Tony Van Parys

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

tot wijziging van artikel 587 van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 4-15, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 23 april 2008

tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 4-16, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 1 juni 2008

tot invoeging van een artikel 682bis in het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 4-17, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 1 juni 2008

tot wijziging van artikel 1597 van het Burgerlijk Wetboek
(Nr 4-11, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 17 juni 2008

tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding
(Nr 4-764, 2007-2008)
Bekrachtigd op 24 juli 2008

tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de gecoördineerde wetten van 17 juli 1991 op de Rijkscomptabiliteit met het oog op het stuiten van de verjaring van de vordering tot schadevergoeding ten gevolge van een beroep tot vernietiging bij de Raad van State
(Nr 4-10, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 25 juli 2008

tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 4-20, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 9 december 2008

tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering
(Nr 4-1091, 2008-2009)
Bekrachtigd op 16 januari 2009

tot wijziging van artikel 27 van de faillissementswet van 8 augustus 1997
(Nr 4-18, B.Z. 2007)
Bekrachtigd op 14 april 2009

tot wijziging van artikel 3bis, § 4, van het koninklijk besluit nr. 22 van 24 oktober 1934 betreffende het rechterlijk verbod aan bepaalde veroordeelden en gefailleerden om bepaalde ambten, beroepen of werkzaamheden uit te oefenen
(Nr 4-787, 2007-2008)
Bekrachtigd op 28 april 2009

tot aanvulling van de Woninghuurwet met betrekking tot de aanrekening van bemiddelingskosten van een derde aan de huurder
(Nr 4-1047, 2008-2009)
Bekrachtigd op 18 juni 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet
(Nr 4-1377, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet
(Nr 4-1376, 2008-2009)
Bekrachtigd op 30 december 2009

betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
(Nr 4-1053, 2008-2009)
Bekrachtigd op 4 februari 2010

met betrekking tot de verzwarende omstandigheid voor daders van bepaalde misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid
(Nr 4-495, 2007-2008)
Bekrachtigd op 8 maart 2010