Auteurs- en sprekersregister betreffende "Istasse Jean-FranÁois" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Wetgevings stukken Handelingen Schriftelijke vragen
De aanhouding te Verviers van twee buitenlanders zonder papieren (Regularisering)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Van den Bossche, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
1-246
p. 7156-7158 1-246 p. 7156-7158 (PDF)
De honoraria van de gerechtelijke deskundigen in strafzaken      
  Mondelinge vraag van de heer Istasse aan de heer Van Parys, minister van Justitie
1-252
p. 7322-7323 1-252 p. 7322-7323 (PDF)
De invloed die het minimumbedrag van de werkloosheidsuitkeringen en de uitsluiting of de schorsing van het recht op werkloosheidsuitkeringen hebben op het aantal personen die het bestaansminimum of bijstand aanvragen      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan mevrouw Smet, minister van Tewerkstelling en Arbeid
1-213
p. 6220-6223 1-213 p. 6220-6223 (PDF)
De keuringsrechten en de controlerechten die door het Instituut voor Veterinaire Keuring worden geheven      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen
   Verdaging
1-265
p. 7701 1-265 p. 7701 (PDF)
   Bespreking
1-269
p. 7797-7799 1-269 p. 7797-7799 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de herziening van het dubbelbelastingverdrag tussen BelgiŽ en de Bondsrepubliek Duitsland (GemeentefinanciŽn)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Verdaging
1-202
p. 5800 1-202 p. 5800 (PDF)
   Bespreking
1-211
p. 6133-6134 1-211 p. 6133-6134 (PDF)
De plannen voor de bouw van Outlet Malls (Fabriekswinkels)      
  Vraag om uitleg van de heer Istasse aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie
1-194
p. 5601-5602 1-194 p. 5601-5602 (PDF)
Deelname van de federale regering aan een actie tot vrijstelling van de onroerende voorheffing      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Viseur, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4115 1-79 p. 4115 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-83
p. 4387-4388 1-83 p. 4387-4388 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Istasse, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
1-178
p. 5239 1-178 p. 5239 (PDF)
Gemeentebelastingen op paraboolantennes - Verenigbaarheid met het beginsel van het vrije verkeer van goederen en diensten binnen de EG      
  Schriftelijke vraag van de heer Istasse aan de heer Di Rupo, vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunicatie, belast met Buitenlandse Handel
   Vraag zonder antwoord
Bul. 1-79
p. 4105 1-79 p. 4105 (PDF)
   Antwoord
Bul. 1-92
p. 4845-4846 1-92 p. 4845-4846 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale Staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen (Uitgaven voortvloeiende uit de organisatie van verkiezingen)      
  Verslag van de heer Istasse
1-1124/2
p. 1-2