Auteurs- en sprekersregister betreffende "Nagy Marie" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aanleg van de Europese wijk - Internationale architectuurwedstrijd - Ingebrekestelling door de Commissie (Niet-naleving van de verplichte anonimiteit) (2-607)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-16
p. 710-711 2-16 p. 710-711 (PDF)
Armoedeprobleem en de dualisering      
  2-75
p. 31 2-75 p. 31 (PDF)
Asielaanvragen - Columbiaanse staatsburgers (2-1840)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-50
p. 2610 2-50 p. 2610 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-52
p. 2786 2-52 p. 2786 (PDF)
Asielprocedure - Gebruik van de talen - Taalkaders (Verdeling van het werk versus begrijpelijkheid van de procedure voor de aanvragers) (2-677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-19
p. 844-845 2-19 p. 844-845 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-23
p. 1073-1074 2-23 p. 1073-1074 (PDF)
Beleid voor duurzame ontwikkeling - Jaarlijks verslag van de vertegenwoordigers van de regering (2-1726)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-47
p. 2458 2-47 p. 2458 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2966-2967 2-54 p. 2966-2967 (PDF)
Bouw van de vierde toren van het World Trade Center en toekomst van het rijksadministratief centrum te Brussel (2-67)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag met antwoord
Bul. 2-2
p. 89-90 2-2 p. 89-90 (PDF)
Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort (2-1202)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1641 2-34 p. 1641 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-37
p. 1815-1816 2-37 p. 1815-1816 (PDF)
Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort (2-1204)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1642 2-34 p. 1642 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-36
p. 1759 2-36 p. 1759 (PDF)
Brussel 2000 - Steun die werd verleend aan die vereniging zonder winstoogmerk - Risico op faillissement - Tekort (2-1205)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-34
p. 1649 2-34 p. 1649 (PDF)
De "Task force" die belast is met de uitvoering van het beleid inzake de regularisatie en de verwijdering van vreemdelingen (2-34)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-11
p. 16-18 2-11 p. 16-18 (PDF)
De Financietoren (Sale and leaseback - Asbestverwijdering - Verhuizing van de ambtenaren - Duur van de werken - FinanciŽle aspecten - Bestemming van de Toren na het afronden van de werken) (2-1012)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-211
p. 15-17 2-211 p. 15-17 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn vreemdelingen) (2-205)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-38
p. 15-16 2-38 p. 15-16 (PDF)
De achterstand in het samenstellen van de kamers van de Regularisatiecommissie (Regularisatie van het verblijf van bepaalde categoriŽn vreemdelingen) (2-213)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-39
p. 32-33 2-39 p. 32-33 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-561)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-562)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-563)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-571)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 (2-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Van Riet aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De algemene socio-economische enquÍte 2001 en gender (2-569)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-147
p. 4-37 2-147 p. 4-37 (PDF)
De benoeming van de toegevoegde rechters te Brussel om de gerechtelijke achterstand weg te werken (2-325)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-63
p. 13-15 2-63 p. 13-15 (PDF)
De betekenis van het begrip "parlementaire deontologie", naar aanleiding van de gebeurtenissen in Aarlen (Bezoek van een senator vergezeld van een journalist aan Marc Dutroux) (2-675)      
  Vraag om uitleg van de heer Monfils aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De cumulatie van het ambt van minister of lid van een executieve met dat van als verhinderd beschouwd burgemeester (2-344)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-96
p. 74-77 2-96 p. 74-77 (PDF)
De ernstige incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-504)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De eventuele regeringsdeelname van de FP÷ in Oostenrijk (Extreem-rechtse partij) (2-112)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-25
p. 6-8 2-25 p. 6-8 (PDF)
De gebeurtenissen van het voorbije weekend in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-516)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De gedeeltelijke defederalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-238)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De gesloten educatieve instellingen voor recidiverende minderjarige delinquenten (Gemeenschapsbevoegdheden) (2-226)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-40
p. 19-21 2-40 p. 19-21 (PDF)
De gespannen toestand in Noord-Ierland (Sterk sociaal-economisch en religieus getint conflict - Steun aan de democratische krachten) (2-681)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-134
p. 11-12 2-134 p. 11-12 (PDF)
De herbestemming van het Residence Palace tot Internationaal perscentrum (Brussel - Wijk Europa) (2-263)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer GabriŽls, minister van Landbouw en Middenstand
2-79
p. 50-53 2-79 p. 50-53 (PDF)
De hervorming van de politiediensten (Evaluatie van de uitvoering van de hervorming van de politiediensten - FinanciŽle repercussies - Hoorzittingen met de beleidsverantwoordelijken van het lokale vlak [burgemeesters, zonechefs, vereniging van steden en gemeenten] en aanbevelingen van de Commissie voor de Binnenlandse Zaken en voor de Administratieve Aangelegenheden) (2-1188)      
  Verslag van de dames Nagy en Thijs en van de heer Wille
2-1188/1
p. 1-76 2-1188/1 p. 1-76 (PDF)
  Bespreking
2-259
p. 4-27 2-259 p. 4-27 (PDF)
De incidenten die zich hebben voorgedaan te Voeren op 9 juni 2001 (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-506)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De incidenten in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-509)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De maatregelen die worden genomen met het oog op de inschrijving van niet-Belgische Europeanen op de kieslijsten (Sensibiliserings- en informatiecampagne) (2-304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-59
p. 13-15 2-59 p. 13-15 (PDF)
De maatregelen die worden genomen om de gerechtelijke achterstand tegen te gaan (Wijziging van de wet op het gebruik der talen in gerechtszaken - Probleem van de toegevoegde rechters : inroeping van het belangenconflict door het Vlaams Parlement) (2-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-168
p. 21-23 2-168 p. 21-23 (PDF)
De middelen toegekend aan het Koninklijk filmarchief en aan het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-526)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De modernisering van de federale openbare besturen (Copernicus-plan) (2-436)      
  Bespreking
2-65
p. 5-16 2-65 p. 5-16 (PDF)
De omstandigheden van het bezoek van senator Jean-Marie Dedecker aan Marc Dutroux in de gevangenis van Aarlen en de daaruit te trekken conclusies (2-668)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De omvorming van het Paleis voor Schone Kunsten tot naamloze vennootschap (NV van publiek recht met sociaal oogmerk - Werkgroep "Davignon") (2-516)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Picquť, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid
2-98
p. 27-29 2-98 p. 27-29 (PDF)
De onderhandelingen met het oog op de terugkoop van het Berlaymont-gebouw (door de Europese Commissie - Voltooiing van de renovatie - Kostprijs) (2-1078)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-235
p. 8-11 2-235 p. 8-11 (PDF)
De onderhandelingen over de liberalisering van de diensten die werden gehouden op 5 en 6 oktober laatstleden in het kader van de Wereldhandelsorganisatie (Uitsluiting van de overheidssector uit de commerciŽle diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De ontwikkelingen in het asielproceduredossier (2-748)      
  Mondelinge vraag van de heer Cornil aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 10-13 2-159 p. 10-13 (PDF)
De openbare diensten en de wereldhandel (Onderhandelingen over de liberalisering van de diensten in GenŤve in het kader van de Wereldhandelsorganisatie - Uitsluiting van de openbare diensten - Sectoren gezondheidszorg en onderwijs - Houding van de EU en de WTO) (2-338)      
  Mondelinge vraag van de heer Mahoux aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-70
p. 9-13 2-70 p. 9-13 (PDF)
De plaats waar Europese topontmoetingen kunnen worden georganiseerd (Brussel - Heizelplateau versus Justus Lipsiusgebouw) (2-653)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-125
p. 23-24 2-125 p. 23-24 (PDF)
De rechten en de plichten van een parlementslid dat met toepassing van het koninklijk besluit van 21 mei 1965 houdende algemeen reglement van de strafinrichtingen een gedetineerde bezoekt (Marc Dutroux) (2-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Leduc aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
De regeling van de werkzaamheden van de gemeenteraad (Handhaving van de orde in de raad) (2-471)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-90
p. 33-34 2-90 p. 33-34 (PDF)
De regionalisering van de ontwikkelingssamenwerking (2-231)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de Bethune aan de heer Boutmans, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Lozie, Dallemagne en Vandenberghe en van de dames de Bethune en Nagy en stemming over de gewone motie
2-79
p. 39-41 2-79 p. 39-41 (PDF)
  2-79
p. 55-56 2-79 p. 55-56 (PDF)
De regularisatieprocedure (Rol van de gemeenten - Ontvankelijkheid van de aanvragen - Verwerking van de hoeveelheid aanvragen - Personen in voorlopige hechtenis) (2-99)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-24
p. 15-17 2-24 p. 15-17 (PDF)
De schipbreuk van de olietanker "Prestige" en de veiligheid op zee (Olievlek voor de kust van GaliciŽ - "Erika"-maatregelen : controles op olietankers - MARPOL-conventie : verplichte dubbele wand) (2-1133)      
  Mondelinge vraag van de heer Roelants du Vivier aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-243
p. 6-11 2-243 p. 6-11 (PDF)
De situatie in Voeren (Betoging tegen een openbare verkoop van gemeentegoederen - Politiepraktijken - Agressie van de heer Jean-Marie Happart, ondervoorzitter van de Senaat - Benoeming van de burgemeester van Voeren) (2-508)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-125
p. 7-23 2-125 p. 7-23 (PDF)
De socialezekerheidsvoorzieningen voor kinderen die aan ernstige ziekten lijden (Terugbetaling van geneesmiddelen - Verhoogde kinderbijslag) (2-197)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Vandenbroucke, minister van Sociale Zaken en Pensioenen
2-37
p. 21-23 2-37 p. 21-23 (PDF)
De stappen die BelgiŽ reeds heeft ondernomen met het oog op de ratificatie van het Protocol van Kyoto (Klimaatconferentie - Vermindering CO2-uitstoot) (2-373)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-76
p. 10-11 2-76 p. 10-11 (PDF)
De stappen die de Belgische regering ondernomen heeft om de vredesonderhandelingen in het Midden-Oosten opnieuw op gang te brengen (2-779)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 19-22 2-162 p. 19-22 (PDF)
De subsidies toegekend aan het Koninklijk filmarchief van het Filmmuseum (FinanciŽle middelen : Subsidies van de Nationale Loterij - Ontwerp van KB - Betalingstermijn) (2-528)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-100
p. 29-32 2-100 p. 29-32 (PDF)
De toepassing van de "Erika"-maatregelen (Schipbreuk olietanker "Prestige" voor de kust van GaliciŽ - Veiligheid op zee - Erika-maatregelen : verscherpte inspectie van olietankers - MARPOL-conventie : verplichte dubbele wand) (2-1135)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer en aan de heer Tavernier, minister van Consumentenzaken, Volksgezondheid en Leefmilieu
   Antwoord gegeven door mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-243
p. 6-11 2-243 p. 6-11 (PDF)
De toestand in Colombia (2-739)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-196
p. 21-24 2-196 p. 21-24 (PDF)
De toestand in Colombia en de negen maanden gevangenschap van Ingrid Betancourt (Gijzelaars - Politieke stappen) (2-1145)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-247
p. 9-11 2-247 p. 9-11 (PDF)
De toestand in het Midden-Oosten (IsraŽlische nederzettingen in Palestijns gebied - Beperkingen op IsraŽlische invoer : associatieakkoord EU-IsraŽl - Vredesproces) (2-772)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Laloy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
2-162
p. 19-22 2-162 p. 19-22 (PDF)
De uitvoering van de asielrechthervorming (2-755)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
2-159
p. 10-13 2-159 p. 10-13 (PDF)
De vrijlating van generaal Pinochet (2-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-24
p. 48-54 2-24 p. 48-54 (PDF)
Debat over de rechten van het kind, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het UNO-verdrag inzake de rechten van het kind      
  Bespreking
   Illegale migratie - Kinderen
2-14
p. 28 2-14 p. 28 (PDF)
   Kinderarbeid
2-14
p. 28 2-14 p. 28 (PDF)
   Kinderen en armoede
2-14
p. 28-29 2-14 p. 28-29 (PDF)
   NGO's en rechten van het kind
2-14
p. 29 2-14 p. 29 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  mevrouw Nagy , senator gekozen door het Franse kiescollege
2-1
p. 10-11 2-1 p. 10-11 (PDF)
Enkel ministers en senatoren mogen in plenaire vergadering het woord voeren of in een commissievergadering gelijkgesteld met een plenaire vergadering      
  2-6 COM
p. 4-5 2-6 COM p. 4-5 (PDF)
Europese trojka - Bezoek aan Belgrado - Verantwoordelijkheden van de heer Kostunica met betrekking tot het internationaal strafrecht (Samenwerking van de federale republiek JoegoslaviŽ met het Internationaal straftribunaal voor ex-JoegoslaviŽ) (2-1156)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-33
p. 1613-1614 2-33 p. 1613-1614 (PDF)
Evaluatie van de toepassing van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming (2-553)      
  Voorstel tot terugzending
2-125
p. 37-40 2-125 p. 37-40 (PDF)
Evaluatie van het Actieplatform van de Wereldvrouwenconferentie van Peking      
  Debat
   Arbeidsduurvermindering
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Fonds voor onderhoudsuitkeringen
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Gelijkheid man-vrouw : rol van de Staat
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Geweld jegens vrouwen
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Individualisering van de rechten op sociale zekerheid
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Maatregelen om gelijkheid man-vrouw te waarborgen in BelgiŽ
2-43
p. 29-30 2-43 p. 29-30 (PDF)
  2-43
p. 30 2-43 p. 30 (PDF)
  2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
  2-43
p. 31-32 2-43 p. 31-32 (PDF)
   Ontwikkelingssamenwerking en vrouwenproblematiek
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Positie van de vrouw op de arbeidsmarkt
2-43
p. 30 2-43 p. 30 (PDF)
   Seksuele verminking
2-43
p. 30 2-43 p. 30 (PDF)
   Vluchtelingen : inlassing in internationale verdragen van het geslacht als oorzaak van vervolging
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
   Vrouw en gezondheid
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
  2-43
p. 32 2-43 p. 32 (PDF)
   Vrouwelijke asielzoekers
2-43
p. 31 2-43 p. 31 (PDF)
Federale wetenschappelijke instellingen - Verwarmingskosten (2-1920)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2772 2-52 p. 2772 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-54
p. 2967-2968 2-54 p. 2967-2968 (PDF)
FinanciŽle hulp aan de VZW Brussel 2000 - Risico op faillissement (Sponsoring) (2-909)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1274 2-27 p. 1274 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-28
p. 1386 2-28 p. 1386 (PDF)
FinanciŽle hulp aan de vzw Brussel 2000 - Risico op faillissement (Sponsoring) (2-906)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Werkgelegenheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1255 2-27 p. 1255 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-29
p. 1409 2-29 p. 1409 (PDF)
FinanciŽle hulp aan de vzw Brussel 2000 - Risico op faillissement (Sponsoring) (2-908)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-27
p. 1258 2-27 p. 1258 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-31
p. 1528-1529 2-31 p. 1528-1529 (PDF)
Gemeenten - Hervormingen waartoe op federaal niveau is besloten - Geraamde kosten ten laste van de gemeenten (Belastinghervorming - Verhoging van de wedden van burgemeester en schepenen - Vrijmaking energiesector - Politiehervorming) (2-1145)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1556 2-32 p. 1556 (PDF)
Gevangenisbevolking wegens zedenfeiten (Cijfergegevens) (2-336)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-9
p. 340 2-9 p. 340 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-12
p. 539 2-12 p. 539 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Art. 10 Grondwet - Zie doc. Kamer 50-1140) (2-465)      
  Herziening van titel II van de Grondwet, met de bedoeling er een bepaling in te voegen betreffende het recht van de vrouwen en mannen op gelijkheid en de bevordering van de gelijke toegang tot door verkiezing verkregen en openbare mandaten (o.a. ministers, burgemeesters, schepenen, bestendig afgevaardigden, leden van de executieven van intracommunale, intercommunale en interprovinciale organen, leden van raden of bureaus van OCMW's - De Ministerraad en de Gemeenschaps- en Gewestregeringen tellen personen van verschillend geslacht) (Art. 11bis Grondwet - Zie doc Kamer 50-1141)
   Amendement nr 2 van mevrouw Nagy c.s.
2-465/2
p. 3 2-465/2 p. 3 (PDF)
   Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Herziening van titel II van de Grondwet, om een nieuw artikel in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (Recht op gelijkheid op alle terreinen binnen de samenleving - Deelname aan de maatschappelijke en politieke besluitvorming - Principe van politieke acties - Grondwetten in andere landen - Internationale verdragen) (2-483)      
  Bespreking
2-100
p. 39-57 2-100 p. 39-57 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-304)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy ŗ M. Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-315)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Asbestverwijdering en renovatie - Hoge kostprijs - Verslag van de Inspectie van FinanciŽn - "Zwartboek" - Aanbestedingen) (2-316)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties en door de heer Vander Eycken, gedelegeerd bestuurder van de NV Berlaymont 2000
2-3 COM
p. 4-32 2-3 COM p. 4-32 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-623)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymont-gebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-638)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Quickenborne aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het Berlaymontgebouw (Gebouw van de Europese Commissie - Renovatie en asbestverwijdering - Stand van zaken) (2-657)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-6 COM
p. 4-28 2-6 COM p. 4-28 (PDF)
Het bezoek van een journalist en een senator aan Dutroux in de gevangenis van Aarlen (2-667)      
  Vraag om uitleg van de heer Verreycken aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bezoek van een senator, een personeelslid van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding en een VTM-journalist aan een gedetineerde in de gevangenis van Aarlen (Marc Dutroux) (2-672)      
  Vraag om uitleg van de heer Lozie aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het bijna-ongeval dit jaar boven het Brusselse Gewest, waarbij een vliegtuig van Sabena en een vliegtuig van Lufthansa betrokken waren (Incident boven de gemeente Sint-Pieters-Woluwe - Ongerustheid omwonenden - Opstijg- en landingsprocedure) (2-410)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-83
p. 9-12 2-83 p. 9-12 (PDF)
Het interview met Marc Dutroux dat mogelijk werd door de toelating die senator Jean-Marie Dedecker kreeg om Dutroux in de gevangenis te bezoeken en de daaruit voortvloeiende conclusies (2-671)      
  Vraag om uitleg van de heer Thissen aan de heer Verhofstadt, eerste minister en aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Stemming over het amendement op de motie
2-178
p. 39-42 2-178 p. 39-42 (PDF)
  2-178
p. 57 2-178 p. 57 (PDF)
Het nakomen van de verbintenissen aangegaan in het kader van de vergunning voor de "Rťsidence Palace" (Herbestemming tot Internationaal perscentrum - Woonbestemming voor gebouw E) (2-627)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties
2-119
p. 24-27 2-119 p. 24-27 (PDF)
Het plan om de lijn 124 op 3 of 4 sporen te brengen in het kader van de ontwikkeling van het gewestelijk expresnet (GEN te Brussel) (2-173)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
2-59
p. 49-53 2-59 p. 49-53 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Thijs aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-73)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Willame-Boonen aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin (dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda) (2-68)      
  Vraag om uitleg van de heer Destexhe aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het rapport van kolonel Jacqmin dat niet is meegedeeld aan de onderzoekscommissie over Rwanda (2-67)      
  Vraag om uitleg van de heer Mahoux aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
2-1 COM
p. 4-28 2-1 COM p. 4-28 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie (2-112)      
  Verslag van de heer Wille, mevrouw Nagy en de heer DaÔf
2-112/1
p. 1-119 2-112/1 p. 1-119 (PDF)
  Bijlagen bij het verslag van de heer Wille, mevrouw Nagy en de heer DaÔf
2-112/2
p. 1-125 2-112/2 p. 1-125 (PDF)
  Debat
2-41
p. 4-53 2-41 p. 4-53 (PDF)
Het regeringsbeleid met betrekking tot de immigratie.- Voortgangsrapport (Aanbevelingen met betrekking tot zowel de verschillende vormen van immigratie [economische migratie, arbeidsmigratie, migratie om humanitaire redenen, mensenhandel en maatschappelijke integratie] als tot de beheersing van de gevolgen ervan - Aanbevelingen betreffende het Europese en het nationale niveau) (2-565)      
  Verslag van de heer Cornil, mevrouw Nagy en de heer Wille
2-565/1
p. 1-221 2-565/1 p. 1-221 (PDF)
  2-565/2
p. 1-10 2-565/2 p. 1-10 (PDF)
Het standpunt van de Belgische regering over de toestand in Irak (2-942)      
  Vraag om uitleg van de heer Dallemagne aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het standpunt van de regering inzake Irak na de State of the Union van de Amerikaanse president Bush (2-949)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Het verloop van de uitzettingen vanaf de open centra (Kandidaten van wie het beroep bij de Raad van State nog in behandeling is - Rol opgelegd aan de sociale werkers van de opvangcentra) (2-1067)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie en aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-223
p. 14-18 2-223 p. 14-18 (PDF)
Het vervolgingsbeleid van de afdeling verkeerszaken bij het parket van Brussel (Circulaire over het wegslepen van hinderlijk geparkeerde voertuigen - Zwakke weggebruikers - Rode assen) (2-497)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-96
p. 13-15 2-96 p. 13-15 (PDF)
Het vooruitzicht van een zogenaamde preventieve oorlog tegen Irak (2-940)      
  Vraag om uitleg van de heer De Decker aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Verhofstadt, eerste minister
2-265
p. 7-29 2-265 p. 7-29 (PDF)
  2-265
p. 124-125 2-265 p. 124-125 (PDF)
Illegale immigratienetwerken - Uitzetting van een jonge vrouw na haar opsluiting in het centrum van Brugge (Slachtoffer van prostitutienetwerken) (2-1057)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-28
p. 1325-1326 2-28 p. 1325-1326 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-41
p. 2068-2070 2-41 p. 2068-2070 (PDF)
Inkomstenbelasting - Belastinghervorming - Gevolgen voor de gemeentefinanciŽn (2-1146)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-32
p. 1557-1558 2-32 p. 1557-1558 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3483 2-62 p. 3483 (PDF)
International Road Federation Belgium - Subsidie door de Staat (2-1092)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan mevrouw Durant, vice-eerste minister en minister van Mobiliteit en Vervoer
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-30
p. 1459-1460 2-30 p. 1459-1460 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-32
p. 1570 2-32 p. 1570 (PDF)
Marokko - Wapenverkoop - Vergunning (2-1128)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-31
p. 1525 2-31 p. 1525 (PDF)
Marteling - Voorontwerp van wet ter harmonisering van het Belgisch recht met het Verdrag van de Verenigde Naties (Foltering) (2-1094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verwilghen, minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 2-29
p. 1435-1436 2-29 p. 1435-1436 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Stemming en stemverklaring van de heren Vandenberghe, Mahoux, Thissen, Monfils, Van Hauthem en Vankrunkelsven en van mevrouw Nagy
2-118
p. 118-124 2-118 p. 118-124 (PDF)
  2-118
p. 242-243 2-118 p. 242-243 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot herfinanciering van de gemeenschappen en uitbreiding van de fiscale bevoegdheden van de gewesten (2-777)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vandenberghe, Mahoux, Geens, Monfils, Van Hauthem, Thissen, Vankrunkelsven, Lozie en Moureaux en mevrouw Nagy
2-133
p. 43-55 2-133 p. 43-55 (PDF)
  2-133
p. 113-114 2-133 p. 113-114 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad, van de Waalse Gewestraad en van de Vlaamse Raad (2-1024)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-600)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-600/2
p. 2 2-600/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden (vervolg)
   Asielbeleid
2-87
p. 49-62 2-87 p. 49-62 (PDF)
   Asielzoekers : verplichte verblijfplaats in een opvangcentrum
2-87
p. 49 2-87 p. 49 (PDF)
   Belasten van privť-firma's met opvang van asielzoekers
2-87
p. 48 2-87 p. 48 (PDF)
  2-87
p. 49 2-87 p. 49 (PDF)
   OCMW : asielbeleid
2-87
p. 49 2-87 p. 49 (PDF)
   Verlenen van sociale hulp door OCMW aan asielzoekers
2-87
p. 49 2-87 p. 49 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van mevrouw Nagy en de heer Van Quickenborne
2-171
p. 10-14 2-171 p. 10-14 (PDF)
  2-171
p. 23-29 2-171 p. 23-29 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Amendementen nrs 4 en 5 van mevrouw Nagy c.s.
2-1549/2
p. 9-10 2-1549/2 p. 9-10 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van mevrouw Nagy c.s., op de tekst aangenomen door de commissie
2-1549/6
p. 1-2 2-1549/6 p. 1-2 (PDF)
Pariteit voor de overheidsambten en de verkozen mandaten      
  2-75
p. 27 2-75 p. 27 (PDF)
  2-75
p. 29-30 2-75 p. 29-30 (PDF)
Probleem van het geweld, in het bijzonder in het kader van het asielrecht      
  2-75
p. 31-32 2-75 p. 31-32 (PDF)
Recente verklaringen van de vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken over de Intergouvernementele Conferentie (Institutionele hervormingen) (2-258)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
2-46
p. 10-16 2-46 p. 10-16 (PDF)
Regeringsverklaring (17 oktober 2000 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Belastinghervorming
2-73
p. 47 2-73 p. 47 (PDF)
   Communautaire pacificatie
2-73
p. 26-28 2-73 p. 26-28 (PDF)
   Fiscale autonomie der gewesten en gemeenschappen
2-73
p. 44 2-73 p. 44 (PDF)
  2-73
p. 61-65 2-73 p. 61-65 (PDF)
   Herfinanciering van de gemeenschappen ten voordele van het onderwijs
2-73
p. 43 2-73 p. 43 (PDF)
   Overheveling van gemeente- en provinciewet naar de gewesten
2-73
p. 43 2-73 p. 43 (PDF)
   Plan duurzame mobiliteit
2-73
p. 7-8 2-73 p. 7-8 (PDF)
  2-73
p. 45-47 2-73 p. 45-47 (PDF)
   Probleem van de financiering van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest
2-73
p. 26-27 2-73 p. 26-27 (PDF)
  2-73
p. 44-45 2-73 p. 44-45 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-73
p. 42 2-73 p. 42 (PDF)
   Terugbetaling van de hospitaliesatiekosten voor kankerpatiŽntjes
2-73
p. 47-48 2-73 p. 47-48 (PDF)
Regeringsverklaring (9 oktober 2001 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking
   Fusie van Kamer en Senaat - Hervorming of afschaffing van de Senaat
2-146
p. 19 2-146 p. 19 (PDF)
   Groene fiscaliteit
2-146
p. 18 2-146 p. 18 (PDF)
   Internationale groeivertraging - Groeicijfer in aanmerking genomen voor de begroting 2002 - Begrotingsevenwicht - Beperkte marges
2-146
p. 17-18 2-146 p. 17-18 (PDF)
   Invoering van het bindend referendum
2-146
p. 20 2-146 p. 20 (PDF)
   Onderhandelingen voor de Wereldhandelsorganisatie
2-146
p. 19 2-146 p. 19 (PDF)
   Terroristische aanslagen van 11 september 2001 tegen de Verenigde Staten - Strijd tegen het internationale terrorisme - Militaire acties in Afghanistan - NAVO - Belgisch standpunt
2-146
p. 19 2-146 p. 19 (PDF)
   Vermindering van het aantal verkeersslachtoffers
2-146
p. 18 2-146 p. 18 (PDF)
   Wetsontwerp op de kieskringen - Provinciale kiesdistricten
2-146
p. 20 2-146 p. 20 (PDF)
Regie der Gebouwen - Kredieten - Registratie van het architecturaal erfgoed van de Staat (Verhoging van de kredieten - Justitiepaleis en Luchtvaartsquare te Brussel e.a.) (2-1455)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-41
p. 2091 2-41 p. 2091 (PDF)
Regularisatieprocedure voor mensen zonder papieren en vluchtelingen - Aangekondigde afsluiting (2-1955)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-52
p. 2749 2-52 p. 2749 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-59
p. 3261-3263 2-59 p. 3261-3263 (PDF)
Rijkswacht - Onderofficieren - Verschil in statuut - Protocol van overeenkomst van 21 april 2000 (Verdeling hoofdonderofficieren binnen eenheidspolitie) (2-876)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-27
p. 1294-1295 2-27 p. 1294-1295 (PDF)
Strijd tegen de prostitutie en de mensenhandel      
  2-75
p. 32 2-75 p. 32 (PDF)
Vergaderingen van de Europese top - Lokalisatie (2-1402)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Vraag met antwoord
Bul. 2-39
p. 1929 2-39 p. 1929 (PDF)
Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid - Verkoop aan Colombia (2-178)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Michel, vice-eerste ministre en minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 211 2-6 p. 211 (PDF)
Verkoop van wapens aan derde landen - Belgisch beleid - Verkoop aan Colombia (2-179)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nagy aan de heer Chevalier, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 2-6
p. 226-227 2-6 p. 226-227 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 10, tweede lid, tweede zinsdeel, van de Grondwet (Mogelijkheid voor niet-Belgen om tot openbare ambten benoemd te worden) (2-1189)      
  Voorstel van de dames KaÁar en Nagy
2-1189/1
p. 1-3 2-1189/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire onderzoekscommissie naar aanleiding van de dramatische dood van 58 migranten op een overzetboot van Zeebrugge naar Dover (2-481)      
  Bespreking
2-79
p. 27-34 2-79 p. 27-34 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 71 van het Reglement van de Senaat (Mondelinge vragen : spreektijd) (2-688)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en heren Mahoux, Monfils, Lozie en Thissen
2-688/1
p. 1-3 2-688/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 28 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Waalse Gewestraad en de Vlaamse Raad met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-857)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs voor gemeenten met een bijzonder statuut (Leerkrachten - Gemeentes met een bijzonder taalstatuut - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-793]) (2-1228)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging, wat de ruimtelijke ordening betreft, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Verplichting opgelegd aan de gewesten om een nationaal structuurplan op te stellen en om overleg te plegen naar structuurplannen waarvan de grenzen die van ten minste ťťn ander gewest raken) (2-667)      
  Voorstel van mevrouw Nagy
2-667/1
p. 1-4 2-667/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de onderhandelingen over de Algemene Overeenkomst inzake de handel in diensten (GATS) binnen de Wereldhandelsorganisatie (Liberalisering van de handel in diensten) (2-1270)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heren Maertens, Cornil en Galand
2-1270/1
p. 1-3 2-1270/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de vrouwen in Afghanistan (2-983)      
  Voorstel van mevrouw Van Riet c.s.
2-983/1
p. 1-7 2-983/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de uitwerking van een behoeftengestuurd palliatief plan (2-106)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling tot de doodstraf door steniging van Amina Lawal in Nigeria (2-1335)      
  Voorstel van de heer Galand en de dames Pehlivan, Laloy, Nagy, KaÁar, de T'Serclaes en Nyssens
2-1335/1
p. 1-5 2-1335/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vierde ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie (2-918)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Maertens
2-918/1
p. 1-4 2-918/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het standpunt van BelgiŽ in het kader van de thans bij de Wereldhandelsorganisatie (WTO) gevoerde onderhandelingen ingevolge de Verklaring van 14 novembre 2001 over de Overeenkomst inzake de handelsaspecten van intellectuele eigendom (HAIE) en volksgezondheid (Rechten van patiŽnten tegenover farmaceutische patenten - Onderzoek - Zorgverstrekking - Landen uit het zuidelijk halfrond) (2-1401)      
  Voorstel van mevrouw Nagy c.s.
2-1401/1
p. 1-10 2-1401/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het statuut van journalisten en redacties dat de optimale uitoefening van de vrijheid van informatie en van hun overige democratische opdrachten van openbare dienstverlening waarborgt (2-1591)      
  Voorstel van de heren Cornil, Galand en Mahoux en van mevrouw Nagy
2-1591/1
p. 1-7 2-1591/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over de beledigende uitlatingen van de heer Haider en de mogelijke deelneming van extreem-rechts aan de Oostenrijkse regering (2-319)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de ministeriŽle conferentie van de Wereldhandelsorganisatie in Doha (2-869)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nagy c.s.
2-869/2
p. 1-5 2-869/2 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nagy
2-869/3
p. 1-3 2-869/3 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
2-148
p. 53-56 2-148 p. 53-56 (PDF)
Voorstel van resolutie over de noodzaak dat de Verenigde Staten van Amerika de doelstelling van het protocol van Kyoto in acht nemen (Veroordeling van de recente verklaringen van de president van de Verenigde Staten, George W. Bush, waarmee hij te kennen gaf dat zijn land het protocol van Kyoto verwerpt) (2-727)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Voorstel van resolutie over de politieke strijd binnen de Europese Unie tegen het gebruik van geweld en het terrorisme, in het bijzonder in Spaans Baskenland (2-751)      
  Bespreking
2-119
p. 33-36 2-119 p. 33-36 (PDF)
  2-119
p. 36-43 2-119 p. 36-43 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in Colombia met het oog op de 59e zitting van de Commissie voor de mensenrechten van de Verenigde Naties (2-1523)      
  Voorstel van de dames Nagy, Nyssens en Kestelijn-Sierens en de heren Cornil en Lozie
2-1523/1
p. 1-3 2-1523/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toekomst van Europa gericht aan de Europese Raad van Laken (14 - 15 december 2001 - Afsluiten Belgisch voorzitterschap Europese Unie) (2-965)      
  Bespreking
2-162
p. 32-46 2-162 p. 32-46 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toetreding van een extreem-rechtse partij tot de regering van een lidstaat van de Europese Unie (2-320)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie over de uitslag van de parlementsverkiezingen in Oostenrijk en de onderhandelingen met het oog op de regeringsvorming (2-317)      
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (2-316)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Lozie c.s.
2-316/1
p. 1-3 2-316/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie ter verhindering van en als krachtig verzet tegen het toetreden van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie ter veroordeling van de toetreding van extreem-rechts tot de federale regering van de Republiek Oostenrijk, lid van de Europese Unie) (2-322)      
  Voorstel van mevrouw Nagy c.s.
2-322/1
p. 1-3 2-322/1 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-26
p. 43-58 2-26 p. 43-58 (PDF)
Voorstel van resolutie waarbij de regering gevraagd wordt het koninklijk besluit van 18 april 1974 betreffende de feestdagen te wijzigen om van 8 mei een feestdag te maken (Herdenking van het einde van de Tweede wereldoorlog) (2-752)      
  Voorstel van de mevrouw Nagy en de heer Cornil c.s.
2-752/1
p. 1-3 2-752/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Voorstel van mevrouw Nagy c.s.
2-871/1
p. 1-2 2-871/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Cornil
2-870/1
p. 1-9 2-870/1 p. 1-9 (PDF)
Wensen (2002-2003)      
  Eindejaarswensen
2-258
p. 40 2-258 p. 40 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieŽn van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk (o.a. uitgeprocedeerde asielzoekers - Illegalen) (2-202)      
  Verslag van mevrouw Nagy
2-202/3
p. 1-63 2-202/3 p. 1-63 (PDF)
  Algemene bespreking
2-17
p. 11-63 2-17 p. 11-63 (PDF)
  Eindstemming en stemverklaringen van de heren Monfils, Mahoux, Dallemagne, Verreycken, Lozie en Van Quickenborne en mevrouw Nagy
2-18
p. 31-35 2-18 p. 31-35 (PDF)
  2-18
p. 51-52 2-18 p. 51-52 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Ramoudt, Caluwť, Roelants du Vivier, Malcorps, Thissen en Vankrunkelsven en van de dames Nagy en Lizin
2-262
p. 33-37 2-262 p. 33-37 (PDF)
  2-262
p. 39 2-262 p. 39 (PDF)
  2-262
p. 50-51 2-262 p. 50-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (Wettelijke basis voor bepaalde statutaire aspecten : syndicaal statuut, statuut i.g.v. optie voor het behoud van het oorspronkelijk statuut, rechtspositie van het vroegere personeel van de gemeentelijke politiekorpsen, statuut van de personeelsleden van de gemeentelijke politiekorpsen, rechtspositie van de vroegere gerechtelijke officieren en agenten van de gerechtelijke politie, van het vroegere personeel van de rijkswacht, administratieve loopbaan en gezags- en taakuitoefening, verlofregeling [ziekteverlof, loopbaanonderbreking, politiek verlof], rechtsbescherming, arbeidsongevallenregeling, vrijwaringen inzake de administratieve en geldelijke rechtspositie, afvloeiingsmaatregelen, beziging van militairen buiten de krijgsmacht) (2-597)      
  Algemene bespreking
2-87
p. 27-44 2-87 p. 27-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken (Eerste fase van de hervorming van de federale overheidsdiensten [Copernicusplan] : indienstneming van personen bij arbeidsovereenkomst, mobiliteit voor ambtenaren, invoering van mandaatfuncties in diverse overheidsdiensten - Wijziging wet 22 maart 1999 houdende diverse maatregelen inzake ambtenarenzaken : voorrangsregel bij examens en vergelijkende examens - Wijziging wet 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken en wet 20 februari 1990 betreffende het personeel van de overheidsdiensten en van sommige instellingen van openbaar nut) (2-650)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-650/2
p. 4 2-650/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 6 van mevrouw Nagy c.s.
2-650/2
p. 4-5 2-650/2 p. 4-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie en de Republiek KroatiŽ inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Brussel op 31 oktober 2001 (2-1452)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Mahoux en mevrouw Nagy
2-275
p. 59-60 2-275 p. 59-60 (PDF)
  2-275
p. 72 2-275 p. 72 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatsverandering, en met de Bijlagen A en B, gedaan te Kyoto op 11 december 1997 (Verplichtingen tot beperking of reductie van de emissies van broeikasgassen) (2-775)      
  Algemene bespreking
2-128
p. 27-41 2-128 p. 27-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 2 september 2002 tussen de Staat, de gemeenschappen, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de gewesten voor een globaal en geÔntegreerd drugsbeleid (2-1485)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag van Nice houdende wijziging van het verdrag betreffende de Europese Unie, de verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijbehorende akten, met de Protocollen 1, 2 en 3 en met de Slotakte, gedaan te Nice op 26 februari 2001 (2-985)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 35-67 2-187 p. 35-67 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen inzake gezondheidszorg (2-967)      
  Algemene bespreking
   Financiering van de universitaire ziekenhuizen - Sint-Pietersziekenhuis in Brussel
2-163
p. 15 2-163 p. 15 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (2-1327)      
  Algemene bespreking
2-247
p. 36-46 2-247 p. 36-46 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Algemene bespreking
   Protest tegen de wijze waarop wetgevend wordt opgetreden
2-67
p. 57-58 2-67 p. 57-58 (PDF)
   Rol van de Senaat
2-67
p. 57 2-67 p. 57 (PDF)
   Techniek van de programmawetten
2-67
p. 57 2-67 p. 57 (PDF)
  2-67
p. 58 2-67 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp tot beperking met de helft van de devolutieve kracht van de lijststemmen en tot afschaffing van het onderscheid tussen kandidaat-titularissen en kandidaat-opvolgers voor de verkiezing van de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad (Zie ook doc. Senaat 2-679) (2-680)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nagy
2-680/2
p. 1-3 2-680/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot vervanging van artikel 43quinquies en tot invoeging van artikel 66 in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Gerechtelijk arrondissement Brussel : inhoud van het taalexamen van de houders van een doctoraat of een licentie in de rechten - Gerechtelijke achterstand) (2-1207)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot waarborging van een gelijke vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op de kandidatenlijsten van de kandidaturen voor de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers en van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap (2-1023)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 21-33 2-187 p. 21-33 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 86bis van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting (Verhoging van het aantal toegevoegde rechters en toegevoegde substituut-procureurs des Konings voor het rechtsgebied van het Hof van beroep te Brussel - Rechtbank en parket van eerste aanleg - Belangenconflict [zie doc. 2-1068]) (2-1208)      
  Algemene bespreking
2-217
p. 4-38 2-217 p. 4-38 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 3-385) (2-1427)      
  Amendement nr 1 van de dames Nagy en Willame-Boonen
2-1427/2
p. 1 2-1427/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica (Strafbeleid inzake drugs) (2-1475)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstoffen en antiseptica, en van artikel 137 van het Wetboek van Strafvordering (Strafbeleid inzake drugs) (2-1474)      
  Algemene bespreking
2-278
p. 9-41 2-278 p. 9-41 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit (Versoepeling van nationaliteitsverklaring en naturalisatie - Wijziging Wetboek van de Belgische nationaliteit - Kosteloosheid naturalisatieprocedure) (Zie ook doc. Senaat 2-309 en 2-227) (2-308)      
  Eindstemming en stemverklaringen van de dames Nyssens en Nagy en de heren Mahoux, Vandenberghe, Verreycken, Lozie en Vankrunkelsven
2-29
p. 36-41 2-29 p. 36-41 (PDF)
  2-29
p. 81-82 2-29 p. 81-82 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van sommige aspecten van de wetgeving met betrekking tot de inrichting en de werkwijze van de afdeling wetgeving van de Raad van State (2-1426)      
  Algemene bespreking
2-270
p. 31-46 2-270 p. 31-46 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van verscheidene bepalingen inzake het federaal parket (Positie van de federale procureur in de structuur van het openbaar ministerie - Taken en samenstelling van het federaal parket - Bevoegdheidsafbakening tussen het federaal parket en de lokale parketten - Centralisering van gerechtelijke onderzoeken) (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, van het Wetboek van strafvordering, van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de Raad van procureurs des Konings, van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (2-691)      
  Algemene bespreking
2-124
p. 4-41 2-124 p. 4-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de begeleiding bij het levenseinde en de mogelijkheid voor de arts om in uitzonderlijke omstandigheden het overlijden van een terminaal zieke patiŽnt te bespoedigen (2-666)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de euthanasie (2-244)      
  Voorstel van de heer Mahoux, mevrouw Leduc, de heer Monfils en de dames Vanlerberghe, Nagy en De Roeck
2-244/1
p. 1-11 2-244/1 p. 1-11 (PDF)
  Amendement nr 25 van de heer Galand en mevrouw Nagy
2-244/5
p. 1-2 2-244/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-153
p. 5-65 2-153 p. 5-65 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Leduc, Vanlerberghe, Staveaux-Van Steenberge, Nagy en De Roeck en van de heren Mahoux, Vandenberghe, Monfils, Thissen, Vankrunkelsven en Geens
2-155
p. 63-69 2-155 p. 63-69 (PDF)
  2-155
p. 141 2-155 p. 141 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de palliatieve zorg (2-246)      
  Voorstel van de dames Vanlerberghe, Nagy, De Roeck en Leduc en de heren Mahoux en Monfils
2-246/1
p. 1-8 2-246/1 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 1, 2 en 4 van mevrouw Nagy c.s.
2-246/2
p. 1-2 2-246/2 p. 1-2 (PDF)
  2-246/2
p. 2-3 2-246/2 p. 2-3 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens, Leduc, de T'Serclaes, Nagy en Vanlerberghe en van de heren Van Krunkelsven, Mahoux en Barbeaux
2-155
p. 73-76 2-155 p. 73-76 (PDF)
  2-155
p. 77-78 2-155 p. 77-78 (PDF)
  2-155
p. 150 2-155 p. 150 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de problemen rond het levenseinde en de toestand van ongeneeslijk zieke patiŽnten (Euthanasie) (2-10)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Voorstel van de heer Lozie en mevrouw Nagy
2-548/1
p. 1-6 2-548/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het verzoek om levensbeŽindiging (Euthanasie) (2-22)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de bescherming van de rechten en de waardigheid van de mens bij het naderend levenseinde (Medisch handelen - Euthanasie - Palliatieve zorgverlening - Burgerlijk Wetboek : vaststelling, aangifte en controle van overlijden) (2-160)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (2-1225)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en van de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1225/1
p. 1-294 2-1225/1 p. 1-294 (PDF)
   Afwezigheid
2-1225/1
p. 69 2-1225/1 p. 69 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 28-32 2-1225/1 p. 28-32 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 15-17 2-1225/1 p. 15-17 (PDF)
  2-1225/1
p. 27-28 2-1225/1 p. 27-28 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
2-1225/1
p. 20-21 2-1225/1 p. 20-21 (PDF)
  2-1225/1
p. 133-138 2-1225/1 p. 133-138 (PDF)
   Conflictenrecht
2-1225/1
p. 14 2-1225/1 p. 14 (PDF)
  2-1225/1
p. 39-50 2-1225/1 p. 39-50 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
2-1225/1
p. 2-10 2-1225/1 p. 2-10 (PDF)
   Erfopvolging
2-1225/1
p. 18-19 2-1225/1 p. 18-19 (PDF)
  2-1225/1
p. 106-112 2-1225/1 p. 106-112 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
2-1225/1
p. 19 2-1225/1 p. 19 (PDF)
  2-1225/1
p. 113-121 2-1225/1 p. 113-121 (PDF)
   Huwelijksrelatie
2-1225/1
p. 69-91 2-1225/1 p. 69-91 (PDF)
   Naam en voornamen
2-1225/1
p. 66-68 2-1225/1 p. 66-68 (PDF)
   Onderhoudsverplichting
2-1225/1
p. 104-106 2-1225/1 p. 104-106 (PDF)
   Oorspronkelijke en adoptieve afstamming
2-1225/1
p. 95-104 2-1225/1 p. 95-104 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
2-1225/1
p. 13 2-1225/1 p. 13 (PDF)
  2-1225/1
p. 32-39 2-1225/1 p. 32-39 (PDF)
   Rechtspersonen
2-1225/1
p. 20 2-1225/1 p. 20 (PDF)
  2-1225/1
p. 129-133 2-1225/1 p. 129-133 (PDF)
   Relatie van samenleven
2-1225/1
p. 17-18 2-1225/1 p. 17-18 (PDF)
  2-1225/1
p. 91-95 2-1225/1 p. 91-95 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
2-1225/1
p. 63-66 2-1225/1 p. 63-66 (PDF)
   Trusts
2-1225/1
p. 21 2-1225/1 p. 21 (PDF)
  2-1225/1
p. 138-141 2-1225/1 p. 138-141 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
2-1225/1
p. 13-14 2-1225/1 p. 13-14 (PDF)
  2-1225/1
p. 50-63 2-1225/1 p. 50-63 (PDF)
   Vennootschappen : zetelverplaatsing en fusie
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
   Verbintenissen
2-1225/1
p. 19-20 2-1225/1 p. 19-20 (PDF)
  2-1225/1
p. 121-129 2-1225/1 p. 121-129 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
2-1225/1
p. 10-12 2-1225/1 p. 10-12 (PDF)
   Verstoting
2-1225/1
p. 24 2-1225/1 p. 24 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een federale evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van ... betreffende de euthanasie (2-245)      
  Voorstel van mevrouw De Roeck, de heer Monfils, de dames Vanlerberghe en Nagy, de heer Mahoux en mevrouw Leduc
2-245/1
p. 1-6 2-245/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel op de euthanasie (2-105)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om de opsluiting van sommige categorieŽn van vreemdelingen en asielzoekers strikt te beperken (Opsluiting in gesloten centra - Opsluiting van minderjarigen) (2-568)      
  Voorstel van de dames Laloy en Nagy c.s.
2-568/1
p. 1-18 2-568/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg in te voeren en de palliatieve zorgverlening te verbeteren (2-402)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om het recht op palliatieve zorg voor eenieder te garanderen en om het kader voor het verlenen van de palliatieve zorg vast te stellen (2-249)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot de vergroting van het medebeslissingsrecht van de patiŽnt via de invoering van een behandelingsbeschikking (Palliatieve zorg en euthanasie) (2-86)      
  Algemene bespreking
2-150
p. 4-68 2-150 p. 4-68 (PDF)
  2-151
p. 5-37 2-151 p. 5-37 (PDF)
  2-151
p. 37-50 2-151 p. 37-50 (PDF)
  2-152
p. 4-68 2-152 p. 4-68 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende tot het verlenen van amnestie aan repressieslachtoffers (2-236)      
  Stemming over de inoverwegingneming en stemverklaringen van de heren Mahoux, Monfils, Verreycken, Vandenberghe en Vankrunkelsven en de dames Leduc, Willame-Boonen en Nagy
2-24
p. 33-35 2-24 p. 33-35 (PDF)
  2-24
p. 55 2-24 p. 55 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen bij verkiezingen (Beperking van het aantal kandidaten van hetzelfde geslacht op de lijsten : ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932) (2-224)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van een paritaire vertegenwoordiging van vrouwen en mannen op de kandidatenlijsten voor de wetgevende verkiezingen (Ritssysteem - Wijziging Kieswetboek, Gewone wet 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, Wet 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt verkozen, Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement) (2-230)      
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor vrouwen en mannen bij verkiezingen (Verkiezingslijsten : wijziging Gemeentekieswet gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, Inrichtingswet 19 oktober 1921 der provincieverkiezingen, Wet 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europees Parlement, Kieswetboek en Wet 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop de Raad van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen) (2-313)      
  Voorstel van de dames Nagy en De Roeck
2-313/1
p. 1-4 2-313/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-187
p. 22-33 2-187 p. 22-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen (Wijziging KB 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer : snelheidsbeperking - Toelage aan gewesten) (2-261)      
  Amendementen nrs 6 en 7 van de dames Lindekens en Nagy
2-261/3
p. 1-2 2-261/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-63
p. 32-41 2-63 p. 32-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot instelling van een volksraadpleging over het stemrecht voor vreemdelingen (2-582)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 7, eerste lid, van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1255)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot openstelling van het huwelijk voor personen van hetzelfde geslacht en tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (Aanpassing van bepalingen betreffende de adoptie - Modernisering van bepalingen betreffende huwelijksvermogensstelsels) (2-1173)      
  Voorstel van de dames Leduc, Vanlerberghe en Nagy en de heren Mahoux, Monfils en Lozie
2-1173/1
p. 1-13 2-1173/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 16 van de wet van 15 juni 1899, houdende eerste en tweede titel van het Wetboek van Strafrechtspleging voor het leger en tot aanvulling van artikel 445 van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de militaire rechtsmachten m.b.t. misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat, in oorlogstijd - Herziening van repressieprocessen : bevoegdheid van het burgerlijk hof van beroep) (2-39)      
  Over de inoverwegingneming
2-6
p. 29-30 2-6 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 335, ß 3, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek (Opheffing van de bepaling dat de echtgenote van de biologische vader van een kind dient in te stemmen met de toekenning van de naam van de vader aan het overspelig kind a patre) (2-1303)      
  Voorstel van de dames KaÁar en Nagy
2-1303/1
p. 1-3 2-1303/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot toekenning van het actief en passief kiesrecht bij de gemeente- en provincieraadsverkiezingen aan de buitenlandse onderdanen (2-587)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot verbetering van de verstandhouding tussen de burgers en de overheid (Administratieve vereenvoudiging - Rechten en plichten van de gebruiker van openbare diensten - Principe van behoorlijk bestuur) (2-1194)      
  Voorstel van de heer Cornil en mevrouw Nagy
2-1194/1
p. 1-13 2-1194/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1385bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de toepassing van dwangsommen te verbieden bij geschillen die zijn gerezen naar aanleiding van collectieve arbeidsconflicten (Art. 1385 bis Gerechtelijk Wetboek) (2-921)      
  Voorstel van mevrouw Nagy c.s.
2-921/1
p. 1-6 2-921/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 24 van de wet van 20 juli 1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging (As van verbrande lijken) (Zie ook doc. Senaat 1-1065/1) (2-258)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nagy en de heer Vankrunkelsven
2-258/2
p. 1-2 2-258/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nagy en de heer Vankrunkelsven, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-258/6
p. 1 2-258/6 p. 1 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-258/8
p. 1-2 2-258/8 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
2-46
p. 32-41 2-46 p. 32-41 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking en aangehouden stemming
2-46
p. 41-45 2-46 p. 41-45 (PDF)
  2-46
p. 66 2-46 p. 66 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 42 van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement (Opheffing van de onverenigbaarheid tussen een mandaat van Europees parlementslid en ťťn gemeentelijk uitvoerend ambt) (2-579)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nagy, Willame-Boonen en Nyssens en van de heren Lozie, Van Quickenborne, Monfils en Morael
2-83
p. 25-28 2-83 p. 25-28 (PDF)
  2-83
p. 57-58 2-83 p. 57-58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2bis, 2į, van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, ingevoegd door de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Sponsoring) (2-895)      
  Stemverklaringen van de dames Nagy, Kestelijn-Sierens, Leduc en Lizin en van de heren Remans, Roelants du Vivier, Verreycken, Malcorps, Tobback, Mahoux, Vankrunkelsven, Thissen en Dedecker en verwerping
2-220
p. 46-52 2-220 p. 46-52 (PDF)
  2-220
p. 58 2-220 p. 58 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet (Gemeenteraadsleden : onverenigbaarheid wegens bloed- of aanverwantschap) (2-119)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-119/3
p. 1-2 2-119/3 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met betrekking tot de aftrekbare bestedingen voor kinderopvang (Aanzetten van de bedrijven via de vennootschapsbelasting tot een medefinanciering van de opvangstructuren voor kinderen tussen 0 en 3 jaar) (2-847)      
  Voorstel van de dames Lizin en Nagy
2-847/1
p. 1-3 2-847/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 116 en 126 van het Kieswetboek (Optrekken van het aantal kandidaten op de lijsten voor de verkiezingen van de Kamer van volksvertegenwoordigers met het doel het risico te verkleinen tussentijdse verkiezingen te organiseren wanneer de reserve aan opvolgers is uitgeput) (2-859)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad wordt gekozen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 16 en 18 van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop de Brusselse Hoofdstedelijke Raad en de Brusselse leden van de Vlaamse Raad verkozen worden) (Beperking van het aantal voorkeurstemmen tot drie) (2-882)      
  Voorstel van mevrouw Nagy
2-882/1
p. 1-4 2-882/1 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3, 4 en 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat het verbod betreft op wapens met verarmd uranium 238 (2-612)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Maertens
2-612/1
p. 1-5 2-612/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de datum van inwerkingtreding van de wet van 10 december 1997 houdende verbod op de reclame voor tabaksproducten en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik) (Grote Prijs Formule 1 van Spa-Francorchamps) (2-1336)      
  Algemene bespreking
2-242
p. 4-50 2-242 p. 4-50 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Vankrunkelsven, Malcorps, Tobback, Dallemagne, Verreycken en Caluwť en mevrouw Nagy
2-243
p. 35-38 2-243 p. 35-38 (PDF)
  2-243
p. 51 2-243 p. 51 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de echtscheidingsregeling naar aanleiding van de invoering van de schuldloze echtscheiding (Echtscheiding gegrond op het begrip duurzame ontwrichting - Gevolgen voor de kinderen - Procedure - Levensonderhoud) (2-1076)      
  Voorstel van de dames KaÁar en Nagy
2-1076/1
p. 1-33 2-1076/1 p. 1-33 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State, wat de benoeming van de staatsraden betreft (2-368)      
  Voorstel van mevrouw Nagy c.s.
2-368/1
p. 1-16 2-368/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid bij gemeenteraadsverkiezingen van onderdanen van lidstaten van de Europese Unie en van de andere staatsburgers van buitenlandse nationaliteit die langer dan vijf jaar in BelgiŽ verblijven (2-954)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen (2-880)      
  Algemene bespreking
2-195
p. 4-43 2-195 p. 4-43 (PDF)
  2-196
p. 31-64 2-196 p. 31-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur (Verkiezing Waalse Gewestraad en Vlaamse Raad - Regeling van de mogelijkheid van een verkiezing zonder stembusgang indien slechts ťťn lijst van kandidaten in de kieskring voorgesteld werd) (2-858)      
  Algemene bespreking
2-163
p. 5-8 2-163 p. 5-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de nieuwe gemeentewet, wat betreft de cumulatie van het ambt van minister, staatssecretaris of regeringscommissaris met het ambt van burgemeester of schepen (2-668)      
  Voorstel van mevrouw Nagy en de heer Lozie
2-668/1
p. 1-4 2-668/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Wet op de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht) (2-1256)      
  Voorstel tot terugzending
2-265
p. 56-64 2-265 p. 56-64 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juli 1963 houdende taalregeling in het onderwijs (Leerkrachten - Tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Functionele kennis van de onderwijstaal [cfr. wetgevingsdossier 1-792]) (2-1227)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 21-26 2-288 p. 21-26 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973, met het oog op de bekendmaking van de adviezen van de afdeling wetgeving (Via een informatienetwerk dat toegankelijk is voor het publiek) (2-1253)      
  Voorstel van de dames KaÁar en Nagy
2-1253/1
p. 1-3 2-1253/1 p. 1-3 (PDF)
Wijziging in de samenstelling van een fractie - Beslissing van de heer Moreels om niet langer deel uit te maken van de CVP-fractie maar voortaan als onafhankelijk lid te zetelen - Gevolgen inzake de evenredige vertegenwoordiging van de fracties in het Bureau en in de commissies - Nieuwe verdeling van de mandaten      
  2-69
p. 8-14 2-69 p. 8-14 (PDF)
Zijn bijdrage aan het federaal beleid inzake duurzame ontwikkeling (Bijdrage van de vertegenwoordiger van de minister tot de werkzaamheden van de Inderdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) - Bijdrage van de Regie der Gebouwen tot het federaal plan inzake duurzame ontwikkeling - Toetreding van het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (BIPT) tot het milieuhandvest) (2-785)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nagy aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-208
p. 62-65 2-208 p. 62-65 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999