheffingen) (2-997)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-282
p. 18-22 2-282 p. 18-22 (PDF)
De handelsmissie in China onder leiding van de eerste minister (Begeleiding van bedrijven - CoŲrdinatie tussen de Federale Staat en de Gewesten) (2-772)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-201
p. 36-39 2-201 p. 36-39 (PDF)
De heractivering van de IJzeren Rijn (2-852)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-178
p. 9-11 2-178 p. 9-11 (PDF)
De herbestemming van het Residence Palace tot Internationaal perscentrum (Brussel - Wijk Europa) (2-263)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-79
p. 50-53 2-79 p. 50-53 (PDF)
De herfinanciering van de Franse Gemeenschap (Beloften van de regering in het kader van het Europees stabiliteitspact - Verplichtingen aangegaan op de Top van Lissabon - Interpretatie van het akkoord over de herfinanciering van de Franse Gemeenschap in de periode 2007-2011 - Sint-Hedwigakkoorden) (2-239)      
  Vraag om uitleg van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 20-23 2-76 p. 20-23 (PDF)
De hervorming van het tweekamerstelsel (2-564)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-146
p. 11-12 2-146 p. 11-12 (PDF)
  2-146
p. 71-72 2-146 p. 71-72 (PDF)
  2-146
p. 75 2-146 p. 75 (PDF)
De herziening van de internationale verdragen over drugs (Te strikte reglementering) (2-1280)      
  Mondelinge vraag van de heer Galand aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-275
p. 31-34 2-275 p. 31-34 (PDF)
De houding van de regering tegenover de aangekondigde Vlaamse belastingsvermindering (Afcentiemen - Personenbelasting - Gewestelijke versus federale bevoegdheden - Eigen fiscaliteit van gewesten en gemeenschappen) (2-7)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 38-40 2-6 p. 38-40 (PDF)
De humanitaire toestand in TsjetsjeniŽ en de Belgische handelsmissie in Rusland (2-32)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-11
p. 9-12 2-11 p. 9-12 (PDF)
De inhoud van het akkoord dat de financiering van de Gewesten en Gemeenschappen wijzigt (Financiering van het onderwijs - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-57)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-214)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-215)      
  Mondelinge vraag van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-216)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-217)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-218)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het akkoord omtrent de herschikking van bevoegdheden inzake landbouw en buitenlandse handel (2-219)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-39
p. 8-22 2-39 p. 8-22 (PDF)
De interpretatie van het bilateraal NAVO-akkoord van 19 juli 1971 (Niet-toepasbaarheid van het Verdrag door de Verenigde Staten - Vervoer van militair materieel met bestemming Irak via ons land) (2-999)      
  Vraag om uitleg van de heer Maertens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-284
p. 42-51 2-284 p. 42-51 (PDF)
De invulling van het begrip "politieke verantwoordelijkheid" onder het paars-groene beleid (MinisteriŽle verantwoordelijkheid en ontslag van ministers - Dossier Sabena, veiling UMTS-licenties, veiligheid van de burger, hervorming van Justitie, asielbeleid, PCB-crisis en niet-functioneren van het Federaal Voedselagentschap) (2-704)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 49-54 2-184 p. 49-54 (PDF)
De inzameling van persoonsgegevens door het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Black list) (2-227)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-40
p. 7-9 2-40 p. 7-9 (PDF)
De kaderleden van de Vaste Nationale Cultuurpactcommissie (Oppensioenstelling - Vervanging) (2-640)      
  Mondelinge vraag van de heer Hordies aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-122
p. 11-12 2-122 p. 11-12 (PDF)
De kerkbelasting (Financiering van de erediensten en de niet-confessionele levensbeschouwingen - Loon van de bedienaars van de erkende erediensten - Erkenning van de erediensten - Ongebruikte kerkgoederen) (2-359)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 21-25 2-96 p. 21-25 (PDF)
De maatregelen die BelgiŽ tot nog toe heeft genomen om de rechten van het kind te bevorderen (Onderbrengen van niet begeleide minderjarigen in beveiligde centra - Strafrechtelijke bescherming van minderjarigen - Samenwerkingsakkoord met de gemeenschappen - Crimineel gedrag van jongeren - Internationale adoptie) (2-384)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 7-8 2-79 p. 7-8 (PDF)
De maatregelen die de eerste minister heeft aangekondigd naar aanleiding van zijn werkbezoek aan Charleroi ter bestrijding van de criminaliteit in de stad (2-927)      
  Mondelinge vraag van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-193
p. 15-18 2-193 p. 15-18 (PDF)
De maatregelen die de regering gaat nemen rond de stijgende lijn die extreem-rechts in BelgiŽ kent (2-237)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-76
p. 26-30 2-76 p. 26-30 (PDF)
De manier van werken van de erkenningscommissie voor beroepsjournalisten in het kader van de vijfjaarlijkse vernieuwing van hun persdocumenten (Verschillende behandeling van loontrekkende en zelfstandige journalisten) (2-397)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 57-59 2-102 p. 57-59 (PDF)
De minachting voor de rechtsstaat vanwege sommige regeringsleden (Schorsing door de Raad van State van het KB betreffende de regularisatie van illegalen) (2-6)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-6
p. 36-38 2-6 p. 36-38 (PDF)
De mogelijkheid tot heroriŽntering van de immigratiemogelijkheden (Noodzaak om de migratiestop te herzien op basis van het arbeidstekort - Sector informatica en andere - Arbeidsvergunning - Visa-beleid) (2-214)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-65
p. 22-27 2-65 p. 22-27 (PDF)
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De onderhandelingen met Nederland over spoorlijn 11 (Goederenlijn tussen Antwerpen en Bergen op Zoom) (2-473)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-90
p. 25-27 2-90 p. 25-27 (PDF)
De ongeloofwaardigheid van de minister van Buitenlandse Zaken (Uithaal naar de Italiaanse premier Silvio Berlusconi) (2-722)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-148
p. 8-9 2-148 p. 8-9 (PDF)
De openbare diensten en de wereldhandel (Onderhandelingen over de liberalisering van de diensten in GenŤve in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - Uitsluiting van de openbare diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Armoedeproblematiek bij vrouwen, fonds voor het alimentatiekrediet, toegankelijkheid van de gezondheidssector, werkloosheid bij de vrouwen) (2-252)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De oprichting van een Dienst voor de betaling van onderhoudsgeld (Niet-uitvoering gerechtelijke beslissingen, vervallen tot armoede, fonds voor het alimentatiekrediet, terugvordering van voorschotten door de OCMW's, berekening van het onderhoudsgeld) (2-249)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 13-16 2-75 p. 13-16 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De opvolging van het verslag van de Senaat over de rechten van het kind (Doc. 2-725/1) (GecoŲrdineerd kinderrechtenbeleid op federaal niveau) (2-626)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 42-45 2-172 p. 42-45 (PDF)
De plaats van de vrouwen in de actieve welvaartstaat (Gelijkheid op de arbeidsmarkt - Kinderopvang) (2-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 22-25 2-26 p. 22-25 (PDF)
De plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd (Brussel - Heizelplateau versus Justus Lipsiusgebouw) (2-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-125
p. 23-24 2-125 p. 23-24 (PDF)
De politieke verantwoordelijkheid voor de handelingen van de leden van de koninklijke familie (Artikel 88 Grondwet) (2-716)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-184
p. 54-57 2-184 p. 54-57 (PDF)
De promotie van de buitenlandse handel in de Lambermont-akkoorden (Overdracht van bevoegdheden - Vervanging van de BDBH door het Agentschap voor Buitenlandse Handel, instrument ter coŲrdinatie van het gewestelijk beleid voor de exportbevordering - Opdrachten en bevoegdheden van het Agentschap - Statuut - Financiering - Informatie en documentatie - Rol van de handelsattachťs - Rechtstreeks contact met de ondernemingen) (2-434)      
  Vraag om uitleg van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-108
p. 44-49 2-108 p. 44-49 (PDF)
De protocollaire rangorde voor het Te Deum (2-547)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-140
p. 42-43 2-140 p. 42-43 (PDF)
De publieke bevraging over de modernisering van de openbare besturen (Copernicus-plan)(2-254)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-46
p. 5-8 2-46 p. 5-8 (PDF)
De recente uitlatingen van de Koning in zijn nieuwjaarsboodschap aan de gestelde lichamen (Loven van de paarsgroene regering - Oproep tot communautaire vrede - Belgische Voorzitterschap van de EU) (2-855)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-178
p. 7-9 2-178 p. 7-9 (PDF)
De recente uitlatingen van de heer Leman en de heer Slangen (Uitspraken van de directeur van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding over het Vlaams Blok - Weigering van getuige Slangen, communicatiestrateeg van de eerste minister, te antwoorden op een vraag gesteld door een lid van de onderzoekscommissie-dioxine) (2-157)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-30
p. 7-9 2-30 p. 7-9 (PDF)
De regeringscommissarissen (Administratieve vereenvoudiging) (2-417)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-84
p. 13-17 2-84 p. 13-17 (PDF)
De regionalisering van de gemeentewet en van de provinciewet (Waarborgen voor de bescherming van de minderheden - Juridische haalbaarheid van deze regionalisering zonder voorafgaande herziening van artikel 162 van de Grondwet) (2-240)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 23-26 2-76 p. 23-26 (PDF)
De relatie tussen BelgiŽ en haar multinationale ondernemingen (Internationale Arbeidsorganisatie over de multinationals en hun sociaal beleid : Belgisch standpunt) (2-875)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-182
p. 7-9 2-182 p. 7-9 (PDF)
De risico's inzake een aanslag op kerncentrales (2-877)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
De slechte betrekkingen tussen Oostenrijk en BelgiŽ (tengevolge de uitlatingen van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken - Invloed op onze economie, export en toerisme) (2-523)      
  Vraag om uitleg van de heer Creyelman aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-132
p. 31-33 2-132 p. 31-33 (PDF)
De spectaculaire stijging van het aantal door de luchtmacht vervoerde VIP's en de stijging van het aantal vluchten met VIP's onder deze regering (2-1076)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-231
p. 8-12 2-231 p. 8-12 (PDF)
De tenuitvoerlegging door BelgiŽ van de doelstellingen die tijdens de internationale vrouwenmars zijn geformuleerd (Mensenhandel en prostitutie, asielrecht, individualisering van de socialezekerheidsrechten, statuut van de samenwonende, pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten, fonds voor alimentatievorderingen, statuut voor de begeleide onthaalmoeders, verstoting als reden voor echtscheiding, probleem van de ontvoering van kinderen) (2-248)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 25-26 2-75 p. 25-26 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toegang tot de gezondheidszorg voor vrouwen (Gezondheid en veroudering , gezondheid en armoede en geestelijke gezondheid van vrouwen) (2-250)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 11-13 2-75 p. 11-13 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De toekomst van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (Cooptatie van de heer Cornil als PS-senator - Uitbreiding van de bevoegdheden van het Centrum en van de structuur van de directie - Aanwervingsvoorwaarden voor het personeel - Wijziging van de raad van bestuur - Depolitisering) (2-511)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-98
p. 6-9 2-98 p. 6-9 (PDF)
De toekomst van het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding (Wijziging van de samenstelling van de raad van bestuur en van de directie - Onafhankelijkheid van het Centrum - Lot van de Cel armoede binnen het Centrum - Impact van de antidiscriminatiewet) (2-619)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-119
p. 6-9 2-119 p. 6-9 (PDF)
De top van Laken (Top die het Belgisch voorzitterschap van de EU zal afsluiten - Waarom "Laken" en niet "Brussel") (2-549)      
  Mondelinge vraag van de heer Destexhe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-103
p. 10 2-103 p. 10 (PDF)
De tweede Golfoorlog (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1286)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
De uitlatingen van de president van de Verenigde Staten naar aanleiding van zijn recente "state of the union" (Strijd tegen het terrorisme - "As van het kwaad" - Bedreiging voor de wereldvrede) (2-724)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-183
p. 27-30 2-183 p. 27-30 (PDF)
De uitspraken van de heer NoŽl Slangen, communicatieadviseur van de eerste minister, over de minister van Justitie (2-618)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 38-39 2-172 p. 38-39 (PDF)
De uitspraken van de staatssecretaris voor Energie over het Vlaams Blok (Weekblad Humo - Eerroof jegens extreem-rechts) (2-371)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-76
p. 7-9 2-76 p. 7-9 (PDF)
De uitspraken van ťťn van de regeringsleden over het Vlaams Blok (Verklaring van de heer Picquť voor de televisie dat de mogelijkheid om extreem-rechts te verbieden zou moeten worden onderzocht) (2-282)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-83
p. 32-37 2-83 p. 32-37 (PDF)
De uitvoering door BelgiŽ van de in het Kyoto-protocol aangegane verbintenissen (Klimaatconferentie - Vermindering CO2-uitstoot) (2-169)      
  Vraag om uitleg van de heer Malcorps aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-59
p. 69-72 2-59 p. 69-72 (PDF)
De verantwoordelijkheid voor prinselijke toespraken in de Senaat (Alsook de onverantwoordelijkheid van medewerkers van het Hof : getuigenis in enquÍtecommissie) (2-279)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-54
p. 6-8 2-54 p. 6-8 (PDF)
De verdeling van de onderwijsdotatie (Akkoord tot wijziging van de financiering van Gewesten en Gemeenschappen - Franstalig onderwijs - Benadeling van Vlaanderen) (2-56)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-15
p. 6-14 2-15 p. 6-14 (PDF)
De verklaringen van de eerste minister over de hervorming van de vennootschapsbelasting (Verlaging van de nominale tarieven van de belasting - Compensatiemaatregelen : verslag van de Hoge Raad voor FinanciŽn - Toekomst van de coŲrdinatiecentra - Behoud van de fiscale voordelen voor de KMO's en aanmoediging van investeringen met eigen middelen - Afschaffing van de crisisbijdrage) (2-391)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-102
p. 38-42 2-102 p. 38-42 (PDF)
De verkoop van Mox door Belgonuclťaire aan Japan, in het bijzonder voor de site van Kashiwazaki ( Controle op de nucleaire sector in BelgiŽ - Kwaliteitscontrole op de Mox-brandstof) (2-540)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-137
p. 114-119 2-137 p. 114-119 (PDF)
De vermindering van de administratieve lasten (Administratieve vereenvoudiging : betere leesbaarheid van formulieren; gebruik door de sociale zekerheid van gegevens die reeds in haar bezit zijn; e-government; elektronische BTW-aangifte; ťťn site/enig loket voor ondernemingen; democratisering toegang tot het internet; elektronische handtekening en beperking van het gebruik van aangetekende brieven; overheidsopdrachten; veilen van draadloze UMTS-frequenties) (2-176)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-65
p. 45-56 2-65 p. 45-56 (PDF)
De verwijten aan Oostenrijk (Regeringsdeelname van de extreem-rechtse partij FPO - Actie van de Belgische regering) (2-115)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-26
p. 16-19 2-26 p. 16-19 (PDF)
De verzameling van foto's van deelnemers aan een Vlaams Blok-manifestatie in Antwerpen (2-86)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-24
p. 20-21 2-24 p. 20-21 (PDF)
De vleesheffing die werd aangekondigd door de Vlaamse minister van Landbouw (Financiering van de opslag en de verwerking van diermeel t.g.v. de BSE-kwaal - Prijsverschillen als gevolg van heffingen beperkt tot een landsdeel) (2-448)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-88
p. 26-28 2-88 p. 26-28 (PDF)
De volgende fase in de staatshervorming (Verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet) (2-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-260
p. 12-17 2-260 p. 12-17 (PDF)
De volksraadpleging over de hervorming van de federale administratie (Modernisering van de openbare diensten) (Copernicus-plan)(2-229)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-40
p. 23-25 2-40 p. 23-25 (PDF)
De wereldvrouwenmars en de verdere ontwikkelingen in dit verband (Rechten inzake alimentatiegeld, geweld tegen vrouwen en probleem van de mensenhandel, rol van de vrouw in de ontwikkeling) (2-251)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 7-10 2-75 p. 7-10 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
De werkgroep "Deelname aan buitenlandse missies" (2-16)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-9
p. 7-8 2-9 p. 7-8 (PDF)
De werking van het Centrum voor informatie en analyse inzake mensenhandel (CIAM : platform voor de gestructureerde uitwisseling van gegevens inzake mensenhandel - Technische uitvoering) (2-664)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-175
p. 53-57 2-175 p. 53-57 (PDF)
Diensten van de eerste minister - Hervorming - FOD Kanselarij en Algemene Diensten - Kostprijs (2-2762)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972-3973 2-71 p. 3972-3973 (PDF)
Dienstreizen naar het buitenland in het jaar 2001 - Doel - Kostprijs (2-2125)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-55
p. 2993 2-55 p. 2993 (PDF)
  Bul. 2-56
p. 3047 2-56 p. 3047 (PDF)
E-government - Responsibility disclaimers - Interactieve sites (EnquÍte Anderson Consulting - Aansprakelijkheid - Privacy) (2-696)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-19
p. 857-858 2-19 p. 857-858 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Verhofstadt, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Een studie omtrent publiek-private samenwerkingsverbanden (Opdracht aan de Federale Participatiemaatschappij : reglementair kader voor publieke-private partnerschappen - E-government : samenwerking met De Post) (2-392)      
  Vraag om uitleg van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-102
p. 70-71 2-102 p. 70-71 (PDF)
Europees voorzitterschap - Cultureel programma - Brochure (in het kader van het Belgisch voorzitterschap - Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1511)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2111-2112 2-42 p. 2111-2112 (PDF)
Federaal ambt - Evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen - Opvolging van de ken- en stuurgetallen (2-28)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 21-22 2-1 p. 21-22 (PDF)
Federale overheid - Aankopen via internet - Stand van zaken (e-commerce door de overheidsdiensten) (2-499)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 579-580 2-13 p. 579-580 (PDF)
Federale overheid - Vliegtuigtickets - Aankoopbeleid (2-2566)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-67
p. 3749 2-67 p. 3749 (PDF)
Federale portaalsite - Nieuwe site (Domainnamen "BelgiŽ") (2-2629)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-70
p. 3903-3904 2-70 p. 3903-3904 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 1999 (2-234)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2000 (2-1031)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1279-1280 2-27 p. 1279-1280 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2668)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971 2-71 p. 3971 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461 2-47 p. 2461 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2685)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971-3972 2-71 p. 3971-3972 (PDF)
Gelijke kansen voor mannen en vrouwen in het beleid - Strategische doelstellingen - Middelen - Methodologie (2-959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-28
p. 1341-1342 2-28 p. 1341-1342 (PDF)
Gelijke-kansenbeleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292 2-8 p. 292 (PDF)
Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Interkabinetten- en interadministratieve werkgroep voor de opvolging van de strategische doelstellingen die de regering zich heeft opgelegd (2-1317)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1866 2-38 p. 1866 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van januari tot juli 2002 (2-2325)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3319-3320 2-60 p. 3319-3320 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Implementatie van de strategische doelstellingen - Periode van september tot december 2001 (2-2308)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-60
p. 3319 2-60 p. 3319 (PDF)
Gelijkheid tussen vrouwen en mannen in het beleid - Strategische doelstellingen (2-1514)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen in het beleid van januari tot april 2001 - Implementatie van de strategische doelstellingen (2-1324)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1867 2-38 p. 1867 (PDF)
Gelijkheid van kansen van mannen en vrouwen - Integratie van dit thema binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1356)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1868-1869 2-38 p. 1868-1869 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Aandacht in 1999 - Ter beschikking gestelde middelen (2-428)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 458 2-11 p. 458 (PDF)
Gezinsvriendelijk beleid - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-404)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-11
p. 457 2-11 p. 457 (PDF)
Handelstransacties - Betalingsachterstand - Betalingscultuur van de overheid (2-2498)      
  Schriftelijke vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3595-3597 2-64 p. 3595-3597 (PDF)
Het Afrikaans multifunctioneel centrum (Impulsfonds voor het migrantenbeleid - Schrapping subsidies) (2-693)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Pehlivan aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-181
p. 12-14 2-181 p. 12-14 (PDF)
Het Belgisch beleid ten aanzien van Rusland en het volgend bezoek van de eerste minister aan Moskou (Eerbiediging van de mensenrechten - Bilaterale akkoorden - Toestand in TjetsjeniŽ - Politiesamenwerking) (2-292)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 10-13 2-84 p. 10-13 (PDF)
Het Belgische standpunt over het protocol van Kyoto en over de klimaatveranderingen met het oog op de Europese Top van GŲteborg (Ratificatie en uitvoering van het protocol van Kyoto - Aanpak om de doelstellingen te bereiken - Houding t.o.v. de Verenigde Staten - Houding op Europees niveau) (2-642)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-122
p. 12-15 2-122 p. 12-15 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Brussels akkoord (Lombardakkoord - Aanpassing van de wet van 1989 op de Brusselse instellingen - Herfinanciering van de Nederlandstalige en Franstalige gemeenschap en van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie - Waarborgen voor de verschillende gemeenschappen in Brussel) (2-593)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-110
p. 8-11 2-110 p. 8-11 (PDF)
Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (Bevoegdheid van de eerste minister - Publicatie in het Belgisch Staatsblad van de openstaande functie van adjunct-directeur onder de hoofding van het ministerie van Tewerkstelling - Vereisten waaraan de kandidaten dienen te voldoen - Tweetaligheid) (2-679)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
2-180
p. 28-33 2-180 p. 28-33 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Raadgevend Comitť voor bio-ethiek (Vernieuwing van het Comitť - Achterstand bij de benoemingen - Continuiteit van het beheer) (2-120)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu, aan de heer Verwilghen, minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek
   Antwoord gegeven door mevrouw Aelvoet, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
2-26
p. 8-10 2-26 p. 8-10 (PDF)
Het Sabena-dossier (Akkoord met de heer Corti van Swissair in hotel Astoria te Brussel) (2-729)      
  Mondelinge vraag van de heer D'Hooghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-155
p. 14 2-155 p. 14 (PDF)
Het VN-rapport over de wederrechtelijke exploitatie van grondstoffen in Congo en het imago van BelgiŽ in het buitenland (Link tussen deze exploitatie en het conflict in de regio van de Grote Meren - Contacten tussen het VN-panel en Sabena-cargo - Instelling van een parlementaire onderzoekscommissie) (2-575)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
2-107
p. 11-17 2-107 p. 11-17 (PDF)
Het aanvaarden van de Arabisch-Europese Liga (AEL) als officiŽle gesprekspartner (Klachten over racisme bij de Antwerpse politie - Initiatief van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding - Benadering van de eerste minister) (2-1238)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-270
p. 10-12 2-270 p. 10-12 (PDF)
Het akkoord dat werd gesloten over de sluiting van de kerncentrales (2-736)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-190
p. 61-63 2-190 p. 61-63 (PDF)
Het akkoord over de Grondwetsherziening (Hervorming van het tweekamerstelsel - Termijnen van bijeenkomst en ontbinding van Kamer en Senaat - Verlaging van de leeftijd voor verkiesbaarheid tot 18 jaar - Gewestelijk referendum - Districtsraden - Versterking van het toezicht op het bestuur - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Duitstalige Gemeenschap - Bijkomende bijzondere meerderheid voor grondwetswijzigingen) (2-1287)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 13-16 2-277 p. 13-16 (PDF)
Het belang dat wordt gehecht aan tweetaligheid bij leidinggevende ambtenaren (2-391)      
  Mondelinge vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-81
p. 18-19 2-81 p. 18-19 (PDF)
Het beleid inzake de armoede bij vrouwen (2-253)      
  Vraag om uitleg van mevrouw KaÁar aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid, aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid en door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 16-17 2-75 p. 16-17 (PDF)
  2-75
p. 37-49 2-75 p. 37-49 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Weigering de vraag te stellen, gezien de weigering van de eerste minister de vraag te beantwoorden
2-81
p. 33-34 2-81 p. 33-34 (PDF)
Het beleid op het vlak van de nucleaire wapens (Verificatie, non-proliferatie, wapenbeheersing en ontwapening - Grotere transparantie i.v.m. kernwapenbeleid binnen de NAVO) (2-278)      
  Vraag om uitleg van de heer Vankrunkelsven aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-84
p. 6-10 2-84 p. 6-10 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het chippen van paarden (Identificatie - Europese beschikkingen) (2-308)      
  Vraag om uitleg van de heer Kelchtermans aan de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand en aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Van den Bossche, minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen
2-91
p. 15-22 2-91 p. 15-22 (PDF)
Het eventueel cassatieberoep in het proces tegen het Vlaams Blok (Voortzetting door het Centrum-Leman van het politiek proces tegen het Vlaams Blok - Beslissing van de raad van bestuur) (2-1266)      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-273
p. 16 2-273 p. 16 (PDF)
Het feit dat president Bush verklaard heeft gekant te zijn tegen het Protocol van Kyoto (Internationale samenwerking in de strijd tegen de klimaatverandering - Opzegging van verbintenissen door de Verenigde Staten) (2-563)      
  Mondelinge vraag van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-105
p. 21-22 2-105 p. 21-22 (PDF)
Het gevaar voor radioactieve besmetting wanneer een vliegtuig neerstort op een kerncentrale (2-868)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Lizin aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-235
p. 58-63 2-235 p. 58-63 (PDF)
Het gevolg dat de regering zal geven aan het arrest van het Arbitragehof inzake de kieswetgeving (Schorsing van de bepalingen van de nieuwe kieswet van 13 december 2002 betreffende de kieskringen Brussel-Halle-Vilvoorde en Leuven) (2-1267)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-273
p. 10-11 2-273 p. 10-11 (PDF)
Het gewapende conflict in Irak (Niet door een VN-resolutie gedekt offensief van de Verenigde Naties - Weerslag van dit conflict op onze internationale verbintenissen, zoals het gebruik van het luchtruim in NAVO-verband - Humanitaire hulp en heropbouw van Irak - Gevolgen van dit conflict voor de Koerdische regio) (2-1284)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 7-12 2-277 p. 7-12 (PDF)
Het geweld tegen vrouwen (Verkiezingscampagne voor de vrouwen, stemmen op vrouwen, gelijkekansenbeleid, deelname van vrouwen aan de besluitvorming, geweld tegen vrouwen) (2-243)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-75
p. 18-19 2-75 p. 18-19 (PDF)
  2-75
p. 20-22 2-75 p. 20-22 (PDF)
  2-75
p. 37-41 2-75 p. 37-41 (PDF)
  2-75
p. 49-50 2-75 p. 49-50 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-174
p. 4-34 2-174 p. 4-34 (PDF)
Het mislukken van de 13de vergadering van de Belgisch-Marokkaanse Commissie (Ontvoering kinderen uit gemengde huwelijken - Intenties van de Marokkaanse overheid m.b.t. de geblokkeerde situatie) (2-328)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister, aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-67
p. 6-7 2-67 p. 6-7 (PDF)
Het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de vergunning voor de "Rťsidence Palace" (Herbestemming tot Internationaal perscentrum - Woonbestemming voor gebouw E) (2-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-119
p. 24-27 2-119 p. 24-27 (PDF)
Het nieuwe communautair akkoord tussen het Vlaams parlementslid Karel De Gucht en Kamerlid Geert Bourgeois en het negatief advies van de Raad van State over het ontwerp van bijzondere wet (Lambermont-akkoord : preciseringen in het nieuw akkoord - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen - Ontwerp van bijzondere wet houdende regionalisering van de provincie- en gemeentewet : advies van de Raad van State tot verplichte herziening van art. 162 van de Grondwet - Politieke risico's bij niet-herziening - Overdracht van ontwikkelingssamenwerking - Taak van de Brusselse mini-costa : garanties voor de Vlaamse Brusselaars) (2-381)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-100
p. 67-74 2-100 p. 67-74 (PDF)
Het onderzoek naar de aanslag op de Rwandese president Habyarimana (Nieuwe elementen waarover de UNO beschikt - Moord op de 10 Belgische para's - Genocide) (2-201)      
  Mondelinge vraag van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-38
p. 5-11 2-38 p. 5-11 (PDF)
Het ontslag van de kindpremier (Initiatieven op voorstel van de kinderregering) (2-692)      
  Mondelinge vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-137
p. 22-24 2-137 p. 22-24 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
Het personeel dat beschikbaar is voor het vervolgen van andere misdrijven dan de zogenoemde "kleine criminaliteit" (Fiscale substituten - Alternatieve straffen - Sociale conflicten - Gebrek aan magistraten in Brussel) (2-181)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vehofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het plotselinge ontslag van de heer Pierre Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, en het beweerde misbruik door de CVP-oppositie (Betichting door het Zwitserse gerecht wegens oplichting en misbruik van vertrouwen - Houding van de regering - Politiek misbruik van de CVP) (2-343)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-70
p. 4-8 2-70 p. 4-8 (PDF)
Het samenwerkingsfederalisme (Verschil tussen het samenwerkingsfederalisme en het confederalisme - Welk lot is Brussel beschoren ?) (2-297)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-88
p. 28-34 2-88 p. 28-34 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de federale regering ten aanzien van het rapport Nabholz-Haidegger inzake minderheden in BelgiŽ - Franstaligen in Vlaanderen (2-926)      
  Mondelinge vraag van de heer Ceder aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-193
p. 26-27 2-193 p. 26-27 (PDF)
Het standpunt van de regering aangaande het gemeentelijk stemrecht voor vreemdelingen (2-389)      
  Mondelinge vraag van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-79
p. 8-9 2-79 p. 8-9 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden (2-916)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 41-45 2-249 p. 41-45 (PDF)
Het uitblijven van een akkoord over het Galileoprogramma in de "Transportraad" van 7 december 2001 (Europees satelliet-navigatiesysteem) (2-649)      
  Vraag om uitleg van de heer Roelants du Vivier aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 45-50 2-172 p. 45-50 (PDF)
Het uitblijven van het leenrecht ("Symbolische" dagvaarding van een openbare bibliotheek teneinde het uitlenen van bepaalde werken zonder toestemming van auteurs en zonder leenvergoeding te laten stopzetten - Klacht bij de Europese Commissie) (2-1224)      
  Mondelinge vraag van de heer Steverlynck aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-265
p. 34-36 2-265 p. 34-36 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (2-185)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-183)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Snelrecht en veiligheidsplan) (2-184)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Staveaux-Van Steenberge aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het veiligheidsbeleid van de regering (Sociale, preventieve, repressieve en opvoedkundige aspecten) (2-175)      
  Mondelinge vraag van de heer Moureaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-34
p. 6-20 2-34 p. 6-20 (PDF)
Het verlenen van "speciale opdrachten" aan leden van het federaal parlement (Zowel in het kader van de Afrikaanse politiek, als in het kader van het Europees voorzitterschap) (2-664)      
  Mondelinge vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-128
p. 9-11 2-128 p. 9-11 (PDF)
Het verschuiven van bevoegdheden in de federale regering tijdens het Belgische voorzitterschap (2-545)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-141
p. 43-45 2-141 p. 43-45 (PDF)
Het voornemen tot herziening van artikel 24 van de Grondwet over de onderwijsvrijheid (Hertekening van het onderwijslandschap in Vlaanderen) (2-816)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-172
p. 31-32 2-172 p. 31-32 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Hulde (2000 - 2001)      
  In memoriam de heer Renaat Van Elslande, minister van Staat
2-88
p. 5-6 2-88 p. 5-6 (PDF)
  In memoriam de heer Paul Vanden Boeynants, minister van Staat
2-89
p. 6-9 2-89 p. 6-9 (PDF)
  Huldebetoon aan de slachtoffers van de spoorwegramp te Pťcrot
2-105
p. 7 2-105 p. 7 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
  In memoriam H.K.H. Prinses Lilian, Prinses van BelgiŽ
2-211
p. 5-7 2-211 p. 5-7 (PDF)
InterministeriŽle Conferentie voor de bescherming van de rechten van het kind - Werkzaamheden in 1999 en 2000 (2-1304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1865-1866 2-38 p. 1865-1866 (PDF)
Kabinetten en departementen - Duurzaam aankoopbeleid (Koffie met het Max Havelaar- of Fair Tradekenmerk - FSC-gelabelde houtsoorten) (2-2475)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-64
p. 3595 2-64 p. 3595 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 1999 (2-290)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 292 2-8 p. 292 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht in het beleid in 2000 (Subsidie toegekend aan Child Focus) (2-995)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1278 2-27 p. 1278 (PDF)
Kinderrechten - Aandacht voor deze kwestie in het beleid in 2001 (2-1752)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-47
p. 2461 2-47 p. 2461 (PDF)
Kinderrechten - Integratie binnen de agenda van de Europese Raden onder het Belgische voorzitterschap (2-1382)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1869 2-38 p. 1869 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2000 (2-252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Kinderrechten - Ter beschikking gestelde middelen - Begroting 2001 (2-977)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1278 2-27 p. 1278 (PDF)
Koninklijke familie - Grondwettelijke bepalingen (Begrip "koninklijke familie" - Senator van rechtswege - Rol van de monarchie in ons constitutioneel bestel) (2-1342)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-38
p. 1867-1868 2-38 p. 1867-1868 (PDF)
Ministeries en Federale overheidsdiensten - Ziekteverzuim (2-2291)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3239 2-59 p. 3239 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-2002)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2861 2-53 p. 2861 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-1101)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-30
p. 1475 2-30 p. 1475 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen (2-2651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3971 2-71 p. 3971 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-68)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 67 2-2 p. 67 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Samenstelling - Statuut van de personeelsleden (Jaarlijkse budgettaire last) (2-517)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-14
p. 635 2-14 p. 635 (PDF)
MinisteriŽle kabinetten - Terbeschikkingstelling van overheidspersoneel of van contractuele personeelsleden (Detachering) - Terugbetaling aan de openbare besturen (2-491)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-13
p. 578-579 2-13 p. 578-579 (PDF)
Overheidsopdrachten - Beroep op mededinging - Motivering (Opdrachten betreffende diensten van juridische aard) (2-1607)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-44
p. 2251-2252 2-44 p. 2251-2252 (PDF)
PCB-crisis - Crisisbeheer door de overheid (Rapport, neerslag van een colloquium georganiseerd door regeringscommissaris, Freddy Willockx) (2-1877)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-51
p. 2687-2688 2-51 p. 2687-2688 (PDF)
Positieve acties in de federale diensten - Code van goede praktijk - Actieplannen (2-10)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-1
p. 21 2-1 p. 21 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 1999 (2-214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-8
p. 291 2-8 p. 291 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2000 (2-1013)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1279 2-27 p. 1279 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2001 (2-2019)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-53
p. 2861 2-53 p. 2861 (PDF)
Raad van de gelijke kansen voor mannen en vrouwen - Samenwerking in 2002 (2-2702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Rechten van het kind - Aandacht in het beleid in 2002 (2-2719)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Rechten van het kind - Strategische doelstellingen - Begroting 2003 (2-2736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw de Bethune aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-71
p. 3972 2-71 p. 3972 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt)      
  2-5
p. 10-21 2-5 p. 10-21 (PDF)
  Afschaffing van de aanvullende crisisbelasting en van de solidariteitsbijdrage
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Asielbeleid
2-5
p. 13 2-5 p. 13 (PDF)
  BTW-verlaging op arbeidsintensieve diensten
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Beheerscontract NMBS
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Belastinghervorming
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Bestrijden van werkloosheidsvallen
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Betere vertegenwoordiging van vrouwen aan de besluitvorming
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  Buitenlands beleid
2-5
p. 20-21 2-5 p. 20-21 (PDF)
  Communautaire dialoog
2-5
p. 13 2-5 p. 13 (PDF)
  Cumulatie van mandaten
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  De IJzeren Rijn
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Dioxinecrisis (Dioxines in veevoeder)
2-5
p. 12 2-5 p. 12 (PDF)
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-5
p. 12 2-5 p. 12 (PDF)
  Gewaarborgd inkomen voor bejaarden
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Globaal mobiliteitsplan
2-5
p. 17-18 2-5 p. 17-18 (PDF)
  Herindexering van de belastingschalen
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Hervorming van politie en justitie - Veiligheidsbeleid - Octopusakkoorden
2-5
p. 19-20 2-5 p. 19-20 (PDF)
  KMO-beleid
2-5
p. 16 2-5 p. 16 (PDF)
  Krachtlijnen van de rijksbegroting 2000
2-5
p. 14-15 2-5 p. 14-15 (PDF)
  Modernisering van de sociale zekerheid
2-5
p. 16-17 2-5 p. 16-17 (PDF)
  Nieuw statuut voor de ambtenaren - Depolitisering
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Opmaak van de rijksbegroting 2000
2-5
p. 14-15 2-5 p. 14-15 (PDF)
  Oprichting van een parlementscommissie voor politieke vernieuwing
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  Plan van "startbanen"
2-5
p. 15 2-5 p. 15 (PDF)
  Politieke vernieuwing - Crisis van de instellingen en verlies aan geloofwaardigheid van de overheid
2-5
p. 10-11 2-5 p. 10-11 (PDF)
  Regularisatie van uitgeprocedeerde asielzoekers en andere illegaal in BelgiŽ verblijvende vreemdelingen
2-5
p. 13 2-5 p. 13 (PDF)
  Responsabilisering van de sociale parastatale instellingen
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Uitbouw van een actieve welvaartsstaat
2-5
p. 10-12 2-5 p. 10-12 (PDF)
  2-5
p. 15-16 2-5 p. 15-16 (PDF)
  Verdiepen van de Westerschelde
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Vereenvoudiging van de administratieve formaliteiten
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Vereenvoudiging van de naturalisatieprocedure
2-5
p. 20 2-5 p. 20 (PDF)
  Vereenvoudiging van de stemprocedure voor Belgen in het buitenland
2-5
p. 19 2-5 p. 19 (PDF)
  Verhoging van de pensioenen
2-5
p. 17 2-5 p. 17 (PDF)
  Verlaging van de lasten op arbeid
2-5
p. 15 2-5 p. 15 (PDF)
  Verlaging van de werkgeversbijdragen in de non-profitsector
2-5
p. 15 2-5 p. 15 (PDF)
  Vermindering van de overheidsschuld
2-5
p. 14-15 2-5 p. 14-15 (PDF)
  Werkgelegenheidsbeleid
2-5
p. 15-16 2-5 p. 15-16 (PDF)
  Wijziging van de wet op de overheidsbedrijven - Depolitisering
2-5
p. 19 2-5 p. 19 (PDF)
  Bespreking
   Asielbeleid
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
   Duurzame ontwikkeling
2-7
p. 31 2-7 p. 31 (PDF)
   Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-7
p. 35 2-7 p. 35 (PDF)
   Financiering van het onderwijs - Herfinanciering van het Franstalig onderwijs
2-7
p. 32-33 2-7 p. 32-33 (PDF)
   FinanciŽle gezondmaking van de ziekteverzekering
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
   Fiscale discriminatie van de gezinnen
2-7
p. 31-32 2-7 p. 31-32 (PDF)
   Fiscale en parafiscale druk
2-7
p. 30-31 2-7 p. 30-31 (PDF)
   Humanitaire operaties en begroting Landsverdediging
2-7
p. 35 2-7 p. 35 (PDF)
   Opmaak van de rijksbegroting 2000
2-7
p. 34 2-7 p. 34 (PDF)
   Overheidsbeleid
2-7
p. 30-31 2-7 p. 30-31 (PDF)
   Plan van "startbanen"
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
   Snelrecht bij betrapping op heterdaad
2-7
p. 35 2-7 p. 35 (PDF)
   Turkije : eventuele toetreding tot de EU
2-7
p. 34 2-7 p. 34 (PDF)
   Uitbouw van een actieve welvaartsstaat
2-7
p. 31 2-7 p. 31 (PDF)
   Uitbreiding van de EU
2-7
p. 33-34 2-7 p. 33-34 (PDF)
   Vermindering van de overheidsschuld
2-7
p. 34 2-7 p. 34 (PDF)
   Werkgelegenheidsbeleid
2-7
p. 33 2-7 p. 33 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 1999 - Regering-Verhofstadt) (Copernicus-plan)      
  Informatisering van de overheid
2-5
p. 18 2-5 p. 18 (PDF)
  Modernisering van het overheidsapparaat
2-5
p. 18-19 2-5 p. 18-19 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  2-71
p. 4-23 2-71 p. 4-23 (PDF)
  "Maximale gezondheidsfactuur" voor langdurige zieken
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  "Tijdspaarrekening" voor eindeloopbaanregelingen
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  Actieve welvaartstaat
2-71
p. 5-6 2-71 p. 5-6 (PDF)
  2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Armoedebestrijding
2-71
p. 16 2-71 p. 16 (PDF)
  Asiel- en migratiebeleid
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Begroting 2001
2-71
p. 10 2-71 p. 10 (PDF)
  Belastinghervorming
2-71
p. 12-14 2-71 p. 12-14 (PDF)
  Belastingsysteem dat neutraal is t.a.v. de samenlevingsvorm (Gehuwde koppels / Samenwonenden)
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  2-71
p. 13 2-71 p. 13 (PDF)
  Belastingvermindering voor kinderen ten laste
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  2-71
p. 13 2-71 p. 13 (PDF)
  Beleid in Centraal-Afrika
2-71
p. 22 2-71 p. 22 (PDF)
  Bescherming van de gebruiker van Internet
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Bestrijding van de belastingfraude
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Beter op elkaar afstemmen van gezins- en beroepsleven
2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Bijkomende middelen voor de gezondheidszorg
2-71
p. 17-18 2-71 p. 17-18 (PDF)
  CONSUM controlesysteem
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Communautaire pacificatie
2-71
p. 21-22 2-71 p. 21-22 (PDF)
  Copernicusplan
2-71
p. 6-7 2-71 p. 6-7 (PDF)
  Duurzame ontwikkeling
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Economische groeiversnelling
2-71
p. 4 2-71 p. 4 (PDF)
  Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Financiering van palliatieve zorgverlening
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-71
p. 21 2-71 p. 21 (PDF)
  Geneesmiddelenbeleid
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Goederenvervoer - Tweede ontsluiting van de Antwerpse haven
2-71
p. 19 2-71 p. 19 (PDF)
  Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-71
p. 21 2-71 p. 21 (PDF)
  Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-71
p. 14 2-71 p. 14 (PDF)
  Hervorming van eerstelijnszorg
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Hervorming van het justitiŽle apparaat
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Herwaardering van de intellectuele prestaties van artsen
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Herziening van de wet op de productnormen
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Indeling van de werktijd
2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Integratie op de arbeidsmarkt
2-71
p. 16 2-71 p. 16 (PDF)
  Internationaal engagement
2-71
p. 22-23 2-71 p. 22-23 (PDF)
  Internet voor iedereen
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Investeringen bij de NMBS en voor de GEN
2-71
p. 19 2-71 p. 19 (PDF)
  Meer ecologische fiscaliteit
2-71
p. 12 2-71 p. 12 (PDF)
  2-71
p. 13 2-71 p. 13 (PDF)
  Mobiliteit - Opstellen van een Witboek
2-71
p. 18-19 2-71 p. 18-19 (PDF)
  Modernisering van het overheidsapparaat
2-71
p. 6-7 2-71 p. 6-7 (PDF)
  Nieuwe economie
2-71
p. 14-15 2-71 p. 14-15 (PDF)
  Opkomst van extreem rechts in BelgiŽ
2-71
p. 23 2-71 p. 23 (PDF)
  Oprichting van een Federaal Instituut voor de Mobiliteit
2-71
p. 19 2-71 p. 19 (PDF)
  Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-71
p. 21 2-71 p. 21 (PDF)
  Ozonbeleid
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Participatie van de werknemers in de winst en het kapitaal van de bedrijven
2-71
p. 6 2-71 p. 6 (PDF)
  Permanent onderzoeksnetwerk
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Plan Duurzame mobiliteit
2-71
p. 18-19 2-71 p. 18-19 (PDF)
  Politiehervorming
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Psychiatrie voor kinderen en jongeren
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Regionalisering van ontwikkelingssamenwerking
2-71
p. 22 2-71 p. 22 (PDF)
  Schuldafbouwpact
2-71
p. 9-10 2-71 p. 9-10 (PDF)
  Sociaal statuut der zelfstandigen
2-71
p. 17 2-71 p. 17 (PDF)
  Solidaire samenleving
2-71
p. 15-18 2-71 p. 15-18 (PDF)
  Stand van zaken van de toestand van het land
2-71
p. 4-5 2-71 p. 4-5 (PDF)
  Steun aan chronische zieken
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Toekomst van de Europese Unie
2-71
p. 22 2-71 p. 22 (PDF)
  Tot stand komen van de elektronische overheid (e-government - e-justice)
2-71
p. 14-15 2-71 p. 14-15 (PDF)
  Totstandkomen van een interprofessioneel akkoord
2-71
p. 11-12 2-71 p. 11-12 (PDF)
  Uitbouw van de telecommunicatie-infrastructuur
2-71
p. 15 2-71 p. 15 (PDF)
  Uitbouw van een tweede pensioenpijler (Pensioenfonds ...)
2-71
p. 16 2-71 p. 16 (PDF)
  Veiligheidsbeleid
2-71
p. 7 2-71 p. 7 (PDF)
  Vergoeding van dure medische hulpmiddelen
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Verhoging van bepaalde uitkeringen
2-71
p. 17 2-71 p. 17 (PDF)
  Verhoging van de activiteitsgraad
2-71
p. 11 2-71 p. 11 (PDF)
  Verkeersveiligheid
2-71
p. 20 2-71 p. 20 (PDF)
  Vermindering van de fiscale druk op de arbeidsinkomsten
2-71
p. 12-13 2-71 p. 12-13 (PDF)
  Vrijmaking van de energiemarkt
2-71
p. 8 2-71 p. 8 (PDF)
  Ziekenhuisfinanciering
2-71
p. 18 2-71 p. 18 (PDF)
  Zilverfonds
2-71
p. 15-16 2-71 p. 15-16 (PDF)
  Bespreking
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 26-28 2-73 p. 26-28 (PDF)
   Economische groeiprognoses
2-73
p. 4-7 2-73 p. 4-7 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 27-28 2-73 p. 27-28 (PDF)
   Politieke vernieuwing
2-73
p. 24-25 2-73 p. 24-25 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  2-228
p. 12-19 2-228 p. 12-19 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging - Inwerkingtreding van de Kruispuntbank van Ondernemingen
2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-228
p. 13 2-228 p. 13 (PDF)
  Begroting in evenwicht
2-228
p. 14 2-228 p. 14 (PDF)
  2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Economische groei
2-228
p. 12-13 2-228 p. 12-13 (PDF)
  Gemeentelijke financiŽn
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Hervormingen inzake inkomstenbelastingen
2-228
p. 14 2-228 p. 14 (PDF)
  Hulp aan families die hun alimentatiegeld niet krijgen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Hulp voor de meest kwetsbare mensen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Investeringen in politie en justitie
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Loonvorming
2-228
p. 15 2-228 p. 15 (PDF)
  Maatregelen om mensen meer aan het werk te krijgen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Oprichting van een Kyoto-fonds
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Rang toegekend door VN-deskundigen aan BelgiŽ inzake menselijke ontwikkeling
2-228
p. 12 2-228 p. 12 (PDF)
  Stijging van de ontwikkelingshulp
2-228
p. 17 2-228 p. 17 (PDF)
  Toename van de laagste pensioenen
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Uitgaven in de ziekteverzekering
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Versterking van onze overheidsbedrijven op de geliberaliseerde Europese markt
2-228
p. 16 2-228 p. 16 (PDF)
  Wetgevend werk dat vůůr de verkiezingen nog moet worden afgerond
2-228
p. 18 2-228 p. 18 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Afschaffen van de fiscale discriminatie van de gehuwden
2-233
p. 39 2-233 p. 39 (PDF)
   Afschaffing van de financiŽle bestraffing van zelfstandigen die vervroegd met pensioen gaan
2-233
p. 44 2-233 p. 44 (PDF)
   Amerikaanse aanvalsdreiging tegen Irak
2-233
p. 47 2-233 p. 47 (PDF)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 40 2-233 p. 40 (PDF)
  2-233
p. 41-44 2-233 p. 41-44 (PDF)
   Besparingsoperatie
2-233
p. 42 2-233 p. 42 (PDF)
   Hervorming van de vennootschapsbelasting
2-233
p. 39 2-233 p. 39 (PDF)
   Hulp aan families die hun alimentatiegeld niet krijgen
2-233
p. 36 2-233 p. 36 (PDF)
   Inning van achterstallige fiscale schulden
2-233
p. 42 2-233 p. 42 (PDF)
   Pensioenfonds van Belgacom
2-233
p. 41 2-233 p. 41 (PDF)
   Problematiek van de aandelenopties
2-233
p. 45 2-233 p. 45 (PDF)
   Promoten van het vrouwelijk ondernemerschap
2-233
p. 38-39 2-233 p. 38-39 (PDF)
   Schuldbeleid
2-233
p. 40-41 2-233 p. 40-41 (PDF)
  2-233
p. 48 2-233 p. 48 (PDF)
   Sociaal statuut der zelfstandigen
2-233
p. 45 2-233 p. 45 (PDF)
   Statuut van de meewerkende echtgenoot
2-233
p. 38 2-233 p. 38 (PDF)
  2-233
p. 39-40 2-233 p. 39-40 (PDF)
   Stijging van de ontwikkelingshulp
2-233
p. 37-38 2-233 p. 37-38 (PDF)
   Tewerkstellingsgraad
2-233
p. 46 2-233 p. 46 (PDF)
   Toename van de laagste pensioenen
2-233
p. 44 2-233 p. 44 (PDF)
   Vereenvoudiging van de banenplannen
2-233
p. 46-47 2-233 p. 46-47 (PDF)
   Verlaging van de werknemersbijdragen voor de werknemers met lage lonen
2-233
p. 46 2-233 p. 46 (PDF)
  2-233
p. 46 2-233 p. 46 (PDF)
   Vermindering van de begroting voor Landsverdediging
2-233
p. 42 2-233 p. 42 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  2-143
p. 10-23 2-143 p. 10-23 (PDF)
  Actief buitenlands beleid
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  2-143
p. 21-22 2-143 p. 21-22 (PDF)
  Activering van de bestaansminimumtrekkers
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Administratieve behandeling van verkeersovertredingen
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Administratieve vereenvoudiging
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Afrika-beleid
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  Asielbeleid
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Dodehoekspiegel op vrachtwagens
2-143
p. 19-20 2-143 p. 19-20 (PDF)
  Duurzame ontwikkeling
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  E-government
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Fusie tussen Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  Groene fiscaliteit
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Harmonisering van de banenplannen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Hervorming van de federale administratie (Copernicusplan)
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Hervorming van de overheidsbedrijven en heroriŽntering van de overheidsparticipaties
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Hervorming van de vennootschapsbelasting - Verlaging van de aanslagvoet van 40,17 % naar 34 % en afschaffing van aftrekposten
2-143
p. 14-15 2-143 p. 14-15 (PDF)
  2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Hervorming van de ziekteverzekering - Begroting
2-143
p. 16-17 2-143 p. 16-17 (PDF)
  Hervorming van het rijbewijs
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Implementatie van het Kyoto-protocol
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Institutionele hervormingen
2-143
p. 20-21 2-143 p. 20-21 (PDF)
  Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-143
p. 12-14 2-143 p. 12-14 (PDF)
  2-143
p. 22 2-143 p. 22 (PDF)
  Invoering van een kiesdrempel van 5 %
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Invoering van het bindend referendum
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Liberalisering van de energiemarkt
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Nieuw, pro-actief werkgelegenheidsbeleid
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Onderhandelingen voor de Wereldhandelsorganisatie
2-143
p. 22 2-143 p. 22 (PDF)
  Ondersteunen van de koopkracht en het beschikbaar inkomen van de gezinnen door de belastinghervorming uit te voeren
2-143
p. 14 2-143 p. 14 (PDF)
  Opbouw van reserves voor de pensioenvorming - Zilverfonds
2-143
p. 17 2-143 p. 17 (PDF)
  Opstellen van een nieuwe wegcode
2-143
p. 19-20 2-143 p. 19-20 (PDF)
  Politiehervorming
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Rechtsbijstandclausule in de familiale verzekering
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Ruling (Voorafgaandelijk fiscaal akkoord)
2-143
p. 14-15 2-143 p. 14-15 (PDF)
  Sociaal bemiddelaar bij sociale conflicten - Problematiek van het stakingsrecht
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Sociale lastenverlaging voor de ondernemingen
2-143
p. 14-15 2-143 p. 14-15 (PDF)
  Stijging van de begroting Ontwikkelingssamenwerking
2-143
p. 21 2-143 p. 21 (PDF)
  Stimuleren van KMO's en zelfstandigen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Stimuleren van de economie
2-143
p. 14-16 2-143 p. 14-16 (PDF)
  Strijd tegen alle vormen van discriminatie
2-143
p. 18 2-143 p. 18 (PDF)
  Strijd tegen de gerechtelijke achterstand - "Stappenplan" voor Justitie : verbetering van het intern beheer van de parketten en rechtbanken
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-143
p. 11-12 2-143 p. 11-12 (PDF)
  Toegelaten inkomsten voor gepensioneerde zelfstandigen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Toezicht op biociden en bestrijdingsmiddelen voor landbouwgebruik
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
  Verbetering van het sociaal statuut van de zelfstandigen
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
2-143
p. 19 2-143 p. 19 (PDF)
  2-143
p. 19-20 2-143 p. 19-20 (PDF)
  Voortbouwen aan een meer solidaire samenleving - Ronde Tafelconferentie over de sociale zekerheid
2-143
p. 16 2-143 p. 16 (PDF)
  Wetsontwerp op de faillissementsverzekering
2-143
p. 15 2-143 p. 15 (PDF)
  Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-143
p. 20 2-143 p. 20 (PDF)
Regionalisering ontwikkelingssamenwerking      
  2-90
p. 17 2-90 p. 17 (PDF)
Regionalisering van de Buitenlandse Handel (Vrijwaring belangen van de bedrijven) (2-601)      
  Schriftelijke vraag van de heer de Clippele aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 710 2-16 p. 710 (PDF)
Steun aan nucleaire NAVO-strategie - Standpunt van de regering (2-553)      
  Schriftelijke vraag van de de heer Kelchtermans aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-15
p. 667 2-15 p. 667 (PDF)
Titularissen van graden van rang 17 en 16 - Toegewezen taken (2-2438)      
  Schriftelijke vraag van de heer Barbeaux aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-63
p. 3525 2-63 p. 3525 (PDF)
Vaste Commissie voor Taaltoezicht - Vragen om advies (2-2253)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-59
p. 3238 2-59 p. 3238 (PDF)
Vergaderingen van de Europese top - Lokalisatie (2-1402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1929 2-39 p. 1929 (PDF)
Verkiezingen - Belgen in het buitenland - Stemrecht - Ontbreken van informatie ter zake op de website van de overheid www.belgium.be (2-2606)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-69
p. 3835 2-69 p. 3835 (PDF)
Verspreiding van de brochure "Cultureel Programma" - Selectie in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie (Slechte vertalingen en zetfouten) (2-1532)      
  Schriftelijke vraag van de heer Buysse aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-42
p. 2112 2-42 p. 2112 (PDF)
Websites van de overheid - Gebruiksvriendelijkheid en efficiŽntie - Slechte score van BelgiŽ in een studie - Maatregelen (2-2170)      
  Schriftelijke vraag van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-57
p. 3121-3122 2-57 p. 3121-3122 (PDF)
Websites van het kabinet en/of het departement - Beveiliging - Maatregelen (2-924)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1277-1278 2-27 p. 1277-1278 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Thissen, Ceder, Roelants du Vivier, Vankrunkelsven, Dallemagne, De Decker en mevrouw Lizin
2-188
p. 35-38 2-188 p. 35-38 (PDF)
  2-188
p. 48 2-188 p. 48 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999