Voorstellen van Muriel Targnion (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-1026 Herziening van artikel 118, 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1027 Herziening van artikel 123, 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1251 Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan 7/10/2011
S. 5-1349 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van albino's in Afrika 22/11/2011
S. 5-1551 Voorstel van resolutie tot oprichting van een Federale Raad voor de Reclame 27/3/2012