Voorstellen van Roland Duchatelet (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

5 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-715 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100, § 1, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, inzake vrijwilligerswerk verricht door andersvaliden 24/4/2008
S. 4-805 Wetsvoorstel houdende invoering van een solidaire teruggave van belastingen 12/6/2008
S. 4-1191 Wetsvoorstel tot organisatie van een betere controle op omkoping en weddenschappen op voetbalwedstrijden 20/2/2009
S. 4-1217 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 61 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op het invoeren van een overmachtbepaling voor de vennootschapsorganen 12/3/2009
S. 4-1492 Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw 12/11/2009