Alain Destexhe

Heeft in de Senaat de volgende wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend :
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)

houdende regeling van de autopsie na het onverwachte en medisch onverklaarde overlijden van een kind van minder dan achttien maanden
(Nr 2-409, 1999-2000)
Bekrachtigd op 26 maart 2003

tot wijziging van de wet van 16 juni 1993 betreffende de bestraffing van ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht en van artikel 144ter van het Gerechtelijk Wetboek
(Nr 2-1256, 2001-2002)
Bekrachtigd op 23 april 2003

tot wijziging van de artikelen 131 en 133 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1964
(Nr 3-1026, 2004-2005)
Bekrachtigd op 11 mei 2005