Recente verslagen (commissie)

Verslagen van recente vergaderingen
Voorlopige verslagen

 

Definitieve verslagen


De debatten worden in de handelingen weergegeven, in extenso in de taal van de spreker en samengevat in de andere taal.
De sprekers kunnen correcties meedelen. In afwachting van het verstrijken van de correctietijd van 2 werkdagen wordt u een voorlopig ongecorrigeerd en onvertaald verslag aangeboden.