Voorstellen van Lionel Vandenberghe (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

42 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-86 Wetsvoorstel tot wijziging van de gemeentekieswet en de nieuwe gemeentewet, met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van niet-Belgen bij gemeente- en provincieraadsverkiezingen 17/7/2003
S. 3-316 Voorstel van resolutie over het federale beleid om de juridische situatie van Marokkaanse en Belgo-Marokkaanse vrouwen in BelgiŽ te verbeteren 10/11/2003
S. 3-346 Wetsvoorstel tot wijziging van de kieswetgeving, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde 18/11/2003
S. 3-579 Wetsontwerp betreffende de follow-up van het optreden van de regering op het stuk van de Millenniumdoelstellingen inzake ontwikkeling 23/3/2004
S. 3-584 Wetsvoorstel ter invoering van sport- en cultuurcheques 25/3/2004
S. 3-639 Herziening van artikel 67 van de Grondwet 22/4/2004
S. 3-640 Voorstel van resolutie betreffende de scheidingsmuur tussen IsraŽl en de Palestijnse gebieden in CisjordaniŽ 22/4/2004
S. 3-641 Voorstel van resolutie betreffende de escalatie van de IsraŽlisch-Palestijnse kwestie 22/4/2004
S. 3-677 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŽ toelaat van de troepen van de met BelgiŽ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen 11/5/2004
S. 3-689 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 13/5/2004
S. 3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
S. 3-926 Voorstel van resolutie betreffende de bevordering van de rol van vrouwen bij vredesopbouw en een federaal actieplan voor de uitvoering van VN-resolutie 1325 19/11/2004
S. 3-964 Voorstel van resolutie betreffende het EU-embargo op wapenexport naar de Volksrepubliek China 21/12/2004
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-988 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 8 van de wet van 25 mei 1999 betreffende de internationale samenwerking, met betrekking tot de aandacht voor kinderrechten 17/1/2005
S. 3-1025 Voorstel tot wijziging van artikel 23 van het reglement van de Senaat 15/2/2005
S. 3-1034 Voorstel van resolutie betreffende een verregaande schuldkwijtschelding voor de door de zeebeving getroffen landen in Zuidoost-AziŽ 16/2/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1104 Wetsvoorstel ter koppeling van normen van duurzaam en verantwoord ondernemen aan het verlenen van Belgische overheidssteun voor investeringen in het buitenland 21/3/2005
S. 3-1142 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van Kosovo 25/4/2005
S. 3-1193 Wetsvoorstel tot erkenning van het gewetensbezwaar tegen de militaire bestemming van belastinggeld en tot oprichting van een Vredesbelastingfonds 17/5/2005
S. 3-1370 Voorstel van resolutie inzake kinderen in gewapende conflicten 11/10/2005
S. 3-1465 Voorstel van resolutie betreffende de verlening van de waarnemersstatus aan Taiwan tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van de Wereldgezondheidsorganisatie 2/12/2005
S. 3-1470 Voorstel van resolutie over de toestand in EthiopiŽ 2/12/2005
S. 3-1479 Voorstel van nieuwe wapenwet 8/12/2005
S. 3-1521 Wetsvoorstel tot opheffing van de dienstplichtwetten, gecoŲrdineerd op 30 april 1962 23/1/2006
S. 3-1582 Voorstel van resolutie over het beleid inzake microfinanciering 20/2/2006
S. 3-1593 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, wat betreft het verbod op wapens met verarmd uranium 1/3/2006
S. 3-1607 Voorstel van resolutie inzake het participatief selecteren van indicatoren voor duurzame ontwikkeling voor BelgiŽ 9/3/2006
S. 3-1649 Wetsvoorstel houdende de invoering van een belastingsvermindering voor aandelen in ontwikkelingsfondsen voor microfinanciering in ontwikkelingslanden en houdende de vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning als ontwikkelingsfonds 30/3/2006
S. 3-1701 Voorstel van resolutie betreffende de uitlevering van HissŤne Habrť aan BelgiŽ 9/5/2006
S. 3-1716 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, II, 6į, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/5/2006
S. 3-1765 Voorstel van resolutie betreffende de slachtoffers van gedwongen huwelijken en familiale ontvoeringen naar het buitenland 23/6/2006
S. 3-1770 Voorstel van resolutie betreffende het opsluiten van kinderen in gesloten centra 23/6/2006
S. 3-1835 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 20/7/2006
S. 3-1854 Voorstel van resolutie betreffende de mijnbouwsector in de Democratische Republiek Congo 10/10/2006
S. 3-1932 Voorstel van resolutie inzake kansrijk ondernemen 21/11/2006
S. 3-1969 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van BelgiŽ in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties als niet-permanent lid, van 1 januari 2007 tot 31 december 2008 5/12/2006
S. 3-2003 Voorstel van resolutie houdende protest tegen de terdoodveroordeling van vijf Bulgaarse verpleegsters en ťťn Palestijnse arts in LibiŽ 20/12/2006
S. 3-2013 Voorstel van resolutie betreffende het conflict in Darfoer 10/1/2007
S. 3-2353 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 27/3/2007
S. 3-2389 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door BelgiŽ 11/4/2007