Auteurs- en sprekersregister betreffende "Morael Jacky" (Legislatuur 2010-2014)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actualiteitendebat : de aanslag in Luik      
  Bloedbad - Illegale wapenhandel - Voorwaardelijke invrijheidstelling
   Debat
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
De Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak en de bedreiging voor de privacy (Overeenkomst ACTA - Respect voor de privacy van internetgebruikers) (5-586)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-62
p. 30-32 5-62 p. 30-32 (PDF)
De aanhoudende betrokkenheid van Dexia in de financiering van de IsraŽlische kolonisatie in de Palestijnse bezette gebieden (5-93)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacky Morael aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor Modernisering van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
5-10 COM
p. 6-8 5-10 COM p. 6-8 (PDF)
De diplomatieke aanpak van de postelectorale situatie in de Democratische Republiek Congo (Onregelmatigheden tijdens het compileren van de stemmen van de presidents- en legislatieve verkiezing) (5-467)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael ŗ M. Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-50
p. 25-29 5-50 p. 25-29 (PDF)
De gerechtelijke samenwerking tussen BelgiŽ en Turkije en de zaak van de Turkse journalisten (Gebrek aan persvrijheid in Turkije - Opsluiting van journalisten) (5-808)      
  Mondelinge vraag van de heer Morael Jacky aan mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Justitie
5-89
p. 8-12 5-89 p. 8-12 (PDF)
De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) (5-6112)      
  Schriftelijke vraag van de heer Morael aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
   Antwoord
SV 5-6112
De heren Jacky Morael en Piet De Bruyn en de dames Vanessa Matz en Sabine de Bethune protesteren tegen het feit dat een staatssecretaris hun vraag om uitleg beantwoordt in plaats van de minister      
  5-11 COM
p. 9 5-11 COM p. 9 (PDF)
  5-11 COM
p. 24 5-11 COM p. 24 (PDF)
  5-11 COM
p. 26 5-11 COM p. 26 (PDF)
  5-11 COM
p. 35 5-11 COM p. 35 (PDF)
De houding van BelgiŽ inzake een nieuw Europees economisch verdrag (Gouden regel : nieuwe budgettaire verplichtingen) (5-365)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-43
p. 7-10 5-43 p. 7-10 (PDF)
De houding van de Belgische regering inzake de verkiezingen in de Democratische Republiek Congo (Ongerustheid over het omvormen van de presidentiŽle stemprocedure naar een meerderheidsstelsel in ťťn ronde) (5-323)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacky Morael aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, minister van Ontwikkelingssamenwerking, belast met Europese Zaken
5-45 COM
p. 14-17 5-45 COM p. 14-17 (PDF)
De houding van de Belgische regering ten aanzien van de situatie inzake mensenrechten in de Democratische Republiek Congo (5-49)      
  Vraag om uitleg van de heer Jacky Morael aan de heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking
   Antwoord gegeven door de heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
5-11 COM
p. 9-15 5-11 COM p. 9-15 (PDF)
De nieuwe betrekkingen tussen BelgiŽ en de Verenigde Staten (na de herverkiezing van de heer Barack Obama - Milieu-, klimaat-, sociale en fiscale aspecten van een eventueel vrijhandelsakkoord tussen de EU en de Verenigde Staten) (5-704)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Didier Reynders, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Europese Zaken
5-78
p. 10-12 5-78 p. 10-12 (PDF)
De situatie in de Democratische Republiek Congo (Houding van BelgiŽ tegenover de vragen rond goed bestuur, democratie en mensenrechten - Problemen met het organiseren van presidents- en parlementsverkiezingen en lokale verkiezingen) (5-98)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
5-19
p. 21-23 5-19 p. 21-23 (PDF)
De situatie van het Libisch diplomatiek personeel in Brussel (Druk die wordt uitgeoefend door pro-Kadhafi-diplomaten) (5-159)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Steven Vanackere, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen
   Antwoord gegeven door de heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister
5-23
p. 20-22 5-23 p. 20-22 (PDF)
De toestand in TunesiŽ (5-662)      
  Verslag van de heer Jacky Morael
5-662/1
p. 1 5-662/1 p. 1 (PDF)
De versterking van de controle op de oorlogswapenhandel (5-329)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan mevrouw JoŽlle Milquet, vice-eerste minister en minister Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
   Zie actualiteitendebat : de aanslag in Luik
5-40
p. 19-33 5-40 p. 19-33 (PDF)
Debat over de toestand in LibiŽ (Bloedige strijd tussen de troepen van kolonel Kadhafi en de opstandelingen - Resolutie van de VN-Veiligheidsraad die een militair ingrijpen mogelijk maakt - Instellen van een no-flyzone - Deelname van BelgiŽ - Belgische F-16's)      
  Debat
5-16
p. 5-32 5-16 p. 5-32 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2009 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2011 (5-449)      
  Bespreking
5-9
p. 20-30 5-9 p. 20-30 (PDF)
   Doelstelling om 6% minder uit te geven tegen eind 2014 - Oprichting van een interne werkgroep bestaande uit het bestuur van de Senaat en de Quaestuur en een werkgroep Kamer/Senaat
5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 2010)      
  de heer Jacky Morael, senator gekozen door het Franse kiescollege
5-1
p. 12 5-1 p. 12 (PDF)
Gezien de regering besliste zowel de mondelinge vragen als de vragen om uitleg te laten beantwoorden door een staatssecretaris, beslist het Bureau dat alle fracties afzien van het stellen van mondelinge vragen en dat de ingediende mondelinge vragen kunnen worden omgezet in vragen om uitleg      
  5-5
p. 6-10 5-5 p. 6-10 (PDF)
  5-5
p. 54 5-5 p. 54 (PDF)
Het aanknopen van onderhandelingen tussen de regering en de oppositie in LibiŽ (om een eind te maken aan het gewapend conflict) (5-237)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Yves Leterme, eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid
5-28
p. 8-10 5-28 p. 8-10 (PDF)
Het afschaffen van de gedeeltelijke vrijstelling van de federale bijdrage toegekend aan verbruikers van groene stroom (Maatregel tegen de groene speculatie) (5-28)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Moreal aan de heer Paul Magnette, minister van Klimaat en Energie
5-11
p. 14-16 5-11 p. 14-16 (PDF)
Het stabiliteitsprogramma dat BelgiŽ aan de Europese Commissie voorlegt (Bezuinigingsbeleid om een begroting in evenwicht te bereiken - Nood aan een herstelplan) (5-519)      
  Mondelinge vraag van de heer Jacky Morael aan de heer Elio Di Rupo, eerste minister
5-57
p. 5-6 5-57 p. 5-6 (PDF)
Kritiek op artikel 84 van het ontwerp van programmawet 5-869 : toevoeging van bepalingen over de minnelijke schikking in strafzaken door het indienen van een amendement in de commissie FinanciŽn van de Kamer - Aanpassing van de programmawet via een inderhaast opgestelde reparatiewet die gelijktijdig behandeld wordt (5-406)      
  5-19
p. 38 5-19 p. 38 (PDF)
Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comitť en het Comitť van de Rťgio's - Hervorming van de EU-staatssteunregels voor diensten van algemeen economisch belang - Advies in het kader van de politieke dialoog met de Europese Commissie (5-1030)      
  Verslag van de heren Jacky Morael en Frank Boogaerts
5-1030/1
p. 1-49 5-1030/1 p. 1-49 (PDF)
Ontwerp van programmawet (5-1670)      
  Amendementen nrs 3 tot 6 van de heer Jacky Morael
5-1670/2
p. 3-4 5-1670/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van de heer Jacky Morael
5-1670/2
p. 4-5 5-1670/2 p. 4-5 (PDF)
Openbare financiering van de politieke partijen : dotatie van de Senaat      
  5-9
p. 20-31 5-9 p. 20-31 (PDF)
Over de inoverwegingneming van wetsvoorstel 5-1001/1 tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen (5-1001)      
  5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Regeringsverklaring (21 november 2012 - Regering Di Rupo I) (Akkoord over de begroting 2013 en het relancebeleid)      
  Bespreking
   Begrotingsbesparingen : maatregelen
5-80
p. 46-47 5-80 p. 46-47 (PDF)
   Belasting van beursspeculaties op korte termijn
5-80
p. 47 5-80 p. 47 (PDF)
   Fiscale vrijstelling van de intresten op spaarrekeningen
5-80
p. 47 5-80 p. 47 (PDF)
   Nood aan een fiscale hervorming
5-80
p. 46 5-80 p. 46 (PDF)
   Prijsregulering
5-80
p. 47 5-80 p. 47 (PDF)
   Verslechtering van de veiligheid in het oosten van de DRC
5-80
p. 48-49 5-80 p. 48-49 (PDF)
Regeringsverklaring (7 december 2011 - Regering Di Rupo I)      
  Bespreking
5-39
p. 7-88 5-39 p. 7-88 (PDF)
   Aanpassing van het notionele intrestsysteem
5-39
p. 29 5-39 p. 29 (PDF)
   Begroting en overheidsschuld
5-39
p. 30-31 5-39 p. 30-31 (PDF)
  5-39
p. 77-78 5-39 p. 77-78 (PDF)
   Hervorming van de Senaat ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 27 5-39 p. 27 (PDF)
   Overdracht van bevoegdheden naar de gewesten en de gemeenschappen - Financieringswet ("Vlinderakkoord")
5-39
p. 30-31 5-39 p. 30-31 (PDF)
   Pensioenhervorming : verhoging van de leeftijd voor het vervroegd pensioen - Hervorming van het brugpensioen en van de overheidspensioenen
5-39
p. 31 5-39 p. 31 (PDF)
   Regulering van de financiŽle sector
5-39
p. 29 5-39 p. 29 (PDF)
  5-39
p. 85-86 5-39 p. 85-86 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 25 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 13 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde de vreemdelingen die in BelgiŽ verblijven stemrecht te verlenen bij de regionale verkiezingen (Vijf jaar verblijf in BelgiŽ als voorwaarde voor de vreemdelingen van buiten de EU) (5-1517)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cťcile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1517/1
p. 1-12 5-1517/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de dialoog in het licht van een vreedzame oplossing voor Tibet (5-270)      
  Amendementen nrs 22 tot 24 van de heer Jacky Morael
5-270/3
p. 3-5 5-270/3 p. 3-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking (5-1252)      
  Amendement nr 15 van de heer Jacky Morael
5-1252/2
p. 9 5-1252/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
5-50
p. 35-42 5-50 p. 35-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de kwijtschelding van de schandelijke schuld van TunesiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot ondersteuning van de economische ontwikkeling en de versterking van de sociale cohesie in TunesiŽ) (5-917)      
  Amendement nr 11 van de heer Jacky Morael
5-917/2
p. 4 5-917/2 p. 4 (PDF)
  Bespreking
5-31
p. 43-48 5-31 p. 43-48 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de organisatie van een volksraadpleging over het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de economische en monetaire unie (Raadpleging over de invoering van de gulden regel inzake begrotingsevenwicht) (5-1613)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-1613/1
p. 1-5 5-1613/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de overeenkomsten tussen de Europese Unie en de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en diverse Staten inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen (Evaluatie van de bestaande overeenkomsten - Eerbiediging van de sociale en milieunormen - Beter evenwicht tussen de belangen van de staten en de burgers en de belangen van de investeerders) (5-1808)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1808/1
p. 1-12 5-1808/1 p. 1-12 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ratificatie van de Handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak - ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement - Vrijheidsbeknottende bepalingen - Intellectuele eigendomsrechten - Bescherming van de persoonlijke levenssfeer) (5-1820)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Claudia Niessen, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-1820/1
p. 1-11 5-1820/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Belgisch standpunt over de zware Franse accijnsverhoging voor bier (5-1836)      
  Bespreking
5-80
p. 56-59 5-80 p. 56-59 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de invoering van een nieuw mechanisme van interparlementaire controle op het Europees buitenlands, veiligheids- en defensiebeleid na de goedkeuring van het Verdrag van Lissabon en de ontbinding van de Assemblee van de West-Europese Unie (Oprichting van een "Interparlementaire Conferentie voor het Europees defensie- en veiligheidsbeleid", samengesteld uit delegaties van de parlementen van de lidstaten en kandidaat-lidstaten van de EU, van het Europees Parlement en van de Europese NAVO-lidstaten die geen lid zijn van de EU) (5-511)      
  Voorstel van de heren Armand De Decker, Francis Delpťrťe, Bart Tommelein, FranÁois Bellot en Jacky Morael en mevrouw Sabine de Bethune
5-511/1
p. 1-9 5-511/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Jacky Morael
5-511/2
p. 1-2 5-511/2 p. 1-2 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed (Ratificatie van het Eerste Protocol van 1999 bij de Verdragen van GenŤve van 1949 en het Tweede Protocol van 1999 bij het Verdrag van Den Haag van 1954) (5-955)      
  Voorstel van de heren Patrick De Groote, Karl Vanlouwe, Armand De Decker, Bert Anciaux, Rik Daems et Jacky Morael en de dames Sabine de Bethune en Freya Piryns
5-955/1
p. 1-7 5-955/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie om in de debatten over het Groenboek over de toekomst van de pensioenen rekening te houden met genderaspecten in ons pensioenstelsel en om in het Witboek over de toekomst van de pensioenen concrete voorstellen op te nemen om de ongelijkheid van mannen en vrouwen in ons pensioenstelsel te verhelpen (5-1276)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cťcile Thibaut en de heer Jacky Morael
5-1276/1
p. 1-5 5-1276/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie over de instelling van een Europees onderhandelingskader voor de lidstaten die betrokken partij zijn bij de herstructurering van multinationale ondernemingen (5-1854)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1854/1
p. 1-8 5-1854/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 (Politiek gevangene in China - Verdediger van een democratische hervorming en van de rechten van de mens) (5-733)      
  Voorstel tot terugzending - Intrekking
5-31
p. 38-42 5-31 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over een verbetering van de dienstenchequeregeling, wat de kaliteit en de duurzaamheid van de werkgelegenheid betreft (en de financiering ervan) (5-1317)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1317/1
p. 1-21 5-1317/1 p. 1-21 (PDF)
Voorstel van resolutie over het instellen op Europees niveau van sociale en milieurechten via een herziening van het douanewetboek (Verhoging van de douanerechten en belastingen op de import van extracommunautaire goederen uit landen die geen rekening houden met de fundamentele sociale en milieunormen of die hun munt op een kunstmatig laag niveau houden) (5-1807)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Marcel Cheron en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Volgels, Cťcile Thibaut en Claudia Niessen
5-1807/1
p. 1-8 5-1807/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie over het mandaat van BelgiŽ binnen het Europees Stabiliteitsmechanisme (In aanmerking nemen van eisen in verband met werkgelegenheid, sociale bescherming, degelijk onderwijs, volksgezondheid, milieubescherming, ...) (5-1612)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut
5-1612/1
p. 1-5 5-1612/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische overheid te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog) (5-1370)      
  Voorstel van de heren Philippe Mahoux, Jacques Brotchi, Jacky Morael en Bart Tommelein en de dames Sabine de Bethune, Marleen Temmerman en Freya Piryns
5-1370/1
p. 1-6 5-1370/1 p. 1-6 (PDF)
  Amendement nr 18 van de heer Jacky Morael c.s.
5-1370/2
p. 7-8 5-1370/2 p. 7-8 (PDF)
  Amendementen nrs 28, 29 en 35 van de heer Jacky Morael
5-1370/2
p. 13-14 5-1370/2 p. 13-14 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 38-54 5-89 p. 38-54 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van een taks op financiŽle transacties (5-1083)      
  Bespreking
5-27
p. 34-44 5-27 p. 34-44 (PDF)
  5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
  5-27
p. 45-51 5-27 p. 45-51 (PDF)
  De heer Rik Daems vraagt de terugzending naar commissie - Verworpen - De Senaat hervat de bespreking en debatteert over het amendement van de heer Rik Daems
5-27
p. 44-45 5-27 p. 44-45 (PDF)
Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek MacedoniŽ (VRJM), Montenegro, BosniŽ-Herzegovina en ServiŽ) (5-1492)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael, Richard Miller, Bert Anciaux en Karl Vanlouwe en mevrouw Freya Piryns
5-1492/1
p. 1-4 5-1492/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendement nr 28 van de heer Jacky Morael
5-1492/2
p. 10 5-1492/2 p. 10 (PDF)
  Amendementen nrs 14 tot 19 van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1492/2
p. 4-6 5-1492/2 p. 4-6 (PDF)
  Bespreking
5-89
p. 54-64 5-89 p. 54-64 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (5-2854)      
  (Artikel 7bis betreffende duurzame ontwikkeling - Artikel 10 om de niet-Belgen in staat te stellen toegang te krijgen tot betrekkingen in overheidsdienst - Titel II om een nieuw artikel in te voegen dat de personen met een handicap het genot van de rechten en vrijheden moet waarborgen - Artikel 23 om in de Grondwet het recht van de burgers in te schrijven om toegang te hebben tot essentiŽle goederen en diensten zoals water, sociale diensten en gezondheidsdiensten, diensten voor inschakeling in het arbeidsproces, sociale huisvesting, onderwijs, openbaar vervoer, postdiensten, afvalbeheer, en tevens het recht op voeding - Artikel 28 om het recht om een zaak aanhangig te maken bij een ombudsman of een onafhankelijke bemiddelaar in te schrijven - Artikel 57 om het verzoekschriftenrecht te moderniseren en uit te breiden - Artikel 63 om een enkele federale kieskring over het hele grondgebied tot stand te brengen - Artikel 61 om de leeftijd van de kiezers te verlagen van achttien tot zestien jaar - Artikelen 109, 110 en 113 om een aantal aspecten van de koninklijke functie, zoals de bekrachtiging van wetten, het genaderecht en de adellijke titels, te moderniseren - Artikel 135bis om de bevoegdheid van het Brussels Hoofstedelijke Gewest inzake tweetalig onderwijs te bekrachtigen - Artikel 151, ß2 om het aan te passen aan de hervorming van de Senaat - Artikel 151, ß3 om een algemeen debat te kunnen voeren over de bevoegdheid van de Hoge Raad voor de Justitie - Artikel 151, ß4 en 5 om het aan te passen aan de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 151, ß6 om een evaluatie van de korpschefs van de zittende magistratuur mogelijk te maken - Artikel 156 over de begrenzing van de rechtsgebieden van de gerechtelijke arrondissementen - Artikel 167 om het Parlement te laten beslissen over het inzetten van de krijgsmacht in het raam van het handhaven of het herstellen van de vrede, alsook om het Parlement in staat te stellen om zijn voorafgaand akkoord te geven telkens de krijgsmacht wordt ingezet)
   Voorstel van de heren Marcel Cheron, Benoit Hellings en Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi, Mieke Vogels en Cťcile Thibaut
5-2854/1
p. 1-5 5-2854/1 p. 1-5 (PDF)
Wensen (2011-2012)      
  Eindejaarswensen
5-42
p. 67-68 5-42 p. 67-68 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de European Financial Stability Facility en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Financiering onder de vorm van leningen en kredietlijnen aan de lidstaten van de eurozone die in financiŽle moeilijkheden verkeren) (5-342)      
  Algemene bespreking
5-5
p. 10-18 5-5 p. 10-18 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-1408)      
  Amendement nr 6 van de heer Jacky Morael
5-1408/2
p. 4-5 5-1408/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendement nr 7 van de heer Jacky Morael
5-1408/2
p. 5 5-1408/2 p. 5 (PDF)
  Amendement nr 8 van de heer Jacky Morael
5-1408/2
p. 5-6 5-1408/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 9 en 10 van de heer Jacky Morael
5-1408/2
p. 6-7 5-1408/2 p. 6-7 (PDF)
  Algemene bespreking
5-42
p. 5-45 5-42 p. 5-45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (5-869)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Liesbeth Homans en de heer Jacky Morael
5-19
p. 38 5-19 p. 38 (PDF)
  5-19
p. 45 5-19 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake energie en duurzame ontwikkeling (Repartitiebijdrage kernexploitanten - Bekrachtiging diverse koninklijke besluiten : maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiŽle afnemers ; financiering CREG - Federaal plan inzake duurzame ontwikkeling) (5-1411)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacky Morael
5-1411/2
p. 1 5-1411/2 p. 1 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst inzake luchtvervoer tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Verenigde Staten van Amerika, anderzijds, gedaan te Brussel op 25 april 2007 en te Washington op 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer - Zie ook doc. 5-1708) (5-1707)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 35-36 5-78 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie, enerzijds, en Montenegro, anderzijds, inzake de wederzijdse bevordering en bescherming van investeringen, gedaan te Podgorica op 16 februari 2010 (5-1616)      
  Verslag van de heer Jacky Morael
5-1616/2
p. 1-3 5-1616/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Belgische Regering en de Macedonische Regering inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 6 juli 2010 (5-1780)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 38-39 5-78 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en BosniŽ en Herzegovina inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 28 oktober 2010 (5-1789)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 38-39 5-78 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Regering van de Federale Republiek BraziliŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 4 oktober 2009 (5-1783)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 38-39 5-78 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek AlbaniŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 14 oktober 2010 (5-1781)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 38-39 5-78 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek ServiŽ inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Belgrado op 17 februari 2010 (5-1782)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 38-39 5-78 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek der Filipijnen inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door bepaalde gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Brussel op 23december 2009 (5-1779)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 38-39 5-78 p. 38-39 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Protocol, gedaan te Luxemburg op 24 juni 2010, tot wijziging van de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika en de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, ondertekend op 25 en 30 april 2007 (Liberalisering van het luchtvervoer : tweede fase - Zie ook doc. 5-1707) (5-1708)      
  Algemene bespreking
5-78
p. 35-36 5-78 p. 35-36 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk BelgiŽ, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Franse Republiek, de Italiaanse Republiek, de Republiek Cyprus, de Republiek Letland, de Republiek Litouwen, het Groothertogdom Luxemburg, Hongarije, Malta, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Oostenrijk, de Republiek Polen, de Portugese Republiek, RoemeniŽ, de Republiek SloveniŽ, de Slowaakse Republiek, de Republiek Finland en het Koninkrijk Zweden, en met de Notulen van het verdrag inzake stabiliteit, coŲrdinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie, gedaan te Brussel op 2 maart 2012 (Overheidsschuldencrisis - Begrotingsdiscipline) (5-1939)      
  Algemene bespreking
5-103
p. 4-44 5-103 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende omzetting van richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen (Uitbreiding van het toepassingsgebied - EfficiŽnter en effectiever organiseren van de invorderingsbijstand) (5-1412)      
  Amendement nr 3 van de heer Jacky Morael
5-1412/2
p. 3 5-1412/2 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van richtlijn 2009/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 mei 2009 tot wijziging van richtlijn 98/26/EG betreffende het definitieve karakter van de afwikkeling van betalingen en effectentransacties in betalings- en afwikkelingssystemen en Richtlijn 2002/47/EG betreffende financiŽlezekerheidsovereenkomsten wat gekoppelde systemen en kredietvorderingen betreft (Verbetering van de instrumenten ter beheersing van de instabiliteit en de turbulenties op de financiŽle markten - Verbetering van de Finaliteitsrichtlijn door de uitbreiding van de bescherming tot nachtelijke afwikkeling en tot gekoppelde systemen en van de richtlijn financiŽle zekerheid door het opnemen van kredietvorderingen in de groep van activa waarvoor financiŽlezekerheidsovereenkomsten kunnen worden gesloten) (5-1218)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (Opheffing van bepalingen met het oog op de omzetting van richtlijn 2009/81/EG - Verduidelijkingen en aanvullingen van sommige machtigingen aan de Koning om de implementatie van Europeesrechtelijke normen te vergemakkelijken - Aanpassingen van terminologische aard) (5-1152)      
  Amendement nr 1 van de heer Jacky Morael en mevrouw Cťcile Thibaut
5-1152/2
p. 1-2 5-1152/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 november 2010 betreffende de deelneming van de Belgische Staat in de "European Financial Stability Facility" en het verlenen van de Staatswaarborg aan de door deze vennootschap uitgegeven financiŽle instrumenten (Verhoging van de steuncapaciteit aan de lidstaten van de eurozone in moeilijkheden tot 440 miljard euro) (5-1219)      
  Algemene bespreking
5-32
p. 5-35 5-32 p. 5-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 2009 betreffende het statuut van de betalingsinstellingen, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en de toegang tot betalingssystemen, en van andere wetgeving die betrekking heeft op het statuut van de betalingsinstellingen, van de instellingen voor elektronisch geld en van de kredietverenigingen uit het net van het Beroepskrediet (Gedeeltelijke omzetting van Richtlijn 2009/110/EG betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld - Wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van het terrorisme, de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, de gecoŲrdineerde wet van 24 december 1996 tot organisatie van de openbare kredietsector en van het bezit van de deelnemingen van de openbare sector in bepaalde privaatrechtelijke financiŽle vennootschappen, de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ, de wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt, de wet van 10 december 2009 betreffende de betalingsdiensten en de wet van 28 juli 2011 tot omzetting van diverse richtlijnen betreffende het toezicht op de financiŽle sector en houdende diverse bepalingen - Zie ook doc. 5-1842) (5-1841)      
  Algemene bespreking
5-80
p. 52-55 5-80 p. 52-55 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en tot wijziging van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, teneinde te garanderen dat vrouwen zitting hebben in de raad van bestuur van de autonome overheidsbedrijven, de genoteerde vennootschappen en de Nationale Loterij (5-1097)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ (Gedeeltelijke omzetting van richtlijn 2009/110/EG betreffende de toegang tot, de uitoefening van en het prudentieel toezicht op de werkzaamheden van instellingen voor elektronisch geld - Beroep bij de Raad van State - Zie ook doc. 5-1841) (5-1842)      
  Algemene bespreking
5-80
p. 52-55 5-80 p. 52-55 (PDF)
Wetsvoorstel houdende verstrenging van de toegangsvoorwaarden tot de economische-werkloosheidsregeling voor bedienden (Wijziging artikelen 77/1, 77/2, 77/4 en 77/7 wet 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten) (5-1209)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Cťcile Thibaut en Mieke Vogels
5-1209/1
p. 1-8 5-1209/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in de bestuursorganen van de instellingen van openbaar nut en de federale wetenschappelijke instellingen (5-234)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan (5-186)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel ter voorkoming van de ontwijking van de taks op de beursverrichtingen en tot bescherming van de beleggers (5-1321)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1321/1
p. 1-6 5-1321/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanpassing van de inning van het auteursrecht aan de technologische ontwikkeling, terwijl de persoonlijke levenssfeer van de internetgebruikers beschermd wordt (Instellen van een "globale licentie" teneinde de rechthebbenden van de inhoud die op het internet beschikbaar is, forfaitair te financieren - Maximumprijs voor aansluiting op het internet) (5-590)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-590/1
p. 1-9 5-590/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme (5-1873)      
  Verslag van mevrouw Fauzaya Talhaoui en de heer Jacky Morael
5-1873/3
p. 1-14 5-1873/3 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van de begeleide behandeling met diacetylmorfine (van patiŽnten die zwaar verslaafd zijn aan drugs en resistent zijn tegen bestaande behandelingen) (5-2437)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en de dames Leona DetiŤge, Christine Defraigne, Vanessa Matz en Fabienne Winckel
5-2437/1
p. 1-10 5-2437/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, met het oog op de wettelijke erkenning van gecontroleerde verbruiksruimtes voor druggebruikers ("Risicobeperkende verbruiksruimtes" of "gecontroleerde spuitruimtes") (5-2436)      
  Voorstel van de heren Willy Demeyer, Jacky Morael en Philippe Mahoux en mevrouw Leona DetiŤge
5-2436/1
p. 1-5 5-2436/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot bevordering van de oprichting van werkgeversgroeperingen (Onderneming, in de rechtsvorm van een economisch samenwerkingsverband, die door andere ondernemingen wordt opgericht om de arbeidstijd van hun werknemers te kunnen delen, om achterstand bij het werk in te halen of om bepaalde specifieke behoeften op te vangen - Wijziging van de wet van 12 augustus 2000 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven, van het KB nr 43 van 5 juli 1991 m.b.t. vrijstelling van BTW en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers) (5-1626)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1626/1
p. 1-16 5-1626/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een koppeling werk-leefmilieu in het sociaal overleg (Beheersing van de productiekosten door de sociale partners bewuster te maken van het belang van de grondstoffenkosten - Verbetering van de duurzaamheid van de bedrijfsactiviteit) (5-1390)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut en Mieke Vogels
5-1390/1
p. 1-18 5-1390/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een procedure die het mogelijk maakt de toegekende overheidssteun terug te vorderen van de begunstigde ondernemingen ingeval deze overgaan tot een sociaal ongerechtvaardigde inkrimping van de bedrijfsactiviteit (In geval van sluiting, collectief ontslag en bedrijfsoverplaatsing) (5-1482)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Cťcile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen
5-1482/1
p. 1-14 5-1482/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een register van de spaarverzekeringsovereenkomsten en tot vergemakkelijking van de inning van de roerende voorheffing op de spaarverzekeringsovereenkomsten die werden gesloten met in het buitenland gevestigde bankinstellingen (5-1320)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1320/1
p. 1-10 5-1320/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot optimalisering van de taks op de beursverrichtingen (5-1319)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-1319/1
p. 1-8 5-1319/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot uitwissing van alle gevolgen voor de toekomst van veroordelingen en sancties wegens tijdens de periode van 10 mei 1940 tot 8 mei 1945 gestelde vermeende daden van incivisme en tot oprichting van een commissie belast met de schadeloosstelling van de door de naoorlogse repressie getroffen personen of hun nabestaanden voor de ten gevolge van deze veroordelingen en sancties geleden financiŽle schade (5-1001)      
  Over de inoverwegingneming - Stemming - Het wetsvoorstel wordt in overweging genomen
5-22
p. 35-37 5-22 p. 35-37 (PDF)
  5-22
p. 40 5-22 p. 40 (PDF)
Wetsvoorstel tot vaststelling van een objectief criterium voor de verdeling van de begroting waarmee de erediensten en de vrijzinnigheid worden gefinancierd (5-547)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en mevrouw Freya Piryns
5-547/1
p. 1-5 5-547/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en van de wet van 12 januari 1989 tot regeling van de wijze waarop het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en de Brusselse leden van het Vlaams Parlement verkozen worden, wat het stemrecht voor vreemdelingen bij de gewestverkiezingen betreft (Stemrecht voor vreemdelingen al dan niet onderdaan van een EU-lidstaat voor de regionale verkiezingen) (5-1516)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Mieke Vogels, Cťcile Thibaut en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1516/1
p. 1-18 5-1516/1 p. 1-18 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving om de gelijkheid van kansen tussen vrouwen en mannen bij verkiezingen te bevorderen (Evenwichtige aanwezigheid op de lijsten van de kandidaatstellingen) (5-1601)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Claudia Niessen en Cťcile Thibaut en de heren Jacky Morael en Marcel Cheron
5-1601/1
p. 1-4 5-1601/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (Voorkomen dat iemand met terugbetalingsmoeilijkheden in een permanente situatie van overmatige schuldenlast verzeilt : begrenzing van het maximale kostenpercentage ; vermelding van de nulstellingstermijn ; statuut van de kredietbemiddelaars ; regeling van reclame voor krediet) (5-1786)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1786/1
p. 1-10 5-1786/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 juli 1976 tot instelling van een verlof voor de uitoefening van een politiek mandaat en van de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen om de toegang tot het parlementair mandaat aan te moedigen door de uitbreiding van het recht op politiek verlof en op werkloosheidsuitkeringen in geval van loopbaanonderbreking (5-1557)      
  Voorstel van de dames Zakia Khattabi, Freya Piryns, Cťcile Thibaut, Mieke Vogels en Claudia Niessen en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-1557/1
p. 1-4 5-1557/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen en de wet van 5 mei 1997 betreffende de coŲrdinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling, wat de aanvullende indicatoren voor de bepaling van het bbp betreft (Uitwerken van een milieu-indicator en een sociale indicator) (5-1503)      
  Voorstel van de dames Cťcile Thibaut, Zakia Khattabi en Freya Piryns en de heer Jacky Morael
5-1503/1
p. 1-6 5-1503/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van BelgiŽ om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen (Vertegenwoordiging van de vrouwen in de statutaire organen) (5-187)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, teneinde het financiŽle draagvlak van de banken te verstevigen en de verschillende bankactiviteiten van elkaar te scheiden (Strengere vereisten inzake eigen vermogen - Opsplitsing tussen de spaarbank- en de investeringsbankactiviteiten, teneinde de spaarders beter te beschermen - Stelsel van variabel eigen vermogen - Raamwerk voor de salarissen van de bedrijfsleiders - Stemrecht voor de spaarders tijdens de algemene vergaderingen - Wijziging Wetboek van vennootschappen) (5-2301)      
  Voorstel van de heren Jacky Morael en Benoit Hellings en mevrouw Freya Piryns
5-2301/1
p. 1-27 5-2301/1 p. 1-27 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, wat betreft de bescherming van ambtenaren die melding maken van onregelmatigheden ("Klokkenluiders") (5-1491)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Mieke Vogels, Claudia Niessen en Cťcile Thibaut
5-1491/1
p. 1-9 5-1491/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde bij de berekening van de anciŽnniteit van de werknemers ook de periodes van uitzendarbeid in aanmerking te nemen (5-1210)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Mieke Vogels en Cťcile Thibaut
5-1210/1
p. 1-8 5-1210/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, teneinde de carensdag bij de arbeiders af te schaffen (5-1199)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Cťcile Thibaut en Mieke Vogels
5-1199/1
p. 1-3 5-1199/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de Wetgevende Kamers (Onverenigbaarheid tussen het mandaat van lid van Kamer of Senaat en een bezoldigde uitvoerende functie) (5-812)      
  Voorstel van de dames Claudia Niessen, Freya Piryns, Mieke Vogels, Zakia Khattabi en Cťcile Thibaut en de heren Marcel Cheron en Jacky Morael
5-812/1
p. 1-7 5-812/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat het invoeren van een collectieve procedure betreft (Class action) (5-1493)      
  Voorstel van de heer Jacky Morael en de dames Freya Piryns, Zakia Khattabi en Claudia Niessen
5-1493/1
p. 1-34 5-1493/1 p. 1-34 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven (Vertegenwoordiging van vrouwen in overheidsbedrijven en genoteerde vennootschappen) (5-603)      
  Algemene bespreking
5-28
p. 35-50 5-28 p. 35-50 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999