Auteurs- en sprekersregister betreffende "Nagy Marie" (Legislatuur 2007-2010)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Eedaflegging (Verkiezingen Parlement van de Franse Gemeenschap van 7 juni 2007)      
    mevrouw Marie Nagy, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
4-82
p. 8-9 4-82 p. 8-9 (PDF)
Ontslag van senatoren (2009-2010)      
    mevrouw Marie Nagy (vervangen door mevrouw Zakia Khattabi)
4-88
p. 18 4-88 p. 18 (PDF)
  4-89
p. 8 4-89 p. 8 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot het centraal strafregister (Uittreksels uit het strafregister afgeleverd door de gemeentebesturen - Evenwicht tussen het individueel belang en het algemeen belang - Jeugdbescherming - Toegang tot het centraal strafregister voor de strafuitvoeringsrechtbanken) (4-1387)      
    Amendement nr 1 van mevrouw Marie Nagy
4-1387/2
p. 1 4-1387/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (4-1053)      
    Amendementen nrs 137, 138 en 140 van mevrouw Marie Nagy
4-1053/6
p. 53 4-1053/6 p. 53 (PDF)
  4-1053/6
p. 56 4-1053/6 p. 56 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999