Voorstellen van John Crombez (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

8 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-1462 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 16/10/2009
S. 4-1466 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 20/10/2009
S. 4-1476 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 192 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 houdende aanpassing van de vrijstelling van meerwaarden op aandelen in de vennootschapsbelasting 28/10/2009
S. 4-1480 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1993 op het statuut van en het toezicht op de kredietinstellingen, ter vergrendeling van de spaarbanken via een "Plan ter splitsing" 28/10/2009
S. 4-1615 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 23/12/2009
S. 4-1711 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie 17/3/2010
S. 4-1750 Voorstel van resolutie over de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid 21/4/2010
S. 4-1786 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiŽle sector en de financiŽle diensten, met betrekking tot handel met voorkennis 5/5/2010